måndag 11 augusti 2014

Småspararna trycker på köpknappen i mediokra bolag


"Överlag råder det positiv stämning bland småspararna. Köpen är sammantaget större än försäljningarna, vilket innebär att privatspararna ökar sin aktieexponering konstaterar Günther Mårder" i Dagens Industri. Samtidigt säljer man sina kursvinnare. Förmodligen agerar man efter devisen (som man lärt sig någonstans); att det handlar om att köpa billigt och sälja dyrt. Men som på många reor är det knappast de bästa produkterna som går för halva priset.

”Spararna älskar att investera efter kraftiga ras eftersom de då upplever att det är rea. Rapportbesvikelse tycks vara samma sak som köpsignal om man ska tro privatspararna.”

 Vill därför påminna om att vår filosofi bygger på att köpa företag i tillväxt (försäljning och vinst) när aktiekursen uppvisar en gynnsam utveckling (cup with handle, W-formation, med mera) och i takt med marknaden. Vi vill alltså köpa på bra rapporter och är beredda att betala bra om vi för rätt köpsignaler.

För övrigt noterar vi att portföljens H&M finns med på Börsveckans rek


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar