fredag 27 mars 2015

Magda höjer skatten på ISK med nästan 50%

Förutom att Regeringen trålar efter mer pengar att bestämma över, så förmodar jag att ökningen av skatten på sparande ingår i strategin att låna är bra - spara är dåligt. Riktigt vad vi ska köpa vet jag inte. Tydligen inte ROT-tjänster för de reglerna försämras också och unga anställda på krogen ska kosta mer att anställa. 
Nyligen försvann ju avdragsrätten på pensionssparande (vilka ändå bara var gynnsamma för de med inkomster över brtypunkten). Istället har ISK sålt in som sättet att pensionsspara på. Men nu ska det alltså bli mindre förmånligt. Så länge börsen rusar uppåt kanske ingen upprörs, men skatten kommer ju oförändrat att tas ut även om börsen går ner. Ränteavdragen kommer däremot fortsatt vara orörda.
Privata Affärer beskriver i korthet förslaget enligt följande:
"Något förenklat beskattas i dag investeringssparkonton och kapitalförsäkringar genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan i november året innan. Schablonbeloppet beskattas sedan med 30 procent.
Den som har ett kapitalunderlag på 100 000 kr i år får därmed betala 270 kr i skatt.
Nu vill regeringen ändra reglerna så att kapitalunderlaget ska multipliceras med föregående års statslåneränta plus 0,75 procentenheter. Dessutom sätts ett golv på 1,25 procent.
Med dessa regler skulle den som har ett kapitalunderlag på 100 000 kr i år få betala hela 495 kr i skatt. Alltså nästan en fördubbling mot dagens regler."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar