söndag 24 mars 2013

ABB bygger intressant bas när OMX hackar


ABB tog sig upp till nuvarande bas med understöd av en hög volym. Nuvarande bas har byggts upp under fem veckor och ett nytt utbrott uppåt kan vara väl värt att följa. Vi siktar på köp omkring 149-150 kr om aktien håller sig ovan 10 MA och volymen är god.

söndag 17 mars 2013

The Big Picture

Ibland (ofta) är det viktigt att också se till den stora bilden ...


Vinstmaskiner?
Affärsvärlden spekulerar kring vilka bolag som kan tänkas redovisa högst vinstökningar kommande år, vilket kanske kan ge uppslag till något nytt bolag att bevaka. Kom ihåg våra bästa case är tillväxtbolag med accelererande vinster, så tänk på vad som är uthålligt och vad som är cykliska vinster.

Mest läst