söndag 27 januari 2019

Telia - fågel, fisk eller bara bra utdelning?

Som tillväxtinvesterare brukar man knappast titta på Telia. Söker vi utdelning var aktien länge en trygg tillflyktsort. Sen gick man på pumpen i form av mutor och andra segdragna affärer i Asien. Nu har man förhoppningsvis rensat ut det mesta av detta och får försöka göra det bästa av sin nordiska och baltiska position. Gott kassaflöde, aktieåterköp och nästan 6% i direktavkastning är det som lockar.Lönsamheten lämnar förstås en hel del att önska, men är det kanske nu med kommande 5G och en digitalisering som växlar upp som ledningen äntligen ska träffa (göra något) rätt?

Silverräven tog hur som helst en mindre chans-post i hopp om lyckad turnaround och fortsatt god utdelning.


Fortsätter MA 50w på väg upp genom 200w?

söndag 20 januari 2019

Börsen är ingen vinnare på lång sikt!

"En artikel i Financial Times av Michael Mackenzie i The Long View visar att börsens avkastning de senaste 20 åren har varit förvånansvärt låg."

Den gamla "sanningen" att börsen närmast alltid är en god investering för den långsiktige skulle därför vara ifrågasatt. Amerikanska storbolag ska till exempel bara ha avkastat i snitt 3,3% sedan sekelskiftet. En bakomliggande orsak skulle vara att nyare tillväxtbolag inte kommer till börsen, utan köps upp av riskkapitalbolag. Alternativ finns de på börsen i ett tidigt skede när de fortfarande är förhoppningsbolag (och kanske då inte rätt aktie för pensionsportföljen), för att när de börjar visa vinst köps ut eller upp av andra företag och försvinner som investeringsobjekt för gemene aktieperson.

Den här studien avser USA och det vore intressant vad motsvarande resultat skulle bli för den svenska börsen. Bortom det faktum att USA börsen är större framstår utbudet av etablerade tillväxtbolag som relativt sett betydligt större over there, medan svenska tillväxtbolag aldrig dyker upp här alternativt försvinner när det växt till sig. Axis är ett bra exempel på ett framtidsbolag som försvann från både börs och landet.

Känns det tufft som tillväxtinvesterare finns det alltså en förklaring …

Köper SEB A för 90 kr till utdelningsportföljen
Under veckan har vi kompletterat Silverrävens utdelningsportfölj med ännu en bank. Vi köpte en första position i SEB A för 90 kr. Vilket i ett femårsperspektiv kan ses som ett genomsnittspris. Direktavkastningen landar för närvarande på goda 6,4%.


SEB A Månadmåndag 14 januari 2019

Utdelningsportföljen ökar sitt innehav

Ett annonserat skifte för Aktieräven inför 2019 är ett större fokus på Silverrävens utdelningsportfölj. Anledningen till detta är flera. 1. Med en marknad på dekis lär vi få minimalt, om några, signaler till tillväxtportföljen. 2. En nedåt rekyl kan öppna upp för utdelningsbolag vi gärna köpt, men som på grund av högt pris (= för låg direktavkastning) inte fått plats tidigare. 3. Med en större utdelningsportfölj kan det, vilket vi skrev om i förra inlägget, förhoppningsvis bli enklare psykologiskt att helt tömma tillväxtportföljen när de signalerna finns.

Nu finns det större experter på utdelningsinvestering därute, men för den som vill begripa sig på hur vårt urval fungerar följer här några utgångspunkter:

Mål
Det generella målet är inte föga förvånande att bygga stigande utdelningar eller hög direktavkastning. Det långsiktiga målet är likt tidigare att bygga upp en utdelningsportfölj som senast i tid för pensioneringen ska kunna generera minst en extra pensionsutbetalning om året. Om beloppet på sikt istället blir i paritet med ordinarie lönearbete eller än högre så är det förstås en bonus.

Medel
Ett medel för att välja bolag är naturligtvis nyckeltal. Här vill vi bland annat se:

1.) Minst 3% i direktavkastning får i dagsläget vara riktvärde för mer potentiella utdelningshöjare.

2.) 4-6% för höga direktavkastare som kanske inte höjer lika flitigt.

3.) När avkastningen är över 6% finns det ju ofta anledning att ifrågasätta uthålligheten i utdelningen. Aktien kanske ändå kan vara av intresse även om vi befarar en mindre utdelningssänkning, till exempel om det handlar om en tillväxtbransch.

Utdelningsandel och kassaflöde bör ha en sådan nivå att vara kortsiktiga vinsttapp inte tvingar fram utdelningssänkningar. Andra riktvärden som ofta nämns för aktier till utdelningsportföljer är att soliditeten åtminstone inte bör understiga 30% och att utdelningen på eget kapital bör vara tvåsiffrig.

Mjuka värden
När nyckeltalen sedan vaskat fram likartade bolag landar sedan det slutliga valet i några mer subjektiva parametrar. På börsen gäller ju att vi inte ska gå emot trenden och det är ofta viktigt även i andra sammanhang. Just nu är vi exempelvis tveksamma eller kanske snarare osäkra på vilka som blir vinnare inom handel/ehandel och avvaktar med den sektorn. Nu äger vi ju visserligen ICA, men det gör vi utifrån en annan "mjuk"parameter - en variant på pilotskolan (beskrivet i länken).

Ytterligare överväganden
  • Utdelningen är naturligtvis tänkt att återinvesteras, men inriktningen bör oftast vara att göra det i för tillfället bästa utdelningsbolag.
  • Sälj utdelningssänkare, möjligen undantaget punkt 3 ovan.
  • Sälj kursraketer, vi kan överväga att sälja aktier som under kort tid stigit väsentligt (för att eventuellt köpa tillbaka vid lägre kurser). Ingen prioritet, men en möjlighet. 
Köpt på sista tiden

Runt årsskiftet har Silverräven ökat andelen Nordea.

Köpt en första position i Dedicare. Vi tror att det fortsatt kommer behöva bemannas med vårdpersonal. Visserligen är konkurrensen om personalen hög, men de fasta kostnaderna är låga och vi tror därför på fortsatt utdelning om kanske inte på riktigt samma höga nivå. Här har också NGS fått vända över från tillväxt- till utdelningsportföljen.

Köpt en första position i HiQ. It-bolag är ofta bra utdelare, samtidigt som vi tror (hoppas) på en återhämtning i HiQ.

Vi hade ytterligare några order ute, men när vändningen kom sprang kursen ifrån oss, men vi tror på nya tillfällen längre fram.torsdag 10 januari 2019

Möjlighet till ett fortsatt januarirally!

Egentligen hade vi börjat skriva på ett inlägg om vår utdelningsstrategi, men sticker emellan med ett inlägg för att uppmärksamma er på att vi i fredags fick en follow-thru i ett flertal index. Det ökar givetvis möjligheterna till att vi sett en åtminstone tillfällig botten och att vi nu står inför en lite längre upprekyl. En utmaning är förstås att hitta vettiga aktier i en utbombad marknad.

SIX med follow-thru

FT på fjärde dagen efter en botten är närmast perfekt, visserligen hade volymen kunnat vara lite mer övertygande.

fredag 4 januari 2019

Börsscenarier för 2019

Ett nytt börsår och vi får gå tillbaka till 2016 för att hitta en lika tveksam inledning. Finslipar också på portföljstrategierna för att dels inte behöva ge tillbaka lika mycket till marknaden som under fjolåret, dels anpassa oss till den "börstid" vi för närvarande kan avvara. Återkommer till detta i kommande inlägg. Grundenstenen för tillväxtportföljen att investera först när vi har en konfirmerad upptrend finns naturligtvis kvar. När så inte är fallet kommer istället Silverrävens utdelningsportfölj få större fokus. På så sätt är vi alltid (mer eller mindre) i marknaden och vi hoppas det ska gynna oss inte minst börspsykologiskt.

Ett bra startpunkt är att studera index
Ännu ett skäl till att vi gick fel 2018 var att vi trodde att det enligt vågräkning fanns lite mer kvar på uppsidan i kombination med att en börstopp ofta kännetecknas av ett intensivt slutskede och mindre av pyspunka. Grafiskt väntade vi oss därför ett brott av den övre trendlinjen innan nedgången skulle inledas. Något som aldrig inträffade istället befinner vi oss just nu på trendbotten.

SIX

Ett misstag här kan ha varit att vi inte tillräckligt vidgade vår blick. I Nasdaq som ju tillhör den ledande amerikanska marknaden fanns kanske det vi letade efter?


Vad väntar då framöver?
En fråga som förstås alla ställer sig, men som ingen har svaret på. Pratar vi SIX har vi i princip en 20%-ig nedgång från toppen. Vilket får anses normalt för en lite större rekyl. Innebär den en paus i en långsiktig trend borde i så fall nedgången plana ut här och nästa steg skulle vara en upprekyl. Detta ser kanske just nu mindre troligt ut, men betänk att om handelsriskerna Brexit och Trump rätas ut, samtidigt som centralbankerna förhåller sig relativt passiva? Kampanjerna inför presidentvalet 2020 börjar nu formeras och en amerikansk president vill knappast tajma omval med en vacklande ekonomi. Ett skäl varför Trump skäller på FED?  Med ett sådant scenario skulle vi få en sista åkning på uppsidan?

Om vi istället utgår ifrån att toppen är passerad för denna gång och att vi står inför en djupare konjunkturavmattning får vi ett scenario med en större nedsida. Får vi inbromsningar likt 2000 eller 2007 är 50% från toppen ett inte omöjligt riktvärde. För SIX ovan hamnar vi då tillbaka till år 2013 eller ett index på 600. Förlitar vi oss till vågteorier kommer i så fall nedgången ske i tre ABC vågor. Det vill säga innan vi ska ner till botten bör det komma en tydlig upprekyl.

Ett problem är att en upprekyl inom den närmaste tiden skulle kunna stämma väl in på båda scenariona. Samtidigt är detta inte tänkt att styra vår aktiehandel, utan då är det back to basic (mer om det i senare inlägg), å andra sidan kan det vara bra att samtidigt utgå ifrån flera scenarier för att inte likt förra året låsa fast sig tankemässigt.

Happy hunting 2019!

Mest läst