lördag 30 april 2022

Räntan är tillbaka! - noteringar vecka 17

Så hände det till slut. Ingves lämnade nollräntan och höjde till .25%. Hela Sverige darrade. Fast för den som en gång i tiden betalat 8,7% i ränta på sitt studielån (utan avdragsrätt) så kanske det inte kändes så dramatiskt? Å andra sidan kan förändringen av räntan också illustreras som i följande graf.


Fastighetsindex som vi tittade på förra veckan fortsatte dock ner, medan bank fortsätter att jobba sig uppåt.


I övrigt har det varit en rapporttung vecka, inte minst för våra portföljer. Vid en första anblick ser det stabilt ut i många av våra bolag, men som marknaden ser ut för tillfället och särskilt för tillväxtbolag, får man vara glad om utfallet i aktiekursen ens blir neutralt. Sinch är väl ett typiskt exempel på omsvängningen i hur marknaden ser på tillväxtbolag. Med uppköpen är visserligen Sinch ett lite annorlunda bolag idag, och det flaggas för vissa kostnadsmässiga utmaningar (som dock även funnits under tidigare perioder). Försäljning och position i marknaden är samtidigt än starkare. Även om vi reviderat ner prognosen skulle resultatet bli köpzon.


Relativt starka bolag (hit räknas inte Sinch just nu) brukar samtidigt vara de som belönas bäst när uppgången väl infinner sig. I väntan på en follow-thru-dag inom en eller tolv månader (jepp osäkerheten är stor) så handlar mycket om att tills vidare sålla agnarna från vetet. I den andan tittar vi på att dela in vår tillväxtportfölj i tre delar: Core, Can och Slim. Där Core är tänkt att utgöras av några utvalda fonder och investmentbolag som ska hänga med på lång sikt och främst vara föremål för eventuell årlig reallokering. Can ska vara fundamentalt eller tillväxtmässigt starka bolag som även de bör kunna hänga med i upp och nergång, men där positionsstorleken kan variera. Slim är slutligen tänkta att ligga närmast canslim-strategin, det vill säga vi vill fortsatt ha fundamental styrka, men den tekniska analysen blir viktigare för köp och sälj, vilket innebär att i nedgång skulle den här portföljdelen kunna vara helt tom. Den här förändringen är dock inget vi vill göra på kort tid, och särskilt inte i en skakig marknad, men några justeringar per månad låter rimligt.

Utöver detta har vi förstås vår utdelningsportfölj där just utdelningarna nu trillar in, samt magiska portföljen som blir föremål för omplaceringar efter sommaren.

tisdag 26 april 2022

Är det sista fasen i nedgången som vi ser?

Om vi tittar i ett veckodiagram kan vi för det första observera att tiden börsen är i en upptrend vida överväger tiden i en nedtrend. Hörde att ratio till och med skulle kunna vara 90% vs 10%. Sen förekommer givetvis fluktuationer inom en upptrend. Det andra är att en nedtrend sällan uppvisar fler än tre vågor. När vi studerat veckodiagrammet för Nasdaq får vi i princip gå tillbaka till 2004 för att finna fler än tre vågor i en nedtrend. Sen kan man i vissa fall naturligtvis diskutera vad som bör utgöra en våg.

Om vi applicerar det på dagens läge bör det finnas goda förutsättningar att vi nu är i den sista vågen och att vi därefter kan påbörja en ny upptrend. 

Nackdelen är förstås att en sista våg i värsta fall kan ta oss ytterligare en bit lägre, men det finns förstås även chansen att botten kommer i höjd eller strax under första botten. 

Enligt Adam Khoo är snittet till botten i en korrektion 131 dagar och knappt 400 dagar om vi har att göra med en björnmarknad. Fotnoten är att det visserligen baseras på S&P500. Samtidigt identifieras endast 11 björnmarknader sedan 1950. Så om vi inte är på väg in i en tolfte björnmarknad skulle en vändning i snitt komma inom en månad.fredag 22 april 2022

Upp & ner - noteringar vecka 16

I enlighet med vår ambition om en mer aktiv trendportfölj följer idén om att avsluta börsveckan med en kort summering. Förutom köp och sälj som ju inte behöver förekomma varje vecka, tänker vi oss annat som vi noterat.

Vi har ju fortsatt en marknad under press, vilket inte är en börsmiljö för vår strategi. Vi befinner oss också på läge Fear (39) i Fear & Greed index. Vi tycker oss också se att dåliga rapporter får mer uppmärksamhet och rörelser än bra rapporter. Det vill säga ett omvänt läge jämfört med förra året. 

Mycket fokus i media ägnas förstås räntan som tydligt vänt upp genom tidigare trend. Vi kan också se att fastighetsbolagen haft en kämpig vecka även om våra innehav Cibus och Hufvudstaden stått emot relativt bra.

tisdag 19 april 2022

VÅP:en - Regeringens syn på Svensk ekonomi...

BNP ner
Inflationen upp

"Svensk ekonomi har återhämtat sig starkt i spåren av pandemin och tillväxtutsikterna för i år är i grunden stabila. Men Rysslands invasion av Ukraina bedöms få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Tillväxten väntas bli lägre än vad som annars hade varit fallet och inflationen bedöms samtidigt bli högre.

Svensk ekonomi är dock motståndskraftig. Läget på arbetsmarknaden har tydligt förbättrats och sysselsättningsgraden är nu högre än innan pandemin bröt ut. Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas visa överskott 2023 och förstärkas ytterligare följande år. Överskotten i de offentliga finanserna bidrar under de åren till en lägre skuld i offentlig sektor. Sveriges bruttoskuld som andel av BNP tillhör de lägsta bland EU:s medlemsländer." 

/Regeringen.se

måndag 18 april 2022

Köpet inför påsken!

Förutom försäljningarna förra veckan hintade vi ju även om ett köp.

Profoto kvalade in på en av våra nya bevakningslistor och uppvisade förra veckan denna spännande utställning. I vår iver att förnya oss köpte vi en första position trots att läget med en marknadstrend under press inte är vad vi vanligen föredrar.onsdag 13 april 2022

Veckans: Sålt SBB och IAR - köpt...

I vår postanalys har vi kunnat konstatera att vår tillväxtportfölj (Megatrend) givet tillbaka för mycket till marknaden under tillväxtrekylen. Följaktligen behöver vi jobba lite med vår strategi. Ett anledning att vi glidit iväg för mycket från vår grundpolicy canslim. Vi behöver sålunda göra några justeringar i den riktningen. 

I korthet skulle det kunna sammanfattas med köp på fundamenta, sälj på teknik. Ett annan, håll dig till ledarna, släpp förlorarna. Detaljerna återkommer vi till i praktiken. Här är två tidiga exempel från kortveckan som gått. IAR systems har hängt med länge utan att kunna visa bättre fundamenta. Ett VD byte gav lyft till aktiekursen, men har nu tappat ångan och när aktien åter gick under 50 WMA släppte vi aktien för den här gången.


Fundamentan för SBB har kommit att ifrågasättas, men är ända på en annan nivå än IAR. Svagheten indikerades dock under slutet på förra året samt när en ny topp inte kunde tas ut vid årsskiftet. Den definitiva signalen borde varit stängningen under 21 WMA. Inför veckan ville vi se en rekyl från förra botten. Aktien öppnade istället ner och vi stängde positionen för att säkra den ändå hyfsade vinst vi hade innestående. 


Marknadstrenden är just nu inte med oss, så vi bör ligga lågt med köpen. Vi har dock under veckan prövat en position i en för oss ny aktie som tills vidare går mot strömmen. Vilken kommer i en graf till påsk... 

fredag 8 april 2022

Axfood - Vad händer?

Det känns som börsen är i ett make it or break it läge. Media målar som vanligt upp dystra profetior för ekonomin utifrån parametrar som inflation, räntehöjningar och diverse kristillstånd. Visst, världsläget är inte toppen och vi befinner oss i brytpunkten till en ny världsordning. Vi befinner oss samtidigt i brytpunkten till en ny ekonomisk era som markeras av såväl en energiomställning som en digitalisering.

Människor har som vanligt svårt för omställningar och lockas sedan en tid tillbaka av antingen populistiska högernationalister eller vänstervridna tror oss kunna bestämma vad som är bäst för alla partister. Historiskt har ingen av dessa ideologier fungerat för att bygga välstånd. Däremot har de varit duktiga på att bygga förtryck. Vägen framåt mot fortsatt välstånd torde därför åter handla om en liberal agenda som samtidigt minskar beroendet av odemokratiska stater.

När vi nu talar byggande, så har vi ägnat tiden åt postanalyser och funderingar hur vi ska bygga en lite aktivare trendportfölj. Vi har några idéer, men får återkomma med en uppdatering när detta är på plats. 

Noterar att svenska medel/småbolagsfonder ligger mellan 12-23 procent back för året om någon vill sätta sin portfölj i perspektiv. En vinnare är dock Axfood som tagit rejäl fart. Tidigare mest en utdelningsaktie som snittat en försäljningsökning om 6-7% per år. Även om folk vill ha defensiva placeringar kan man ju inte betala vad som helst. Såvida inte Axfood bryter trenden och övergår till tvåsiffrig tillväxt är det svårt att förstå värderingen eller högre multipel. Med "gamla" siffror hittar vi säljintervallet redan från 272 kronor?


   Mest läst