söndag 22 maj 2022

Vecka 20. På börsfronten intet nytt? Även Embracer & Volvo Cars

Minimal börsbevakning denna vecka på grund av tjänsteresa. Viktigaste händelsen var annars Evertons vändning mot Palace och det säkrade premier league kontraktet. En mindre lyckad händelse var att chansen till en follow-thru på Nasdaq i princip föll igenom. Istället för att få förnyad kraft avslutade index nedåt och gick till och med under tidigare botten. Inte ett gott tecken. I det perspektivet lever hoppet ännu för OMX, men det är svårt att se att OMX ska dra på egen hand.


Embracer som tillhör Can-delen i vår portfölj rapporterade i veckan. Med alla förvärv tycker vi aktien är svårvärderad i ett historiskt perspektiv, men räknat på försäljning ser vi den fortsatt som köpvärd. Likt några andra tillväxtaktier tycker vi oss trots allt se gröna skott och initialt har aktien gått norrut. Den som klev in på botten har också kunna göra sig en slant.En annan aktie med gryende form är Volvo Cars. Kan det vara så att marknaden ser att tillverkningen ska ta fart efter leveransproblemen? Vi har kvar vår teckningsposition.
lördag 14 maj 2022

Vecka 19. Botten är nådd...? (Swedish Match & en ersättare i utdelningsportföljen)

Extreme rädsla råder på aktiemarknaden där Fear/Greed är nere på siffran 12. Vändningar brukar komma när det ser som bäst eller sämst ut. Avslutningen på veckan bjöd också på några kraftiga dagar uppåt. Nasdaq är ett index som signalerar rekyl. Förutom ett RSI som är på föregående vändningsnivåer börjar index även närma sig vårt riktvärde för den sista vågen.

Om vi står inför ett björnrally, om botten är nådd eller om vi bara har ett hack i kurvan vet vi förstås först senare. För att kasta in nya pengar vill vi i första hand förstås se en follow-thru.


OMX som faktiskt vänt före Nasdaq hade på gång en FT, men volymen under fredagen var alltför klen även om stigningen var lovande. Det kan alltså vara läge att göra en extra koll på din bevakningslista.


I övrigt ska nu alltså börsen bli ännu ett kvalitetsbolag fattigare. Svenskarna älskar sin mundrog, men att äga bolaget vill få svenska institutioner göra, så istället skeppar vi iväg en av våra utdelningsfavoriter till USA. Dessutom till en till synes billig peng. I en FA-analys ser vi en riktkurs på 125-150 kr vid fortsatt tillväxt. Tittar vi på den trendkanal som aktien befinner sig i skulle 106 kr kunna nås redan inom ett år. Men vill ingen äga förutom privatpersoner och amerikanska fonder så...


Med två utdelningsankare på väg ur portföljen samt en binge utdelningar att återinvestera har vi gjort en ny placering under veckan. När NP3 preferens föll till 29 kr och därmed ger en avkastning på nära 7,0% tyckte vi det var ett bra ställe att låta pengarna övervintra.

lördag 7 maj 2022

Recession, depression eller ? - Noteringar vecka 18 (Profoto, Leo Vegas, G5)

Same shit, different week. Osäkerheten i marknaden består. FEDs räntehöjning i veckan gav bara en tillfällig lättnad och redan dagen efter var marknaden tillbaka i röda siffror. Vi fortsätter också att se att bra rapporter får svaga eller i bästa fall endast tillfälliga uppgångar. Vårt senaste innehav Profoto Holding är ett bra exempel. I relativ styrka står den sig dock än så länge bra.


Detta kan inte sägas för resten av tillväxtportföljen som nu tidvis visat en nedgång på mer än 30 procent för året. Då består ändå huvuddelen av portföljen av bolag som visar vinst. I kontrast visar utdelningsportföljen en nedgång om endast 8 procent. Tyvärr kom det även ett bud på Leo Vegas i veckan. Visst bud kan ofta vara trevligt och en dags ökning på 44 procent viftar man förstås inte bort. Vi är inte heller överraskade då vi länge ansett Leo löjligt lågt värderat och av den anledningen i risk för uppköp. I vårt FA case för Leo har vi haft en lång riktkurs på cirka 70 kr och då beräknat med låg tillväxt och låga multiplar. 61 kr är i med den jämförelsen dåligt betalt. 

Leo har samtidigt seglat fram som en bra utdelningsaktie med samtidig potential för regelbundna utdelningshöjningar. Det tråkigaste är kanske ändå att ännu en gång försvinner ett lönsamt bolag till utlandet och börsen blir ett bolag fattigare.


Inflation, högre räntor, utbudsstörningar, krig, veka centralbanker, helikopterpengar, fallande BNP. Orosmolnen är många vilket förstås skapar den marknad vi tecknade inledningsvis. Talet om recession är också på mångas läppar. Även om risken om ökad arbetslöshet ibland nämns, så finns fortfarande ett tal om en tight arbetsmarknad och att det i sig är ett problem. Vi kan samtidigt minnas några tillfällen när arbetsmarknaden varit het och bristen på arbetskraft setts som problematisk. Slutet på 80-talet, slutet på 90-talet, Svensk tigerekonomi i mitten på första decenniet. Hur detta spelade ut är ingen upplyftande tanke i det korta perspektivet. I ett längre perspektiv skulle goda investeringsmöjligheter öppna upp sig för den som "överlever".


Slutligen är det intressant att se hur väl G5 klarat av det senaste kvartalet, trots att man har utvecklare i såväl Ukraina som Ryssland. I ett bästa scenario är mobilspel även ett billigt nöje som majoriteten inte behöver eller vill dra ned på i en recession. Med det sagt har vi inga förhoppningar på en större uppvärdering i det korta perspektivet.
     


lördag 30 april 2022

Räntan är tillbaka! - noteringar vecka 17

Så hände det till slut. Ingves lämnade nollräntan och höjde till .25%. Hela Sverige darrade. Fast för den som en gång i tiden betalat 8,7% i ränta på sitt studielån (utan avdragsrätt) så kanske det inte kändes så dramatiskt? Å andra sidan kan förändringen av räntan också illustreras som i följande graf.


Fastighetsindex som vi tittade på förra veckan fortsatte dock ner, medan bank fortsätter att jobba sig uppåt.


I övrigt har det varit en rapporttung vecka, inte minst för våra portföljer. Vid en första anblick ser det stabilt ut i många av våra bolag, men som marknaden ser ut för tillfället och särskilt för tillväxtbolag, får man vara glad om utfallet i aktiekursen ens blir neutralt. Sinch är väl ett typiskt exempel på omsvängningen i hur marknaden ser på tillväxtbolag. Med uppköpen är visserligen Sinch ett lite annorlunda bolag idag, och det flaggas för vissa kostnadsmässiga utmaningar (som dock även funnits under tidigare perioder). Försäljning och position i marknaden är samtidigt än starkare. Även om vi reviderat ner prognosen skulle resultatet bli köpzon.


Relativt starka bolag (hit räknas inte Sinch just nu) brukar samtidigt vara de som belönas bäst när uppgången väl infinner sig. I väntan på en follow-thru-dag inom en eller tolv månader (jepp osäkerheten är stor) så handlar mycket om att tills vidare sålla agnarna från vetet. I den andan tittar vi på att dela in vår tillväxtportfölj i tre delar: Core, Can och Slim. Där Core är tänkt att utgöras av några utvalda fonder och investmentbolag som ska hänga med på lång sikt och främst vara föremål för eventuell årlig reallokering. Can ska vara fundamentalt eller tillväxtmässigt starka bolag som även de bör kunna hänga med i upp och nergång, men där positionsstorleken kan variera. Slim är slutligen tänkta att ligga närmast canslim-strategin, det vill säga vi vill fortsatt ha fundamental styrka, men den tekniska analysen blir viktigare för köp och sälj, vilket innebär att i nedgång skulle den här portföljdelen kunna vara helt tom. Den här förändringen är dock inget vi vill göra på kort tid, och särskilt inte i en skakig marknad, men några justeringar per månad låter rimligt.

Utöver detta har vi förstås vår utdelningsportfölj där just utdelningarna nu trillar in, samt magiska portföljen som blir föremål för omplaceringar efter sommaren.

tisdag 26 april 2022

Är det sista fasen i nedgången som vi ser?

Om vi tittar i ett veckodiagram kan vi för det första observera att tiden börsen är i en upptrend vida överväger tiden i en nedtrend. Hörde att ratio till och med skulle kunna vara 90% vs 10%. Sen förekommer givetvis fluktuationer inom en upptrend. Det andra är att en nedtrend sällan uppvisar fler än tre vågor. När vi studerat veckodiagrammet för Nasdaq får vi i princip gå tillbaka till 2004 för att finna fler än tre vågor i en nedtrend. Sen kan man i vissa fall naturligtvis diskutera vad som bör utgöra en våg.

Om vi applicerar det på dagens läge bör det finnas goda förutsättningar att vi nu är i den sista vågen och att vi därefter kan påbörja en ny upptrend. 

Nackdelen är förstås att en sista våg i värsta fall kan ta oss ytterligare en bit lägre, men det finns förstås även chansen att botten kommer i höjd eller strax under första botten. 

Enligt Adam Khoo är snittet till botten i en korrektion 131 dagar och knappt 400 dagar om vi har att göra med en björnmarknad. Fotnoten är att det visserligen baseras på S&P500. Samtidigt identifieras endast 11 björnmarknader sedan 1950. Så om vi inte är på väg in i en tolfte björnmarknad skulle en vändning i snitt komma inom en månad.fredag 22 april 2022

Upp & ner - noteringar vecka 16

I enlighet med vår ambition om en mer aktiv trendportfölj följer idén om att avsluta börsveckan med en kort summering. Förutom köp och sälj som ju inte behöver förekomma varje vecka, tänker vi oss annat som vi noterat.

Vi har ju fortsatt en marknad under press, vilket inte är en börsmiljö för vår strategi. Vi befinner oss också på läge Fear (39) i Fear & Greed index. Vi tycker oss också se att dåliga rapporter får mer uppmärksamhet och rörelser än bra rapporter. Det vill säga ett omvänt läge jämfört med förra året. 

Mycket fokus i media ägnas förstås räntan som tydligt vänt upp genom tidigare trend. Vi kan också se att fastighetsbolagen haft en kämpig vecka även om våra innehav Cibus och Hufvudstaden stått emot relativt bra.

tisdag 19 april 2022

VÅP:en - Regeringens syn på Svensk ekonomi...

BNP ner
Inflationen upp

"Svensk ekonomi har återhämtat sig starkt i spåren av pandemin och tillväxtutsikterna för i år är i grunden stabila. Men Rysslands invasion av Ukraina bedöms få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Tillväxten väntas bli lägre än vad som annars hade varit fallet och inflationen bedöms samtidigt bli högre.

Svensk ekonomi är dock motståndskraftig. Läget på arbetsmarknaden har tydligt förbättrats och sysselsättningsgraden är nu högre än innan pandemin bröt ut. Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas visa överskott 2023 och förstärkas ytterligare följande år. Överskotten i de offentliga finanserna bidrar under de åren till en lägre skuld i offentlig sektor. Sveriges bruttoskuld som andel av BNP tillhör de lägsta bland EU:s medlemsländer." 

/Regeringen.se

måndag 18 april 2022

Köpet inför påsken!

Förutom försäljningarna förra veckan hintade vi ju även om ett köp.

Profoto kvalade in på en av våra nya bevakningslistor och uppvisade förra veckan denna spännande utställning. I vår iver att förnya oss köpte vi en första position trots att läget med en marknadstrend under press inte är vad vi vanligen föredrar.onsdag 13 april 2022

Veckans: Sålt SBB och IAR - köpt...

I vår postanalys har vi kunnat konstatera att vår tillväxtportfölj (Megatrend) givet tillbaka för mycket till marknaden under tillväxtrekylen. Följaktligen behöver vi jobba lite med vår strategi. Ett anledning att vi glidit iväg för mycket från vår grundpolicy canslim. Vi behöver sålunda göra några justeringar i den riktningen. 

I korthet skulle det kunna sammanfattas med köp på fundamenta, sälj på teknik. Ett annan, håll dig till ledarna, släpp förlorarna. Detaljerna återkommer vi till i praktiken. Här är två tidiga exempel från kortveckan som gått. IAR systems har hängt med länge utan att kunna visa bättre fundamenta. Ett VD byte gav lyft till aktiekursen, men har nu tappat ångan och när aktien åter gick under 50 WMA släppte vi aktien för den här gången.


Fundamentan för SBB har kommit att ifrågasättas, men är ända på en annan nivå än IAR. Svagheten indikerades dock under slutet på förra året samt när en ny topp inte kunde tas ut vid årsskiftet. Den definitiva signalen borde varit stängningen under 21 WMA. Inför veckan ville vi se en rekyl från förra botten. Aktien öppnade istället ner och vi stängde positionen för att säkra den ändå hyfsade vinst vi hade innestående. 


Marknadstrenden är just nu inte med oss, så vi bör ligga lågt med köpen. Vi har dock under veckan prövat en position i en för oss ny aktie som tills vidare går mot strömmen. Vilken kommer i en graf till påsk... 

fredag 8 april 2022

Axfood - Vad händer?

Det känns som börsen är i ett make it or break it läge. Media målar som vanligt upp dystra profetior för ekonomin utifrån parametrar som inflation, räntehöjningar och diverse kristillstånd. Visst, världsläget är inte toppen och vi befinner oss i brytpunkten till en ny världsordning. Vi befinner oss samtidigt i brytpunkten till en ny ekonomisk era som markeras av såväl en energiomställning som en digitalisering.

Människor har som vanligt svårt för omställningar och lockas sedan en tid tillbaka av antingen populistiska högernationalister eller vänstervridna tror oss kunna bestämma vad som är bäst för alla partister. Historiskt har ingen av dessa ideologier fungerat för att bygga välstånd. Däremot har de varit duktiga på att bygga förtryck. Vägen framåt mot fortsatt välstånd torde därför åter handla om en liberal agenda som samtidigt minskar beroendet av odemokratiska stater.

När vi nu talar byggande, så har vi ägnat tiden åt postanalyser och funderingar hur vi ska bygga en lite aktivare trendportfölj. Vi har några idéer, men får återkomma med en uppdatering när detta är på plats. 

Noterar att svenska medel/småbolagsfonder ligger mellan 12-23 procent back för året om någon vill sätta sin portfölj i perspektiv. En vinnare är dock Axfood som tagit rejäl fart. Tidigare mest en utdelningsaktie som snittat en försäljningsökning om 6-7% per år. Även om folk vill ha defensiva placeringar kan man ju inte betala vad som helst. Såvida inte Axfood bryter trenden och övergår till tvåsiffrig tillväxt är det svårt att förstå värderingen eller högre multipel. Med "gamla" siffror hittar vi säljintervallet redan från 272 kronor?


   söndag 27 mars 2022

Surgical Science & Swedencare

Hur världsläget förändrats för våra innehav under 2022 får vi förmodligen kvitto på först i kommande rapporter. Tills dess får vi hålla till goda med vad vi vet från Q4orna. Från den perioden har vi också några senare rapporter att räkna på, exempelvis Swedencare och Surgical science. Den senare inte helt enkel att räkna på oavsett, men vi gör ett försök. 


torsdag 17 mars 2022

Krig i Europa - igen! Och den ryska "björnen marknaden"

Björnkriget
"Politiska förvecklingar brukar också blåsa över som faktor för marknaden, såvida de inte övergår i regelrätt krig". Så skrev vi i vår utblick inför året och naturligtvis inträffade det senare. Den största tragedin drabbar förstås alla människor som direkt berörs av att ryssarna åter vill mobba ett grannland. 

När man själv gjorde militärtjänst fick man till sig tre strategiska lärdomar. 1. Hotet kommer alltid från öst (trots att vi då var mer alliansfria än idag). 2. Du kan aldrig lita på ryssen. 3. En död ryss är en bra ryss.

Vilka ekonomiskt strategiska lärdomar vi ska dra av att vi åter har ett krig i Europa är kanske betydligt svårare. Mycket beroende på att det inte bara är ett militärt krig, utan svaret från väst är omfattande sanktioner och det är ännu inte helt lätt att se hur och framförallt i vilken omfattning detta kommer påverka världsekonomin. 

Bedömningarna går också isär. Vi ser mer positiva analytiker som utgår ifrån att Ryssland utgör en ganska liten andel av världsekonomin och att utgångsläget för konjunkturen är relativt god, vilket gör att påverkan på lite sikt inte behöver bli så stor. Att energi och oljepriser däremot stiger är det ju ingen som kunnat argumentera emot. 

De mer negativa spår dock att de ökande kostnaderna får konsekvenser för många branscher samt att det underblåser en redan uppåtgående inflation. De ser vidare stora störningar för fler råvaror på grund av kriget. Inte minst diverse spannmål och även ett bortfall av konstgödsel, med i förlängningen globala prishöjningar på mat som följd.

Hur agerar vi nu?
Vet inte för vilken gång i ordningen som en börssvacka sammanfaller med vår semester. Visserligen startade invasionen före sportlovet, men i övrigt hände mycket när man tänkt fokusera på carvingsvängar. Canslim-portföljen som är vår mest aktiva portfölj hade vi tömt med automatik. I övrigt har vi som det brukar heta "suttit still i båten", vilket ofta brukar vara ett bra alternativ, i linje med att mer pengar förloras i försöken att undvika nedgång. Här är det dock viktigt att veta sin strategi och våga hålla fast vid den - oavsett om den innebär att du ska sälja, köpa eller ligga platt.

En fundering är förstås också om de analyser vi gjort efter Q4 - och som överlag visade att många aktier återfått attraktiva nivåer - kan gälla framöver? Kvitto får vi förmodligen tidigast när Q1 börjar komma.

Några köp har vi emellertid gjort eller överväger. Framförallt gäller det att fylla på utdelningsportföljen. Exempelvis har vi ökat i SEB.


onsdag 23 februari 2022

Kan Vitrolife föda ny tillväxt?

Börsveckan har en ny analys på vår gamla favorit Vitrolife, som de senaste åren varit lite överprisad, men som nu kommit ner i insats.

Tveksamt om det är tillräckligt menar Börsveckan. Vi följer upp med en egen beräkning nedan och instämmer i att det är för tidigt att trycka på köp. Snarare är vi fortsatt i säljzon efter att vi gjort några smärre nedrevideringar. 

Även om Vitrolife fortsatt bör ses som ett tillväxtbolag driven av trenden åldrande mammor, så känns p/e närmare 100 inte längre rimligt. Istället tycker vi bolagets värdering nu snarare bör kunna pendla mellan 25-50. Annars följer vi trenderna för både marginal (cirka 30%) och försäljningsökning (cirka 17%). Riktkursen landar där vi är idag på under 300 kr, medan vi vill under 200 kr för köpzon.


    

söndag 20 februari 2022

En bit kvar till köp i NIBE?

Nibe tillhör kategorin tillväxtaktier där man ångrar att man inte tagit position. En analys i Aktiespararen konstaterar att aktien nu kommit ner i pris, men finner samtidigt att den historiskt fortsatt är övervärderad. Vi körde en egen analys och finner att Aktiespararen verkar vara rätt ute. Det är fortsatt kvar nedsida innan vi går in i köpzonen omkring 60 kr. Vi har utgått ifrån att Nibe bör värderas närmare historiska p/e-tal. Vi hade möjligen kunnat vara lite generösare, vilket lyft nivån några kronor?


 

lördag 19 februari 2022

Billigt? Vår syn på Embracer, CTT Systems, Biogaia och LIME

Vi försöker hålla jämna steg med Q4 rapporterna, vilket inte är helt lätt, men här kommer fyra nya uppdateringar för bolag i Megatrendportföljen. För idéer om hur vi räknat, se föregående inlägg.

EMBRACER


CTT SYSTEMS


BIOGAIALIME TECH

fredag 11 februari 2022

Nya riktkurser i Assa Abloy, Epiroc och TF Bank

 Rapportsäsongen är i full blom och när siffrorna letar sig in i Megaportföljens analysverktyg Hittakursvinnare, så kan vi också uppdatera våra riktkurser. Eftersom kurserna i många bolag kommit ner, samtidigt som vinsterna gått upp eller åtminstone varit konstanta, så har fler bolag åter hamnat i köpzon, samtidigt som riktkurserna kunnat höjas. Här bör påminnas om att den här portföljen har ett minst femårigt perspektiv, så riktkursen bör också ses i det perspektivet. Det vill säga mycket kan hända.

Analysen bygger på antaganden om försäljningsutveckling och vinstmarginal. Är de svåra att bedöma (exempelvis när försäljningen har stora variationer) försöker vi istället med ett antagande om vinstutvecklingen. Vi försöker sedan hitta ett normal intervall för p/e-talet, vilket genererar en aktuell värdering av aktien. I den lilla rutan hittar ni våra antaganden för respektive aktie.

Exempelvis för Assa hoppas vi på något ökad försäljning jämfört med HKs snitt ökning som visar knappt 9%. Vi hoppas också på en vinstmarginal i nivå med toppåren (15%). I så fall ser vi köp upp till åtminstone 282 kr. Men som vi brukar säga. Det här är Aktierävens analys - gör alltid din egen!

ASSA


     EPIROC

TF BANK


onsdag 2 februari 2022

Både tillväxt och cash? Ett nytt utländskt innehav i utdelningsportföljen!

"A trusted, global innovator in retail pharmacy with approximately 13,000 locations across the U.S., Europe and Latin America, WBA plays a critical role in the healthcare ecosystem. The company is reimagining local healthcare and well-being for all as part of its purpose – to create more joyful lives through better health. Through dispensing medicines, improving access to a wide range of health services, providing high quality health and beauty products and offering anytime, anywhere convenience across its digital platforms, WBA is shaping the future of healthcare."

WBA är alltså Walgreen Boots Alliance inc. 3,79% beräknas direktavkastningen till i skrivande stund och det tydligaste investeringsargumentet är 46 år av utdelningstillväxt och 89 år med utdelningar. Värderingen ser enligt de analyser vi tagit del av ut att vara rimlig eller i underkant. Men man verkar också i en bransch under viss omstöpning, vilket rätt spelat ger viss tillväxtpotential. E-handel naturligtvis, men även nya kombinationer av att driva både apotek och hälsocentraler. En kombo man i Sverige utreder om man inte bör sätta stopp för. Det vill säga möjligheten att vårdgivare äger apotek.lördag 29 januari 2022

Är vi framme vid börsbotten?

 Kan vi vara framme vid börsbotten eller är det snarare så att vi står ett steg från avgrunden? I vår årskrönika fann vi att krig och räntehöjningar tillhör det som oroar börsen som allra mest. Det är kanske därför inte konstigt att börsen signalerat mycket rött den senaste tiden. Det är nästan som en MIO butik med fler röda än svarta dagar. Om det blir ett utökat krig beror förstås på en irrationell och maktsökande diktator, så den är ju svårt att förutse, även om det ser ut som ett dåligt alternativ för alla parter. Kanske räcker det för ryssarna att ha fått agera mobbare ett tag.

Förhoppningsvis återstår då bara räntehotet. Att det blir räntehöjningar (i USA) har ju stått klart en längre tid. Att räntan knäckt börser är också ett faktum. Men det är inte de inledande räntehöjningarna, utan den där sista höjningen som sätter bromsen på konjunkturen. Studerade ett klipp som visade att räntehöjningarna i USA snarare gått hand i hand med stigande börs. Att det kunnat vara så beror förstås på att konjunkturen varit stark och kunnat hantera modesta höjningar. Om konjunkturen idag är god och en avklingande pandemi ger än mer styrka, är då en succesiv höjning till knappt 1,0% ett rejält börssänke?

Grafiskt blir nästa vecka mycket intressant. Vi har nu viss rekyl från ett översålt läge. En follow-thru signal närmsta sju dagar skulle vara mycket positivt och erbjuda en möjlighet att börja köpa rätt aktier. Vad vi definitivt inte vill se är en etablering under 2 200 eftersom vi då är ute på oprövat territorium...   I övrigt har vi suttit stilla i inledningen på året litandes till våra diversifierade portföljer. Det har förstås medfört en hel del röda siffror. Vi har också fått kliva av Epiroc i canslim portföljen då den träffade säljnivån (7-8%) trots en rätt okej rapport. Samtidigt tycker vi Epiroc står sig bra och går att räkna hem inför en fortsatt god konjunktur, vi välde därför att behålla en mindre del av positionen, men i vår Megaportfölj.  

Vi har också räknat på våra riktkurser för megaportföljen och finner att de flesta går att räkna hem på fem års sikt vilket är portföljens horisont. Vi kan till och med se att några aktier kommit in i köpzon, antingen på grund av bra rapporter eller kursfall (vanligast eftersom få ännu rapporterat). Vi drog också slutsatsen att vi borde varit aktivare med försäljning av aktier när de tidigare befann sig i säljzon. Vi justerar därför strategin till att sälja minst 1/2 när det inträffar. Vi behöver dock inte sälja på siffran för säljzon, utan kan nyttja TA för att rida lite längre.

onsdag 19 januari 2022

Dustin blev till dust...

 Trots fin rapport och köprekar orkade inte Dustin stå emot i snålblåsten på börsen och eftersom den fanns i vår canaslim-portfölj utlöste den vår säljtrigger. Vi fick i alla fall lite utdelning som kompensation på vägen ut...

tisdag 18 januari 2022

Slakten av tjuren fortsätter? Tydliga nivåer i OMX30

Stöd, motstånd och retrecement har varit ganska tydliga och fungerande i OMX30. Idag krossades dock 50% nivån och vi gick direkt på 38% tillika 200 dagars MA. Håller inte detta har vi 2248 och 2205 att blicka ned mot. fredag 14 januari 2022

Marknadssyn och strategiförändringar?

Aktierävens bästa gissning är att tillväxten avtar något på grund av omnicron-vågen, men att den tar fart på nytt när världen (till sommaren) gör ännu ett försök att öppna upp. Vi får då ett nytt inflationstryck, men som bör vara lägre eftersom vi förhoppningsvis kunnat begränsa nuvarande flaskhalsar.

Bra företag bör ha goda förutsättningar att öka sina vinster, vilket gör att värderingarna också bör komma att se mer attraktiva ut. Nedgångar kan därför skapa köplägen i rätt aktier = stock picking. 

Störst marknadspåverkan lär fortsatt komma från ränteoro. Historiskt har höga räntor varit en pålitlig börssänkare, men då inte i början av räntehöjningsprocessen. Istället har smärre räntestegringar istället varit tecken på en god marknad där också börsen gått utmärkt. Är det samtidigt så att vi haft negativa realräntor har det talat för aktier. Utrymmet för högre räntehöjningar måste också ses som begränsat, såvida man (riksbankerna) inte vill lyfta andra problem i dager, minns zombieföretag eller andra överbelånade. ECB har inte heller intagit en lika hök-aktig linje, vilket är förståeligt med en gammal bankkris som ligger sopad under lågräntemattan. Den svenska Riksbanken tar i in tur förmodligen rygg på ECB? Medan duvorna istället ser ut ha flytt till Kina.

Arbetar vi långsiktigt är det sällan fruktbart att jaga sektorrotationer. Nu lyfts cykliska sektorer på bekostnad av tillväxt och defensivt. Istället arbetar vi med olika strategier som kan överlappa varandra, det innebär till exempel att
  • Magiska portföljen - bör fånga cykliska aktier
  • Utdelningsportföljen - bör fånga defensiva aktier
  • Megatrend-portföljen - bör fånga tillväxtaktier
  • Canslim-portföljen - bör fånga tillväxtaktier, och andra aktier med momentum (cykliskt).
  • Tjänstepension och liknande - bör fånga globalt och Asien.
  • En välfylld kassa - bör fånga köptillfällen allmänt.
Rapportperioden är inledd, med bland annat en fin rapport från Dustin. Påverkan på aktiekursen, som finns i canslim, blev dock blygsam. Förhoppningsvis får vi en vändning innan S/L träffas?

En turbulent börs gör oss avvaktande, men naturligtvis letar vi lägen i nedtryckta aktier. Framförallt utdelare. Tipset blir: "Du kommer att behöva välja dina investeringar klokt. I den rådande börsmiljön måste investerare fokusera på företag med de bästa fundamenten för att hitta de stora vinnarna denna rapportsäsong."

söndag 9 januari 2022

Utblick 2022 - Årskrönika part 2

2022 kommer börsen att krascha stenhårt
Likt den skulle gjort 2021, 2020 och 2019. Visst det hände 2020, men återstudsen kom lika fort. Följer man björnarna så är ju varje år en potentiell härdsmälta. Och jo, det kommer nedgångar som det alltid har gjort. Vissa värre än andra. Å andra sidan om vi fortsätter skapa och uppfinna så kommer vi få fortsatt tillväxt i världen och med det nya spännande bolag att investera i, vilket också medför att börserna på sikt kommer gå upp.

Tittar vi tillbaka på 2021 ser vi att indexmässigt kom huvuddelen av uppgången under det första halvåret. Efter dagens nedställ är OMX index faktiskt åter i nivå med toppen i början på augusti. Innebär 2022 att återhämtningen från pandemin nu kommer igång på riktigt är det då mest troligt att index kommer stå högre eller lägre under året? Ser vi på 200 MA så är den långsiktiga trenden ännu intakt.

Riskerna
Risker finns förstås alltid. Nya mutationer som ger nya restriktioner. Marknadsproblem som brist på gas och olja, arbetskraftsbrist eller andra flaskhalsar som övergår i inflation. Politiska förvecklingar mellan demokratier (USA, EU, Japan) och diktaturer (Kina, Ryssland). De två första brukar ofta lösa sig med tiden, det vill säga marknaden gör nödvändiga anpassningar. Det är väl därför de flesta fortsatt tror på en marknadsekonomi även om politiska utspel från både vänster och höger ibland får en att undra? Politiska förvecklingar brukar också blåsa över som faktor för marknaden, såvida de inte övergår i regelrätt krig.

Priset på pengar och hur det bör värderas?
Då återstår den främsta faktorn priset på pengarna eller med andra ord räntan, samt hur tillgångar bör värderas i det förhållandet?

FED har aviserat tre räntehöjningar, vilket får vissa att mena att "easy money is over". Några anser vidare att marknaden blivit för dyr, ofta då sett i ett p/e perspektiv, samt att marknaden inte kan fortsätta upp i den här takten, utan bör stå inför en paus.

Mot det kan ställas att marknaden (S&P) bara går negativt i snitt 1 av 4 år om vi ser tillbaka 70 år.

Marknaden (S&P) är inte heller särskilt dyr sett i PEG perspektiv. Det vill säga p/e värderingen är visserligen historiskt hög, men många företags vinsttillväxt är också hög och kan mycket väl fortsätta så då världen återhämtar och digitaliserar sig. 

Aktier (S&P Earnings yield) är fortsatt billigare än obligationer (10 year bond) även om räntan krypt uppåt:Slutsatsen blir att det finns goda skäl för börsen att fortsätta trenda uppåt, särskilt som ökad inflation riskerar späda på negativa realräntor, vilket även det är något som ofta gynnat börserna. Mot den bakgrunden fortsätter vi med våra diversifierade strategier och plockar aktier i enlighet med dessa. Eventuella mindre justeringar funderar vi på i kommande inlägg.

tisdag 4 januari 2022

Kopp i Ferronordic!

 Vi nämnde nyss Ferronordic som en stark bidragsgivare i Magiska portföljen under 2021. Ferro inleder nu året med att fullborda en kopp och signalerar därmed ännu ett köpläge.söndag 2 januari 2022

Aktierävens återblick och framåtblick - part 1

Ännu ett börsår har passerat. Om det nu finns börsår? Hur som helst är det en möjlig tidpunkt för att både titta tillbaka och titta framåt, samt se över sin placeringsstrategi. Året 2020 utvärderade vi med hjälp av fyra frågor. Överträffade jag marknaden? Vilka positioner överpresterade? Vilka positioner underpresterade? Var det valet av tillgångsslag eller valet av aktier som bidrog mest? Varför inte göra detsamma gällande 2021?

Överträffade jag marknaden?
Här kan vi först påminna oss om att vårt mål i första hand inte handlar om att slå index. Vårt mål är att över en period på fem år i snitt avkasta 15%.

Hur index utvecklas samverkar förstås med hur enkelt det varit att nå detta mål det enskilda året. För Sverige uppvisar OMX PI 34,98% för 2021. Tittar vi på Dow Jones World index stannar detta på 16,55%. Svenska företag ser därför så här långt ut att ha klarat sig relativt väl genom pandemin.

Vår bästa portfölj 2021 visar sig vara "The Magic Formula" med en uppgång på drygt 37 procent. Då ingår ändå vissa positioner av både guld och silver, vilka har haft ett mellanår, trots uppgångar i många andra metaller. Goldbugs menar förstås att pengatryckande och tecken på inflation åter bör få fart på båda metallerna. För silver talar även användningen av metallen som insats i elektrifieringen, exempelvis solceller. Vi fortsätter att hålla en andel som diversifiering. 1850 och 1750 ser ut som två intressanta nivåer på upp respektive nedsidan i guldet.Magiska portföljen byter innehaven under året, så det är lite besvärligare att jämföra utvecklingen. Betsson är en av få aktier som uppvisar tydligt röda siffor. Året började dock bra, men under sommaren drogs även Betsson ner i spelträsket. Senaste månaden har dock pekat uppåt. En etablering över 200 week skulle vara än bättre.

Den troligen mest positiva bekantskapen i portföljen är istället Ferronordic med denna fina kurva:


För övriga portföljer landar vi på knappt 28% i Utdelningsportföljen och 21,7% i Megatrend. I nästa inlägg tittar vi närmare på varför megatrenderna inte hjälpt oss ännu bättre.