fredag 30 december 2022

Aktierävens Årskrönika 2022 - Vad vi lärt oss

Var landade vi i år?


2022 tog börsen som helhet ett steg tillbaka och har när vi närmar oss årsskiftet backat cirka 24 procent. Det efter att vi ändå fått se en viss återhämtning sedan oktober.

Tillväxtaktier straffades hårdast och den portföljen är ned - 42 procent för året. Då har vi ändå sålt av ett flertal vinnare på vägen.

Utdelningsportföljen har relativt sett utvecklats desto bättre och bara backat - 2,2 procent.

Den magiska portföljen är back - 18 procent. Vi har samtidigt pausat nämnda portfölj och den är i dagsläget mer en råvaruportfölj med Guld, Silver, oljebolaget Aker, samt återvinningsföretaget Tomra.

Ser vi till metallerna  har vi positiv avkastning för både Guld och Silver.

Vi har samtidigt varit restriktiva med nya investeringar och byggt en rejäl kassa på cirka 30-40 procent.

Vad vi hoppades på

Inför året såg vi flera risker tona upp sig, men vårt basscenario var ändå att det fanns ett halvår av uppgång kvar. Det baserade vi på att många företag ändå gick bra, vi kunde skönja fortsatta återhämtningar från pandemin, att flaskhalsar skulle arbetas bort, samt att räntehöjningar (i en god konjunktur) brukar påverka börsen först i ett senare skede.

I vår utblick skrev vi dock samtidigt att:

"Risker finns förstås alltid. Nya mutationer som ger nya restriktioner. Marknadsproblem som brist på gas och olja, arbetskraftsbrist eller andra flaskhalsar som övergår i inflation. Politiska förvecklingar mellan demokratier (USA, EU, Japan) och diktaturer (Kina, Ryssland). De två första brukar ofta lösa sig med tiden, det vill säga marknaden gör nödvändiga anpassningar. Det är väl därför de flesta fortsatt tror på en marknadsekonomi även om politiska utspel från både vänster och höger ibland får en att undra? Politiska förvecklingar brukar också blåsa över som faktor för marknaden, såvida de inte övergår i regelrätt krig."

Vad vi fick

var alltså i princip full riskpott.

Vi fick 2000 återigen.... med en krasch för techbolagen, både olönsamma och lönsamma.

Vi fick 1970 talet återigen... med energikris, inflation och räntehöjningar.

Vi fick 1940 talet återigen... med krig i Europa, varubrister, inflation och yield curve control (Japan).

Vi fick 1930 talet återigen... med fler auktoritära stater och strömningar. Tillika en mängd dummerjönsar och antiliberaler.

Räntan upp - tech och bopriser nerOljan gick först upp i skuggan av kriget, men föll sedan tillbaka


SEK:en skvalpar vidare, gynnsamt för exportbolagen inte lika kul för löntagarensöndag 27 november 2022

Mot högre höjder för Evolution & TF Bank?

Köpläge kvarstår i rätt aktier så länge marknaden går i riktning uppåt. Tydligast ser vi uppgången i Dow, medan Nasdaq får kämpa lite mera. Våra köp i Atlas Copco och Munters lever också vidare efter att ha återhämtat viss rekyl under senaste veckan.


Evolution fortsätter bygga en sidledes bas. Volatiliteten avtar samtidigt och vi frågar oss om ett utbrott kan komma inom några veckor? 


TF Bank kommer från låga nivåer, men har gått starkt sista tiden. Efter att ha forcerat 200 MA ser vi nu ett blygt utbrott från en kopp. Fler och större volymstaplar under uppåt-dagarna stärker intrycket av att det kan finnas mer att ge? 


söndag 13 november 2022

Vi har grönt ljus för nya köp!

Med marknaden i en upptrend efter en follow-thru för några veckor sedan, så har vi klartecken att börja pröva marknaden igen i väl positionerade bolag. Vi bör förstås vara vaksamma på att kliva om utvecklingen förändras. Vi kan ju inte veta om detta är vändningen eller bara ännu ett björnrally?

Problemet är förstås att efter årets djupdykning befinner sig många aktier ännu på fel sida av 200MA och visar mestadels sönderbombade grafer. Det vi söker är förstås andra gradens baser och för att nå dit behöver många aktier först inleda med en första stigning om 25-30%.

Vi har dock hittat ett par case som vi nu prövar. Under höstlovet tog vi en första position i canslim-portföljen, bolaget som tog plats var inget annat än Atlas Copco B. Välskött bolag som rapporterade stabila siffror, samtidigt som aktien därefter klev förbi toppen i en kopp-formation. Aktien har därefter avancerat ytterligare och vi kan börja fundera på att flytta stoppen uppåt.

En annan intressant kopp hittade vi i Munters och även här tycker vi rapporten drivit företag och aktie i rätt riktning. Vi kunde kanske varit lite tidigare på bollen, men under veckan blev aktien ett andra canslim innehav.söndag 30 oktober 2022

Dedicare, Enquest & Evolution

En follow-thru förra veckan i Nasdaq har den här veckan följts av ytterligare uppgång, trots mindre bra rapporter från flera tech-jättar. Utvecklingen är samtidigt inte lika spikrak som den i framförallt Dow, som till och med nått 200MA. Det innebär förstås att vi mer aktivt kan börja pröva case i aktier som bildat potentiella baser.

Dedicare finns ju i vår utdelningsportfölj, men som vi pekat på tidigare nu snarare visar tillväxtpotential. Efter senaste rapport har man nu fullbordat en ny bas.

Enquest ligger och lurar på ett utbrott. Här spelar förstås oljepriset in.


Evolution kom med ännu en stabil rapport. Aktien har stigit, passerat 200MA vilket åter får oss intresserade, samtidigt som den i en försiktig värdering och gynnsam marknad bör stå betydligt högre. 


söndag 23 oktober 2022

Betsson - Stöds trenden i kommande rapport?

Betsson tillhör en av få aktier som seglat ovan 200 MA i år. Därtill har man gjort ett par fina utbrott. Vi har inte riktigt haft aktien på bevakning framförallt därför att FA inte riktigt övertygat. Visserligen har omsättningen ökat, men vinst och marginaler har inte gått i samma riktning. I veckan är det rapport och vi får då se om det kan finnas anledning till att bevaka nya köplägen?onsdag 19 oktober 2022

NASDAQ - Ompröva bottenscenariot?Ett scenario är en möjlig bild av framtiden tänkt för att överväga olika strategival om det spelar ut. Den här bilden från tidigare av Nasdaq har vi byggt på bland annat genomsnittliga tider för nedgångar, fibbonaci, och tidigare avvikelser från 200MA. Vi börjar alltså närma oss punkt C där vi kunnat tänka oss en uppstuds eller än bättre en vändning. Vi tycks se en studs, men det ekonomiska läget i övrigt gör att en vändning tyvärr känns väl tidig. 

Tittar vi på botten i OMX ser vi inte (ännu) någon follow-thru. Istället fick vi idag åter ett stopp vid 50MA och högst volym på en röd stapel.


"There is a time to go long, a time go short and a time to go fishing. As a long-only investor, it’s time to go fishing." Macro-Alf

Vi man ändå blicka framåt kom Atlas Copco med en fin rapport. ATCO lär inte bli en tiodubblare, men väl värd att ha på bevakningslistan inför kommande uppgång, om inte annat som en indikator för läget i marknaden.  torsdag 13 oktober 2022

vecka 41. Svensk inflation 9,7% och här för att stanna?

Tycker oss hört allt fler uttalanden den senaste tiden om att inflationen redan har toppat och att en börsbotten troligen är nära. När vi studerat mer betrodda makroanalytiker tror vi dock att detta är en felaktig slutsats. Vi ser också idag att färsk svensk inflation kommer in på nästan 10 procent.

Riksbankerna skulle alltså i likhet med 70-talet behöva dra till med rejäla höjningar för att få inflationen mot målbilden på cirka 2 procent. Vi är visserligen i en energikris likt 70-talet, inte minst Europa. Vi har ett krig att hantera, likt Vietnam. Men, som inte minst Lyn Alden påpekat flera gånger, så är situationen snarare likt 40-talet. Det vill säga inflation under hög skuldsättning, vilket kraftigt begränsar både riksbankers och politikers handlingsutrymme. Räntan kan inte höjas till nödvändig nivå på grund av för höga budgetunderskott eller som i Sveriges fall, överbelånade hushåll. Ekonomisk politiska utsvävningar får återverkningar, vilket vi sett i Storbritannien, samtidigt som påverkan på hushållen måste begränsas - helikopterpengar.

Inflationsbromsen ser alltså ut att vara en recession. Men inflationsfaktorerna försvinner tyvärr inte. Begränsande faktor som bara har långsiktiga lösningar, exempelvis demografi, olja, energi, och geopolitik eller "handelskrig" lär överleva en recession och poppa upp igen.

Även om börsen är framåtblickande, så är det troligen svårt att se bortom en recession innan den åtminstone slagit till med viss kraft. Vi gör dock inga placeringar bara på tro, utan vill se tecken på att en vändning kan stå för dörren. Ett sådant tecken kan vara ledande aktier som rör sig i motsatt riktning. Just nu tycks dock flera förvaltarfavoriter fortsatt röra sig söderut. Nedan finner vi två exempel BE Group (som också vinstvarnat) och Líndab (ofta lovordat).

Har vi gjort då gjort några förändringar senaste tiden? Inget på aktiefronten, men vi ökat lite i guldportföljen.

söndag 2 oktober 2022

Aktieräven firar tioårs jubileum!

Hösten för tio år sedan startades Aktierävens blogg. Vi hade överlevt finanskrisen, men hösten 2012 var fortsatt en skakig period efter att börsen dippat rejält 2011. Det var först i ingången mot 2013 som det tog fart på allvar. Vi behövde en ny strategi och bloggen blev ett sätt att registrera våra tankar.

När vi går in mot tio nya år gör vi det med lite samma ingång. Vi vill åter koncentrera strategin kring canslim och med börsen i björnläge finns gott om tid att förbereda för kommande positioner. Ett tydligt tecken på detta är att vi idag bara kan finna 27 vinstgenererande aktier (+p/e) ovan 200MA. 

SÅ TROTS ELLER TACK VARE DEN MÖRKA BÖRSHÖSTEN SÅ SER VI FRAM EMOT TIO NYA TILLVÄXTÅR.

Det kommer givetvis bli volatilt, men med tydliga placeringsregler hoppas vi fortsatt kunna navigera vidare mot ett rikare liv. 

Om vi fortsatt orkar blogga vidare under samma tid är en annan fråga. Tills vidare firar vi med en lite uppdaterad layout...söndag 25 september 2022

Vecka 37. Vår nästa botten gäller fortfarande

Centralbankerna fortsätter med räntehöjningarna. Den svenska klipper till med en hel procentenhet. Framtida svenska höjningar signaleras samtidigt som måttliga till skillnad mot FED som ska göra allt som krävs. Det slår förstås åter mot den svenska kronan som tappar mot de flesta större valutor. Vi behöver alltså uthärda inte bara inflation och högre räntor, utan även en ännu svagare valuta.

Högre räntor i en het marknad behöver normalt inte direkt slå mot aktiekurserna. Tills höjningen blir för stor att ignorera. Den här gången handlade det dock inte bara om att kyla av en hög efterfrågan, så i princip alla höjningar har följt av ytterligare nedgångar. Just nu är det svårt att se en botten, vilket också är skälet till att vi bantat tillväxtportföljen väsentligt. Vi är inte heller främmande för fler försäljningar. Senaste veckan avvecklade vi exempelvis Mips, även om vi tror på bolaget på sikt.

Det finns dock ett flertal bolag kvar i tillväxtportföljen, även om flera består av mindre positioner. I portföljen har vi nu strukit riktkurser och istället skrivit en kommentar till vår syn eller tanke om aktien. Läs gärna. 

Någon action i canslim-portföljen lär vi dock få vänta på. Ett kriterium är exempelvis att aktien bör befinna sig ovan 150 och 200 MA. Få aktier befinner sig på de nivåerna.

Vi köper ju heller inget utan att först få en follow-thru. En spaning på Nasdaq visar att vår tidigare karta fortsatt kan vara aktuell. I så fall finns det mer fallhöjd kvar... 


fredag 16 september 2022

Vecka 36. Mellan jobb...

Har Aktieräven gått och blivit arbetslös? Nej i det verkliga livet tuffar ännu tjänstearbetet på i oförminskad skala. I vårt andra arbete som investerare känns det dock som vi är på väg mellan arbeten. Vi avser ju att åter växla över till en tydligare canslim-strategi för att försöka maximera potentialen av nästa tjurmarknad. Det innebär samtidigt att vi behöver avveckla mycket av vår nuvarande tillväxtportfölj. Det är här känslan av mellan jobb infinner sig. Vi ser fram emot att ta tag i vår nya utmaning, men har några månader kvar på det tidigare jobbet där vi försöker göra ett snyggt avslut. Tyvärr innebär det också många surdegar att hantera. Vi behöver också avgöra om det är någon aktie som ska tas med till det nya arbetet. I veckan har vi till exempel avvecklat kvarvarande vinst i Thule, samt de norska Meltwater och Huddly.

Utdelningsportföljen har fyllt på med pengarna från Leo Vegas. Överväger här mer bank eller NP3 Pref.

Kassan börjar härmed fyllas rejält och vi börjar närma oss 40 procent, vilket då inkluderar nysparande som i år inte hittat sin placering. Canslim funkar bäst i "Stage 2" och dit är det i nuläget en tid kvar. Vi ser också att även trendande aktier har svårt att stiga vidare på utbrott och att det är lätt att bli utstoppad. Ett undantag har varit Arctic Paper som nu kan komma att bygga ännu en bas. Vi ser samtidigt att volymen ökat rejält, vilket gör att den nu är väl uppmärksammad och att ett nytt utbrott därmed kan få svårare att lyckas. Att det är en fjärde eller femte bas styrker den tesen.


Det mest signalerna pekar också på att det krävs en rejäl recession med stigande arbetslöshet för att få bukt med bland annat rådande inflation. Det innebär tyvärr att fler kommer behöva uppleva känslan av att vara mellan jobb. 

onsdag 7 september 2022

Vecka 35. Med vinden i ryggen

Årets tråkigaste börsmånad lever upp till sitt rykte och få gröna skott i sikte, men det hör väl hösten till. Vi har nu i princip avvecklat förra årets magiska portfölj. Portföljen tillsammans med metallinnehaven föll -10,5%. Vilket dock var bättre än OMX PI på - 25,1% under samma tid. Bäst gick Lundin Energy som numera övergått till Orrön respektive AKER BP. Ferronordic var givetvis en annan jordfräs, medan Knowit gick desto bättre.

Förra veckan rapporterade sista bolaget i tillväxtportföljen. Eolus Vind blåste i samma riktning som flera branschkollegor och utlöste också en kopp med handtag. Vi följer aktien med sikte på i första hand 20-25%.
söndag 28 augusti 2022

Vecka 34. Sälj & Köp

Vi hintade igår om att vi ökat arbetet med att strukturera om vår tillväxtportfölj. CTT Systems har länge gått sidledes i en kanal strax över vår breakeven. Vi väljer att ta ut vår mindre vinst för att istället bevaka aktien inför senare uppgångar. Vi tar också 25% i Latour som av misstag råkade komma in i portföljen när smårävarna utökade sina investmentbolag. Gäller att kolla till vilken portfölj vi köper...

I Embracer vill vi skydda en uppgång på 10 gånger. Vi gillade inte att BB-bandet vek ned och sålde ut oss på 70 kr, vilket hittills visat sig vara rätt beslut. Även Embracer finns kvar på bevakningslistan för framtiden. 


Vi har ju fått loss lite pengar i utdelningsportföljen efter uppköpen av Match och Vegas. Det innebär ju samtidigt tyvärr förlust av fina utdelningar. Vi tog därför i veckan rygg på Aktiespararna som köpt Handelsbanken till sin avkastningsportfölj. De finner att banken delar ut 5 kr i år, men tror på höjd utdelning till 7 kr nästa år. SHB får därmed komplettera våra tidigare banker SEB och Nordea. 

lördag 27 augusti 2022

Vecka 34. Ny börsbotten i sikte?

Börserna har varit på reträtt i stort sett hela veckan och avlutades i blodrött efter Powells tal i Jackson Hole. En blodröd börs är för övrigt inte en nedgång på ynka 1% som Expressen försökte få det till vid ett tillfälle under sommaren. Däremot antar vi att bilden nedan från i fredags illustrerar tillståndet?


Efter att ha letat setups under sommarens upprekyl, men endast agerat i SOBI, så innebär den nya återupptagna nedåttrenden att vi åter blir helt defensiva. Canslim investering görs i upptrend och helst ovan 200MA. Där är vi definitiv inte. Istället har vi dels börjat tömma den Magiska portföljen eftersom det är den tid på året då vi byter ut våra innehav, dels i samma veva passat på att sälja några andra aktier där vi önskat säkra vinst.  

Ett undantag finns dock. Vi har samtidigt gjort ett nytt inköp till utdelningsportföljen.

Förhoppningsvis hinner vi återkomma med en lite utförligare redovisning av detta under morgondagen.

Förutom den nya negativa synen som tagit över går vi snart in i september, en sällan kul börsmånad. "Köp till sillen och sälj till kräftorna" verkar funkat bra i år. Själva försöker vi följa börstrenden och hitta tecknen på vändningar. Antalet distributionsdagar har dock varit få i rallyt. Å andra sidan har även volymen varit tunn. 

Om vi ändå ska blicka framåt, så ser vi en potential på nedgång till omkring 700 i OMX PI. Det utgår ifrån att index nu återgår under 50 DMA och åter in i den fallande trendkanalen. För att bottna cirka 20% under 200 DMA, likt vid tidigare bottnar. Förhoppningsvis börjar börsen då inprisa bättre tider och vi kan leta efter en vändning uppåt?  

söndag 21 augusti 2022

Vecka 33. Bahnhof, Christian Berner, Embracer & Garo

 Tre nya rapporter i den gamla tillväxtportföljen i veckan. Bahnhof, Christian Berner och Embracer.

Bahnhof tuffar på och växer kontinuerligt om än inte med jättesiffror. Vinsttillväxten har dock höjts för andra kvartalet i rad och även aktiekursen höjdes på rapport. Kan vi få se en attack av 40 kronor under hösten?


CBs rapport pekade också i rätt riktning och belönades inledningsvis med stigande kurs, men föll sedan tillbaka. Som värderingscase ser aktien billig ut på längre sikt, men så är det förstås det här med konjunkturen.


Embracer är som vanligt svårt att greppa, inte blir det lättare med ständiga förvärv. Det vi vill se utbrott är förstås utbrott ovan kanalen 71 - 86 kr.


Utanför portföljerna noterar vi att Garo visar mindre bra siffror, trots energivågen. Aktien har pendlat mellan 120 - 180 kr under året, men bara tillfälligt gått ovan 200 MA. Går aktien under 120 kr den här gången.?

 

tisdag 16 augusti 2022

Vecka 32. Nygammal aktiestrategi & ny fart på Medcap?

 Sommaren är snart över och det börjar bli dags att sätta vår uppdaterade aktiestrategi i verket. Det är som aviserat inget lappkast som vi står inför, men ändå. Huvudfokus (både i pengar och tid) blir åter på canslim-modellen. Det bör framförallt medföra att vi tar såväl vinster som förluster betydligt snabbare, men samtidigt lämna utrymme för större uppgångar om aktier spelar ut rätt.

Till det fortsätter vi fylla på i utdelningsportföljen med det långsiktiga målet att utdelningarna ska kunna bidra med en extra månadslön per år när vi går i pension. I förhållande till pension blir det i så fall kanske snarare två extra pensionsutbetalningar.

Magiska portföljen också får löpa på som en kul krydda och motvikt som värdestrategi. För övrigt snart dags för dess årliga omsättning.

Megatrend portföljen avvecklas på sikt och ersätts med ett betydligt färre antal special case. Här tillåts fria tankar, som en produkt vi gillar, en trend vi vill testa, etc. Här finns kanske störst utrymme för utländska bolag? Dock begränsas antalet innehav till typ 10-12, dels för att det inte ska svälla okontrollerat, dels för att tvinga fram omprioriteringar. Som en del tänker vi oss också indexplaceringar enligt en modell vi nu tittar på.

MEDCAP

Vi har följt och äger Medcap som under en längre tid visat en fin fundamental trend och som nu även trendat uppåt prismässigt från kort kopp till en högre bas. Rapporten mottogs initialt positivt, men aktien brottas också med en hel del "overhead supply". Kan den på sikt etablera en ny bas och bryta det motståndet bör nästa steg vara ett ATH? söndag 7 augusti 2022

Vecka 31. Köper SOBI, Säljer Profoto, Gillar Paradox

 Vi fortsätter att strukturera om vår tillväxtportfölj mot att åter gå i utökad canslim inriktning. I veckan fick Profoto lämna. Vi tycker visserligen rapporten förra veckan var okej, men trenden i aktien går tillsvidare i fel riktning, så i canslim anda väljer vi att minimera förlusten, samtidigt som vi behåller profoto på vår bevakningslista för eventuellt kommande baser.Paradox som avancerade starkt efter Q3 förra året, men som därefter haft en sidledes rörelse, kom med en fin rapport där reaktionen hittills varit positiv. Vi ligger bra till i aktien och stannar kvar och hoppas på en rörelse över årshögsta.


 SOBI finns med i vår portfölj sedan tidigare, men vi adderade i veckan till vår position i ett tidigt "handtag" (för tidigt?). SOBI har även fått ett flertal höjda riktkurser den senaste tiden, även om det inte har något att göra med vår utökade position. Vi hoppas den positiva trenden fortsätter i SOBI (hälsovård) även om marknaden i övrigt skulle bromsa in, men sätter förstås numera en stopp på nedsidan.    söndag 31 juli 2022

Vecka 30. Postanalyser Hexatronic, SBB, Swedencare

 Visserligen har vi en "follow-thru" dag och en marknad som är i en tillfällig (?) upptrend. Sett till svenska aktier är det dock ännu ont om användbara baser. Hexatronic skulle kunna vara ett undantag med ett utbrott från en halvårslång kopp. Koppen har dock sina brister, bland annat hög volatilitet, stort djup och kilar som pekar uppåt inom basen. Vi väljer därför att avstå tills vidare. 


SBB är en aktie där vi faktiskt räddade en hyfsad vinst tidigare i år. Läser på Avanza att den är mest köpta aktien senaste tiden. Att köpa den aktie som fallit mest brukar sällan vara en god investeringsidé och ligger förstås långt från den canslim filosofi vi åter avser prioritera. Visserligen skulle en beräkning på gamla siffror kunna motivera en betydligt högre kurs om den senaste tidens förluster kan vändas. Nu har vi dock ett nytt marknadsläge och motsvarande strategi blir nog svår att upprepa. Antar att alla nya aktieägare gör någon annan typ av analys? Även så är det svårt att greppa behovet att redan nu rusa in i aktien.


 En aktie vi däremot tycker visar goda fundament inför framtiden är Swedencare som rapporterade i veckan. Även här känns det inte motiverat att rusa in, men att sätta aktien på bevakningslistan och invänta en bra bas tror vi är en god idé. För övrigt har vi kvar position tills vidare, men kan överväga både att addera eller sälja beroende på...

Vi kan samtidigt passa på att göra en postanalys över hur vi skulle hanterat aktien med våra nuvarande strategi (rita in baser, köppunkter, säljsignaler). Vilket förstås är lite enklare i efterhand, men som ändå kan lära oss inför framtiden.tisdag 26 juli 2022

Vecka 29. Hur långt går björnrallyt? Rensat ogräs (Sinch, Careium)

Det senaste björnrallyt har nu tagit OMX över 50-dagars medelvärde. Ett medelvärde som varit svårforcerat vid tidigare rallyn. Många bra rapporter kan vara bidragande till den senaste tidens positiva trend. Bland våra egna portföljbolag tycker vi oss sett fina siffror i flera Q2or. Nedan har vi gjort en tabell där vi skiljt agnarna från vetet (Tillväxtportföljen - Sverige).

Återgår vi till OMX ser nästa större motstånd att forcera finna i området omkring 835-839.

Trenden (björn) och den allmänna makro-tanken (kommande/pågående recession) säger samtidigt att vi på sikt har mer att hämta på nedsidan. Vi har också svårt att finna lämpliga set-ups och ligger snarare närmare sälj i vissa aktier.


Med reservation för att vi studerat nedanstående rapporter lite olika ingående, samt att vi bedömt det aktuella läget och i mindre mån framtidsutsikterna. De senare beskrivs för övrigt som osäkra av de flesta VDs. Även om dåtid inte säger något om framtid, så är ju en av våra teorier att bra bolag har större förutsättningar att fortsätta prestera bra jämfört med bolag som inte levererar. 

Några bolag saknas förstås eftersom de ännu inte rapporterat. Saknas gör även Careium och Sinch som fått lämna portföljen under vår pågående ogräsrensning.

😀


😟
måndag 18 juli 2022

Vecka 28. Lysande rapporter - mörka utsikter? (TF, Proact, Lime)

Högtrycket har dragit in - åtminstone vad gäller på rapportsäsongen. Vi hade tre bolag i tillväxtportföljen som redovisade förra veckan och alla visade upp fina siffror. Nedan har vi samlat några citat från rapporterna, kompletterat med två bolag från utdelningsportföljen, där en var positiv och den andra mer negativ, även om Balco tycker sig ha en välfylld projektportfölj.

Det allmänna sentimentet har ju annars varit kommande eller pågående recession, så frågan är hur mycket upprekyl kan vi få resten av sommaren? Osäkerheten inför hösten är också påtaglig. Här i tolkning från VD för Profilgruppen och Investor:

”En minskad aktivitet på marknaden syns i andra kvartalets leveransvolymer. Vi ser att de kunder som står närmast konsumentmarknaden påverkats tydligare än övriga segment och att det finns en osäkerhet och avvaktan i hela marknaden."

"Efter många år av extremt låga räntor och gynnsamma makroekonomiska förhållanden är vi nu sannolikt på väg in i en mer utmanande period. Givet detta kommer effektiva och lönsamma affärsmodeller att vara viktigare än någonsin. Vi har under lång tid byggt och investerat i företag med ledande marknadspositioner i attraktiva segment med uthållig tillväxt, såsom hälsovård, medicinteknik och automation och som leds av mycket kompetenta personer. Företagen har generellt sett god lönsamhet, starkt kassaflöde och de är välkapitaliserade. Som engagerade ägare driver vi ständigt initiativ för att framtidssäkra våra företag och se till att de kan fortsätta att utvecklas och överträffa konkurrenterna."

TF Bank
"Samtliga segment noterade rekord-volymer när TF Banks nyutlåning ökade med 52 % till 4,0 miljarder under det andra kvartalet. Den årliga tillväxten för låneportföljen uppgick till 32 % i lokala valutor, varav 8 % det senaste kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 28 % jämfört med andra kvartalet 2021."

"Institut som följer TF Bank. ABG Sundal Collier, Carnegie, Pareto Securities och Nordea bevakar bolaget. Vid utgången av det andra kvartalet 2022 hade samtliga institut en köprekommendation på TF Banks aktie."


ProactIT
"Andra kvartalet 2022 blev det bästa i Proacts historia, både vad gäller omsättning och resultat. Intäkterna under kvartalet upp-gick till 1 154 MSEK (878), vilket motsvarar en tillväxt på 31 procent. Organiskt var intäktsökningen 21 procent, med en organisk tillväxt om 33 procent för system och 6 procent för tjänster. Våra återkommande intäkter, det vill säga intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster, fortsätter att utvecklas starkt. Totalt ökade de med 23 procent inklusive bidraget från förvärvade ahd, och organiskt ökade de med 6 procent... Proact påverkas fortfarande inte i någon större utsträckning finansiellt av kriget i Ukraina. Däremot kvarstår osäkerheten vad gäller framtida ekonomisk tillväxt och inflation, samt ytterligare påverkan på leveranskedjor. Vi bevakar utvecklingen och genomför åtgärder, såsom prishöjningar mot kund och effektiviseringar, för att minska potentiell negativ påverkan på bolaget."


Lime
"Vi lämnar det andra kvartalet med en fortsatt stark tillväxt på 20 %, varav 17 % organisk och en god lönsamhet som uppgår till 26 %. Under kvartalet har vi fortsatt med ett högt rekryteringstempo och kan därför välkomna över sextio nya medarbetare i augusti - ett nytt rekord på Lime. Vårt mål har alltid varit långsiktig lönsam tillväxt. På en turbulent marknad, där många bolag börjar dra i handbromsen, ger det oss möjligheter att fortsätta gasa och bygga ett ännu starkare Lime."


Europris
"Consumers are currently cautious about making investments, and higher-value seasonal items have been negatively affected at Europris as well. However, these products constitute only a small proportion of total sales. The main range offered in the Europris stores comprises low-value consumables, and the concept is well positioned in the current market environment with its low prices and strong campaigns. Sixty per cent of sales derive from items with price points below NOK 100, and sales of these low-price items increased by 8.5 per cent in the second quarter."

Balco
"Oron över ökade materialpriser och räntor samt framförallt osäkerheten om när de kommer att toppa har gjort att flera affärer har flyttats framåt i tiden vilket har påverkat vår orderingång i kvartalet    negativt. Kunderna vill inte riskera att göra en större investering när materialpriserna är som högst och man är osäker på hur mycket räntorna kommer att höjas."

måndag 11 juli 2022

Vecka 27. SOBI mot strömmen, skvalpvaluta och negativa utsikter i Q2 rapporterna

Sobi går mot strömmen i en annars fortsatt stark björnmarknad och jobbar på att bryta upp från en kopp. Vi äger Sobi och kan överväga att öka om vi ser än tydligare styrka. 

Q2 rapporterna fylls på och många flaggar för negativa utsikter. Frågan blir då främst hur mycket har marknaden redan intecknat. Intressanta kommentarer finner vi särskilt hos investmentbolagen som ju ofta greppar över många företag och flera branscher. Här följer några citat. 

"Under det första halvåret 2022 har världsläget skiftat markant och de makroekonomiska förutsättningar som vi levt med under många år förändrats. Efter en lång period med låga räntor, betydande stimulanser och god ekonomisk tillväxt steg såväl inflation som räntor kraftigt under inledningen av året. Centralbankernas åtgärder för att bekämpa inflationen genom räntehöjningar och minskade stimulanser, väntas på sikt dämpa efterfrågan och därmed hämma den ekonomiska tillväxten. I samband med Rysslands invasion av Ukraina tilltog flera av de utmaningar som företagen haft att hantera under senare år. Kraftigt ökade energi- och råvarupriser, tillsammans med brist på vissa insats-varor och arbetskraft, har lett till begränsningar i utbudet samt satt fokus på bolagens förmåga att genomföra prishöjningar. Detta i kombination med den geopolitiska utvecklingen har medfört att många bolag nu ser över sina försörjningskedjor. Sammantaget lever vi nu i en tid av ökad osäkerhet inom flera områden." (Industrivärden)

”Med  vår  långsiktiga  syn  på  bolagsbyggande  och  starka  finansiella  position  är  vi  fullt  fokuserade  på  att  stötta  våra  mest  lovande  bolag  genom  denna  nedgång   och   vi   utvärderar   även   kontinuerligt   de   investeringsmöjligheter  som  uppstår.  Med  det  sagt  är det sannolikt att det kraftigt försämrade marknads­klimatet kommer ha en negativ påverkan på de mindre motståndskraftiga bolagen i vår portfölj.” (Kinnevik)

"Vi anser att ränteökningar tillsammans med höga mat- och energipriser kommer att begränsa efterfrågan från konsumenterna. Samtidigt ser vi att företagen kommer att ha för höga lager i samband med att efterfrågan viker. Det kommer leda till att industriproduktionen sjunker mer än vad marknaden förväntar sig. För att vi ska bli mer positiva till börsen vill vi se nedjusterade vinstförväntningar samt att marknadsräntorna stabiliseras." (Camelot)

Till sist konstaterar vi Eurons kräftgång i förhållande till Dollarn. Sen finns det förstås valutor som utvecklats än sämre, men att vi har en pissig valuta är inget som nämns när prishöjningar diskuteras. Den som planerat att studera i staterna i höst får kanske också tänka om, speciellt om man inte har terminsavgiften finansierad via stipendium. 


onsdag 6 juli 2022

Vecka 26. A & B i toppen på fondernas innehav. AstraZeneca ger nytt utbrott.

En av våra bevakningslistor följer fondernas populäraste aktier. Aktier med starkt stöd av institutioner och fonder är nämligen särskilt intressanta i en canslim-strategi. Tyvärr är det svårt att få tag i bra info om fondernas handel i Sverige jämfört med exempelvis USA. Har någon ett tips så droppa gärna det i kommentarsfältet. Näst bäst blir därför nämnda bevakningslista som manuellt får uppdateras typ kvartalsvis. De fonder vi tittar på i detta fall är de högt rankade medel- och småbolagsfonderna.

Populärast ser fortsatt ut att vara företag med begynnelsebokstaven A eller B. Det innebär exempelvis AAK, Addlife, Addnode, Addtech, Beijer och Bufab. Andra frekvent återkommande namn är Embracer, Hexatronic, Lagercrantz och Trelleborg, samt Vitec.

Vi kan också notera att många fastighetsbolag fallit ifrån listan sedan vår senaste uppdatering. De kan förstås både bero på att fonderna sålt och minskat innehavet eller att innehavet minskat i värde så att det inte längre återfinns bland de största innehaven. Ett undantag som fortfarande finns hos mer än en fond är Wihlborgs.

Att ett bolag finns på den här bevakningslistan gör det inte automatiskt till en av våra köpkandidater, men om andra canslim kriterier faller på plats kan det vara en styrka.

I övrigt fortsätter vi bida vår tid och förbereda oss för nästa bullmarknad. Just nu är det dock svårt att få utväxling på vårt upplägg. En av få aktier som gått mot trenden är Astrazeneca.

Efter en tids konsolidering bröt aktien i förra veckan upp från en dubbelbotten med ett gap. Volymerna ser ut att ligga på rätt ställen, men aktien har idag hunnit lite väl långt upp över köppunkten. Vi är inte heller riktigt säkra på hur vi ska bedöma AZNs vinstutveckling? Vi bör också vara medvetna om att detta är en senare bas i uppgången. Men vill man gå mot björnen är hälsosektorn ett av få ställen att leta på just nu.onsdag 29 juni 2022

Vecka 25. Överleva för att överträffa! Sommarrally och recession?

Nasdaq (med flera) gick förra veckan in i en åtminstone kortsiktig uppåttrend. Fredagens volym var också så pass att vi borde kunna räkna in en follow-thru dag på Nasdaq, vilket ökade chansen för fortsatt uppgång. OMX har ju däremot varit lite sena i starten, även om hänsyn tas till stängningen på midsommarafton. Dock finns förstås motstånd för båda index på uppsidan, inte minst 50MA som bland annat bromsat tidigare rallyförsök. Nasdaq har nu redan vänt ner efter ett kort besök över 20 dagars MA. FT:n är inte helt överspelad, men det ser inte så lovande ut den här gången heller. 


Rallyt kom samtidigt som marknaden prisar in en recession, vilket gjort att även de tidigare starka råvarorna har börjat vända ner. Undantaget är möjligen olja som försöker stå emot. Just nu känns det dock som en större sannolikhet att priset går ur nedanstående triangel på nedsidan? Lägre insatspriser är dock gynnsamt för de flesta företag, vilket kan vara en orsak till rallyt. Olja har dessutom en stark koppling till inflation.Survive then Thrive

Inget har hänt i portföljerna senaste veckan, undantaget en utdelning från G5. 

På strategifronten jobbar vi emellertid för högtryck. De senaste årens strategier har tjänat oss väl i uppgången, men dessvärre saknat tillräcklig riskhantering för tillväxtportföljen. Att bara försöka tajma marknaden är få förunnat och när vi visserligen förutsåg en nedgång så underskattade vi omfattningen och hade framförallt fel i tid. Tillväxtportföljen har också mer blivit till en fond och vi noterade nyligen att vi i både innehav och nedgång ligger nära Tin fonder. Inget fel på Tin, men vi ska inte vara en fond utan mer lättrörliga.

Den bästa canslim tiden är samtidigt första fasen i uppgången. Vi fortsätter korrigera oss under sommaren med bättre bevakningslistor, TA, riskhantering och case. Sommarens motto blir därmed - överleva för att överträffa.
 


söndag 19 juni 2022

Vecka 24. Björnmarknader existerar inte för evigt...

Snart midsommar och det har därmed snart gått ett halvår med mestadels fallande börser. Det har medfört ett hårt slag för trendportföljen, medan den mer defensiva utdelningsportföljen stått emot desto bättre. Även våra satsningar på ädla metaller har hållit emot. Inför nästa uppgång vill vi dock stärka upp vår riskhantering och metoden är att åter få en aktivare canslim-portfölj. Sommaren känns som en bra tid att justera den strategin.

Tittar vi på aktiemarknaden som helhet vill vi ju vara med när det vänder. Många procent på uppåtsidan kan komma snabbt. Ser vi till enskilda aktier är det dock inte samma stress att rusa in i marknaden, utan istället kan vi vänta med de större placeringarna tills vi ser att en uppåttrend är etablerad.

Nu när även S&P formellt är i björnmarknaden - U.S. stocks entered a technical bear market this week, with the S&P 500 index declining more than -20% from its January peak - ställer vi oss förstås frågorna var finns botten och när kommer den. Just nu är huvudämnet recession och allmänt dystrare tider. För svensken verkar det dock ännu inte vara någon ekonomisk ko på isen. Efter att ha tokgnällt över höga energipriser, bensinpriser och nu senast matpriser, visar en Lynchspaning att samma invånare nu släppt ränteoro och övergått till att överbefolka uteserveringarna, gå på diverse konserter och inte minst inhandla en flygresa med obligatorisk köplats på Arlanda.

Hittade för övrigt denna visdom: "After all, if there’s one truism in the economics profession, it’s that it generally sucks at making predictions." Nu gäller det troligen de flesta professioner. Inte minst har vi själva gjort felaktiga macrobedömningar i denna nedgång, vilket bland annat är ett skäl till att vi tydligare behöver återgå till ursprungsstrategin.  

Om vi nu ändå utgår ifrån att vi inte befinner oss i den längsta björnmarknaden i investerarminne, så kommer börsen påbörja en ny tjurtrend före 2024. Vi jämför då med dotcom baksmällan + 9/11 där botten togs först efter cirka 700 dagar. Att jämföra med snittet på björnmarknader på 131 dagar (gäller S&P500). En period vi alltså redan passerat. Subprimekrisen tog cirka 300 dagar att bottna, vi skulle om samma scenario gäller nu då vara omkring halvvägs. Den stora nedgången kom dock under det sista sex månaderna innan botten.När S&P500 fallit 20 procent såg vi för övrigt statistik (bilden) på att index ett år senare stått högre vid 10 av 12 tillfällen, med en uppgång på i snitt 23 procent. 


Under en björnmarknad bör nyckeln för investerare därför vara att fokusera på grunderna och komma ihåg att björnmarknader inte varar för evigt, i själva verket är de i allmänhet mycket kortare än tjurmarknader. 

Med det sagt har vi under veckan minskat på det relativa stora innehavet i Thule, fått nobben att bli ägare till aktier i Engcon (IPO), ökat lite ytterligare i NP3 Pref. (utdelningsportföljen), samt fyllt på med guld.

Mest läst