tisdag 28 juli 2020

Evolution Gaming - TA kollenSom komplement till vår föregående analys av EVO kommer här en kortsiktig TA koll.

Aktien stängde gårdagen under MA50, vilket skulle kunna tala för ytterligare nedgångar om köpare inte snart strömmar till.

Dock handlas aktien nu utanför det nedre bollingerbandet, vilket sällan sker undre längre tid. Vi har också ett starkt motståndsområde omkring 560 kr som bör kunna ge ett bra stöd mot ytterligare fall i aktien. Aktien närmar sig också överköpta nivåer. 

Bryts 560 kronors-stödet ser det dock mörkt ut eftersom det finns få ytterligare stöd förrän vi börjar närma oss 500 kr.

lördag 25 juli 2020

Evolution Gaming - Köp, Sälj eller mittemellan?

Alla älskar EVO
Evo är en gammal favorit som varit med i Canslim och nu senast i tillväxtportföljen sedan i höstas. I samband med inträdet räknade vi på en köpzon upp till 223 kr och som efter årsskiftet steg 356 kr. Målkursen (på 5 års sikt)  i Hitta Kursvinnare hamnade samtidigt på cirka 700 kr. Nyligen var aktien där och nosade, men har efter en kraftig insiderförsäljning vänt ner mot 600 kr.

Tidigare analys
I vår analys räknade vi konservativt, men ändå med relativt höga snittet på 25 procent i försäljningsökning och med bibehållen vinstmarginal. Vi vet nu att man fortsatt växa omsättningen snarare 50 procent och vinstmarginalen stigit till över 50 procent. Har bör också noteras att vi utgick ifrån att aktien skulle betalas med ett p/e på mellan 20-40.

Dagens analyser
Var vi landar i en analys handlar ju inte så mycket om vad vi tror om bolaget idag, utan vad vi tror vi kan förvänta oss i framtiden. Vårt grundantagande brukar oftast vara att bra bolag fortsätter att leverera (jämför canslim strategin).

Scenario 1 - Sälj
Behåller vi våra antaganden från tidigare så justeras nivåerna visserligen uppåt, men det innebär ändå att aktien nu är inne i säljzonen som börjar omkring 600 kr.

Scenario 2 - Köp
Om vi istället antar att försäljningen fortsätter växa med 50 procent och den nya marginalen är uthållig, så framstår aktien som köpvärd upp till cirka 950 kr. Skulle vi dessutom höja vårt antagande till att p/e även på sikt ligger kvar över 40, så justeras de här nivåerna förstås ytterligare uppåt.

Scenario 3 - Mittemellan
Väljer vi att vara något mer försiktiga så behåller vi högsta p/e på 40, vi sätter marginal och försäljningssnittet mittemellan, dvs på 45 respektive 37,5. Aktien blir då köpvärd upp till strax över 600 kr och säljzonen hamnar strax över 1 lax.

Slutsats
Vi väljer att behålla Evo i tillväxtportföljen, inte minst blir det intressant att följa integrationen av Netent. Fortsätter rekylen eller om ett tekniskt läge uppstår är vi inte främmande för att öka positionen, men inte till vilket pris som helst.onsdag 22 juli 2020

Guld mot överköpt?

GOLD
Vi har ju tillfört lite mer metaller både som hedge och motvikt till fiat valutorna. Vi började framförallt öka i guld i slutet på mars, vilket i efterhand visat sig vara nästan för bra tajming, för att sedan fylla på successivt. Vi är dock inte nöjda ännu, men samtidigt börjar vi närma oss ett överköpt läge, vilket ofta skapa åtminstone mindre rekyler. Den ständiga frågan - köpa nu eller senare?
  

tisdag 21 juli 2020

Assa Abloy drabbad av Corona

Assa:s rapport kom in bättre än vad analytikerna trodde, men visar ändå påtagliga effekter av coronapåverkan. Samtidigt har aktiekursen återhämtat sig hyfsat och vi ser fortsatt företaget som väl positionerat i en omställning till allt mer digital säkerhet. Kan vi tro på en högre marginal framöver, så kan vi också behålla vår köpkurs på upp till 226 kr. Kursen har nu också tagit sig tillbaka över både 200 och 50 MA (week).
   

tisdag 14 juli 2020

Vi tittar på graferna i TF Bank & Swedencare

TF Bank 
Trots allt en stabil Q2 rapport, ökat eget kapital, lägre kreditförluster än befarat, men lite hack i tillväxten. Kursmässigt tillbaka i höjd med 200 MA week.


"Ful" kopp i Swedencare

Kanske ingen exemplarisk kopp med handtag, men otroligt starkt utbrott. En sådan här styrka kan ofta bära långt på sikt.måndag 13 juli 2020

Monopol? Köper Norrmalmstorg (Hufvudstaden) till utdelningsportföljen. Kinnevik delar ut?

Monopol
Spelar man monopol vill man ju gärna äga Norrmalmstorg och det skulle man kanske önska även i verkliga livet. Nu tycks den chansen ha uppenbarat sig till en rimlig penning. Visst du får inte hela torget, men åtminstone en liten del i ett fastighetsbolag med lokaler i kvarteret. Dessutom äger man andra fastigheter i prima citylägen i både Stockholm och Göteborg. Exempelvis NK-husen (Hästen 19, 20 & Spektern 14) i de båda städerna.

Många fastighetsbolag har backat rejält i samband med Covid-19 och Hufvudstaden tillhör den skaran. Kursen är tillbaka på 2015 års nivå, samtidigt som utdelningen fortsatt att vara stabil, vilket gjort att direktavkastningen nu är högre än 3 procent. Något som gillas av utdelningsportföljen som sett alltför många andra innehav darra på utdelningsmanschetten. 

Nu kanske någon invänder att trenden är hemarbete och hemshopping, vilket förstås delvis är sant. Men den sociala människan lär fortsatt ha en önskan att träffas både för arbete och nöje och var är inte bättre för det än i prima innerstadsläge. Den som vill ha ett bevis för detta kan ta sig till Barkarby handelsplats som trots rådande läge igår var överbefolkat av shoppare. Undertecknad som hade tänkt plocka upp en extra kökshylla till stugan, vände inne på ett IKEA vars (fortsatt!) trånga gångar gjorde det omöjligt att hålla relevanta avstånd med den mängd människor som var på besök. Blickade man sedan över till outlet området såg det inte bättre ut. 

Om politikerna också får tummen ur och göra innerstaden bilfri (med undantag för kollektivtrafik och varutransporter) ser vi framför oss än större utvecklingsmöjligheter. Visserligen äger Hufvudstaden ett stort parkeringshus intill NK, men det läget skulle då kunna nyttjas än bättre. Eftersom politikerna nyligen anlagt en åttafilig väg rakt in i Gamla stan, så är väl det förstås mindre troligt i närtid?

Hufvudstaden A
Åter till själva aktien. Vi får gå tillbaka till 2014 för att hitta samma nivåer för direktavkastning som idag (3,4%). Tittar vi tekniskt kan vi också se att det ofta varit en god affär att köpa Hufvudstaden på låga RSI nivåer i veckodiagrammet. Köpet gjorde vi strax under 115 kr till utdelningsportföljen.Kinnevik
Kinnevik som numera är tillväxtorienterat snarare än ett utdelningsbolag kom med rapport idag. Vi noterar att man drar nytta av digitaliseringstrenden och fortsätter köpa intressanta bolag. Dessutom kan det komma en slant i form av en extrautdelning på 7 kr. 

torsdag 9 juli 2020

Eolus Vind - stilla vindar i kvartalet

Inga större överraskningar att notera i Eolus kvartalsrapport. Naturligt varierar resultatet i branschen mellan kvartalen, men i huvudsak ser det stabilt ut. Ett nyligen presenterat samarbete med SCA adderar till ytterligare möjliga projekt de kommande åren.

Corona påverkan ser inte ut att vara särskilt stor, vilket man kan tro när man studerar kursgrafen. Avkastningen kan bli god för den som tror på att aktien åter kommer närma sig ATH. Under rött område kan utgöra en möjlig stopp. Dock har vi för närvarande ingen av våra önskvärda setups att utgå ifrån.

Hur som helst ligger aktien kvar i tillväxtportföljen.
 
EOLUS VIND AB DELÅRSRAPPORT 1 MARS 2020 - 31 MAJ 2020
  • Nettoomsättningen uppgick till 380,6 (520,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 38,1 (10,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,0) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6 (12,2) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 (0,49) SEK
  • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.
  • Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (2,0) MW till kund.

tisdag 7 juli 2020

Månadsrapport Juni - (V)olks eller (W)agen?

För att få lite struktur på bloggen tar vi nu ett nytt grepp och försöker lansera någon form av månadsrapporter. Däremellan ska vi försöka få till lite fler grafer och förhoppningsvis analyser av i första hand portföljbolagen, i andra hand potentiella kandidater.

Portföljer
För juni kan vi konstatera att börsen tuffat på uppåt och våra portföljerna med den. Detta även om vi varit sparsmakade med köp och försäljningar. Tillväxtportföljen är upp nära 16% för året, medan utdelningsportföljen släpar med - 1,5%. Den delvis orena Magiska portföljen toppar på +19,9%. Antalet innehav totalt sett uppgår till drygt 50 bolag. Den Magiska portföljen har också den senaste tidens bästa innehav; Netent, som ju steg kraftigt efter bud från EVO, vilken i sin tur varit en lyckosam placering i TP.

Vi fick också en första Q2:a idag genom Industrivärdens rapport. Substansen uppgavs till 245 kr, vilket gör att den handlas till rabatt om cirka 25 kr. Vd Helena Stjernholm säger vidare att man med en låg skuldsättning har goda förutsättningar till nya investeringar. Det tråkiga är väl att ingen utdelning lämnats för året (ännu?).

Doro som känts som ett av våra mer ifrågasatta bolag i tillväxtportföljen aviserade nyligen en omstrukturering. Vad vi förstår handlar det i korthet om att satsa mer på Care och mindre på Phones. Behovet av mer välfärdsteknik inom omsorgen är uppenbar och Regeringen har nyligen fått en utredning inom området som bland annat visar på att offentliga investeringar kommer krävas. Kan Doro ta tillvara det här utrymmet finns god potential. Frågan är väl om man kan det? Klart är att det krävs ett bättre och offensivare ledarskap än de senaste åren. Doro kommer i övrigt med sin Q2 den 16 juli.    

Marknaden
Frågan om vi stannar vid den hittills indikerade V återhämtningen eller om det kommer ytterligare ett ben ner för att forma det klassiska W:et kvarstår fortfarande. Börserna har eldats på av centralbankernas massiva stimulanser. I USA och i viss mån Sverige har det också skickats direkta pengar till medborgarna. Vad vi förstår minskar de utbetalningarna i USA efter sommaren, men eftersom det är presidentval i år är det kanske ingen överraskning om det kommer mer av samma vara till hösten? Många verkar nu ta för givet att det är uppåt från och med nu bara vi kan fortsätta att öppna upp världen. 

Andra, som i main stream media just nu verkar vara i minoritet, varnar att det finns ett antal finansiella och politiska problem som längs vägen kommer sätta käppar i hjulen, delvis skapade av Covid-19, men också kvarstående sedan tidigare. Högre arbetslöshetsnivåer än efter finanskrisen. En begynnande dollarförsvagning. Ökad inflationsrisk. Negativ realränta, USAs budgetunderskott. Protektionism och tullkrig. Fortsatt svaga ekonomier som Italien, Grekland, med flera...

Vårt scenario är därför att vi efter sommaren bör se ökad volatilitet på världens börser. Vi har också kunnat se att uppgången inte fördelats jämlikt utan det mer än vanligt har handlat om att ligga i rätt branscher och företag. Har kan finnas möjlighet att hitta vissa eftersläntrare, men framförallt ta rygg på de som kan leverera, vilket bör tala för att det är aktiv stock-picking som är vägen framåt. Kan det vara tid att också aktivera vår CANSLIM strategi?

Mest läst