fredag 29 april 2016

Rapport och kursreaktion är ju inte alltid i överensstämmelse

Rapport och kursreaktion är ju inte alltid i överensstämmelse. Det beror kanske oftast på att resultatet visserligen är bra, men att förväntningarna har varit ännu högre. Så här har i alla fall våra portföljbolag presterat det senaste kvartalet och så här tycke marknaden och vi om det. Rubrikerna med pedagogiska trafikljusfärger ...

Betsson 20 april 
"Speloperatören Betssons intäkter uppgick till 1.000 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var 1.022 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Bruttoresultatet summerade till 746 miljoner. Väntat där var 763 miljoner."

Vår syn: Betsson levde inte upp till prognoserna, även om skillnaden inte var särskilt stor. I en jämförelse Q-Q så ökade vinsten 6 procent och försäljning 19%. Vad som på kort sikt skulle kunna lyfta Betsson är förmodligen ett bra förvärv. På Nordnets Forum medgav om jag minns rätt såväl Betsson, som Unibet att man kontinuerligt tittar på sådana. Samtidigt känns nedsidan begränsad efter rapportfallet, såvida inte börsen som helhet dippar rejält. Därmed var dagens avslutning inte vad vi behövde just nu, men så är vi förstås på väg in  i börsens skitmånad maj, eller? Vi hänger dock kvar, men sneglar på säljknappen.

Betsson

HiQ 25 april
"IT-konsulten HIQ redovisar ett resultat före skatt på 43,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2016. I resultatet ingår en engångskostnad för förlikning på 1,9 miljoner kronor, som bolaget tidigare meddelat om. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 42,7 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Omsättningen hamnade på 404 miljoner kronor. Det kan jämföras med analytikernas förväntningar på 398 miljoner kronor, enligt SME Direkt."

- Vi har aldrig omsatt mer i ett första kvartal och vi är fler medarbetare än någonsin tidigare. Vi har en fortsatt stark finansiell ställning och årsstämman har fattat beslut om HiQs högsta utdelning hittills. Efter 21 år i branschen fortsätter vi att varje dag skapa resultat för våra kunder, anställda och aktieägare. Det känns fantastiskt bra, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ

"SEB Equities höjer sin rekommendation för HIQ till köp, från tidigare behåll. Riktkursen är 54 kronor. Det skriver Bloomberg First", medan "Handelsbanken Capital Markets sänker sin rekommendation för Hiq till öka från köp". Hur man nu ska kunna öka utan att köpa?

Vår syn: HiQ levererar. Vi cashar in utdelningen och ligger kvar i trenden upp.

Vitrolife 26 april 
"Försäljningen uppgick till 187 MSEK (162), motsvarande en ökning med 15 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 16 procent i lokala valutor. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 62 MSEK (54), motsvarande en marginal om 33 procent (33). I resultatet ingick engångskostnader om 5 MSEK relaterat till den planerade konsolideringen av time-lapseverksamheten. Rensat för dessa uppgick marginalen till 36 procent. Lansering av ett nytt sortiment av aspirationsnålar för ägguttag. Nettoresultatet uppgick till 39 MSEK (35), vilket gav ett resultat per aktie om 1,77 SEK (1,61)."

DNB Markets sänker rekommendation för Vitrolife till behåll, från tidigare köp. Riktkursen justerat samtidigt upp från 310 till 400 kronor.

Vår syn: Vitrolife levererar. Vi cashar in utdelningen och ligger kvar i trenden upp. Kan också tänka oss att köpa mer i en eventuellt gynnsam konsolidering.

Evolution Gaming 27 april
"Evolution Gaming redovisar ett resultat efter skatt på 7,6 miljoner euro för det första kvartalet 2016 (4,6). Justerat resultat per aktie uppgick till 0:21 euro (0:13). Det justerade rörelseresultatet blev 8,3 miljoner euro (4,9) och rörelsemarginalen var 33,3 procent (32,2). Nettoomsättningen uppgick till 24,8 miljoner euro (15,6)."

Carnegie höjer riktkursen för Evolution Gaming till 345 kronor från 315 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

Handelsbanken Capital Markets höjer riktkursen för Evolution Gaming till 453 kronor från 394 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

Vår syn: Även här gäller att Evolution levererar. SHB och Carnegie tror på högre höjder, men det verkar mest vara snack och mindre köp, eftersom kursen fortsätter att ligga kvar runt 300 kr.

NGS Group 27 april
"Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 147,0 MSEK (129,8). Förvärvet av Human Capital har under första kvartalet påverkat nettoomsättningen positivt med 8,0 MSEK. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 10,2 MSEK (10,3), rörelsemarginal 7,0% (8,0). Förvärvet av Human Capital har under första kvartalet påverkat rörelseresultatet positivt med 1,4 MSEK. Samtidigt har rörelseresultatet belastats med förvärvskostnader om 0,5 MSEK. Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till 7,8 MSEK (8,2). Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till 3,65 SEK (3,83)."

"... Då påsken med tillhörande ledigheter inföll i mars i år jämfört med april förra året påverkade det kvartalets omsättning negativt för samtliga verksamhetsområden. Med detta i åtanke är jag nöjd med 7 procents tillväxt jämfört med vårt mål om 10 procents tillväxt över tid.. Med Human Capital inkluderat når vi en tillväxt om 13 procent."

Vår syn: Ökade personalkostnader tynger marginalen. Förvärvet Human C. utvecklas väl. Behovet av vård- och omsorgstjänster kommer definitivt att fortsätta öka de närmaste åren. Vi hänger med ...

Probi 27 april
"Probiotikabolaget Probi redovisar ett resultat efter skatt på 26,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2016 (22,4). Resultatet per aktie uppgick till 2:95 kronor (2:45). Nettoomsättningen uppgick till 87 miljoner kronor (68,9). Rörelseresultatet blev 35,3 miljoner kronor (27,3) och kassaflödet uppgick till 10 miljoner kronor (18,5).

Den stora kursdrivande nyheten kom ju dock dagen före ... "(Direkt) Probi har tecknat ett ett licens- och distributionssavtal med Ipsen om kommersialisering av Probis patenterade probiotiska stam Lactobacillus plantarum 299v (LP299V)."

Vår syn: Avtalet med Ipsen tyder på fortsatt tillväxt, även om det kanske inte syns 2016. Resultatet för Q1 helt i vår smak. Kan tänka oss att öka om rätt läge uppstår.

Probi åter på gång uppåt
 

Nordax Group 28 april
"(Direkt) Nordax redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2016 om 119 miljoner kronor, mot förväntningar om 107 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 99 miljoner kronor, väntat var här 99,2 miljoner. Räntenettot var 259 miljoner i kvartalet, SME-förväntningarna pekade här mot 256 miljoner. Kreditförlusterna uppgick till 45 miljoner kronor, väntat var 50,8 miljoner."

Vår syn: Resultatmässigt borde de senaste rapporterna fått kursen att röra sig, om än sakta, uppåt? Börslunch har återkommande försökt analysera värderingsgapet till branschkollegan Collector, utan att hitta någon rimlig förklaring. Trägen vinner? Vi hänger kvar vid vår lilla post.


Återstår på rapportlistan gör: Doro 3 maj, RaySearch 12 maj, Humana ? Leo Vegas ? Magnolia?

söndag 24 april 2016

Silverrävens placeringstankar, steg 6 och 7

Vi fortsätter resan mot starten av Silverräven-portföljen och vi hade kommit fram till den avgörande delen. Vad ska vi basera våra köp på?

Konsulterar vi Aktiespararnas 7 steg modell innebär det att:

6. Gör din egen analys
Köp inte aktier i bolag du inte har undersökt närmare och känner väl till ... Gör din egen analys av såväl bolaget som aktiefonden du avser att köpa aktier/andelar i. Använd Aktiespararnas analysverktyg.

Okej, men vad ska vi köpa?

Förra gången konstaterade vi att det kunde vara bra att för den här typen av portfölj att på sikt sprida köpen i olika branscher. Om vi ser till branschindelningen på Avanza så hittar vi:

Daglig varor
Energi
Finans & fastighet
Hälsovård
Industrivaror & tjänster
Informationsteknik
Material
Sällanköp
Telekomoperatörer

Det är en väl grov indelning som vi kan få anledning dela in i underkategorier, men som får duga tillsvidare. En möjlighet skulle då vara att sikta på att köpa minst ett bolag inom varje bransch.

Ett par grundkrav kommer dock vara detsamma som för aktieräven-portföljen. Vi vill köpa tillväxt och vi vill köpa bolag som genererar vinst. Visst vi kan acceptera enstaka kvartal med förluster om det finns en god förklaring, men inte mycket mer än så. Tillväxt skapas bland annat genom att vara duktiga på att utnyttja trender. Vi skulle därför kunna kombinera trend & bransch. Nyligen köpte vi ju Magnolia Bostad som ett bet på urbaniseringstrenden och därmed behov av ökat bostadsbyggande. Doro som är ett annat innehav bygger mycket på att företaget inom sin niche är bäst på att nyttja den demografiska trenden med allt fler äldre.

Här gäller också, särskilt på lång sikt, att vi vill köpa the Topdog & First Mover. First Mover är den som är först på plan inom sin niche och ser till att dra nytta av tillväxten i branschen. Det i sin tur, om ledningen sköter sina kort rätt, brukar innebära att man blir etta eller Topdog, med det bästa resultaten och högsta vinsterna. En kopp kaffe såldes ju exempelvis långt före Starbucks, men Starbucks gjorde kaffeförsäljning till en global industri.

Ett Silverräven köp bör sammanfattningsvis kunna motiveras utifrån följande:

 • Tillväxt
 • Trend
 • Topdog

7. Sätt upp regler för när du ska omplacera
Omplacera när någon av dina aktier/aktiefonder har kommit att utgöra en för stor andel av din portfölj, eller när bolaget/aktiefonden inte längre lever upp till de förutsättningar som gällde vid förvärvstidpunkten. Att alltför ofta ompröva dina investeringar kan skapa onödig stress och leda till felaktiga beslut. Vid omplacering, planera så att du inte betalar skatt i onödan.

Om du inte konfronterats med det tidigare, så är nog att sälja det svåraste att hantera när det gäller aktier. Aktieräven-portföljen har ganska tydliga vägledande regler för försäljning, men det kvarstår ändå som den klart svåraste delen i processen.

I en lång portfölj blir det inte lättare och det är risk att man blir sittande med fel aktier i hopp om att en hypotes till slut slår in. Samtidigt vill vi naturligt begränsa antalet transaktioner och vi vill ju också följa med när vissa bolag växer sig stora, men samtidigt inte att de tar över portföljen helt.

Det borde därför vara rimligt att minst 2-3 bolag byts varje år när portföljen kommit upp till cirka 25 aktier.

Snart dags för aktion!
Har du tankar om vad som skulle kunna vara ett första köp? Eller vilken trend Silverräven bör försöka ta rygg på?

lördag 23 april 2016

Vi ger oss in på bostadsmarknaden - Magnolia Bostad nytt innehav i portföljen

Vi har ju under en längre tid sökt en aktie som kan dra nytta av urbaniseringstrenden och det akuta behovet av fler bostäder, men även annan infrastruktur. Bland annat tittade vi för en tid sedan på de tekniska konsulterna.

Aktiespararna analyserade i den senaste utgåvan Magnolia Bostad och satte omdömet köp. Det var också denna analys som gjorde att jag fick upp ögonen för denna möjliga pärla? Nyintroduktion under förra sommaren och placeringen på First North har gjort att aktien kunnat flyga under radarn.

Magnolia är inget fastighetsbolag, utan snarare en projektör med sikte på fastighetsförädling och  bostadsutveckling. Dessutom utvecklar man såväl hotell, bostadsrätter och hyresrätter. En styrka är just att man kan erbjuda kommuner blandade projekt av såväl bostads- som hyresrätter. Hyresrätterna säljes oftast i ett tidigt skede till fastighetsbolag eller pensionsbolag, vilket minskar risk och kapitalbehov.


Affärsmodell

Aktiespararen gör jämförelsen med Besqab och Oscar Properties (se grafer nedan). Aktiespararna påpekar samtidigt att de två är betydligt högre värderade.

"Under den kommande tioårsperioden krävs 700 000 nya bostäder i Sverige när befolkningen ökar med en miljon personer. Det råder med andra ord goda förutsättningar för bostadsutvecklare."


I årsredovisningen skriver bolaget att "2015 präglades av en snabb och lönsam tillväxt – bolagets projektportfölj utvecklades starkt under året. Den omfattar i dag cirka 7 000 bostäder fördelade på 32 projekt. Cirka 1 600 av dessa såldes till svenska institutioner under 2015 och resten förväntas avyttras relativt jämt fördelat under de kommande tre åren."

2015 var också året för bolagets introduktion på First North för omkring 40 kr. I november tog det fart och aktien steg till topp nivån 86 kr på kort tid. Efter det har aktien bildat en cup med en lång handle. En handle vars köppunkt på 80  kr passerades i förrgår. Med placeringen på First North följer en låg omsättning som inte direkt gynnar den tekniska analysen.

Bland ägarna hittar vi förutom huvudägarna F.Holmström fastigheter, även Swedbank Robur fonder, Cliens fonder och Svolder.

Magnolia i cup w handle

Kanske passar de långsiktiga tillväxtmöjligheterna ännu bättre i kommande Silverräven portföljen, men det finns ju inget som hindrar att vi växlar över dit på sikt. Sammantaget talar dock mycket för bolaget och vi valde därför att igår köpa in aktien till just 80 kr. En första riktkurs på 100 kr känns också realistisk.

Andra liknande bolag:

Besqab
Oscar P.

tisdag 19 april 2016

Fondkollen & Net Ent växlar upp

Så här i mitten av månaden brukar det vara tid att titta på vad några intressanta småbolagsfonder pysslat med den senaste tiden.

Lannebo, som får anses vara bäst på att skriva månadsbrev (möjligen i konkurrens med Lancelot, men de kör inte småbolag) har under perioden ökat på innehavet i Intrum Justitia. Bolagets tillväxtförutsättningar anses "fortsatt goda då många banker måste rensa sina balansräkningar". Även Tele2 har ökats på, om än marginellt.

Net Ent sågs ha fortsatt fina tillväxtförutsättningarna, men aktiens värdering anses också ha blivit relativt hög och innehavet har minskats. Vi kan samtidigt konstatera att Net Ent idag levererat ännu en kanonrapport. Företaget tillhör mina tillväxtfavoriter och kan bara beklaga att den just nu inte finns i portföljen. Jag såg en ingång i samband med förra rapporten, men avstod bland annat för att spelbranschen redan var väl representerad. Däremot fick då barnen en andel Net Ent, varför de kanske får bjuda på glass ikväll.

Åter Lannebo som också avyttrat hela innehavet i Gränges (anledning; konkurrensen kommer bli tuffare samtidigt som bilproduktionen ligger på höga nivåer och uppsidan är därmed begränsad).  

Carnegie tror fortsatt på Byggmax trots minskat ROT-avdrag. Likt Lannebo är man även positiv vad gäller Intrum Justitia. Däremot har man efter Douglas & Schörlings utträde valt att minska i Loomis.

Enter kommenterar ännu inte sin portfölj, men vi kan notera att Xact Svenska småbolag har seglat upp som fondens största innehav? Vi ser också att Cellavision inte längre tillhör de tio största innehaven. Om det beror på försäljningar eller relativ värdeminskning framgår dock inte.

Granit deltog i nyintroduktionen av Humana.

Catella är också fåordiga, men har en bild på vad de kallar största bets. Exakt hur den ska tolkas tydliggörs dock inte, men de fem i topp är alla aktier vi har under bevakning. Särskilt IAR där vi åkte ur i helt fel läge, men letar en ny ingång.Catella annonserar också att Hansa Medical är ett nytt innehav. Tekniskt ser det också ljust ut i Hansa. Utbrott från en längre W-formation under bra volym. Men tittar vi på fundamenta så kan bolaget inte uppvisa ett enda vinstår. Kan dock vara ett köp för den som tror på att forskningen ger resultat. Bli dock inte överraskad om företaget återkommer om mera pengar.Hos Carnegie A.M. noterar vi att Vitrolife finns med bland topp 10 innehaven.

onsdag 13 april 2016

Köpsignal i inledningen av rapportperioden

Bra drag på börsen idag. Upp 1,9%.  Dessutom, och det känns som det var länge sedan, uppgången stöddes av hög volym. Följaktligen kan vi räkna in en follow-thru-dag, sexdagar efter senaste bottenkänning. Vilket i sin tur ger oss grönt ljus för att försiktigt börja köpa om vi finner bra lägen i marknaden.


Blir alltså extra kul att ta del av alla nya siffror som är på ingång. Här följer aktuella datum för de aktier som just nu ingår i Aktieräven-portföljen. Först ut är Betsson den 20 april. I övrigt är listan i bokstavsordning.

 • Betsson 20 april
 • Doro 3 maj
 • Evolution 27 april
 • HiQ 25 april
 • Humana ?
 • Leo Vegas ?
 • NGS Group 27 april
 • Nordax Group 28 april
 • Probi 27 april
 • RaySearch 12 maj
 • Vitrolife 26 april

måndag 11 april 2016

En ny portfölj - Silverräven laddar för köp

Silverräven-portföljen är tänkt som ett alternativ till fondsparande, med en sikt på när de gråa håren blivit betydligt fler ... eller kanske längre än så. För den som vill vara med från början kommer här lite om förberedelser och investeringstankar. Bloggens huvudfokus kommer alltjämt vara den traditionella portföljen, men emellanåt kan det alltså komma att bli inlägg med Silverräven perspektiv.

Steg 1. Nytt konto hos Nordnet
Eftersom Silverräven-portföljen (till skillnad mot Aktieräven-portföljen) kommer bygga på kontinuerliga, men storleksmässigt mindre köp behöver vi lägsta courtage. Då Avanza (och inte heller Nordnet) möjliggör olika courtage för olika konton blev lösningen att skaffa en till mäklare.

Steg 2. Skriv ner din strategi 

En lämplig utgångspunkt skulle kunna vara aktiespararnas 7 gyllene regler (kursivt), det vill säga:

1. Sätt mål för ditt sparande i aktier
Historiskt sett har aktier och aktiefonder gett en genomsnittlig totalavkastning på omkring 10 procent per år.

Silverräven vill hitta tillväxtaktier som har potentialen att åtminstone snitta 15% över en femårsperiod.
 
2. Investera regelbundet
Ja, det var ju tanken.

3. Kontrollera riskerna
Satsa inte allt på en eller ett fåtal aktier. Köp 10 till 15 aktier i 5 till 6 olika branscher. Då är du mindre exponerad för svängningarna i både bolag och branscher. En ordentlig riskspridning ger ett visst skydd om några enstaka aktier i portföljen faller i värde.

I det här fallet kan jag nog tänka mig upp till 25 aktier på sikt. Visst, jag brukar vara kritisk till att ha för många aktier i en aktiv portfölj. Dels för att det riskerar att inkludera medelmåttiga aktier som drar ner avkastningen, dels för att de är svårt att kontinuerligt följa så många aktier samtidigt. Men Silverräven får i det sammanhanget ses som en mer passiv portfölj där just spridningen utgör riskminimeringen. Vi får också se till att försöka utgå ifrån en relativt enkel bedömningsprocess.

4. Var försiktig med belåning
Inte aktuellt.

5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt
Det krävs kunskap för att man ska lyckas med placeringar i aktier och aktiefonder. Sträva därför alltid efter att hålla dig informerad om de bolag/aktiefonder du äger aktier/andelar i. Följ med vad som rapporteras om bolagen/aktiefonderna. Läs årsredovisningar och delårsrapporter. Lyssna gärna på råd som andra ger, men följ inte råden okritiskt. Bilda dig alltid en egen uppfattning. Det är bara du själv som får stå för konsekvenserna av att ha följt dåliga råd.

True. Kunde inte sagt det bättre själv!

6-7 Gör din egen analys & Sätt upp regler för när du ska omplacera

Dessa två regler avser portföljens själva investeringsprocess, vilken jag tänkte återkomma till i ett eget inlägg.

Tills dess kan vi konstatera att björnmarknaden som inleddes i april 2015 snart firar ett år.


Björnmarknaden fyller 1 år!

tisdag 5 april 2016

Alltid dessa banker!

Banker har inte varit i ropet sista tiden. Nedanstående finns inte ens på min bevakningslista längre.
 
- Ska du öppna ett konto? Då måste du fylla i de här pappren först så vi kan försäkra oss mot att du inte ägnar dig åt penningtvätt.
 
- Vad vi sysslar med? Penningtvätt! 

Nordea
 - Affärsidé? Vi erbjuder fonder där du är aktiv (betalar avgift) och vi är passiva (tar emot avgiften). Sedan tar vi ut vinsten i form av bonus och köper fastigheter.


Swedbank

fredag 1 april 2016

Störst vinsttillväxt på Large Cap

De senaste dagarna har jag mest ägnat åt att boosta Byggmax aktiekurs. Detta genom flitiga besök för att hämta material till det pågående altanbygget. Personalkostnaderna för byggaffären måste också kunna antas låga då man samtliga gånger fått vänta både på mätning och i kassa. Nu var det inte mycket bättre, ja faktiskt ännu sämre när jag skulle plocka upp några varor från den översta livsmedelsaffären på listan nedan. Endast två kassor öppna i en Maxiaffär när många är lediga gjorde ju att det tog sin tid.
 
På aktiefronten har jag tittat över mina bevakningslistor nu när årsresultaten 2015 för de flesta bolagen finns uppdaterade. Inga större förändringar ännu.
 
Ett resultat blev bland annat nedanstående tabell som visar de bolag med positiv vinstmarginal, en räntabilitet på minst 17% och en vinsttillväxt de senaste 12 månaderna på minst 20%. Många fastighetsbolag, men också Volvo kvalar in.
 
Bolagen är sorterade efter börsvärde.  Mest läst