Sektorer & en Disclaimer
Aktieräven har visserligen via olika värdepapper varit på marknaden sedan 1980-talet, men är ingen professionell rådgivare. Placeringar i värdepapper kan både öka och minska i värde, vilket Aktieräven också fått erfara många gånger. Därför är det viktigt att du fortlöpande bevakar värdeförändringar i ditt värdepappersinnehav och är beredd att vidta åtgärder, om det behövs, t.ex. genom omplaceringar när en placering utvecklas negativt. Du bör observera att det inte finns någon garanti för att du får tillbaka det kapital du placerat. Att värdepapper historiskt sett gett god avkastning är inte heller någon garanti för att den framtida avkastningen blir god.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst