Utdelningsportföljen

Silverrävens utdelningsportfölj - Avkastning

Tips om hur man bygger en utdelningsportfölj hittar du längre ner på sidan!

Silverräven köper utdelningsaktier - med målet att de till pensionen ska ge utdelningar som motsvarar minst en extra pensionsutbetalning per år. Med en kompletterande utdelningsportfölj får vi samtidigt en ökad allokering sett till vår totala portfölj. Just nu äger han:

Nyheter:
- NP3 Fastigheter pref köpt maj 2022 och ökat juni 2022
- Walgreen Boots köpt i februari 2022

Leo Vegas och Swedish Match är under uppköp.

Kinnevik och Millicom har lämnat portföljen efter att det inte längre ger någon ordinarie utdelning.


Aktier 
20220620

Ovan redovisas direktavkastning enligt datum för uppdatering. I portföljen bör avkastningen per aktie oftast vara högre eftersom vi gärna försöker fånga aktierna när de ger minst 3% direktavkastning, men med fallande kurser kan nu även det omvända gälla.

Relativ kursutveckling är aktiens kurs i förhållande till Omx30 under samma period.

Hur man bygger en utdelningsportfölj

Det finns gott om både svenska och utländska utdelningsinvesterare och därmed mycket tips att finna för den som surfar runt lite.  Det här ska därför inte ses som någon fullständig guide, men väl som några tips som vi plockat upp på vägen. Uppdateringar planeras fortlöpande, så kom gärna tillbaka.

Sprid din portfölj till olika sektorer
Högavkastarna tenderar att återfinnas i vissa branscher, men fall inte i fällan att bara köpa banker eller oljebolag. Sprid portföljen på många olika sektorer, även om det kan innebära lite lägre avkastning i närtid.

Titta inte bara på direktavkastningen
Dels riskerar du att hamna i fällan ovan, dels missar du troligen företagen som istället växer sin utdelning mest över tid. Hur du ska fördela portföljen mellan högavkastare och utdelningsväxare kan också påverkas av när du tänker dig nyttja utdelningarna till annat än återinvestering. I vårt fall vill vi uppnå ett framtida pensionstillskott. Det innebär samtidigt att ju närmare pension vi kommer, ju högre faktiskt avkastning vill vi ju se. Att året före pension köpa en aktie som först 20 år senare kommer ge ett rejält tillskott kanske känns sådär.

Överväg att inkludera internationella bolag
Det går förstås att bygga en bra helsvensk portfölj, men genom att även inkludera företag från olika länder i din portfölj kan du dels öka riskspridningen, men också få tillgång till fler branscher. Det kan också göra att du kan hitta rimligt prissatta bolag även när den svenska börsen blivit överköpt. Att tillgångarna sprids på andra valutor kan samtidigt vara både till för- och nackdel.

Kriterier som gärna får stämma in på företaget 

Kan företaget dra nytta av långsiktiga trender och har liten förutsebar risk att tyna bort.

Är företaget en premiumleverantör. Konkurrerar de oftare om kvalitet än bara pris?

Uppvisar företaget ett över genomsnittet på avkastning på investerat kapital och en hållbar ekonomisk vallgrav för att hålla det på det sättet?

Uppvisar företaget en stark balansräkning och en solid historisk utveckling även under lågkonjunkturer.

Företaget har en erfaren och prövad ledning med fokus på långsiktiga resultat.

Företaget uppvisar en lönsam tillväxt. Inte tillväxt till varje pris, utan en kombination av hållbar tillväxt och värde.

Företaget handlas till en rimlig värdering. Det är ett rimligt pris för ett exceptionellt företag.

Du har undersökt företaget och förstår dess olika nyanser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar