söndag 31 december 2017

Inför 2018 - part 3: Riskerna

De största riskerna brukar vara de som ingen varnar för. Här är istället några som det faktiskt varnas för inför det nya året.

Risk #1: Vändningen på kreditcykeln
Andelen dåliga konsumentlån i USA har sakta har ökat sedan 2015. En utveckling som tidigare ofta föregått en recession. Ungefär samtidigt ska de amerikanska bankernas kredittillväxt ha toppat. Fortsätter räntehöjningarna i USA under 2018 är det troligt att andelen dåliga lån också fortsätter öka. Här nämns också att amerikanska företagslån befinner sig på 13-års högsta.

Läser också i SVD att SBAB numera tar största delen av nyutlåningen och att därmed även svenska banker förefaller mer passiva. Dessutom har vi ju sett att blancolån ökat 60% under 2017

Risk #2: The Yield Curve
Under de senaste två börscyklerna ökade aktieindex samtidigt som avkastningskurvan planade ut, för att sedan vända ner när avkastningskurvan inverterades. I genomsnitt brukar tydligen avkastningskurvan inverteras 16 månader före en ekonomisk recession och 13 månader innan meningsfulla aktiemarknadskorrigeringar.

Lancelot skirver i oktobers månadsbrev att vi "brukar använda oss av räntemarknaden för få en indikation om hur den framtida förväntade tillväxten ser ut. Om tillväxttakten i ekonomin skulle fortsätta att accelerera bör vi kunna se det i yieldkurvan som skulle branta. Även om den amerikanska tioåriga åriga räntan fortsätter att stiga under månaden så kom ingen ytterligare brantning av yieldkurvan under månaden. Det signalerar att det finns risk att förväntningarna för ekonomins tillväxt är för höga. Det innebär att de aktier som till störst del gynnats av denna ökade optimism kommer att ha för höga vinstförväntningar när vi kommer in i nästa år och risk för fallande aktiepriser inom dessa sektorer som följd. Detta gäller förstås främst cykliska bolag."

Risk #3: Investerarnas humör
“Bull markets are born on pessimism, grown on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria,” adding that “the time of maximum pessimism is the best time to buy, and the time of maximum optimism is the best time to sell.” John Templeton

I inför 2018 - part 1: Our economy is about to go on a roller coaster ride through hell ... skrev vi om den femte vågen och att likt i citatet ovan aktietopparna ofta sker under en viss eufori. Samtidigt är detta, som så mycket annat, lättare att bedöma i efterhand. Just nu är dock känslan att vi inte riktigt är där ännu. Värt att läsa medan du väntar på tolvslaget är för övrigt Placeras: Värderingsgap och kursvinnare.

Gott nytt börsår önskar Aktieräven!

onsdag 20 december 2017

Inför 2018: part 2 - "Pensionsbomben" ett bra skäl att spara även nästa år!

"I Sverige lever vi allt längre, sedan pensionsöverenskommelsen kom på plats har medellivslängden ökat med 2,4 år. Det är otroligt positivt, men innebär att pensionerna blir lägre eftersom de måste räcka under en längre tid. För att upprätthålla pensionsnivåerna behöver därför arbetslivet förlängas i takt med den ökade livslängden", allt enligt Pensionsgruppen.

Pensionsgruppen har sedan presenterat förändringar i pensionssystemet och allmänhet såväl som lobbyister, samt V går i taket. Antingen för att man tycker sig uppfatta en försämring eller för att man som lobbyist förväntas tycka något. Lobbyister och proffstyckare verkar allmänt mena att det är fel att höja pensionsåldern, men verkar samtidigt anse att pensionerna är för låga. Jag har dock varken hört eller läst någon som talat om hur alternativlösningen i så fall ska se ut? Ledtråd; kraftigt höjd skatt.

För den som läst i det orange kuvertet bör den justering som nu föreslås vara fullt rimlig. I min egen pensionsprognos står exempelvis att, för att få motsvarande pension som dagens 65-åring, kan jag förväntas behöva arbeta till omkring 68-70 års ålder. Nu kommer vi alla också få den möjligheten i praktiken, vilket för de flesta borde vara rimligt. Du kommer fortfarande kunna gå vid 65 år om du finner det ekonomiskt acceptabelt. Vill du däremot gå redan vid 61 år får du finansiera detta själv.

Ett argument som ofta dyker upp är att många yrken inte orkar arbeta längre, ofta med hänvisning till taskig arbetsmiljö. När SVD jämfört myt med verklighet kunde vi se att yrken som tenderat att gå tidigt i pension är exempelvis dataspecialister, säljare och mäklare. Medan sjukvårdspersonal, såväl läkare som sjuksköterskor arbetar förhållandevis länge. Men visst, det finns kommer finnas yrken som inte längre lämpar sig för en 68-åring. Fast då har vi ju arbetsmarknadens parter, som lämpligen tar fram egna lösningar och finansieringen för detta.

Möjligheten till en eventuellt tidigare pension kan alltså vara ett bra skäl att ta tag i sitt sparande redan 2018. Vårt tips är samtidigt att se sparande antingen som målsparande. Bostad, kommande renoveringsbehov, nya golfklubbor och långsiktigt sparande. Pengar att utnyttja vid behov. Det kan vara som en kompletterande pension, men likväl extra ledighet för att inte bränna ut dig på vägen.

lördag 9 december 2017

Inför 2018: part 1 - Our economy is about to go on a roller coaster ride through hell ...

Har sitter man och väntar på tomten (tomterallyt) och så läser man en sådan rubrik! Nu kom den visserligen från ytterligare någon som vill sälja in sitt marknadsbrev, men bakom allt sälj i dessa brev kan man dock ibland finna vissa insikter. I det här brevet talas till exempel om den grundläggande regeln att "You Can’t Keep Spending Money You Don’t Have!". Man drar sedan utifrån olika cykel-teorier slutsatsen att diverse länders skuldberg inom kort återigen kommer kasta världen in i en finanskris.

Du kan inte köpa bostad för luft
Med den här regeln går det ju också bättre att förstå uppgången på bostadsmarknaden, trots att många under lång tid tyckt den varit orimlig. Det vill säga det har funnits en efterfrågan och det har funnits pengar att spendera. Åtminstone fram till nu när tillgången till bostadpengar börjat strypas. Det spelar i så fall ingen roll att det fortsatt finns ett behov av bostad hos många grupper. Den stora sättningen för bostäder, lär med samma teori komma först när man inte bara får slut på ytterligare pengar att spendera, utan när tillgängliga medel krymper, på grund av högre räntor, skatter eller arbetslöshet.

Den femte vågen
Att annat cykel-perspektiv som oroar är vågräkning (fem vågar i uppgång, tre i nedgång). Vi har tidigare kunnat förmoda att vi är inne i den femte vågen och därmed sista uppgångsfasen inför en större rekyl nedåt. Samtidigt är vågräkning knappast någon exakt teori och är (som mycket annat) lättare att tillämpa och se retrospektivt. Dessutom brukar avslutningen inte bestå i pyspunka som nu utan en mer rejäl smäll. Det skulle tala för att vi ännu har lite kvar till toppen.


Inför 2018
När vi nu går in i 2018 bör det vara med ett kanske mer vaksamt öga än på länge. Det är ju också så att sena bullmarknader ofta passar vår strategi mindre bra, vilket det senaste halvåret i så fall bevisat. Hur vi ska ta oss an detta får bli en av julnötterna att knäcka ... 

Mest läst