söndag 31 januari 2021

Casinovecka på börsen - Blir det svart eller rött på rouletten?

Investerarna har fått ta semester, medan traders och sociala gamblers tagit över börserna på sistone. Den långa räntan fortsätter samtidigt sin upptrend stadigt över 50 MA sedan efter sommaren.
 

Onsdagens röda var en sjätte distributionsdag i S&P500, vilket också ser ut att bli spiken i kistan för den senaste uppgången. Kommer vi nu få en september eller oktober nedgång eller står vi inför något betydligt värre? Ingen vet förstås, men själv ställer vi oss på bromspedalen. Tyvärr var vi lite trigger happy förra veckan och köpte in Boliden till utdelningsportföljen. Kan bli bra på sikt (inte minst till pensionen då råvarucykeln sägs toppa runt 2040) och ger förstås lite klirr i utdelningskassan under våren, men vi hade i övrigt tänkt ligga lågt i inledningen av året. Med det sagt har vi även adderat två innehav till tillväxtportföljen, dock av andra skäl vilket vi får återkomma till.

Om vi nu spekulerar skulle en motsvarande nedgång som under hösten ta S&P till 3 500- 3 600. Särskilt intressant blir att studera nästa rekyl upp inför kommande agerande...onsdag 20 januari 2021

Storytel - kort eller lång upprekyl?

 Lite positiva nyheter och tecken på en kort eller lång botten kan skönjas i Storytel.


Lägger även med vår twitterplott på Christian som också visat gott gry.
söndag 17 januari 2021

Hur stor blir rekylen?

Nya stimulanser, men inte främst till börsen utan till ekonomin den här gången. Är det dags för obligationerna att ta över från aktier under en tid? Såg följande jämförelse i månadsgraf, men har inte tillgång till det som icke medlem, men även i "week" är den rätt intressant, eller?fredag 15 januari 2021

Energi tillskott i utdelningsportföljen!

Enbridge
En idé i vår strategi för 2021 var att allokera mer till utdelningsportföljen. Vi vill också sprida utdelningsportföljen till fler branscher. I det syftet har vi nu utökat innehaven med Enbridge (ENB). Bolaget som främst äger och driftar pipelines i Kanada och USA ger ju dessutom exponering mot råvaror. Olja som kan vara i stigande trend, men också mot naturgas som på sikt ses som en ersättare när världen vill sänka CO2 nivåerna. Bolaget har också börjat bygga upp, om än så länge en mindre del, innehav av förnyelsebara källor, exempelvis vindkraft. 

Vi får med Enbridge också en aktie med stark balansräkning och som höjt utdelningen under 26 år. Vid inköpet stod direktavkastningen på cirka 7,4%, men kursen har stigit något den senaste veckan. 

"Enbridge, Inc. was established in 1949. It is an energy infrastructure company that focuses on transportation and the generation of energy. They operate the longest crude oil and liquid hydrocarbons transportation in North America. Recently, the company announced that its Board of Directors has declared a quarterly dividend of $0.835 per common share, payable on March 1, 2021, to shareholders of record on February 12, 2021."måndag 11 januari 2021

Hur vi förbereder oss inför 2021 - Steg 3 (final step)

I steg 3 har vi att fundera över om vi vill ändra våra mål eller metoder under 2021. Innan vi gör det kan det dock vara en idé att fundera kring möjliga scenarier för 2021. Eller för att citera Jesse Livermoore:

"The wise trader never ceases to study general conditions, to keep track of developments everywhere that are likely to affect or influence the course of the various markets.

Har man möjlighet att swinga sin portfölj kan man ju därefter även försöka att tajma befarade upp- och nedgångar. Jobbar vi på längre sikt med en tyngre och mindre rörlig portfölj och dessutom har mindre aktietid får vi i så fall försöka oss på andra metoder för att begränsa eventuell nedsida.

Världsbild
Under 2020 skapade pandemin lockdowns och begränsat resande, som i sin tur stegrade arbetslösheten runt om i världen. Regeringar svarade med olika typer av stödpaket för att dämpa konsekvenserna, vilket i dess tur ökade budgetunderskotten. Centralbanker bidrog med än lägre räntor och genom att injicera mer pengar i det finansiella systemet. 

Våra scenarier eller indikationer får vi genom att försöka plocka insikter från olika analytiker. Från tjurar till björnar och sedan landa i något slags medelvärde.

Börsen  - Party Like It’s 1999

Efter den initiala pandemidippen har aktiemarknaden gått urstarkt, vilket överraskat många eftersom  ekonomierna krisar. Även om den allmänna ekonomin förstås har viss koppling till börsen, så är aktiemarknaden dock inte ett genomsnitt av ekonomin. Aktiemarknaden drivs ofta istället av de företag som går bäst inom ekonomin. S&P utgörs enligt JPM till 40% av teknologi medan samma andel av ekonomin bara är 4%.

Skeptikerna menar vidare att aktiemarknaden har blivit allt för dyr sett till P/E tal, Ipos på rekordnivåer och nu senast med hänvisning till The Buffet indicator nedan.


Andra menar att i förhållande till räntenivån, som är nära noll och troligen förblir så för den närmaste framtiden, så är aktiemarknaden inte lika dyr. När marknaden fortsatt är i en upptrend (högre toppar, högre bottnar) finns heller ingen anledning att slå av på placeringarna. Ett argument är också att det inte var länge sedan vi hade två björnmarknader (mars 2020, december 2018). I genomsnitt pågår tjurmarknader i 9 år och att det då skulle komma en ny björn redan nu ser positivister (exempelvis Adam Choo) som mindre sannolikt. Cash och obligationer är också fortsatt ett sämre alternativ sett till möjlig avkastning.


Don't fight the FED

Att gå emot centralbankerna kortsiktigt är förstås ett risktagande. Hur länge centralbankerna kan fortsätta med samma mynt utan att någon marknad kastar in handduken blir spekulationer. Det finns förstås också gott tankar om detta, dels tidpunkten, snart, i vår, i höst, under 2022, etc, dels om vilka konsekvenserna blir. Deflation, inflation. De flesta verkar dock eniga om "the end game", det vill säga att den skulduppbyggnad som pågått i decennier kommer få ett abrupt slut och en hård återställning kommer att ske i de flesta tillgångsslag. 

Elefanten i rummet brukar oftast vara obligationsmarknaden. Förändringar i räntan brukar kunna kopplas till de flesta nedgångar, utan att de för den skull på förhand alltid kan te sig som särskilt märkvärdiga. 2018 bromsade till exempel FEDs försök till viss räntenormalisering aktiemarknaden. Här brukar den amerikanska tioåringen utgöra indikationen och just nu kryper den sakta mot högre höjder, vilket om det fortsätter kan utlösa rotationer i valutor och aktier.


Även oljan stiger. Om det främst beror på ökad efterfrågan eller försvagad dollar kan också vara en intressant fråga?


Fed, ECB och Bothe kommer att fortsätta trycka pengar och köpa obligationer.

Nollräntemiljö gynnar aktier, men risknivån ökar. Att byta ut portföljen mot enbart tulpanlökar, förlåt Bitcoin, är nog inte det långsiktiga svaret.


The 4th turning

COVID-19-vaccinutvecklingen har börjat, men det är för tidigt att ha detaljerad kunskap om processen, mycket mindre resultatet.

Politiska frågor kan komma att lösas, men det kommer ständigt nya som kortsiktigt kan utgöra störningsmoment. Ett wild card är att vi befinner oss i "the 4:th turning", dvs en omtumlande period med hög polarisering som återkommer med cirka 80-100 års mellanrum. I bästa fall var stormningen av Capitolium höjdpunkten, men knappast troligt. Risken är att det redan stormiga havet blir värre när folk intar dogmatiska politiska ytterkanter.

Zombieföretag i USA sägs utgöra 19%. Det vill säga företag utan tillväxt och som bara överlever på grund av låg ränta och subventioner. Obligationsmarknaden underskattas av investerare och kan visa sig vara mycket besvärlig.

Aktieräven 2021

Våra metoder för att överleva till en annan investeringsdag.

  • Överväg att allokera mer till utdelningsportföljen. I kriser tenderar utdelningsaktier att klara sig relativt sätt bättre än många andra, även om de kursmässigt inte lämnas oberörda.
  • Titta extra mycket efter starka balansräkningar.
  • Överväg att allokera mer till emerging markets som kan vara tidigare i en återhämtningsfas, men också demografiskt står bättre rustade för det kommande decenniet.
  • Aktivera canslim som basen för vår tillväxtinvestering, vilket ger möjlighet att nyttja vidare uppgång, men också ger snabbare utgångar om marknaden vänder.
  • Fortsätt bygga guldportföljen och komplettera med eventuellt andra råvaror.
Slutsatsen skulle kunna sammanfattas i följande citat från Stockcharts: "...As a result, this market is more about managing current positions than taking big risks. At the same time, it's also important to take advantage of any new opportunities that arise, as long as one is willing to consider any new additions to the portfolio as potentially short-term positions."


Starten på året:lördag 2 januari 2021

Hur vi förbereder oss inför aktieåret 2021 - Steg 2

Steg 2 i förberedelserna för ett nytt investeringsår  handlar om att utvärdera din strategi. Har vi haft en eller flera strategier och har vi i så fall följt strategierna? Har strategierna i så fall uppnått det resultat vi eftersträvat? I steg 1 tittade vi på resultatet och fann att vi generellt är mer än nöjda med utfallet. Återigen bör det påpekas att vi måste jämföra oss med våra mål inte slumpvis skärmdump på Twitter. JPM har en graf som jämför utvecklingen för olika tillgångsslag från 1999-2019. Där finner vi att S&P500 i snitt avkastat 6,1% medan den genomsnittliga investeraren ligger på 2,5%, vilket i sin tur endast är 0,3 procentenheter över inflationen. REITs hamnar i topp på 11,6%.


Vad har vi då gjort under 2020? 
Vår Canslim strategi har varit vilande. Inte beroende på ett strategiskt val, utan mer för att den inte passat in i livspusslet. Det kan bli en ändring 2021.

Tillväxtportföljen bygger dock på grundantaganden från Canslim med fokus på dess tillväxtparametrar. Vi har sedan kompletterat med antaganden och FA analys i Hitta Kursvinnare och försökt hitta aktier med potential på cirka fem års sikt. Många analyser påbörjades redan 2019 och har sedan tjänat oss väl. Svårigheten i den modellen är att bedöma om vi behöver pausa aktier som stigit mycket på kort tid. Vi vill ju inte ge tillbaka för mycket av bra vinster, men inte heller kliva av aktier med fortsatt potential. I det fallet ger Canslim oss tydligare signaler.

Utdelningsportföljen har fått se en hel del inställda utdelningar 2020 och därmed lägre direktavkastning än 2021. En känsla är att svenska företag varit mer pigga på att ställa in utdelningarna än företag globalt. Det kanske inte stämmer, men vi överväger hursomhelst att inkludera fler internationella bolag 2021. Det ger oss samtidigt större möjligheter att gå "contrarian" (a person who holds a contrary position, especially a position against the majority.)

Den magiska portföljen sköter sig ju i princip själv och gjorde verklig comeback 2020 efter några sådär år. Den erbjuder även den likt UP en viss annan allokering än TP.

Vi har under året även börjat allokera in mer metaller, främst guld. Avsikten är att ha minst 5% i ädelmetaller och även råvaror för ökad riskspridning. Vi är inte heller främmande för att ta in Bitcoin om vi ser rätt läge.

Nu vet vi alltså hur det har gått 2020 och hur vi kom dit. I steg 3 är det dags att fundera vidare kring hur vi definierar mål och metoder 2021. 

Mest läst