måndag 30 maj 2016

En Paradox för en aktieintresserad

Aktieintresset har fått stå tillbaka den senaste tiden på grund av hemmafixande, konferenser och allmänt fint uteväder. I detta inlägg gör vi därför ett snabbsvep över saker som kunnat noteras den senaste tiden.

Inledningsvis kan dock konstateras att vi tydligen har 50 aktier i Paradox på ingång. Då 300 aktier var minimum att teckna sig för och vi dessutom försökte nyttja flera depåer blir det förstås som en piss i valfritt hav. Men mottagandet blir ändå intressant att följa. Paradox får ses som en tillväxtaktie, men intäkterna kommer lite oregelbundet, då spelen inte släpps i jämn takt och nya succéer inte kan tas för givna.

Börsveckan tror idag på att räntesänkningstrenden kan vara över och anar bättre möjligheter för bankerna, då främst Nordea och Swedbank. Nedan ser vi vår favorit SEB som knackar på taket till en fallande trend.


SEB A
 
Classe föll tillbaka 3,78% idag, men har utvecklats fint efter att tidigare bildat en cup-formation.
 
Clas O.

Gröna skott i Opus efter en lång vintervila?

OPUS

Vårt sorgebarn Betsson laddar för fotbolls-EM - hoppas vi ...


Betsson

NetEnt har splittat och fått förnyad fart. Cup-with handle följt av ett nytt utbrott från en sidledes konsolidering. Barnens portfölj  jublar.


NetEnt

söndag 22 maj 2016

Dollarn på gång igen? The dollar’s three-week rally is just the beginning ...

... enligt Deutsche Bank.

"The bank favors buying the U.S. currency versus emerging markets -- such as China, Mexico and South Korea ..." eller som Lee Ferridge, Head of macro strategy for North America at State Street Global Markets (kortare titel har man ju sett), citeras i samma Bloomberg artikel:

“The dollar does go up against risky assets”. Kanske hör kronan dit?

I dollarn (versus SEK) såg det mindre gynnsamt ut när kursen bröt ner genom konsolideringen. Men det var tydligen bara en luring. Nu har det snabbt gått uppåt igen och det långa medelvärdet är intaget. Är nästa steg en rörelse mot toppen av formationen?

fredag 20 maj 2016

Silverräven stirrar ner i en godispåse!

Silverräven eller som portföljen nu heter på Shareville - "Fox of Silver", eftersom Silverräven tydligen redan hade en namne i Finland, har länge laddat för ett första köp. Igår var det premiär och först in i portföljen blev ITAB Shop Concept.

En anledning till väntan, förutom viss ovana med en annan strategi, var något som kan liknas vid att stirra ner i en godispåse. Det vill säga det finns mycket gott att välja på, men vilken karamell ska man plocka upp först, lakrits, hallonbåten eller den där lite småsura? Att det blev ITAB får därmed därför delvis ses som en slump. Aktien har länge funnits på bevakningslistan, men aldrig riktigt lyckas kvala in för köp hos Aktieräven. Och bör understrykas, Aktieräven skulle absolut inte köpt aktien i nuvarande setup. Men Silverräven kör ju en annan strategi och kom fram till köp enligt följande ...

Trend
ITAB verkar bland annat inom digitaliseringen av handel i butik. Med produkter för exempelvis självutcheckning. Vidare säljer man annan butiksinredning och belysningslösningar. Att skapa attraktiva butiker får anses än viktigare framöver med den ökande konkurrensen från e-handel.

Top Dog
Till de större konkurrenterna hör Brittiska HMY - http://www.hmy-group.com/, Danska Expedit - http://www.expedit.se/ och Tyska UMdash - http://www.umdasch-shopfitting.com/en/Home

ITAB har strävat efter en stark position på de marknader där de är etablerade. Målsättning är också att de ska vara den ledande aktören på varje marknad de etablerar sig på. ITAB har därför under många år satsat på en kraftig tillväxt som skett både organiskt, men främst genom förvärv. I maj adderades till exempel ett finskt företag.

Tillväxt
ITAB hedgar tydligen inte sina valutaflöden och fluktuationer i respektive valuta får därför snabbt genomslag. Stål är vidare en viktig insatsvara för ITAB varför metallpriserna kan påverka marginalen. Detta bör dock jämna ut sig över tid och Silverräven ser framåt minst fem år. Analysen baseras samtidigt på historiska data och förutsättningen är naturligtvis att ITAB fortsätter att utvecklas minst lika bra över tid som de senaste åren.

ITABs försäljningsökning har snittat 10% sedan 2006 och vinsttillväxten 17%, men med stora variationer mellan åren. Marginalen har utvecklats positivt de senaste åren, kanske på grund av ett högre teknikinnehåll i produkterna? En fråga blir förstås om dessa marginaler är beständiga?

Vi har nedan räknat med en framtida vinsttillväxt om cirka 15%, vilket vi bör kunna kräva av ett tillväxtbolag. P/e antas varierar mellan 12 och 25. Vi hamnar då i köpzonen och med en förväntad långsiktig avkastning på över de 15% vi har som mål.


Utgår vi istället från vinstmarginal om 7,5% vilket är något lägre än 2015, samt en försäljningstillväxt om 12%, vilket samtidigt är något högre än snittet, blir kalkylen något snålare, men vi är fortfarande i köpzon.


Ovanstående fick räcka för att Silverräven skulle göra ett första köp på 202 kr. Detta ovanför ett starkt stödområde. Svagheten i aktien har dock varit betydande på sista tiden och en stängning under 200 kr skulle inte båda gott. Men om fundamenta i så fall inte förändras skulle det ju öppna för bättre ingångsnivåer när vi gör ytterligare köp. Men som sagt, Aktieräven skakar på huvudet ...

måndag 16 maj 2016

Leo Vegas och Raysearch:s siffror för Q1

Vi fortsätter att åtminstone översiktligt granska portföljbolagens rapporter.

Leo Vegas
Rörelseresultat uppgick till -1,6 miljoner euro för det första kvartalet. Intäkterna steg till 29,5 miljoner euro (15,9). Tillväxten var i sin helhet organisk. Här ingår engångsposter om -5,3 miljoner euro relaterade till börsnoteringen. Rensat för denna uppgick rörelseresultatet till 3,7 miljoner euro.

Leo satsar numera på tillväxt före vinst och det ser man ju ut att lyckas med. Nu introducerar man även sportspel lagom till fotbolls-EM.

Börsveckan verkar dock tycka tillväxten kostar för mycket och är inne på sälj. Vi fortsätter dock hänga med Frankie Boy ett tag till. Det verkar även Carnegie med riktkurs 42 kr och SEB med 45 kr vilja göra.


Leo Vegas Q1 - 2016

Raysearch
Visade på ökad omsättning, framförallt från försäljningen av Raystation. Nettoomsättningen uppgick till 95,4 miljoner kronor (87,7).

Medan vinsten för kvartalet sjönk jämfört med föregående år (per aktie 0:52 kronor, jämfört 0:73). Företaget bedömer förutsättningarna för ökad tillväxt under året som goda.

Förhoppningsvis kan 200MA stötta upp kursen, annars är det risk att vi kommer närmare en exit.

Kan 200 MA få Raysearch att åter vända uppåt?Still to come
Kvar att rapporter är då Magnolia Bostad den 17 maj och Humana den 19 maj

tisdag 10 maj 2016

Almega bidrar med ännu ett litet mörkt moln

Ännu en dyster prognos och vi kan tala om en trend skrev vi i förra inlägget. Idag kom Almega med just en pessimistisk konjunkturrapport.

Almega inleder med att: "Efter förra årets starka tillväxt i svensk ekonomi, (4,1 procent), talar flera faktorer för en gradvis inbromsning i år och nästa år. Sveriges exportmarknad ligger kvar på förra årets historiskt låga tillväxttakt." Sedan listas ytterligare så kallade nedåtrisker i världsekonomin (hämtade från andra prognosmakare):
  • Ett lågt oljepris under en längre period.
  • Större kapitalutflöden ur tillväxtländer och finansiell åtstramning.
  • Risk för ännu svagare efterfrågan från Kina.
  • Samt "Brexit”.
Min bedömning är att den stora risken främst anses finnas i den tredje punkten - Kina, medan ett lågt oljepris under rätt förutsättningar kan göra gott för många länder. En Brexit lär bidra med politisk oro, men handel lär fortsätt i princip som vanligt.

Vidare skriver man att: "Trots den optimistiska utgångspunkten för prognosen (vilken nu det var?) bedömer Almega att Sveriges BNP-tillväxt kommer att mattas av till 3,4 procent i år och 2,4 procent nästa år. Förklaringen är främst att flaskhalsar bromsar tillväxten inom allt fler branscher inom näringslivet, främst inom kunskapsintensiva tjänstebranscher och byggindustrin. Den inhemska efterfrågan på dessa tjänster samt både bostads- och infrastrukturbyggande är samtidigt fortsatt stark. Sveriges tillväxt drivs i år främst av investeringar inom bygg- och tjänsteverksamhet samt hushållens konsumtion och offentlig konsumtion" (här hade vi något optimistiskt!).

Avslutningsvis finner Almegas ekonomer "att produktiviteten i ekonomin kommer att bromsa in och vara mycket låg framöver i ett historiskt perspektiv. För att återvinna den högre produktivitetstillväxt som rådde innan finanskrisen behöver inte minst svensk export ta bättre och stadigare fart. Två viktiga förutsättningar för detta är att öka produktiviteten i näringslivet, där tillgången på kompetens samt immateriella investeringar spelar nyckelroller i globaliseringens och digitaliseringens tidevarv."

Sammanfattningsvis tuffar det än så länge på i Sverige, men Almega för nu in en ny komponent - flaskhalsar - i mixen. Visserligen har matchningsproblemet varit på tapeten tidigare, men uttalas nu tydligt som en tillväxthämmande faktor. För att späda på nedgångsstämningen kan vi påminna oss om hur det lät 1989-90. Till exempel varnade Arbetsförmedlingen för en kommande kraftig arbetskraftsbrist. The rest is, som det heter, historia.

En fråga som infinner här är att om nu allt ser så mörkt ut och det finns så många "nedgångsfaktorer", var hittar vi då eventuella "uppgångsfaktorer"? Bidra gärna ...

lördag 7 maj 2016

Två mörka moln på tillväxthimlen

Kristi Flygare i skärgården och vädret är toppen. Men svensk sommar är i antågande och en och annan regnskur blir då högst sannolik. De mörka molnen handlar dock om svensk ekonomi och på lite längre sikt.

Vad är BNP värt?
Just nu är det ju full pjäxa och BNP landade 2015 på omkring 4%. BNP är ju dock ett lurigt begrepp, som Gottodix nyligen beskrivit i "Indiens BNP bara luft?" Även om bytesbalansen är positiv, så är det ju knappast svenska exportföretag som drivit den tillväxten.

En av de mest lästa artiklarna på AFV förra veckan var "Sverige in i dimman – ett obehagligt sannolikt krisscenario". Det vill säga om en rapport släppt av Intelligence Watch. Syftet med rapporten är inte helt tydligt, inte ens då man läser huvudkällan, men "Intelligence Watch är en allmännyttig, oberoende tankesmedja för hållbar utveckling med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor".

Hur som helst är det uppfriskande med lite svensk domedagsstämning. För vad sägs om följande slutsats: "Stämmer våra farhågor står det Sverige som idag framstår som starkt och i vissa delar överhettat inför en utdragen period - ett decennium - med låg produktivitets- och BNP-tillväxt och osedvanligt hög arbetslöshet. De högre offentliga utgifterna skall betalas i ett klimat med högre räntor och nedgångar på fastighetsmarknaderna som gör konsumenterna försiktiga. Svensk ekonomi kan i längden inte avvika från övriga Europa såsom nu sker och lunchen är inte gratis, inte denna gång heller."

Nyligen kom också SKL:s ekonomirapport och den är inte heller någon munter läsning sett på några års sikt. Skulle vi få se ännu ett moln torna upp sig, så kan vi nästan tala om en domedagstrend.

IW lyfter bland annat skuldsättningen. Många har varnat för den, men samtidigt kommit till slutsatsen att hushållen har marginaler. IW finner dock att "Hög privat skuldsättning kombinerat med högt värderade och stigande fastighetspriser samt en stor banksektor gör att en framtida kris riskerar bli än värre än krisen under 1990-talet. Hushållens skuldkvot som andel av disponibelinkomsten förväntas nå 190 procent 2018, mer än dubbelt jämfört med 1995."

Skuldsättning Sverige vs GB, D & US


För den som inte var med på 90-talet handlade det om fastighetskris (någon som minns Nyckeln?), bankkris (Gotabanken), valuta och räntekris (Bengt Dennis) och som en följd arbetslöshets- och budgetkris. En annan likhet med dagens situation är en riksbank som surrat sig fast kring ett enda mål, Då fast växelkurs. Nu inflation. Samt att oavsett hur omvärlden utvecklas verkar inget kunna få denna bank att tänka om?

SKL ser fortsatta offentliga kostnader för flyktingmottagandet, dessutom ökade kostnader för allt fler äldre. Kostnader motsvarande cirka 2 kr i kommunala skattehöjningar till 2018/2019. Något som samtidigt inte ses som realistiskt, utan effektiviseringar alternativt besparingar måste till. IW ser den "största faran finns i långsiktiga sociala kostnader av arbetslöshet och fattigdom. Dessa kostnader  är svårkvantifierade, men i värsta fall betydande."


Humana -  ännu ett case för äldretrenden? 


Köp $?
Resultatet som IW ser det är att kronan än en gång får komma till undsättning. "När nedgången sker utsätts Sverige för spekulativa attacker på finansmarknaderna. Genom att staten i utgångsläget har budgetunderskott och räntan är negativ återstår växelkursen som främsta krockkudde när krisen utlöses. Det gör att kronan om några år riskerar att försvagas kraftigt och svenska företag att realiseras på den internationella kapitalmarknaden."

För oss placerare är det därför kanske dags att fylla på dollarkontot?

Mest läst