onsdag 30 december 2015

Vart är vi på väg - Räven tittar i spåkulan! Del 2 "Räntan"

I vår spåkula har det blivit dags att fundera över räntan. Placera publicerade lägligt artikeln "Så blir ränteåret 2016". Tillsammans med Financial Times artikel "When rates rise" får vi en ganska bra bild över det knepiga ränteläget. Eller priset på pengarna som kanske är en tydligare definition. I korthet tonar följande utveckling fram.

Dollarn fortsätter att stärkas
Högre amerikanska räntorna bör fortsätta att stärka den amerikanska dollarn, vilket också kommer att påverka priserna på dollar råvaror. Det innebär vidare att:

Tillväxtmarknader kan få problem, vilket Världsbanken också uppmärksammat: "This would especially hurt emerging markets with greater vulnerabilities and weakening growth prospects. For commodity-exporting emerging markets that are already struggling to adjust to persistently low commodity prices, or for countries experiencing policy uncertainty, a slowdown in capital flows would add to their policy challenges."

FED höjer - ECB sänker
Det är FED som höjer. En del tror att The Bank of England står på tur någon gång under 2016.

ECB, liksom Japan och Kina förväntas dock gå åt det andra hållet: "But as the prolonged weakness in oil prices continues to keep inflation low, many central banks in the rich world are expected to loosen monetary policy further, for example expanding their programmes of quantitative easing. Mario Draghi, president of the European Central Bank, paved the way for an extension of QE and the Bank of Japan may well decide to go the same way to bring inflation back to target. In China, the central bank may also cut rates further to stimulate growth".

Tillväxtmarknader står inför ett knepigare övervägande. Vissa kan också behöva ta hänsyn till inflationsrisken: "The outlook for emerging markets is harder to gauge: were a Fed hike to trigger turmoil across Africa, Asia and Latin America, countries there may choose to cut rates to help the economy, or increase them in order to dissuade investors from taking their money abroad."

"Skräckscenariot för finansmarknaderna är att inflationen tar sådan fart att centralbankerna tvingas agera på ett helt annat sätt än väntat."


Guld
Guld förlorar vanligtvis sin glans när räntorna stiger, eftersom metallen inte betalar någon ränta som ett bankkonto. Samtidigt har guldet redan fallit rejält sedan en tid tillbaka.

Aktier
Högre räntor tyder normalt på att den ekonomiska tillväxten är fast, och om det är blir verklighet är det bra för börsnoterade företag. Fortsatta ekonomiska lättnader gynnar ju också börsen kortsiktigt. Sedan tenderar börsknarkaren vilja ha mer och mer och när langaren (Super-Mario) inte levererar rätt dos blir marknaden orolig. Att priset på pengar stiger innebär samtidigt att det blir dyrare att investera i aktier. 
 
Obligationer kan komma under press
Obligationsmarknaden bör initialt vara mer utsatt än aktier. Obligationer är idag handel med mycket låg avkastning, vilket innebär att de är utsatta för även blygsamma räntehöjningar. High-Yield och Junk Bonds kan bli särskilt lidande om dyrare upplåning gör att några svaga högbelånade företag går i konkurs.

"The U.S. market, is about 20 percent oil and gas related and then if you add the mining and the capital expenditure, that supports both of those industries. It is starting to become a pretty significant part of the market - and that's why people are concerned," Head of European Leveraged Finance at Fitch Ratings, Edward Eyerman told CNBC Tuesday."
 
Den svenska tioåringen. Började stiga samtidigt som börsen gick in i björnmarknaden i april-maj. Fortsatt på låga nivåer, men procentuellt blir ökningar på de här nivåerna stora.
 
 
 
Slutsats
Tyvärr är det svårt att finna någon tydlig trend för världsekonomin. Riskerna är många. En ryckig marknad är inte heller den bästa för vår placeringsstrategi. Att 2016 välja rätt sektorer och rätt aktier blir än mer avgörande. Det marknaden troligen suktar efter är tillväxt. En bransch som kunnat visa detta är "the Tech Sector". I USA finns många av dessa företag inom Large-cap. Svenska teknikföretag med tillväxt (post Ericsson/Axis) tenderar däremot att finns utanför Large-cap.

"Large-cap growth in particular is a theme that's worked, it's a theme that's continues to work. We think this premium gets placed on growth companies in a low growth world," said Wald. "We think large-cap tech is the sector with the best exposure to that theme. And when you look at the tech sector's relative trend to that of the S&P 500, we see a sector that is still retracing very stark under-performance suffered between 2000 and 2002."

torsdag 24 december 2015

God Jul, nästan en Follow-thru och liten julklapp!

Hoppet om tomterace lever
Igår fick vi nästan en indikation på ett tomterace. OMX30 steg över 2,0% och räknat från vändningen känns detta perfekt. Men tyvärr var volymen relativt sett låg, varför vi normalt inte bör räkna detta som en follow-thru dag och agera med eventuella köp. Å andra sidan brukar volymen falla så här inför julhelgen, så hoppet om tomten lever.
 

RS
För den som vill ligga i startgroparna kan det vara idé att titta närmare på aktier som visat relativ styrka den senaste perioden. Aktierävens julklapp består därför av två tabeller som visar de aktier som just nu framstår som starkast relativt index på mid- respektive smallcap (inga aktier på largecap kunde slå sig in här). Aktierna utgörs endast av företag som visar positiv vinstmarginal. I övrigt har de dock inte testats om de skulle klara våra fundamentala kriterier.GOD JUL!
Och så avslutningsvis önskas alla läsare och bloggare en GOD JUL!

måndag 21 december 2015

Vart är vi på väg? Räven tittar i Spåkulan för 2016 - Del 1

Spåkulan 2016
Vänta säger du, inte brukar Aktieräven ta sin utgångspunkt i makroanalyser eller förutsägelser om framtiden? Bara jullugn, vi har inte gått och blivit extra religiösa inför julhelgen. Nej, spåkulan är mest allmän omvärldsanalys för att hålla oss uppdaterade om läget och olika tänkbara scenarier inför 2016. Även om det skulle vara lite kul att uttala en och annan spådom. Efter nyår återgår vi till fundamenta, börstrend och våra vanliga köp-säljformationer.

Tills dess tittar vi närmare på några nyckelfaktorer och ser vad folk förväntar sig? Låt oss börja med det svarta guldet.

Oljan
"Nedgången i oljepriserna till dagens nivåer har inte setts sedan den globala finanskrisen. Låga förväntningar vad det gäller inflation och trevande tillväxt i den globala ekonomin är två faktorer som pressar oljan" konstaterade Stockpicker i MarketUpdate nyligen.


Onekligen har oljan fallit kraftigt, men inte värre än förre året, vilket vi också kunnat se tidigare. "... Dessutom var oljeeffekten större förra året; OPEC History Shows It Can Deal Even Bigger Blows to Oil Price."

OPEC beslutade att inte sänka produktionstaket på 30 miljoner fat per dag för att stödja det fallande oljepriset. US WTI och Brentoljan handlas runt sju års lägstanivåer. Tittar vi i ett tioårsperspektiv skulle man kunna ana en bottennivå och att det är uppåt som gäller i nästa steg?IEA tror dock oljetrenden håller i sig långt in under 2016: Sees Oil Glut Lasting to Late 2016 as OPEC Keeps Pumping. "The global oil surplus will persist at least until late 2016 as demand growth slows and OPEC shows “renewed determination” to maximize output, according to the International Energy Agency." Det innebär alltså att oljan skulle kunna gå lägre. Tittar vi längre tillbaka än 10 år ser vi också att nuvarande nivåer inte alls behöver vara en botten. I början av seklet trendade oljan länge runt cirka 25 dollar. Är det dit oljan ska under 2016?


Vilket vi också noterat - "i min värld bör det finnas fler som vinner på ett lägre oljepris än de som förlorar; Wal-Mart May Be a Big Winner as Oil Drops" - bör det finnas än fler som drar nytta av billig olja: "... Asiens tillväxtekonomier såsom Indien, Pakistan och Filippinerna, där konsumtionen är en viktig drivkraft för tillväxten, kommer att påverkas positivt av det lägre oljepriset. Den skadliga effekten av låga oljepriser kommer att vara mest uttalade i Östtimor och Brunei, där oljeexporten står för 73 respektive 96 procent av de årliga statliga intäkterna" åter enligt Stockpicker.

Ny Energi
Dessutom kan det kanske vara så att vi står inför ett paradigmskifte? Kairos Future skriver att "City bank anser att energibolagen bör skriva ner sina tillgångar med 100 000 miljarder dollar som följd av fallande energipriser och ny teknologi". Vidare görs bedömningen att: "... Med dagens ökningstakt av installerad solel dröjer det bara 12 år innan vi har lika mycket installerad solelskapacitet som dagens totalt installerade elkapacitet."

Slutsats
Oljan kan mycket väl gå lägre. Det är naturligtvis varken bra eller kul för oljebolagen eller oljeservicebolagen. Inte heller för länder som är starkt beroende av oljeinkomster; typ Ryssland, Norge, Saudarabien, m.fl, Även centralbanker som vill kämpa upp inflationen kan motverkas av ett lägre oljepris. Men för alla andra som ännu är beroende av att köpa olja måste det lägre oljepriset bidra till ökat konsumtionsutrymme eller andra satsningar, vilket för tillväxten rimligen har större betydelse.

torsdag 17 december 2015

FED levererar - nu hoppas vi på ett tomterally!

Då var det över för denna gång 
"I går kväll höjde USA:s centralbank räntan till spannet 0,25-0,5 procent för Fed funds-räntan. Spannet har legat på 0—0,25 procent sedan i december 2008."
Den ekonomiska återhämtningen bedömdes ha kommit tillräckligt långt för att nu vara mogen för lite ränta:
“The economic recovery has clearly come a long way, although it is not yet complete,”
Yellen told a press conference following the conclusion of the FOMC’s two-day meeting in Washington.
“The committee currently expects that, with gradual adjustments in the stance of monetary policy, economic activity will continue to expand at a moderate pace and labor market indicators will continue to strengthen.”

Ny follow-thru?Börserna reagerade som vi hoppades positivt på det förmedlade budskapet och fortsätter de senaste dagarnas positiva trend inom den mer långsiktigt fallande trenden. Just nu är OMX30 upp drygt 2,0%. För vår del är det dags att börja leta efter en ny follow-thru-dag, vilken mycket möjligt kan komma att bli idag, men det vet vi först efter stängning.

tisdag 15 december 2015

Barnen väntar på tomten. Vi väntar på FED.

Imorgon äntligen detta FED
Sedan i somras känns det ständigt som marknaden väntat på FED och denna gång ska det alltså vara dags - räntehöjning? Visserligen en pytteliten sådan, men något som välter hela lasset?

Under väntetiden har vi gått in i en marknadskorrektion. Felet till det har skyllts på oljan, men det måste finnas många fler överväganden bakom för de aktörer som nu retirerar. Eftersom i min värld bör det finnas fler som vinner på ett lägre oljepris än de som förlorar; Wal-Mart May Be a Big Winner as Oil Drops. Dessutom var oljeeffekten större förra året; OPEC History Shows It Can Deal Even Bigger Blows to Oil Price. Oljan jag tänkte återkomma till i en typ av nyårsspecial.


Obligationsmarknaden
Mer oroliga bör vi bli om de senaste dagarnas obligationsoro växer i styrka eller om Yellen gör en missbedömning:

"Any missteps during what may be a years-long process of tightening have the potential to extend well beyond the bond market and spill into the broader economy. That’s because Treasuries serve as the borrowing benchmark for governments, businesses and consumers around the world."

Oavsett FED kommer utvecklingen med olika policyriktningar från olika centralbanker, enligt Credit Suisse, medföra; "... the fact that in 2016, the effect of central banks’ policy on financial markets is going to get a whole lot more complicated". Vilket i så fall också bör innebära att hela investeringsmarknaden kompliceras? 

Ingves
Innan FED var det Ingves tur. Tradingportalen menade att om Ingves vill "hålla ett oförändrat läge mot omvärlden borde de likt ECB inte röra räntan, och höjer USA kommer positiva effekter på framförallt valutan med största sannolikhet att ske av sig självt. Men vill Ingves lämna en risk hos FED? Just nu är effekten av orörd ränta att Kronan stärks!

Om inget dramatiskt händer efter imorgon (eller idag) tänker jag att vi håller portföljen intakt veckan ut och funderar vidare på läget under helgen. Än finns hopp om att tomten(s rally ...)

torsdag 10 december 2015

Aktiespararnas småbolagsspecial - några guldkorn?

Småbolagsspecial
Satt och skrev på ett inlägg om Aktiespararna som hakar på trenden om småbolag. De gör i senaste numret en djupdykning i, som de skriver, småbolag med potential. Exakt hur de valt ut de tretton de tittar närmare på är för mig inte helt klart. Det handlar tydligen om något tvärsnitt av värde- tillväxt och förhoppningsbolag? Bolagen är Alltele, Lammhults, Kabe, Artic Papers, Cloetta, Doro, BE Group, G5, Svedbergs, Svolder, Fingerprint, Sensys, Invisio.

Naturligtvis blev Räven intresserad av syna några av dessa även grafiskt. Blev dock avbruten när börsen skakade till, så diagrammen är några dagar gamla. Här kommer dock analysen så här långt. Kanske uppdaterar med något eller några bolag till från listan. Svedbergs verkar dock svagt omsatta, Doro är känd sedan tidigare, likaså Fingerprint och vissa nischer inom trä kan mycket väl vara tillväxt, men knappast Artic Paper, eller?

Alltele
Bara namnet ALLTELE känns rätt trist och kursutvecklingen är inte mycket roligare. Ska vi tro att det finns potential i aktien får den först visa vinst samt pallra sig upp över 200 MA.


KABE 
KABE tillhör de mer lovande på listan. Har ökat sin vinst de senaste kvartalen och driver således åt rätt håll. Nu känns inte "Camping" som tillväxt, utan mer som något från förra seklet. Husbilarna lär dock ta över från vägsniglarna. Men så är jag inte inläst på branschen heller. Pratar vi istället "Outdoor" känns det å andra sidan lite mer i tiden.G5 Entertainment
G5 ENT verkar gå mot en ny vår? För cirka tre år sedan bröts deras så fina vinstutveckling, vilket naturligtvis gjorde att även kursen vände söderut. Försäljningen har dock ständigt ökat. Kan man nu träffa rätt i sina spel, samtidigt som man kan hålla koll på kostnaderna för marknadsföring och personal kan förhoppningsvis tillväxten även omsättas i vinst. Stabilitet är dock inte synonymt med G5! Bevakas.

För den som vill fördjupa sig finns Aktieingenjörens relativt nyutkomma analys.


tisdag 8 december 2015

Ajdå! Börsen rasar och vi köper Betsson

Köpt Betsson
Har tidigare puffat för att Betsson kunde vara intressant om aktien bröt upp ur sin sidledes formation. Det infriades nyligen, bland annat påhejat av en positiv analys från DNB. Betsson tog sig över 157 kr och vår möjliga entrenivå under hög volym. Aktien stod som högst i 160 kr och noterades utanför bollingerbandet. Med en i grunden positiv syn på den närmaste framtiden tänkte jag det kunde vara trevligt att addera en gammal favorit till vår portfölj. Placerade därför ett köp innanför bollingerbandet på 154 kr för att fånga en rekyl. Vilken naturligtvis träffades när börsen surnade till rejält.Gruvfrossa
Det var alltså innan börsen drabbades av den så kallade gruvfrossan! Frossan tog oss under förra botten, vilket också skickar in oss i en ny negativ trend. Vi får sålunda börja leta efter en ny follow-thru och tills dess agera mera defensivt.


Så frågan nu är om detta är en urblåsning inom råvarusektorn (Five reasons it’s still too early to buy commodities stocks) eller en allmän större svacka. Sett till distributionsdagar både för OMX och Nasdaq låg en rekyl i korten och sett i backspegeln borde vi kanske varit mindre triggerhappy. Samtidigt finns det de som menar att de sänkta råvarukostnaderna ger ett bra bidrag till tillväxten; OPEC Provides Economic Stimulus Central Bankers Can't or Won't. Vad väger tyngts i placerarvågen?


Update 10/12:
Affärsvärlden kom i veckan med köp för Betsson, å andra sidan var man negativ till Securitas förra veckan.

"Betsson värderas med en ­liten rabatt relativt Unibet, vilket är motiverat. För 2016 och 2017 landar ev/ebit på 17,5 respektive på 15,1. Även om det inte är uppenbart fyndläge så är det fortfarande köpvärt givet att det också innefattar en direkt­avkastning om minst 3 procent i dagsläget. I en omvärld som har svårt med tillväxten så erbjuder gamblingaktier som Betsson en attraktiv exponering mot en sektor med hög strukturell tillväxt och lönsamhet. Köp med riktkurs 185 kronor."

lördag 5 december 2015

Investeringsåret 2015 - Vi ser bakåt, för att kunna se framåt

Investeringsåret 2015
Så här dags på året brukar det vara dags för en tillbakablick på det investeringsår som gått. Se vad vi gjort rätt, mindre bra och vilka erfarenheter vi kan ta med oss in i 2016. Här finns en stor fördel med att blogga om sitt aktiesparande, eftersom det mesta finns på pränt.

Årets resultat
Eftersom jag inte investerar för att slå något specifikt index är jag oftast inte heller särskilt intresserad av dylika jämförelser. Likt de ursprungliga schweiziska bankirerna är jag i första hand nöjd om jag är rikare idag än vad jag var förra året, vilket i praktiken betyder att mitt kapital ska ha avkastat mer än inflationen. Index ger dock en fingervisning om att vi ligger någorlunda rätt. Med teknikens hjälp blir det lätt att kontrollera. Så här bedömer Avanza året som gått.
Vi kan konstatera att Räven var lite sen ur startblocken, men att utvecklingen varit stabil och att vi så här långt får vara väldigt nöjda med investeringsåret. Den lite offensivare andra halvlek var ett bra drag. Att undvika storbolagen har också varit klokt.Ibland läser man kommentarer att vinster och förluster (oftast handlar det om förluster) inte bör räknas förrän aktien är såld. Ofta kombinerat med en rad om att jag minsann är långsiktig. Mitt råd är att inte ägna sig åt sådant självbedrägeri. Har man haft ett skitår får man kavla upp ärmarna och fundera över vad man ska göra bättre nästa. Har man haft ett bra år får man fundera över hur man kommer högre och samtidigt skyddar kapitalet när nedgången kommer.

Vitrolife är naturligtvis portföljens draglok. Sett över året gick dock Vitro länge sidledes, men spurtade bra. Vi kan också se att höstens småbolagsförvaltare Catrine Jansson på Enter har flera av portföljens aktier bland sina favoriter (tilläggas bör att fonden bara varit i drift sedan augusti) .

Hon har i övrigt en strategi som till viss mån påminner om vår egen. Hos Hemberg menar hon att:
”Bolagens vd och ledningar är särskilt viktiga i småbolag. I ett bolag med 70 anställda så blir ledningen en stor del av företagets förmåga. Dessutom vill jag se att bolagen har unika fördelar, en tjänst eller produkt eller en marknad som är lovande lång tid framöver, att bolaget har en resa framför sig. Gärna som en del i en lång trend som fler äldre eller ökad digitalisering. Jag köper väldigt sällan bolag som inte redan tjänar pengar. Förhoppningsbolag är inget för mig. Jag vill ha bevisade tillväxtbolag med höga ambitioner”.
Antar att jag får addera Enter till de småbolagsfonder jag studerar. Kan dock inte finna att Catrine levererar någon kommentar i sin månadsrapport, vilket är lite trist.

Vi har också haft få minor i år. Att alla affärer inte går vår väg är naturligt. Befarar därför att det kan bli fler nästa år? Största missen får istället tillskrivas en (för) tidig försäljning av NetEnt. Eller snarare svårigheten att hitta en ingång efter att aktien snabbt åter vände uppåt. Jag har inte heller byggt på några vinstgivande innehav - att pyramidera. Får studera denna möjlighet närmare under julefriden.

Är börsen övervärderad? Vem bryr sig?
En annan återkommande fundering på många håll är om börsen är övervärderad? Eftersom ingen vet om vi har 10% eller 30% eller ännu mer kvar till nästa topp blir den typen av spekulationer värdelösa. Visst kan och ska vi vara lite offensivare i början av en ny bullmarket, men så länge trenden går i rätt riktning vill vi vara med så länge det går. Nu är det svårt av vara opåverkad när det blåser snålt. En tanke till nästa år är att vara lite mer på med indexkollen. Nu får inte detta missförstås som att vi försöker sälja på toppen. Vi vill helst sälja på vägen upp, även om det innebär att ge bort de sista procenten. I andra hand i tidig nedgång. Får nog därför addera en studie av säljkriterierna till julläxan.

Jag får också återkomma med ett inlägg som är mer framåtblickande, men kan konstatera att vi nu går in i en period då börskalendern ofta är gynnsam. Även här får jag medhåll av Catrine:

”Jag väntar mig ett starkt avslut på börsåret och även första månaderna nästa år. Det är stimulanserna från Europa och långsamt stigande räntor i USA som bör ge stöd åt europeiska börser. Jag tror vi kommer ha låga räntor länge. Det pekar på att börsen är köpvärd, men var noggrann vid val av aktier”

Även makro-oraklet Molekylär ekonomi är inne på den linjen:

"Det är helt enkelt så att i USA fick börsen precis det den ville och i Europa lär den få det i form av växande löften om mer pengar i januari istället. Med andra ord precis det ECB gjorde förra året. I mina ögon tyder mycket på att den här veckan bara blev en studs. Snart är vi på väg mot dyrare dollar och högre börs igen. Sedan kan man förvisso fråga sig hur länge men nu tittade jag bara i närtid."

Ps. Glöm inte att rebalansera din PPM-portfölj!

onsdag 2 december 2015

Avanzas 10 köpfavoriter i december. Något för oss?

Vi handlar inte på tips, men bra tips kan få oss att handla
 Det vill säga man bör alltid följa sin egen strategi, men samtidigt går det inte att ha koll på allt och då är det alltid intressant att se vad andra tittar på. Det kan ju finnas något värt att begrunda närmare. Nu senast tittade jag på Avanzas återkommande månadsaktier och tänkte dela med mig av resultatet. Inledande text är Avanzas/Placeras kommentarer:

Placeras köpfavoriter december

Bravida: Hittills har sju bolag köpts i år och vi räknar med mer förvärv under nästa år. Det är ett stabilt företag som gynnas av byggboomen och kan leverera attraktiva utdelningar framöver.

Bravida har varit en av få IPO:s jag övervägt att teckna den senaste tiden. Nu blev det inte så, men det finns alltid en "second time" att ta position. Rapporten nyligen verkade bra, även om jag inte tittat på detaljerna. Aktien har också visat bra styrka den senaste tiden och vi är väl sent ute för ett köp. Dock klart väl värd att bevaka.


Nobina: Bussoperatören visade upp en stark rapport. Bolaget har god tillväxt och en stark underliggande lönsamhetstrend i dagsläget. Aktien kan bli en riktig högutdelare på sikt.

Har inte kollat FA, men Avanza gillar. Befinner sig just nu i ingenmansland, men 50 dagars MA närmar sig och det kan vara värt att ha koll på reaktionen för den intresserade av Nobina. Låg omsättning.
 
 
Betsson: Nätspelsbranschen har fortfarande en stark underliggande tillväxt som inte påverkas mycket av konjunkturen. Aktien har underpresterat mot Unibet en tid men efter en bra rapport ser vi god chans till det omvända. Attraktiv direktavkastning.

En favorit som alltid finns på bevakningslistan. Trendar sidledes och vi bevakar utbrott.Scandi Standard: Aktien har utvecklats sämre än övriga börsen sedan noteringen förra sommaren, bland annat till följd av tidigare problem i Norge. Ett nytt avtal med Coop väntas ge en bättre tillväxt nästa år och direktavkastningen de kommande åren ser klart attraktiv ut.

Kycklingfarmare som likt höns har svårt att lyfta. Finns roligare aktier just nu.NCC: Byggbolaget väntas ha en relativt hög tillväxt i år och efter en trist kursutveckling ser vi en god anledning att återkomma till aktien som erbjuder en generös direktavkastning.


Har noterat bloggrannar som oroar sig över utdelningen efter att bolaget planeras att splittas. Finner just nu Bravida mer intressant i byggbranschen.

Haldex: Fordonsunderleverantören har haft ett motigt första halvår men givet den stora exponeringen mot den goda USA-konjunkturen och den allt bättre Europa-konjunkturen tycker vi värderingen är attraktiv på dagens nivå.

Vänt på 200MA i veckografen. Har mer att bevisa.

Byggmax: Efter ett starkt 2014 är inte jämförelsetalen för innevarande år lätta, men tillväxtutsikterna är fortsatt ljusa och aktien lockar med hög direktavkastning.

En favorit bland fonderna och sådana bör alltid bevakas. Den köpsugne som gillar FA kan slå till nu eller på rekyl ned mot 82,50 kr.Diös: Fastighetsbolaget har nu integrerat Norrvidden och lönsamheten har börjat stärkas. Akten är attraktivt värderad och har en av de högsta direktavkastningarna i branschen. Läs vår senaste analys här.

Skulle jag köpa utdelning, skulle jag nog köpa Diös ...

Indutrade: Mycket aktiv förvärvare av industriföretag. Bolaget har lyft intäkter och orderingång. Även på sista raden väntas god tillväxt den närmaste tiden. Här är vår senaste analys av bolaget.

Ett tidigare innehav som alltjämt är intressant. Stabilare tillväxtmaskin är svårt att finna. Just nu är kursen dock väl utsträckt. Invänta bättre läge.

Inwido: Aktien handlades länge under introduktionspriset trots att tredje kvartalet var starkt. Årets resultat tyngs av engångsposter men rensat för dessa, och framför allt på nästa års vinstprognos, är värderingen intressant.

Vet inte mycket om detta bolag. Ser likt Byggmax ut att vara en fondfavorit. Får dock hoppas de levererar bättre fönster än Ekstrands? Sitter just nu hemma med ett sprucket isolerglasfönster och en otät och kärvande balkongdörr.

söndag 29 november 2015

Aktieräven inleder klimattoppmötet med att åter börja tanka bensin!

Klimat(s)toppmöte?
 "Mycket står på spel inför FN:s klimattoppmöte i Paris i slutet av året. Vi behöver en stabil och rättvis överenskommelse som effektivt kan hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Kan EU ta ledartröjan?" var ingressen till ett seminarium i Almedalen. Åsa Romson, Minister for Climate and the Environment, Swedish Government, var där.

Att tänka fritt är stort. Att tänka rätt är större.
För att värna miljön har nu Regeringen valt att följa direktiv från EU som höjer skatten på det miljövänligare drivmedlet etanol, så att priset vid pumpen blir i princip detsamma som för bensin och diesel. Eftersom bilars etanolförbrukning är högre innebär det alltså att etanol hädanefter kommer straffbeskattas jämfört med fossila bränslen!

För egen del krävs det att etanolen är cirka 3 kr billigare för att det ska vara lönsamt att välja etanol. Då har jag ändå inte räknat med ett mer frekvent serviceintervall och ökad värdeminskning. Det kan dock vara skönt att slippa bensinångorna och att faktiskt bidra till en bättre miljö, vilket var ju ändå var huvudsyftet när jag valde motoralternativ. Därför fylls oftast tanken med E85 (trots att Centern och Carlgren redan tidigare skickat signaler om etanolens död). Ibland måste dock bensin användas för att hålla ventilerna i trim.

Men nu har Regeringen (det vill säga till 50% Miljöpartiet) beslutat att E85 ska fasas ut. Ja, så står det ju inte i beslutet, men det kommer att bli konsekvensen av skattehöjningen.
Inser därför att jag tydligen tänkt lite för fritt i den här miljöfrågan och får tacka Regeringen och klimatminister Romson som fått mig att tänka mera rätt. För även Aktieräven ser det orimliga i att betala upp till 30-50% mer för sitt drivmedel. För övrigt var det inte länge sedan samma kombo, EU/Regeringen, införde skatt som minskade incitamentet att satsa på solceller.

 Jag var inte själv på seminariet ovan, men jag förmodar att det svar man gav där var ett annat än det som gäller i praktiken? Av detta kan vi också dra slutsatsen att satsningar på företag inom förnybar energi är synnerligen riskfyllt då man både har att bedöma teknisk risk och politisk risk. Dessutom måste man allmänt räkna med klimatrisken i vissa investeringar, då politikernas oförmåga tydligen består.

onsdag 25 november 2015

Den stora portföljanalysen Q3!

Hade halvt om halvt utlovat en genomgång av portföljbolagen efter att alla redovisat sina rapporter. Det var mer jobb än väntat att sammanställa dessa kommentarer. Under slutredigeringen skjuter turkarna till råga på allt ned ett ryskt stridsflygplan. Som om världsläget inte var skakigt nog ändå, men det får vi återkomma till i eventuell makroanalys.  Så okej nu kör vi ...

Cellavision är köpt efter rapport, så inte mycket att tillföra ännu.

Ökad försäljning för Doro, men minskad vinst. Lågsäsong hos kommunerna under perioden, därför mer att vänta inom Caretech under Q4. VD tror dock på ett bra helår med högre resultat. Bröt upp från cup-with-handle i samband med rapport, vilket öppnar för högre nivåer.
För Evolution Gaming saknar jag ännu siffror i analysverktyget på grund av att bolaget är relativt nytt på börsen. Press säger dock att resultat efter skatt var på 5,8 miljoner euro för det tredje kvartalet 2015 (3,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:16 euro (0:09). Försäljningen ska ha ökat 57%. Justerad ebitda ökade med 60 procent till 7,8 miljoner euro (4,9), motsvarande en marginal om 40 procent (39). Evolutions lönsamhetsmål på medel- till lång sikt är tydligen att upprätthålla en uthållig ebitda-marginal om minst 35 procent. Volymen har ökat de senaste börsdagarna och aktien har åter rört sig uppåt. Över 280 kr vore en fin julklapp.HiQ fortsätter öka vinsten i en bransch med blandade utfall. Tycker dock flera IT bolag talar om bättre tider. En aktie med hög direktavkastning.

IAR Systems Köpt efter rapport Q3. Behåller vi i åtta veckor efter att den öppnat starkt i portföljen. Se tidigare inlägg.Stockpicker sammanfattar läget i NGS på ett bra sätt: "Inget av de två noterade vårdbemanningsbolagen har lyckats leva upp till marknadens förväntningar i Q3. Men om Dedicare kom med en riktigt svag rapport så var förklaringen i NGS:s fall snarare riktigt starka jämförelsesiffror. Att man inte skulle nå dessa var vi relativt sett på det klara med. Det skall nämligen ganska mycket till för att bolaget skall kunna uppnå en lönsamhet som man gjorde i fjolårets Q3 (rörelsemarginalen uppgick då till 8,9%). Däremot hoppades vi förstås på att tillväxttakten skulle bli högre än vad som nu redovisades (4%)".

Vi är nu tillbaka (och har även varit under) vår entrénnivå, vilket normalt inte är acceptabelt. En viktig regel är att aldrig låta en vinst övergå i en förlust. NGS har dock hittills fått utgöra ett undantag och i väntan på byte av aktielista hänger vi kvar tillsvidare.

Nordax, likt kollegor som Collector och Hoist, har varit inne i en bra period. För Nordax del noteras man numera över IPO-kursen på 45 kr. Nordax var nog också ett av bolagen i finanssvängen som såg mest positivt på den närmaste framtiden. Återstår att se om det speglas i kommande rapporter.

Probi  är portföljens största frågetecken just nu. Fortsatt god ökning av försäljning och vinst (om än lägre ökningstakt än tidigare kvartal). Rapporten varnar dock för att; "Under fjärde kvartalet ser vi en förväntad och tillfällig minskning av dessa leveranser. Vår bedömning är att nettoomsättningen för helåret 2015 jämfört med 2014 kommer att öka med omkring 60 %. För 2016 förväntar vi oss fortsatt tillväxt.". Det kan vara dessa första rader som tagit in Probi i en förrädiskt långsamt fallande trend. 200-dagars MA möter upp omkring 130 kr. Blir intressant att se reaktionen om vi hamnar där. Kanske blir läge att ta en paus?

Securitas. Nykomling i portföljen. Mer tillväxt i säkerhetsbranschen efter terrorhot?

Vitrolife fortsätter att leverera vinstökningar och har fått rejält betalt efter rapporten. Kanske väl stora växlar dragits på aviserade två barns möjligheten i Kina, eftersom sådana effekter ligger långt fram i tiden, vilket också påpekas i rapporten. Molekylär ekonomi har också funderat över detta. Samtidigt som jag kan hålla med om att uppgången är väl tilltagen, så tycker jag det omvända gällde efter Q2:an. Redan då borde man kunnat förvänta sig 200 kr. Nu ska man dock inte argumentera med marknaden utan försöka gilla läget.

måndag 23 november 2015

Temperaturen hos CellaVision

CANSLIM kollen på Cellavision
Har du saknat checklistan för köpet av CellaVision? Då behöver du inte vänta längre. Förhoppningsvis har aktien nu täppt till det gap som bildades vid uppgången och kan fortsätta norrut ...

CA: EPS tillväxt över 25% senaste kvartal. Ja, >100%, minskade dock kvartal Q2.
Stegrad vinstökningstakt - Delvis, men inte särskilt stabil vinstutveckling.
Minst tre vinstår - Nej
Försäljningsökning > 25% senaste kvartal. Ja, 58%. 
ROE > 17% - Ja, cirka 20%

N:
CellaVision är ett globalt medicinteknikföretag som egenutvecklar och säljer system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör underlag för sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar.

SLI:
A/D i upptrend - Ja
RS (200)  i upptrend - Ja, i alla fall i veckografen.
Tekniskt gynnsamt:  Utbrott från 31 veckors platt-bas med köppunkt omkring 56 kr.
Volymen ökade vid köppunkten med minst 40%: Ja, flera 100% relativt dagen före. Samt ett "gap"
Bransch: Medicinteknik
Ökat fondägande - ? Vet inte, men Swedbank fonder äger relativt stort.

M:
Marknaden var i en upptrend. Ja

8%-regeln för sälj ger en exit mellan 53,50-51.00 kr beroende på om vi utgår från utbrott eller köp.

torsdag 19 november 2015

Ännu ett köp - Portföljen tar position i ökad säkerhet

En aktie på vår bevakningslista för Large Cap är Securitas. Aktien har kanske inte de mest extrema tillväxttalen och underpresterar på några punkter i vår checklista. Bolaget tuggar dock på åt rätt håll och visar nu ett utbrott från en dubbelbottenformation, vilket vi gillar. Upptrenden påbörjades efter köpet av Diebolds nordamerikanska verksamhet för elektronisk säkerhet.

Bolaget har naturligtvis också fått extra uppmärksamhet på grund av något vi inte gillar, terrortomtarna i Paris.

Sammantaget gör det dock att aktien kan ha mer att ge på uppsidan varför vi idag tog en position på nivån 130 kr.

Övergripande checklista

CA:
EPS tillväxt över 25% senaste kvartal. Nästan; 20% och 23%
Stegrad vinstökningstakt - Ja
Minst tre vinstår - Ja
Försäljningsökning > 25% senaste kvartal. Nej - 14%
ROE > 17% - Ja 

N: Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetstjänster, larmövervakning, tekniklösningar samt konsult- och säkerhetsutredningstjänster. Bolaget har kunder i många olika branscher och segment, däribland offentlig sektor, flygplatser, distribution, kontor, banker, shoppingcentra, hotell, tillverkningsindustri, gruvindustri, sjukhus, bostadsområden och högteknologiska IT-företag. Securitas har verksamhet i 52 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa, Mellanöstern, Asien och Afrika.

SLI:
A/D i upptrend - Ja
RS (200)  i upptrend - Ja
Tekniskt gynnsamt:  Utbrott från dubbelbotten med köppunkt omkring 129,50 - 130 kr.
Volymen ökade vid köppunkten med minst 40%: Nja, men totalt sett väsentligt högre volym under de senaste fyra dagarna.
Bransch: Industriverksamhet
Ökat fondägande - ? Vet inte, men SEB, Swedbank och JP äger stort.

M:
Marknaden är i en upptrend. Ja

8%-regeln för sälj ger en exit omkring 120 kr.tisdag 17 november 2015

Scandic - för en miljard mer eller mindre

Scandic Hotels ska noteras på börsen. Jag avser inte att köpa utan avvaktar mottagandet på börsen. Särskilt avvaktande blir man när man ser att den tilltagande och tråkiga trenden med breda teckningsintervall tagits till en ny nivå.

Enligt Affärsvärlden kommer det slutliga priset per aktie att fastställas inom intervallet 66-81 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Scandic om cirka 6,82-8,02 miljarder kronor.

Om EQT:s värdering hamnar plus eller minus en dryg miljard hur ska då en amatör förväntas värdera bolaget? Nästan som att handla i en Turkisk basar.

måndag 16 november 2015

Let's be careful out there!

Hade funderingar på att ladda för ytterligare ett köp, trots vår lite överfyllda portfölj. Men avslutningen på förra veckan gör att vi får tänka om. Index är nu under press nedåt och med vår regel att främst handla i medvind blir det till att ställa sig på sidlinjen ett tag. S&P föll under 200MA. Detsamma gäller OMX30 som dock knappt varit över samma nivå. För S&P kan vi också se att 50MA sedan förra rekylen fortfarande är under 200MA. Hur som helst är trenden inte vår vän för tillfället och vi avvaktar köp och funderar mer på sälj. Framförallt Cellavision ligger risigt till om denna utveckling fortsätter.
Tradingportalen tycker dock att det finns ljus i tunneln på lite längre sikt: "OMXS30 har den senaste veckan visat svaghet och fått kortsiktigt säljsignaler när stöden vid ca 1510-1515 och ca 1480 brutits. Börsomsättningen under nedgången har dock varit låg. Så länge som handelsvolymmönstret är positivt ser det på lite längre sikt fortfarande ljust ut för OMXS30. Börsens övergripande säsongsmönster är positivt och OMXS30 har tidigare fått långsiktiga köpsignaler som indikerar en uppgångspotential till minst ca 1640 de närmaste månaderna."
torsdag 12 november 2015

Ta rygg på en fondförvaltare?

Att hög volym i samband med att vi gör entré i en aktie är positivt bör vara känt för den som läst Aktieräven tidigare. Hög volym visar ofta på att det finns ett stort intresse för aktien och att det därför finns god grund för att den ska fortsätta uppåt. Hög volym, åtminstone när det handlar om mer omsatta aktier, är samtidigt intressant för det indikerar att det finns institutionella aktörer som kliver på. Detsamma kan förstås gälla åt andra hållet.

Först till kvarn, eller?
Nu kan ju någon tycka att det är sent att kliva på efter fondförvaltarna. Men en fond eller annan institution kan inte ta position i ett svep. Det skulle påverka kursen för mycket. De måste istället sprida inköpen över tid. Dessutom, om en fond börjar köpa, kanske det finns flera andra som ligger i startgroparna.

En brist på information
Till skillnad mot i USA är tyvärr tillväxtaktier, med sådan omsättning att de fungerar för fonderna att investera i, relativt få på den svenska marknaden. Ett annat problem är att informationen om fondernas förändrade positioner är svåråtkomlig. Även här till skillnad mot på Wall Street. I USA har jag åtminstone sett kvartalsvisa sammanställningar på om fonder ökat eller minskat i en aktie. Om någon vet en bra svensk källa, så tipsa gärna!

Fondfavoriter bland småbolagen
Vad som går att göra för en del fonder som är kundvänliga är att läsa deras månadsrapporter. I bra rapporter talar de om för oss kunder vad de investerar i just nu. Jag har några favoritfonder inom småbolag som jag försöker följa. Inför detta inlägg tittade jag även lite bredare. För några fonder gav jag dock upp. Information kanske fanns, men i så fall väl dolt. Det gällde: SHB, Länsförsäkringar (hittade en gammal årsrapport inför 2015?!), och AMF.

Här följer en lista på vad som verkar hett just nu bland småbolagsfonderna:

Carnegie: Positiva till Hoist, Inwido, Haldex, Scandi Standard.

Carnegie AM: Under månaden har vi genomfört fyra nya investeringar i Nobia, Castellum, Thule Group och Collector.

Lannebo: Köpt Bravida

Swedbank: Några av fondens största aktieköp under perioden gjordes i Vostok New Ventures, Latour och Nolato, där värderingen enligt vår bedömning befann sig på intressanta nivåer.
Innehaven i Wihlborg Fastigheter, NCC, Transmode, Fenix Outdoor och MTG minskades eller avyttrades helt.

DNB: Lär ha ökat i samtliga huvudinnehav utom i Swedish Orphan Biovitrum, dvs: Nibe, Unibet Group, BillerudKorsnas, Nolato B, Aarhuskarlshamn, Micro Systemation och Duni.

Granit: Aktiviteten var under månaden hög och flera nya innehav tillkom, bland annat Lifco, Addnod samt Net Entertainment.

Här är två som behöver förbättra informationen

Catella: Information om köp saknas! De största bidragsgivarna under oktober var dock Sobi, MTG och Mycronic, IAR Systems och Hexpol. På negativa sidan Unibet, Kambi, DistIT och undervikten i Fingerprintcards.

Enter: Redovisar inte heller sina portföljförändringar, men däremot intressant att finna både Doro och HiQ bland de största innehaven (bild).En annan fråga som jag funderade över när jag såg vissa fonders innehav var hur många aktier kan en fond inneha utan att automatiskt bli passiv? Hur mycket kommer man avvika från index med 50 svenska småbolag? Och vad som är ett småbolag verkar också variera? Trelleborg, Latour, Billerud och Husqvarna är de småbolag? Ja tydligen enligt vissa.


måndag 9 november 2015

Nybliven ägare till Cellavision & I.A.R. Systems gör en 8-veckors

Cellavision kom idag med sin Q3 rapport. Företaget redovisade rejält förbättrad försäljning, marginaler och vinst. Framförallt drivet av efterfrågan från veterinär medicinska laboratorier i Nordamerika. Detta fick aktien att under hög volym och med ett "gap" lämna en 33 veckors sidledes bas.Cellavision är ett globalt medicinteknikföretag som egenutvecklar och säljer system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör underlag för sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. Mer ingående uppgifter finns bland annat i detta inlägg från Aktieingenjören från 2014.

Vi har haft aktien, som om än med viss ryckighet visat på en stark tillväxt under de senaste två åren, under bevakning en längre tid. Kommande Q4 har de senaste åren också visat de bästa resultaten. Trots att det nu börjar bli trångt i portföljen köpte vi idag in aktien till 58,50 kr.Vi kan också konstatera att I.A.R. Systems, som vi nyligen adderade till portföljen, stigit över 20% från entrénivån på under tre veckor. Det innebär att vi automatiskt behåller aktien i minst 8 veckor för hopp om än högre nivåer. Tidigare har vi tillämpat regeln på Probi. Regeln finns därför att historien ofta visat att aktier med det beteendet blir till större kursvinnare och då vill vi inte sälja för tidigt (några garantier finns förstås inte).

lördag 7 november 2015

Slut på madrasser hos IKEA

Läste hos Bloomberg att Ikea börjar få slut på madrasser i både Sverige och Tyskland på grund av flyktingsituationen. Vilket fick mig att fundera på vilka bolag annat än nämnda Ikea och Bert Karlssons Jokarjo som kan göra tillväxt av detta. Medan jag sitter och funderar dyker det upp ett motsvarande inlägg på Gustavs aktieblogg: Hur påverkas börsbolagen av migrationen? Matföretag, bemanningsbolag och fastighets- och bostadsbolag är de som främst lyfts fram.

När det gäller bostäder så har efterfrågan knappast varit något problem tidigare. Däremot har det tillåtits spela en alltför liten roll i den politiska verkligheten. Och när det uppmärksammats har det varit som en bostadsbubbla. Noterade dock att Svenskt näringsliv ser bostadsbristen i storstäderna som en alltmer tilltagande tillväxtbroms.Tittar man på de underliggande orsakerna till att det inte byggs mer framkommer främst: Brist på mark (kommunmedborgare och kommunpolitiker vill gärna ha bostäder, men inte i närheten av där de bor). Mark i fel lägen. Boklok skrev nyligen att de vill bygga bostäder till rimliga hyreskostnader, men då behöver de ordinär mark, inte de dyra A-lägen som kommunerna tillhandahåller om de trots allt bygger (antar att de hoppas på inflyttande höginkomsttagare). Vidare har vi för stelbent bostadslagstiftning. Vilket innebär att om du byggt bilar utifrån samma krav, så skulle alla bilar minst behöva motsvara en BMV även om de flesta köparna skulle vara fullt nöjda med en Skoda och många unga acceptera även en Dacia bara de slapp ha mamma och pappa i baksätet. Slutligen ses ju boende som en offentlig inkomstkälla. Många ekonomer gråter numera floder över den borttagna fastighetsskatten. Så hade det inte varit för ovanstående borde Prime Living (tunt handlad modulhustillverkare) vara i slagläge.Om jag skulle tillföra något till Gustavs lista vad skulle det annars kunna vara? Kanske Hälsovård (finns det större medicin-grossister? Kan det ökade vårdbehovet gynna Capio? och Konsumtionsaktier med lågprissegment H&M, Classe, Kapp-Ahl? De senare alla med en kortsiktigt uppåtgående trend.

I nästa inlägg tänkte jag antingen följa upp portföljbolagens rapporter eller diskutera huruvida: "Extrem långsiktighet är ett botemedel mot oturlig tajming och dyr värdering när man köper" som jag såg att Hernhag skrivit i ett äldre inlägg.

tisdag 3 november 2015

Spridda skurar inför slutet på rapportperioden

De sista av Aktierävens portföljbolag kommer inom kort med rapporter. Vad kan vi förvänta oss?

4 november - DORO. Molekylär ekonomi har funderat över Doro:s rapport och har vissa förväntningar, i alla fall kortsiktigt. Läs Do you Doro. Aktien har också stigit den senaste tiden och även lämnat den cup-with-handle formation som vi tidigare sett byggas upp (>49.50 kr). Förväntningarna är alltså stora.5 november - Vitrolife. Vitro brukar vara stabila, men förväntningarna brukar också vara stora. Nu har aktien också stigit till över 200 kr på kort tid. Trodde visserligen att aktien skulle nå dit redan efter förra rapporten. Kan de bjuda på något extra? Och vad betyder möjligheten till två barn i Kina?

6 november kommer NGS. Här är förväntningarna allmänt lågt ställda efter Dedicare:s tidigare rapportbesvikelse. Marknaden för sjuksköterskor var visserligen god, men högre lönenivåer pressar marginalerna. Några ryggade också för att vissa landsting sagt sig vilja minimera hyrsjuksköterskor. Det har man dock sagt förut. Inte minst om läkarna. Så länge man inte själva är beredda att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren lär det dock inte låta sig göras. Så huvudfrågan är om NGS varit duktigare på att löneförhandla?

Svenskt Näringsliv kom igår med en konjunkturrapport. Det mest intressanta där var att industriproduktionen kan sägas vara på uppåtgående sedan slutet av 2014. Gröna skott (min tolkning) inom fler EU-länder kan särskilt komma att gynna svenska bolag. Vice riksbankschefen kommenterade och underströk också att man kommer göra allt för driva inflationen mot målet.

I övrigt har det senaste köpet IAR tuffat på bra och är nu upp cirka 15%.

Draghi laddar för mera drag i Europa, vilket Ingves lär hänga på (se ovan).


onsdag 28 oktober 2015

En närbild av köpet av IAR systems & lite Fingerprint

Brukar ju presentera checklistan för portföljens köp. Här kommer den bakom köpet av IAR. Om någon saknar motsvarande för EVO beror det på att jag, viket noterades vid köpet, saknar en längre historik. Den går säkert att gräva fram, men inget jag prioriterat.

CA: EPS tillväxt över 25% senaste kvartal. Ja, 57% och 79%
Stegrad vinstökningstakt - Ja
Minst tre vinstår - Ja
Försäljningsökning > 25% senaste kvartal. Inte riktigt - 23%
ROE > 17% - Nej

N:
I.A.R Systems är leverantör av mjukvara för programmering av processorer i inbyggda system. Mjukvaran används för att programmera chip som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin.

SLI:
A/D i upptrend - Ja
RS (200)  i upptrend - Ja
Tekniskt gynnsamt:  Utbrott från 34 veckors platt-bas med köppunkt över 118 kr.
Volymen ökade vid köppunkten med minst 40%: Ja, över 100% relativt dagen före.
Bransch: Övrigt
Ökat fondägande - ? Vet inte, men flera fonder äger stort.

M:
Marknaden är i en upptrend. Ja

8%-regeln för sälj ger en exit omkring 108.50 kr.Climax Top brukar vara ett bra säljläge. Här är ett färskt exempel:"... if you buy a stock and it doubles or triples in value in a very short period of time (1 to 2 weeks) take your profits and congratulate yourself for a job well done. If you become greedy then you could lose most of your gains as the above examples indicate. Furthermore if your buying a stock in this type of move be very careful and watch out for the Climax Top if the stock is trading on its biggest volume day."

söndag 25 oktober 2015

Söndagspyssel: 8 analytiker favoriter - vi kollar närmare på 6 av aktierna

 
Affärsvärlden har funnit 8 aktier som analytikerna sägs älska. Det vill säga de analytiker som följer dessa bolag är alla positiva till köp. Alla har rätt till en åsikt, antar att de särskilt gäller analytiker, men till slut är det ändå pengarna som talar, dvs finns det ett köptryck i aktierna?
 
Det ser vi om vi tittar på kurserna. En del investerare verkar ha ett motstånd mot att titta på kursgrafer, ofta med hänvisning till att de inte tror på teknisk analys. Fast det blir lite som att säga att jag köper bilen osedd, eftersom jag inte är bilmekaniker.
 
Nu behöver man inte ägna sig åt teknisk analys för att ha nytta av graferna. Det finns några saker alla lätt kan se. Låt oss testa med AF aktier (Eller vi kollar på sex. 2 har vi nyligen berört i andra inlägg EVO & MQ). Här kollar vi på dagsgraferna. Tänk dock på att man alltid även ska kolla veckografen. Faktum är att jag nog själv oftast kollar vecka först. Tänk också på att jag inte analyserat aktiernas FA utifrån Aktierävens tillväxtstrategi.
 
AFV-lista
 
 
Cloetta
- Trend: Fallande.
- Noteras under 200 dagars medelvärde.
- Den relativa styrkan (versus six return index) är negativ.
- Inga signaler om större professionella köp. Det vill säga inga dagar med överdrivet stora uppåt volymer.
Slutsats: Invänta ett bättre läge om du tror på aktien.
 

COOR
IPO från i år som föll tillbaka efter senaste rapporten.
- Trenden är fallande och är under 200MA. Nu är dock historiken kort pga IPO.
- Aktien har tidigare gjort försök att bryta upp ovan 50MA. Efter denna vecka lyckades det också.
Slutsats: Kan aktien fortsätta upp och bryta upp ovan 200 dagars kan aktien vara intressant att bevaka för en positiv trend om man gillar dess FA.

 
Dustin
Ännu en IPO från i år.
- Ännu en fallande trend och en kurs under 200MA.
+ Stor positiv omsättning i samband med rapporten. Kan Dustin noteras i 63,50 kr har vi ett utbrott från en W-formation (syns enklare i en veckograf).
Slutsats: Invänta 63,50 kr och notera särskilt volymen.

 
 
Hemfosa

Gick likt många fastighetsaktier starkt i början på året. Har tidigare tagit stöd på 200MA.
Slutsats: Invänta kommande rapport för ytterligare vägledning.


SAAB
+ Steg under ökad omsättning i samband med rapporten.
+ Lite av en cup-formation. Dock med stor ryckighet i staplarna. Utbrott om aktien noteras i 240 kr med bra volym.
- RS linjen pekar åt fel håll!
Slutsats: För den som tror på fundamenta bör reaktionerna vid (om) 240 kr bevakas.

 
 
 
Vostok New Ventures SDB
 
Har gått sidledes sedan maj.
+ 200MA har utgjort ett stöd.
+ Den kortsiktiga trenden är positiv.
+ Ökad volym senaste dagarna.
+ Närmar sig åter ATH nivåer. (64 kr) 
Slutsats: Behöver ta sig ut ur nuvarande bas. Sker det på ovansidan med nytt ATH kan det vara läge för den som likt analytikerna tycker sig se saker i VNV. Rapport den 18/11.
 
 

 


Mest läst