tisdag 3 november 2015

Spridda skurar inför slutet på rapportperioden

De sista av Aktierävens portföljbolag kommer inom kort med rapporter. Vad kan vi förvänta oss?

4 november - DORO. Molekylär ekonomi har funderat över Doro:s rapport och har vissa förväntningar, i alla fall kortsiktigt. Läs Do you Doro. Aktien har också stigit den senaste tiden och även lämnat den cup-with-handle formation som vi tidigare sett byggas upp (>49.50 kr). Förväntningarna är alltså stora.5 november - Vitrolife. Vitro brukar vara stabila, men förväntningarna brukar också vara stora. Nu har aktien också stigit till över 200 kr på kort tid. Trodde visserligen att aktien skulle nå dit redan efter förra rapporten. Kan de bjuda på något extra? Och vad betyder möjligheten till två barn i Kina?

6 november kommer NGS. Här är förväntningarna allmänt lågt ställda efter Dedicare:s tidigare rapportbesvikelse. Marknaden för sjuksköterskor var visserligen god, men högre lönenivåer pressar marginalerna. Några ryggade också för att vissa landsting sagt sig vilja minimera hyrsjuksköterskor. Det har man dock sagt förut. Inte minst om läkarna. Så länge man inte själva är beredda att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren lär det dock inte låta sig göras. Så huvudfrågan är om NGS varit duktigare på att löneförhandla?

Svenskt Näringsliv kom igår med en konjunkturrapport. Det mest intressanta där var att industriproduktionen kan sägas vara på uppåtgående sedan slutet av 2014. Gröna skott (min tolkning) inom fler EU-länder kan särskilt komma att gynna svenska bolag. Vice riksbankschefen kommenterade och underströk också att man kommer göra allt för driva inflationen mot målet.

I övrigt har det senaste köpet IAR tuffat på bra och är nu upp cirka 15%.

Draghi laddar för mera drag i Europa, vilket Ingves lär hänga på (se ovan).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar