fredag 30 juli 2021

Upp, ner och upp i Medcap?

 Medcap (i Tillväxtportföljen) kom med rapport idag, vilken visade på ökad omsättning och EBITDA, men minskat resultat.

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 233,4 (209,3) MSEK, en ökning med 12 procent.
  • Koncernens EBITDA uppgick till 46,1 (41,0) MSEK, en ökning med 12 procent.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 20 (20) procent.
  • Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 16,4 (19,5) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,1 (1,3) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,1 (48,5) MSEK.
Samtidigt upprepar AFV sitt köpråd:

"Medcap har påverkats en hel del av pandemin. I takt med återgång mot det normala borde tillväxten och marginalerna kunna stärkas kommande år. Mycket hänger som sagt på utvecklingen inom Specialistläkemedel. Balansräkningen är stark och kan Medcap öka förvärvstempot så finns bra potential i aktien".

Själva tycker vi det finns några nyckelnivåer och formationer (W) att hålla koll på.
onsdag 28 juli 2021

Thule intar en ny nivå?

Thule, ett av våra tyngre innehav, har fått nya högre riktkurser från flera håll, men även en blankare i form av Blackrock. Kan man fortsatt rida på friluftstrenden, vilken vi tror på, bör det finnas mer potential på sikt. Kortsiktigt kanske 450 kr är rimligt som ny jämviktsnivå efter den fina rapporten? Värderingen kräver samtidigt fortsatt fart på omsättningen.fredag 23 juli 2021

Ny köpsignal i Swedish Match?

Vi varvar golf, stående vatten-padel och hemmafix, med att söka canslim värdiga aktier. En aktie som ingår sedan tidigare i vår utdelningsportfölj, men som även skulle kunna stå inför en kortare rörelse är Match.

I mars bröt Swedish Match upp från en dubbelbotten, men har sedan maj befunnit sig i en rörelse sidledes. En (som vanligt) bra rapport har genererat en ny signal som kan ge ytterligare uppsida i aktien. JP har exempelvis riktkurs 92 kr, vilket även skulle vara en lämplig canslim trade. Vi avstår dock själva eftersom vi redan äger aktien och letar vidare...


   

lördag 17 juli 2021

Doro på rätt spår?

 Doro har hängt lite löst i vår tillväxtportfölj, men i fredagens rapport visas att man kan ha skakat av sig en del av pandemidammet. Tittar vi i grafen kan också ana tecken på en positiv trendrörelse. Vi ger aktien förnyat förtroende ytterligare en tid.tisdag 13 juli 2021

Ny längre upptrend i OMX och är Kindred en sensommaraktie?

Är semestern över? För egen del är den tack vare ännu i dess inledning, men för våra portföljer kan det vara dags att komma i arbete?. Vi har ju gjort förhållandevis få förändringar i portföljerna under första halvåret, dels för att vi inte funnit rätt tillfällen, dels och kanske främst för att vi varit upptagna med så mycket annat. Hängmattan eller badstranden är dock bra platser för eftertanke, analyser, omprioriteringar eller kanske vi landar i status que?  

Inledningen på hösten är om inte annat tidpunkten för omplaceringar i den Magiska portföljen. Den taktar för övrigt drygt 23 procent för året, trots att den numera även innehåller både guld och silver som under året i princip varit oförändrat. Alltid spännande att få se vilka aktier det blir som rankas fram för kommande år. Just nu ligger Kindred i MF-topp bland de index vi väljer ifrån. Kindred finns ju för övrigt redan i vår utdelningsportfölj och ser fortsatt relativt billig ut. Samtidigt väljer ju många fonder numera bort spelbolag av etiska skäl, vilket ju kan vara en delförklaring till låg värdering. Vi puffade för aktien senast vid 80 kr vid utbrott från en kopp och etablering över 200MA. Det visade sig vara helt rätt.

En sommarblick på OMX visar att vi åter kan vara på väg in i en trendrörelse efter att vi de senaste månaderna rört oss sidledes. Naturligtvis kommer mottagandet av rapportperioden ha stor betydelse för den kortsiktiga utvecklingen.Mest läst