söndag 16 februari 2014

Följ institutionerna - inte analytikerna

Snart har alla bolag i portföljen avlagt rapport och hittills ser det helt okej ut. Vi väntar nu in Bahnhof innan vi återkommer med en summering och framtida tankar.

I dessa rapporttider kan det också vara värt att uppmärksamma ännu en portföljregel. Följ institutionerna - inte analytikerna. Det är genom att studera vad som faktiskt händer på marknaden som vi kan agera. Köper (eller säljer) trovärdiga institutioner eller fonder i våra aktier kan vi ta det som ett tecken på ett stöd för vår övriga fundamentala och tekniska analys. Allmänna aktieråd, oavsett om de kommer från analysfirman eller grannen bör man slå dövörat till. Eller med den klassiska devisen: "Money talks -bullshit walks ...".

Mest läst