lördag 29 januari 2022

Är vi framme vid börsbotten?

 Kan vi vara framme vid börsbotten eller är det snarare så att vi står ett steg från avgrunden? I vår årskrönika fann vi att krig och räntehöjningar tillhör det som oroar börsen som allra mest. Det är kanske därför inte konstigt att börsen signalerat mycket rött den senaste tiden. Det är nästan som en MIO butik med fler röda än svarta dagar. Om det blir ett utökat krig beror förstås på en irrationell och maktsökande diktator, så den är ju svårt att förutse, även om det ser ut som ett dåligt alternativ för alla parter. Kanske räcker det för ryssarna att ha fått agera mobbare ett tag.

Förhoppningsvis återstår då bara räntehotet. Att det blir räntehöjningar (i USA) har ju stått klart en längre tid. Att räntan knäckt börser är också ett faktum. Men det är inte de inledande räntehöjningarna, utan den där sista höjningen som sätter bromsen på konjunkturen. Studerade ett klipp som visade att räntehöjningarna i USA snarare gått hand i hand med stigande börs. Att det kunnat vara så beror förstås på att konjunkturen varit stark och kunnat hantera modesta höjningar. Om konjunkturen idag är god och en avklingande pandemi ger än mer styrka, är då en succesiv höjning till knappt 1,0% ett rejält börssänke?

Grafiskt blir nästa vecka mycket intressant. Vi har nu viss rekyl från ett översålt läge. En follow-thru signal närmsta sju dagar skulle vara mycket positivt och erbjuda en möjlighet att börja köpa rätt aktier. Vad vi definitivt inte vill se är en etablering under 2 200 eftersom vi då är ute på oprövat territorium...   I övrigt har vi suttit stilla i inledningen på året litandes till våra diversifierade portföljer. Det har förstås medfört en hel del röda siffror. Vi har också fått kliva av Epiroc i canslim portföljen då den träffade säljnivån (7-8%) trots en rätt okej rapport. Samtidigt tycker vi Epiroc står sig bra och går att räkna hem inför en fortsatt god konjunktur, vi välde därför att behålla en mindre del av positionen, men i vår Megaportfölj.  

Vi har också räknat på våra riktkurser för megaportföljen och finner att de flesta går att räkna hem på fem års sikt vilket är portföljens horisont. Vi kan till och med se att några aktier kommit in i köpzon, antingen på grund av bra rapporter eller kursfall (vanligast eftersom få ännu rapporterat). Vi drog också slutsatsen att vi borde varit aktivare med försäljning av aktier när de tidigare befann sig i säljzon. Vi justerar därför strategin till att sälja minst 1/2 när det inträffar. Vi behöver dock inte sälja på siffran för säljzon, utan kan nyttja TA för att rida lite längre.

onsdag 19 januari 2022

Dustin blev till dust...

 Trots fin rapport och köprekar orkade inte Dustin stå emot i snålblåsten på börsen och eftersom den fanns i vår canaslim-portfölj utlöste den vår säljtrigger. Vi fick i alla fall lite utdelning som kompensation på vägen ut...

tisdag 18 januari 2022

Slakten av tjuren fortsätter? Tydliga nivåer i OMX30

Stöd, motstånd och retrecement har varit ganska tydliga och fungerande i OMX30. Idag krossades dock 50% nivån och vi gick direkt på 38% tillika 200 dagars MA. Håller inte detta har vi 2248 och 2205 att blicka ned mot. fredag 14 januari 2022

Marknadssyn och strategiförändringar?

Aktierävens bästa gissning är att tillväxten avtar något på grund av omnicron-vågen, men att den tar fart på nytt när världen (till sommaren) gör ännu ett försök att öppna upp. Vi får då ett nytt inflationstryck, men som bör vara lägre eftersom vi förhoppningsvis kunnat begränsa nuvarande flaskhalsar.

Bra företag bör ha goda förutsättningar att öka sina vinster, vilket gör att värderingarna också bör komma att se mer attraktiva ut. Nedgångar kan därför skapa köplägen i rätt aktier = stock picking. 

Störst marknadspåverkan lär fortsatt komma från ränteoro. Historiskt har höga räntor varit en pålitlig börssänkare, men då inte i början av räntehöjningsprocessen. Istället har smärre räntestegringar istället varit tecken på en god marknad där också börsen gått utmärkt. Är det samtidigt så att vi haft negativa realräntor har det talat för aktier. Utrymmet för högre räntehöjningar måste också ses som begränsat, såvida man (riksbankerna) inte vill lyfta andra problem i dager, minns zombieföretag eller andra överbelånade. ECB har inte heller intagit en lika hök-aktig linje, vilket är förståeligt med en gammal bankkris som ligger sopad under lågräntemattan. Den svenska Riksbanken tar i in tur förmodligen rygg på ECB? Medan duvorna istället ser ut ha flytt till Kina.

Arbetar vi långsiktigt är det sällan fruktbart att jaga sektorrotationer. Nu lyfts cykliska sektorer på bekostnad av tillväxt och defensivt. Istället arbetar vi med olika strategier som kan överlappa varandra, det innebär till exempel att
  • Magiska portföljen - bör fånga cykliska aktier
  • Utdelningsportföljen - bör fånga defensiva aktier
  • Megatrend-portföljen - bör fånga tillväxtaktier
  • Canslim-portföljen - bör fånga tillväxtaktier, och andra aktier med momentum (cykliskt).
  • Tjänstepension och liknande - bör fånga globalt och Asien.
  • En välfylld kassa - bör fånga köptillfällen allmänt.
Rapportperioden är inledd, med bland annat en fin rapport från Dustin. Påverkan på aktiekursen, som finns i canslim, blev dock blygsam. Förhoppningsvis får vi en vändning innan S/L träffas?

En turbulent börs gör oss avvaktande, men naturligtvis letar vi lägen i nedtryckta aktier. Framförallt utdelare. Tipset blir: "Du kommer att behöva välja dina investeringar klokt. I den rådande börsmiljön måste investerare fokusera på företag med de bästa fundamenten för att hitta de stora vinnarna denna rapportsäsong."

söndag 9 januari 2022

Utblick 2022 - Årskrönika part 2

2022 kommer börsen att krascha stenhårt
Likt den skulle gjort 2021, 2020 och 2019. Visst det hände 2020, men återstudsen kom lika fort. Följer man björnarna så är ju varje år en potentiell härdsmälta. Och jo, det kommer nedgångar som det alltid har gjort. Vissa värre än andra. Å andra sidan om vi fortsätter skapa och uppfinna så kommer vi få fortsatt tillväxt i världen och med det nya spännande bolag att investera i, vilket också medför att börserna på sikt kommer gå upp.

Tittar vi tillbaka på 2021 ser vi att indexmässigt kom huvuddelen av uppgången under det första halvåret. Efter dagens nedställ är OMX index faktiskt åter i nivå med toppen i början på augusti. Innebär 2022 att återhämtningen från pandemin nu kommer igång på riktigt är det då mest troligt att index kommer stå högre eller lägre under året? Ser vi på 200 MA så är den långsiktiga trenden ännu intakt.

Riskerna
Risker finns förstås alltid. Nya mutationer som ger nya restriktioner. Marknadsproblem som brist på gas och olja, arbetskraftsbrist eller andra flaskhalsar som övergår i inflation. Politiska förvecklingar mellan demokratier (USA, EU, Japan) och diktaturer (Kina, Ryssland). De två första brukar ofta lösa sig med tiden, det vill säga marknaden gör nödvändiga anpassningar. Det är väl därför de flesta fortsatt tror på en marknadsekonomi även om politiska utspel från både vänster och höger ibland får en att undra? Politiska förvecklingar brukar också blåsa över som faktor för marknaden, såvida de inte övergår i regelrätt krig.

Priset på pengar och hur det bör värderas?
Då återstår den främsta faktorn priset på pengarna eller med andra ord räntan, samt hur tillgångar bör värderas i det förhållandet?

FED har aviserat tre räntehöjningar, vilket får vissa att mena att "easy money is over". Några anser vidare att marknaden blivit för dyr, ofta då sett i ett p/e perspektiv, samt att marknaden inte kan fortsätta upp i den här takten, utan bör stå inför en paus.

Mot det kan ställas att marknaden (S&P) bara går negativt i snitt 1 av 4 år om vi ser tillbaka 70 år.

Marknaden (S&P) är inte heller särskilt dyr sett i PEG perspektiv. Det vill säga p/e värderingen är visserligen historiskt hög, men många företags vinsttillväxt är också hög och kan mycket väl fortsätta så då världen återhämtar och digitaliserar sig. 

Aktier (S&P Earnings yield) är fortsatt billigare än obligationer (10 year bond) även om räntan krypt uppåt:Slutsatsen blir att det finns goda skäl för börsen att fortsätta trenda uppåt, särskilt som ökad inflation riskerar späda på negativa realräntor, vilket även det är något som ofta gynnat börserna. Mot den bakgrunden fortsätter vi med våra diversifierade strategier och plockar aktier i enlighet med dessa. Eventuella mindre justeringar funderar vi på i kommande inlägg.

tisdag 4 januari 2022

Kopp i Ferronordic!

 Vi nämnde nyss Ferronordic som en stark bidragsgivare i Magiska portföljen under 2021. Ferro inleder nu året med att fullborda en kopp och signalerar därmed ännu ett köpläge.söndag 2 januari 2022

Aktierävens återblick och framåtblick - part 1

Ännu ett börsår har passerat. Om det nu finns börsår? Hur som helst är det en möjlig tidpunkt för att både titta tillbaka och titta framåt, samt se över sin placeringsstrategi. Året 2020 utvärderade vi med hjälp av fyra frågor. Överträffade jag marknaden? Vilka positioner överpresterade? Vilka positioner underpresterade? Var det valet av tillgångsslag eller valet av aktier som bidrog mest? Varför inte göra detsamma gällande 2021?

Överträffade jag marknaden?
Här kan vi först påminna oss om att vårt mål i första hand inte handlar om att slå index. Vårt mål är att över en period på fem år i snitt avkasta 15%.

Hur index utvecklas samverkar förstås med hur enkelt det varit att nå detta mål det enskilda året. För Sverige uppvisar OMX PI 34,98% för 2021. Tittar vi på Dow Jones World index stannar detta på 16,55%. Svenska företag ser därför så här långt ut att ha klarat sig relativt väl genom pandemin.

Vår bästa portfölj 2021 visar sig vara "The Magic Formula" med en uppgång på drygt 37 procent. Då ingår ändå vissa positioner av både guld och silver, vilka har haft ett mellanår, trots uppgångar i många andra metaller. Goldbugs menar förstås att pengatryckande och tecken på inflation åter bör få fart på båda metallerna. För silver talar även användningen av metallen som insats i elektrifieringen, exempelvis solceller. Vi fortsätter att hålla en andel som diversifiering. 1850 och 1750 ser ut som två intressanta nivåer på upp respektive nedsidan i guldet.Magiska portföljen byter innehaven under året, så det är lite besvärligare att jämföra utvecklingen. Betsson är en av få aktier som uppvisar tydligt röda siffor. Året började dock bra, men under sommaren drogs även Betsson ner i spelträsket. Senaste månaden har dock pekat uppåt. En etablering över 200 week skulle vara än bättre.

Den troligen mest positiva bekantskapen i portföljen är istället Ferronordic med denna fina kurva:


För övriga portföljer landar vi på knappt 28% i Utdelningsportföljen och 21,7% i Megatrend. I nästa inlägg tittar vi närmare på varför megatrenderna inte hjälpt oss ännu bättre.

 

Mest läst