onsdag 24 juni 2020

Is it different this time? Guiden ut från börskarantän?

Börskarantän är bruten
Efter att ha följt börsen på ett avstånd som påminner om social distansering under våren gör vi nu ett försök att uppdaterade oss om läget. Mycket annat har önskat vår uppmärksamhet och trots nu flera månaders arbete hemifrån har börsen inte fått så mycket omtanke som den borde, den har varit lite i karantän kan man säga.

Långsam seglats
Att sitta still i båten har dock den här gången fungerat som en hyfsad strategi. Särskilt tillväxtportföljen har återhämtat sig väl och ligger efter svackan nu närmare 10 procent upp för året. Bra stöd har givits från bland annat Evo, Sinch, Embracer och Lime. Till de mindre lyckade hör IAR och Medcap.

Tillväxtportföljen har lämnats oförändrad vad gäller aktier. Istället har vi tagit eller ökat vår position i framförallt ett antal teknikfonder, vilket hittills varit ett lyckat alternativt drag. Det främsta skälet är att få till en bredare digitaliseringsexponering, jämfört med att bara köpa svenskt som vi gör i tillväxtportföljen.

Utdelningsportföljen är än så länge ner knappt 4%, men här är förstås det stora bakslaget de många inställda utdelningarna. Den största glädjespridaren (förutom pålitliga Swedish Match) i den portföljen är Europris med både fin kursstegring och utdelning, medan den största besvikelsen är Millicom, med omvänt beteende. En affär har vi dock gjort och det är att addera Securitas för cirka 120 kr. En nivå aktien nu också återvänt till efter att ha vänt strax under hundringen.

Coronasommar
Som tur är har vi en sommarlya på inte alltför långt avstånd, så lite omväxling ska vi kunna få till även om det inte blir något utlandsbesök det här året. Med lite lata dagar framför oss, öppnas också möjligheten till lite mer analystid. När så juli rapporterna kommer hoppas vi kunna stämma av läget i våra innehav och förhoppningsvis kunna publicera lite grafer på bloggen.

Is it different this time?
Den stora övergripande frågan nu är förstås vart är vi på väg? Stannar utvecklingen vid denna V återhämtning? Återstår ännu den klassiska W nedgången? Eller går vi till och med mot en valutakollaps?

På den positiva sidan hittar vi bland annat DI  som i "Boprisfall och p/e-rally – guiden ur coronamörkret" tecknar en relativt ljus bild kring framtiden. "På ett globalt plan är vi på botten av konjunkturen och tar oss sakta upp. Mot slutet av nästa år är vi tillbaka där vi började, enligt de bästa estimaten." I övrigt spår de deflation (kul för konsumenterna), noll ränterisk (kul för företagen), en stärkt krona och fallande bostadspriser. De senare som en funktion av ökad arbetslöshet, men i övrigt ser inte arbetslösheten ut att påverka ekonomin? Börsen förutspås gå starkt givet de enorma stimulanserna: "Aldrig tidigare har mer pengar skyfflats över från den offentliga sektorn till företag och hushåll runt hela världen. I många fall har det till och med skickats checkar till privatpersoner som kunnat göra vad de vill med pengarna... Visst är konjunkturen under isen ett år eller två, men när priset på pengar till de större företagen är nära noll blir det fantasin som drar gränser för vilka p/e-tal vi ska sätta på börsbolagen. På det sättet skapas inflation, men bara på de finansiella marknaderna."

Den sista meningen lyfts också av de mer negativt inställda som också ser att börserna inflateras när centralbankerna kastar pengar på det upplevda problemet. Syftet var ju dock att få fart på ekonomin, men istället fastnar pengarna i finansiella tillgångar, eftersom många banker redan sitter på halvtaskiga lån och är motvilliga till att slussa dessa vidare till redan överbelånade företag och konsumenter. Att dollarn gått från safe heaven till "fritt" fall tas då som intäkt för att dollarn inte bara varit övervärderad utan för att allt fler (utländska investerare) inte vill sitta på innehav i en allt mer utspädd dollar. Det här kan samtidigt FED inte göra någonting åt eftersom man inte har något räntevapen. Inte minst som man är i behov av låg ränta för att finansiera USA enorma budgetunderskott.

As global trade shrinks further, not only will foreigners be driven by the need to redeploy dollars into their currencies of origin, but they will stop funding the US Government, choosing to sell down their US Treasury holdings, a process which has already started.

Den negativa sidan påminner också om att vi redan var på väg mot en lågkonjunktur när Covid slog till, samt handelsproblemen i världen, manifesterade av tullbråket USA-Kina. Steg två i dollarkrisen (om vi köper att steg ett är främst utlänningars motvilja till dollarinnehav) är när den amerikanske medborgaren och andra med dollar på fickan finner att värdet börjar urholkas. Vi får alltså ingen prisinflation, men ändå förlorad köpkraft. Vi skulle då ha en bekymmersam dollar och finanskris att hantera. Till det kan vi troligen även addera en politisk kris.

Motstridiga scenarier
Frågan om det är annorlunda den här gången besvaras troligen med det veka delvis och mer än någonsin beroende på vem du frågar. Likt tidigare försöker man lösa krisen med de numera klassiska stimulanserna, fast på en ännu högre nivå. Inget nytt där alltså. Inflaterade tillgångsslag är ju inte heller något nytt i historien och slutet är alltid att bubblan spricker. Vi vet också vad som hände med börsen senast FED försökte minska på stimulanserna, det vill säga tydlig börssvacka. Valutor som går under är inte heller något nytt under solen även om de flesta nu levande inte själva fått uppleva detta. Bortsett milleniesvenskar så kan vi andra förstås dra oss till minnes kronkrisen på 90-talet för en liten försmak.

Tyvärr finns inget facit att tjuvkika i. Hoppas på det bästa - förbered er på det värsta är förmodligen ett råd gott som något. Det i sin tur kan översättas till att ha en bred allokering. En anledning till att vi nu ökar på vårt guldinnehav. Fysiskt guld i ett förvaringsinstitut hade varit att föredra, men vår allokering i guld är ännu inte av den digniteten att vi kan försvara förvaltningsavgiften. Lösningen tills vidare fick bli en ETF kopplad till fysiskt guld. Något vi inte kunnat hitta hos Avanza, men väl hos Nordnet (och nej vi får ingen kredit från Nordnet för att vi skriver detta.)

Vart är börsen på väg?

Mest läst