tisdag 30 januari 2018

Alfa Laval boostar vinsten

Alfa Laval gynnas av den goda konjunkturen och vi tar efter dagens rapport in aktien på vår bevakningslista.

Sammanfattning: fjärde kvartalet

Orderingången ökade med 16 procent* till MSEK 9 780 (8 709).
Nettoomsättningen ökade med 5 procent* till MSEK 10 112 (9 904).
Justerad EBITA**: MSEK 1 611 (1 488).
Justerad EBITA-marginal**: 15,9 (15,0) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 358 (877).
Nettoresultat: MSEK 1 061 (616).
Resultat per aktie: SEK 2,52 (1,46).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 573 (1 925).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 33 (141).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-400).


Alfa Week med möjlig set-up på G?


torsdag 25 januari 2018

Första vågen - Nordea, Byggmax & Fingerprint

Nordea som ingår i Silverrävens utdelningsportfölj, Byggmax som ingår i densammes Magic Formula portfölj rapporterade idag och får signalera den riktiga starten på Q4-perioden. Dessutom vinstvarnade Fingerprint i samma portfölj. 
 
Nordea redovisar ett rörelseresultat på 796 miljoner euro i det fjärde kvartalet. Det kan jämföras med väntade 900 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Räntenettot blev 1.109 miljoner euro, mot väntade 1.152 miljoner euro, och kreditförlusterna uppgick till 71 miljoner euro. Väntat var kreditförluster på netto 97 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0:68 euro per aktie (0:65), att jämföra med förväntade 0:67 euro.

Bankernas bästa tid var då ... Silverräven gläds dock åt högre utdelning!

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på -58 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (+56,8). Resultatet tyngdes av en engångskostnad om totalt -41 miljoner kronor där den största delen var hänförlig till omstrukturering av dotterbolaget Skånska Byggvaror, en kostnad bolaget har flaggat för tidigare. Bruttomarginalen uppgick till 31,1 procent (29,8). Rörelseresultatet blev -59,0 miljoner kronor (+55,2).

"Det finansiella resultatet för fjärde kvartalet påverkades av implementeringen av vår nya strategi, en svag nordisk konsumentmarknad för byggmaterial påverkat av tidigt höstväder och en svagare NOK", skriver bolaget.

Nettoomsättningen blev till 950 miljoner kronor (975), motsvarande en minskning med 1,9 procent i jämförbara butiker. Noterbart är att försäljningen för Skånska Byggvaror, som Byggmax förvärvade 2015, minskade med 19 procent i kvartalet.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:50 kronor per aktie (2:40).

Byggmax och rapporter är ingen bra kombo. Vid de 8 senaste tillfällena har aktien stigit en gång och fallit 7 
 

Fingerprint Cards vinstvarnar och bedömer att försäljningen under det fjärde kvartalet 2017 minskade till 615 miljoner kronor (1.619), en minskning med 62 procent.

Biometribolaget bedömer att rörelseresultatet minskar till -40,6 miljoner kronor (+520).

Exklusive ett belopp för lagerreservering, -59 miljoner kronor, och en positiv engångspost på 28 miljoner kronor, bedömer bolaget att rörelseresultatet landar på -9,9 miljoner kronor, enligt torsdagens pressmeddelande.

Enligt SME Direkts konsensus per den 2 november väntades en omsättning på 715 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 57,4 miljoner kronor.

"Försäljningen har påverkats av svag marknadsutveckling och fortsatt negativ prisutveckling inom kapacitiva sensorer. Bolaget bedömer att marknadsläget på den kinesiska smartphone-marknaden har försvagats ytterligare under kvartalet och förutser att bolagets försäljning kommer att vara fortsatt svag under första kvartalet 2018", skriver bolaget.

Fingerprint bedömer att bruttomarginalen minskar till 21 procent det fjärde kvartalet, ned från 44 procent. Analytikerna hade väntat sig en bruttomarginal om 35,6 procent.

Varvet runt i Fingerprint

söndag 14 januari 2018

Veckan som gått i grafisk korthet

Oförändrad optimism i New York ...... Trots att långräntan rör sig uppåt eller tack vare?


XANO industri som vi hittar på vår topplista (se förra inlägget) har gjort ett utbrott från en 40 veckor lång bas. Nu har den dock passerat köppunkten mer än fem procent, så vill vi köpa får vi allt invänta en rekyl.


 Leo sprängde hundringen ...

måndag 8 januari 2018

Ett köp från topplistan

Med ambitionen att förenkla urvalsprocessen (och tidsåtgången) jobbar vi med lite tightare bevakningslistor i inledningen av 2018. Nedanstående kan vi kalla "canslimtoppen" och består av de bolag som senaste kvartalet kunnat visa på vinst- och omsättningsökningar på över 25%, samt har ett ROE på minst 17%. Vi har dessutom begränsat oss till lägst Small Cap:Lite positiva tongångar från G5 i torsdags gjorde dessutom att vi fick en köpsignal ifrån en W-formation när aktien under ökad omsättning passerade 362,50 kronor. Vi fick ett sent köp förra veckan till 357 kr. Aktien har dock därefter fallit tillbaka och avslutade dagen på strax ovan 342 kr. Förhoppningsvis återtar aktien uppgången efter lite vila ...

G5
  

onsdag 3 januari 2018

Aktierävens årskrönika

När Aktieräven startade den här bloggen hade Obama precis inlett sin kampanj för att bli återvald som USAs president, Bernake hade startat Q3 och Apple hade lanserat Iphone 5.

Vi har nu avslutat 2017 och vi har mer kapital med oss in i 2018. Portföljen landade på cirka + 10 procent. Vårt genomsnittliga mål är minst 15%, så i det perspektivet var detta ett mellanår. Vi kan också konstatera att de första sex månaderna låg vi bättre till, men slöhet, oflyt och dåligt omdöme gjorde att vi slarvade bort onödigt mycket kapital under hösten.

Till vårt försvar kan sägas att vi läste trenden rätt och gjorde oss mer likvida inför sommaren. Tyvärr avyttrades respektive behölls delvis fel aktier, men det kan också hänföras till oflytet. Att vi följt med Magnolia ner i djupgraven är däremot bara dåligt omdöme, likaså att vi hängde kvar i Raysearch alltför länge. Att surdegen Betsson fått fortsätta förpesta portföljen är ju också egen förskyllan. Vår plan nu är, vilket vi berört tidigare, är att de får hänga med till rapport där deras framtida öde i portföljen avgöras.

Notering till 2018: Trend slår alltid eget gissande & portföljregler är till för att följas.

Att vi inte fått mer fart på kapitalet beror ju också på att vi inte avsatt tillräckligt med tid för börsen eller snarare att vi inte anpassat vår strategi till rådande omständigheter. Försvarsadvokaten skulle här hävda att vi inte heller haft marknaden med oss. Tillväxt har fått stå tillbaka för konjunkturkänsligt och vi har inte heller kunnat identifiera någon ny trend efter sommaren, utan läget har mera varit en avvaktande konsolidering i en sen börscykel, det vill säga inte vår kopp te. En hög likviditet inverkar ju också menligt på avkastningen.

Notering till 2018: Skala av placeringsstrategin, så den passar tillgänglig tid och marknadsförhållanden.

I nästa inlägg är tanken att vi ska kunna ge exempel på hur det här ska gå till ...


Kommer vi få en vändning på week 50MA eller ska vi ner mot trendbotten?


Mest läst