torsdag 29 april 2021

Like a lemon to a LIME, a LIME to a lemon...

Ett citat från Beastie Boys får indikera att vi valt att öka i Lime efter rapport. Anledningen är inte så mycket rapporten i sig som ju inte var deras starkaste. Utan mer att vi tar sikte på framtiden och ville utnyttja kursnedgången. 

"Samtidigt som tillväxten utanför Sverige blev lägre än vad vi förväntat under första kvartalet, ser vi en trend där affärsklimatet fortsätter att förbättras. Under första kvartalet hade vi en god tillväxt i orderingången jämfört med föregående år." (Lime Q1)

Vi var kanske lite väl snabba, men aktien stabiliseras förhoppningsvis runt 200MA för att på sikt ta ny fart. 

"Förvärvet av Userlike ligger i linje med Limes uttalade strategi för expansion till nya europeiska marknader." (Lime Q1)

Visst Lime har en hög värdering och är i vår analys mer i behåll än köpzon. Samtidigt beskrev någon Lime som Fortnox inom CRM och Fortnox framstår alltid som dyr. Ett skäl till att vi tyvärr aldrig kommit loss att köpa just Fortnox. Om Lime lyckas med hälften av den resan tycker vi samtidigt att det kan vara värt att fortsatt hänga med. Nu går man också in i den tyska marknaden via ett förvärv av Userlike. Ny marknad är förstås både nya möjligheter och risker.  Vi hoppas på det första eller för att fortsätta BB:

...I sip the def ale with all the fly women.onsdag 21 april 2021

Nimbus aktien navigerar mot en fin båtsommar?

Nimbus föll naturligt tillbaka efter den initiala IPO rusningen. Men nu när båtsommaren närmar sig och folk förbereder sig för ännu en hemester kan även aktien fått vind i seglen? Är det en kopp med handtag vi ser i horisonten?torsdag 15 april 2021

Medicover - tredje våg av covid-19 driver resultat

Medicover kom med förvarning om positiva nyheter i kommande rapport. Vår aktuella analys anger Medicover som behåll i dagsläget, men antydan om fina siffror gör att vi förmodligen får anledning att justera upp våra estimat framöver. Enbart en uthållig tvåsiffrig marginal skulle åter ta aktien in i köpzon.

"Koncernens nettoomsättning för första kvartalet som avslutades den 31 mars uppgick till 317,2 MEUR (238,8 MEUR), en ökning med 32,8 procent jämfört med föregående år och en organisk tillväxt på 39,7 procent. Nettoomsättning relaterad till covid-19 uppgick till 52,9 MEUR (1,0 MEUR).

EBITDA för första kvartalet uppgick till 65,5 MEUR (29,0 MEUR), en ökning med 126 procent och en marginal uppgående till 20,6 procent (12,2 procent).

EBIT för första kvartalet ökade med 550 procent och uppgick till 41,6 MEUR (6,4 MEUR), en marginal på 13,1 procent (2,7 procent)."


onsdag 7 april 2021

Tillväxtportföljen - nu med nästan alla riktkurser

Embracer, Sinch, Sobi, Surgical Science, Mips, Proact, Swedencare, med flera gör att i princip alla svenska aktier körts genom Hitta Kursvinnare för att uppskatta möjliga riktkurser för tillväxtportföljens innehav. 

Ofta har vi dragit ner förväntningarna genom att exempelvis inte maximera p/e rangen. I några fall har vi istället skruvat upp nyckeltal, exempelvis anta att tillväxten i försäljning ska återgå till pre-covid. Riktkurser för både köp och sälj bygger givetvis på antaganden, vilka i de flesta fall finns redovisade i graferna.

Nu kan vi fundera på eventuella ändringar i innehav och vänta på kommande rapporter som inte är allt för många dagar borta. I avvaktan på det kan det kanske vara läge med en makrokoll?

  

Mest läst