fredag 28 oktober 2016

Uppdaterad: Tillväxtrapporter kommande vecka 43 - Vår lista!

Rapportperioden går vidare och vi listar de rapporter vi tittar extra noga på den kommande veckan. I första hand håller vi oss till Large, Mid och Small cap, men även denna vecka finns några "outsiders" med. Inte minst har vi portföljbolaget Evolution Gaming på tisdag! Föreslå gärna tillväxtbolag som missats ...

Får se om jag orkar fylla på med några siffror den här veckan. Betyg blir det dock. Betygen baseras främst på resultat och försäljningssiffror, inte så mycket på om rapporten levde upp till andras förväntningar.

MÅNDAG
Sandvik

TISDAG
Swedbank
Tieto
Biogaia
Dedicare
Nordnet - sådär, men det uppvägs ju av budet på 37 kr.
Sportamore
Knowit
Indutrade
Evolution Gaming
Bahnhof
Dedicare

ONSDAG
Enea 
JM

TORSDAG
Fingerprint Cards
Autoliv, men "Inom aktiv säkerhet börjar vi nu se den lägre tillväxttakt som vi indikerat sedan en tid tillbaka ..."
ABB
Probi: meddelar utfall i nyemission

FREDAG

onsdag 26 oktober 2016

Veckans graf: Indutrade

Indutrade överraskade negativt i sin rapport nyligen. Aktien föll därefter till 50 veckors MA. En nivå som stöttat aktien vid upprepade tillfällen de senaste åren.

Innebär det att vi åter har ett köpläge?

Eller kommer stödet den här gången att brytas och kanske skicka aktien på en längre resa söderut?

söndag 23 oktober 2016

Hur tillväxtbolagen rapporterat (med betyg) vecka 42

Försökte att skanna listan på bolagen som rapporterar resten av veckan och bocka för de som faller i närheten av tillväxtbolag. Ja, några andra tungviktare att bevaka slank också med. Portföljbolag i kursivt. Har jag missat något?

Nu uppdaterat med några huvudpunkter från rapporterna och ett snabbt betyg (grönt, gult eller rött). Betyget avser främst utfallet jämfört föregående år. Här har vi alltså i princip inte tagit hänsyn till eventuella kommentarer om bättre framtidsutsikter.

Tisdag:
Avanza: redovisade ett rörelseresultat på 122 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016. Väntat var 108 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Avanza bedömer att kostnaderna kommer att öka med 15 till 20 procent under 2017, för att återgå till en kostnadsökningstakt på 8-10 procent i årstakt under 2018.

Probi: Probiotikabolaget Probi nådde försäljningsrekord för ett enskilt kvartal under det tredje kvartalet 2016. Nettoomsättningen ökade 72 procent till 89,2 miljoner kronor, från 51,9 miljoner samma månader i fjol. Sammantaget ökade Probis rörelseresultat i kvartalet till 30,7 miljoner (16,3).

Fortnox: Programvarubolaget Fortnox rapporterar sitt bästa kvartal någonsin i tredje kvartalet 2016.
Nettoomsättningen steg med 52 procent till 49,1 miljoner kronor (32,2). Rörelseresultatet blev 15,4 miljoner kronor (7,8), motsvarande en rörelsemarginal på 31,4 proecnt (24,2). Nettoresultatet uppgick till 11,5 miljoner kronor (6,1), motsvarande en vinst per aktie på 0,20 kronor (0,11). Minus för stor insiderförsäljning.

Onsdag
Intrum Justitia: Rörelseresultatet 10% över prognoser. "På vissa av våra marknader ser vi till exempel goda möjligheter att växa genom förvärv av säkerställda fordringar. Inom såväl köpta fordringar som inom kredithantering ser vi god potential att växa inom kundsegmentet för små och medelstora företag

HIQ: Prickar resultatprognos, höjer marginalen till 13,3 procent Q3. Omsättningen uppgår till 352,1 (316,6) Mkr · Vinst per aktie uppgår till 0,68 (0,56) kr · Kassaflödet från rörelsen uppgår till 15,7 (14,7) Mkr

Byggmax:
Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat per aktie på 2,8 kronor (2,5). Nettoomsättningen blev till 1.768 miljoner kronor (1.427). Nettoomsättningen i jämförbara butiker minskade med 0,3 procent (+13,5).Byggmax försäljningstillväxt i jämförbara butiker var -0,3 procent under det tredje kvartalet till följd av en lägre tillväxt i marknaden och tuffare jämförelsetal från 2015 (+13,5%).

Proact: Omräknat till SEK minskade intäkterna med 4 % till 594 (617) MSEK. · EBITDA ökade och uppgick till 39,8 (39,7) MSEK. · Resultat per aktie uppgick till 2,18 (1,78) SEK.

Torsdag
SEB: Operating income SEK 10.8bn (11.1), operating expenses SEK 5.4bn (5.3) and operating profit SEK 5.2bn (5.5).  • Net credit losses SEK 197m (221). Credit loss level 0.05 per cent (0.06). • Return on equity 12.3 per cent (14.0) and earnings per share SEK 1.91 (2.07). obs SEB jämför med Q2.

Betsson: Det starka resultatet i tredje kvartalet visar att våra utmaningar under andra kvartalet var av tillfällig karaktär. Investeringarna i Betssons Kasino- och Sportboksprodukter har drivit intäktstillväxten under kvartalet där exempelvis Norden växte med 22 procent. Resultatet Q3 efter skatt uppgick till 254,1 (247,0) mkr, motsvarande 1,84 (1,78) kronor per aktie. Årsresultatet släpar på grund av Q2 dippen ännu något jämfört 2015 - 4,58 jämfört (4,87) kronor per aktie.

MTG: Den organiska tillväxten låg 7 procent, och det är den högsta nivån sedan våren 2011.

Dustin: It-grossisten Dustin redovisar ett resultat efter skatt på 25,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (29,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:33 kronor (0:39). Omsättningen uppgick till 1.952 miljoner kronor (1.759) och bruttomarginalen till 15,3 procent (14,2).

Husqvarna: Husqvarnas rörelseresultat för årets tredje kvartal blev 431 miljoner kronor - något bättre än konsensus som var 416 miljoner. Omsättningen stannade på 7.349 miljoner kronor, marginellt över väntade 7.254 miljoner.

Mycronic: Orderingången uppgick till 367 (559) MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 497 (605) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 148 (262) MSEK.  Resultatet per aktie uppgick till 1,17 (2,33) SEK.

Vitec: Resultatet per aktie uppgick till 0:48 kronor (0:65). Nettoomsättningen uppgick till 164 miljoner kronor (152). Rörelsemarginalen uppgick till 11,8 procent (16,8). Resultatet före skatt uppgick till 17,1 miljoner kronor (24). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 17,9 miljoner kronor (7,2).

Atlas Copco: Orderingången ökade med 11% till MSEK 26 696 (24 149), en organisk ökning med 7%. Intäkterna ökade med 3% till MSEK 26 528 (25 723). Justerat rörelseresultat var MSEK 5 189 (5 239), vilket motsvarar en marginal på 19.6% (20.4). Vinst per aktie före utspädning var SEK 2.78 (3.12)

IAR system: Nettoomsättningen uppgick till 81,1 (79,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 28,5 (25,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 35,1 (31,3) procent. Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 2,18 (1,90) SEK. Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 32,1 (20,6) MSEK.

Avensia: Tillväxten fortsatte under årets tredje kvartal, omsättningstillväxten var 35 % jämfört med motsvarande kvartal 2015. Rörelseresultat växte samtidigt till 3,5 MKR (1,2). Beläggningen var god under kvartalet med stark efterfrågan från befintliga kunder och ett bra inflöde av nya kunder. Resultat per aktie 0,08 (0,03) SEK

Fredag
Billerud Korsnäs: Försäljningsvolymerna ligger på samma nivå som kv 3 förra året. Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 2,41 (3,49). "Utvecklingen är fortfarande stabil och jag är nöjd över att vi levererar de förväntade resultaten".

NetEnt: Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 27,7% till 357,4 (279,8) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till 129,4 (105,3) MSEK, en ökning med 22,9% · Rörelsemarginalen var 36,2 (37,6)% · Periodens resultat uppgick till 119,2 (97,6) MSEK, en ökning med 22,2% · Vinst per aktie uppgick till 0,50 (0,41) SEK efter utspädning · 11 licensavtal med nya kunder tecknades, 8 nya kunders kasinon driftsattes.

Ework: redovisar ett resultat efter skatt på 15,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (14,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:88 kronor (0:85).

Micro S: Nettoomsättningen ökade med 20,2 procent till 71,6 (59,6) mkr, (21,9 procent i lokala valutor) · Rörelseresultatet ökade till 23,3 (15,3) mkr · Rörelsemarginalen uppgick till 32,5 (25,7) procent (33,2 procent i lokala valutor) · Resultat efter skatt uppgick till 18,3 (12,0) mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,99 (0,66) kr · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,5 (14,4) mkr

Assa Abloy: Vinst per aktie Q3 ökade till 1,91 kr/aktie (1,86 kr). Faller dock på utfallet i Kina: ”Årets tredje kvartal visade en tillfredsställande tillväxt för ASSA ABLOY generellt sett med undantag för Asia Pacific. De mogna marknaderna hade i allmänhet en god utveckling medan tillväxtmarknaderna visade en fortsatt dämpad efterfrågan undantaget Latinamerika och Indien.

ÅF: Nettoomsättningen uppgick till 2 348 (2 147) MSEK. Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 162 (143) MSEK. Rörelsemarginalen var 6,9 (5,2) procent. Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,63 (0,84) kronor.

Magnolia - byggfavorit hos börsveckan

söndag 16 oktober 2016

Veckans Graf: Är Ericsson B köpvärd?

Ericsson B
SEB bedömer att det är "För tidigt att fynda i Ericsson", medan SvD Börsplus i papperstidningen ser att "Nedsidan i Ericsson är inte jättestor längre" och tog in den i sin portfölj för cirka 48 kr.

När vi själva tittar närmare på folkaktien så är det lätt att förstå att vi undvikit densamma sedan länge. Senaste fem åren snittar försäljningsutvecklingen på knappt 2%. Lägger vi till ytterligare 5 år kommer vi upp i 3%. Att köpa Ericsson har följaktligen sedan länge varit långt ifrån ett tillväxt-case. Kanske uppfattas Ericsson som en aktie som ska ses som "trygg och stabil"? Även om inga sådana aktier existerar på lång sikt. Men visst, vinstutvecklingen kan ses som stabil, men då i bemärkelsen den går ingenstans. Eller som nu, neråt!


Ericsson från Börsdata.se


Det märkligaste är att Ericsson trots allt värderats som ett tillväxtbolag? P/e snittet de senaste åren är 25. Och då brukar ändå p/e-kramare börja grymta när det närmar sig 20, oavsett bolag.

Om vi antar att p/e 25 numera utgör taket för Ericsson, samtidigt som marginalen pressas till 7 de kommande åren (Börsplus räknar på att man kan hålla sig på 8), samt att snittet för försäljningsökningen stannar under 2% landar vi i följande värdering:

Värdering Q3-2016?

Likt SvD, kan vi möjligen finna ett case för att Ericsson skulle kunna vara köpvärd på nuvarande nivå 48 kr. Ny VD och inledd storstädning finns på plussidan. Osäkerheten om det finns mer dolt i garderoben och sänkt (slopad) utdelning tillhör minussidan. Hur som helst är Ericsson ingen CANSLIM aktie.

fredag 14 oktober 2016

Twitteranalysen: Betsson B

Danske Bank sänkte nyligen Betsson med ett case, där det enda man i princip sa, var att man befarade att ökade spelskatter och marknadsföringskostnader kommer utgöra orosmoln inför 2017. Här blev man ju intresserad av att göra en twitteranalys (minianalys) av bolaget. Analys är kanske fel ord. När man kommer in på värdering handlar det ju om prognoser.

Utgångspunkter:

1. Försäljningsmässigt har Betsson ökat cirka 20% i snitt per år de senaste fem åren. Danskes farhågor verkar dock mest gälla kostnadssidan. Vi väljer dock att öka de mörka molnen och drar ner kommande försäljningssnitt till 10%.

2. Marginalen sänks förstås också. Istället för femårssnittet på 26%, nöjer vi oss med 20%! Vi har inget bra skäl att välja just 20, det vi främst är ute efter är att testa en sämre marginal. Här gör vi alltså uppskattningen att den blir cirka 25% lägre.

3. Utdelningsandelen får vara oförändrad.

4. P/e-snittet över tid är cirka 15. Men höjdes 2015 till 21. I prognosen låser vi p/e intervallet till mellan 8-20.

5. Lägsta kurs baserar vi på p/e och beräknad vinst.

Det borde väl vara ett riktigt worst-case?

Resultat:

I scenariot skulle alltså kursen under de kommande året mycket väl kunna hamna på 64 kr eller kanske lägre. Men även periodvis kunna gå över hundralappen. Men så handlar det alltså om riktigt mörka moln, eller?I ett annat, också det rätt dystert scenario, låter vi istället vinsten kommande år förbli konstant och densamma som 2015 (steg 1+2). Lägsta kurs låter vi istället vara utdelningsrelaterad (steg 5). I övrigt gör vi samma antaganden.
Här blir potentialen något lägre. Nedsidan begränsas emellertid av utdelningen och stannar därför på 64 kr. Aktien är i dagsläget (85,15 kr) samtidigt inte långt ifrån köpintervallet.

Den 20 oktober kommer Betssons Q3-rapport. Förhoppningsvis ger den oss anledning att stoppa in lite positivare siffror i en ny prognos och därmed kunna ta höjd för en högre potential?


Annat från dagen
  • Byggbolaget NCC vinstvarnar.
  • Ratos gör nedskrivningar på 1,7 miljarder.
  • Eltel vinstvarnar för det tredjekvartalet och sänker förväntningarna på helåret.
  • Men OMX30 stiger +1,35%

onsdag 12 oktober 2016

Gammelbolagen har svårt att leverera?

Ericsson vinstvarnar och faller 20%. Finska Wärtsilä som levererar motorer, relaterade produkter och lösningar samt service för rederi och energiproducerande marknaden gjorde detsamma, men det fallet begränsades till under 2%. Igår tog Alcoa ett dyk på drygt 10% efter att man inte levt upp till de så kallade förväntningarna. Rapportperioden kunde alltså ha börjat bättre.

Annars är det väl inte i gammelbolagen vi letar tillväxt och Ericson får tyvärr tillsvidare anses höra dit.

Bland de yngre föll Betsson också cirka 10 procent, detta dock utlöst av en synnerligen dyster prognos från Danske. Årslägsta är lämplig nivå tycker banken. Så mycket till analys var det dock inte. Inga tankar om intjäningssiffor nämndes i det Aktieräven tog del av? För övrigt kan man undra varför man inte avvaktar med analysen en dryg vecka till Q3:an, så man får aktuella fakta att gå på? Men luften är fri.

I portföljen är det också lite slagigt. Magnolia har hängt med fastighetsbolagen nedåt. Trots att man främst bygger, inte förvaltar bostäderna. Tyvärr var man inte vaken på stängningen under 115 kr och då är det kanske lika bra att invänta rapporten den 11 november.

 
Först ut i portföljen att rapportera är för övrigt EVO den 16 oktober, följt av Probi den 18:e

söndag 9 oktober 2016

Veckans graf: Bank (Morgan Stanley + SEB) & Fastighet (Balder)

Nyligen tittade vi på Wells Fargo. Kanske inte så mycket på själva aktien utan mer på ledningens bedrägliga beteende. Veckans graf håller sig kvar i finansvärlden.
 
Marknaden verkar allt mer prisa in en räntehöjning i december, dock utan att index fallit nämnvärt. En tolkning är att konjunkturen (den amerikanska) bedöms tillräckligt stark för att klara en mindre uppjustering. Samtidigt har banker, som skulle må bättre av lite högre räntenivåer, fortsatt uppåt. Den amerikanska tioåringen har också trendat uppåt sedan juli och nosar nu på sitt 200-dagars medelvärde. Bankerna har mycket riktigt hängt på. Nedan ser vi Morgan Stanley som nu bildat en cup-with-handle.
 
 
Detsamma gäller de svenska bankerna. Här har vi min bankfavorit SEB i en motsvarande formation. Kanske läge att ta en position?
 


En bransch som helst inte ser stegrad ränta är fastighetsbolagen. Placerarna ser nu ut att byta ut de tidigare heta aktierna. Ett av flera exempel är Balder. För en månad sedan bröts den stadiga uppgången. Ett tydligt varningstecken kom då aktien under hög volym föll under 10 veckors MA. En ofta bra säljsignal. I Balders fall hade den fungerat utmärkt.

fredag 7 oktober 2016

Greed is Good @ Wells Fargo

Wells Fargo har inte haft nöjet att följa den positiva banktrenden. Det såg dock ut att vara nära ett trendbrott innan det avslöjades ännu en bankskandal. Personalen ska ha pressats att öka kundernas tjänster i banken genom att upprätta olika fejkade tjänster. Till exempel öppna kreditkort utan ansökan, med mera.
"Accusations that its employees created up to 2 million unauthorized consumer accounts to jolt sales figures and hit sales targets."

Wells Fargo

Noterade för övrigt i veckan att förtroendeindex visar att trenden med allt lägre förtroende för de svenska bankerna består. Någon menade att det beror på att vi allt mer sällan träffar på banktjänstemännen i och med digitaliseringen. Det kan förstås vara en delförklaring. Ett annat problem är väl att när man väl tvingas konfrontera personalen, så är de ofta illa pålästa och mest intresserade av att sälja någon annan produkt, än den man faktiskt är där för att diskutera.

Några större följdverkningar för Wells Fargos ledning har det dock ännu inte blivit. Med ett undantag. Senator Warren kallade bankens CEO till utfrågning och då blev det i alla fall en rejäl utskällning. Här analyserat av Colbert i the Late Show.
onsdag 5 oktober 2016

Köpa i Ad City Medias ägarspridning?

I morgon är sista dag att teckna sig för en ägarspridning i City Media.

"A City Media AB (publ) "AdCityMedia" är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö."

Eftersom vi gillar ledande och trenden digital känns det som ett intressant case, även om mediahypen inte är i närheten av Engelska skolan. Dessutom visar bolaget både vinst och bra tillväxt. Digitala tavlor lär komma allt mer eftersom de ger ett betydligt mervärde än traditionella billboards. Se bara på hur fotbollsmatcher pryds av diverse "julgransbelysning" runt planen.

Från Q2:an hämtas följande, men den som är intresserad bör förstås läsa hela prospektet:
Till frågetecken hör kort historik, noterad på First North, + låg omsättning, som dock kan öka efter ägarspridningen. Dessutom lär det finnas många fler spelare i branschen.

En undran är också hur skylten som pryder kvartalsrapporten och misspryder huset från 1814 fått tillstånd?

Låg omsättning försvagar den tekniska analysen. Dessutom har ägarspridningen och dess kurssättning fått kursen att dala på slutet. Men kan man leverera fortsatt tillväxt så bör det finnas utrymme på ovansidan, eller? Får sova på saken, men inte omöjligt att det blir en post?


måndag 3 oktober 2016

Uppdaterar fundamenta, funderar på utdelningar samt veckans graf

Lite glest med inlägg just nu, vilket beror på lite mer att göra både på jobbet och privat. I helgen har jag dock påbörjat en fundamental nystart med sikte på kommande rapportperiod. Inget revolutionerande, utan helt enkelt en ambition att uppdatera och samla data kring de mest spännande tillväxtbolagen i ett Excelark. Det senare för att kanske kunna göra lite egna jämförelser och tabeller på sikt?

Silverräven har också vilat på hanen en längre tid, men hoppas nu fylla portföljen upp till 10 bolag innan årsskiftet. I dagsläget äger han ITAB (rek i DI), NetEnt, Tomra och AMN Healthcare (AHS - som inte har sin bästa period!)  För att lyckas med det börjar det ju bli hög tid trycka på köpknappen. Bland annat funderar han på att tillföra lite mer cashflow i form av utdelningar. Han har också inhandlat Hernhags nya bok som inspiration. Aktuella köp måste förstås även kunna matchas mot Silverrävens 3T:n: Trend, "Topdog" & Tillväxt.

För att få fart på inläggen introducerar Aktieräven också veckans graf. Det kan gälla en aktie eller ett index som vi noterat i ett särskilt läge eller som påverkats av någon aktuell händelse. Idag kollar vi på HiQ som också återfinns i portföljen.

Börsveckan kör IT-konsult vecka och rekar bland annat HiQ. Vilket fick aktien att stiga nästan 5%. Aktien bröt annars upp från en sex veckors tight sidled formation redan i början på september. Efter en rekyl mot utbrottet är aktien nu inne på sin tredje starka vecka. Observera särskilt den ökade volymen under förra veckan. Ett litet varningstecken är samtidigt utbrottet ovan övre trendlinjen?Mest läst