söndag 23 oktober 2016

Hur tillväxtbolagen rapporterat (med betyg) vecka 42

Försökte att skanna listan på bolagen som rapporterar resten av veckan och bocka för de som faller i närheten av tillväxtbolag. Ja, några andra tungviktare att bevaka slank också med. Portföljbolag i kursivt. Har jag missat något?

Nu uppdaterat med några huvudpunkter från rapporterna och ett snabbt betyg (grönt, gult eller rött). Betyget avser främst utfallet jämfört föregående år. Här har vi alltså i princip inte tagit hänsyn till eventuella kommentarer om bättre framtidsutsikter.

Tisdag:
Avanza: redovisade ett rörelseresultat på 122 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016. Väntat var 108 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Avanza bedömer att kostnaderna kommer att öka med 15 till 20 procent under 2017, för att återgå till en kostnadsökningstakt på 8-10 procent i årstakt under 2018.

Probi: Probiotikabolaget Probi nådde försäljningsrekord för ett enskilt kvartal under det tredje kvartalet 2016. Nettoomsättningen ökade 72 procent till 89,2 miljoner kronor, från 51,9 miljoner samma månader i fjol. Sammantaget ökade Probis rörelseresultat i kvartalet till 30,7 miljoner (16,3).

Fortnox: Programvarubolaget Fortnox rapporterar sitt bästa kvartal någonsin i tredje kvartalet 2016.
Nettoomsättningen steg med 52 procent till 49,1 miljoner kronor (32,2). Rörelseresultatet blev 15,4 miljoner kronor (7,8), motsvarande en rörelsemarginal på 31,4 proecnt (24,2). Nettoresultatet uppgick till 11,5 miljoner kronor (6,1), motsvarande en vinst per aktie på 0,20 kronor (0,11). Minus för stor insiderförsäljning.

Onsdag
Intrum Justitia: Rörelseresultatet 10% över prognoser. "På vissa av våra marknader ser vi till exempel goda möjligheter att växa genom förvärv av säkerställda fordringar. Inom såväl köpta fordringar som inom kredithantering ser vi god potential att växa inom kundsegmentet för små och medelstora företag

HIQ: Prickar resultatprognos, höjer marginalen till 13,3 procent Q3. Omsättningen uppgår till 352,1 (316,6) Mkr · Vinst per aktie uppgår till 0,68 (0,56) kr · Kassaflödet från rörelsen uppgår till 15,7 (14,7) Mkr

Byggmax:
Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat per aktie på 2,8 kronor (2,5). Nettoomsättningen blev till 1.768 miljoner kronor (1.427). Nettoomsättningen i jämförbara butiker minskade med 0,3 procent (+13,5).Byggmax försäljningstillväxt i jämförbara butiker var -0,3 procent under det tredje kvartalet till följd av en lägre tillväxt i marknaden och tuffare jämförelsetal från 2015 (+13,5%).

Proact: Omräknat till SEK minskade intäkterna med 4 % till 594 (617) MSEK. · EBITDA ökade och uppgick till 39,8 (39,7) MSEK. · Resultat per aktie uppgick till 2,18 (1,78) SEK.

Torsdag
SEB: Operating income SEK 10.8bn (11.1), operating expenses SEK 5.4bn (5.3) and operating profit SEK 5.2bn (5.5).  • Net credit losses SEK 197m (221). Credit loss level 0.05 per cent (0.06). • Return on equity 12.3 per cent (14.0) and earnings per share SEK 1.91 (2.07). obs SEB jämför med Q2.

Betsson: Det starka resultatet i tredje kvartalet visar att våra utmaningar under andra kvartalet var av tillfällig karaktär. Investeringarna i Betssons Kasino- och Sportboksprodukter har drivit intäktstillväxten under kvartalet där exempelvis Norden växte med 22 procent. Resultatet Q3 efter skatt uppgick till 254,1 (247,0) mkr, motsvarande 1,84 (1,78) kronor per aktie. Årsresultatet släpar på grund av Q2 dippen ännu något jämfört 2015 - 4,58 jämfört (4,87) kronor per aktie.

MTG: Den organiska tillväxten låg 7 procent, och det är den högsta nivån sedan våren 2011.

Dustin: It-grossisten Dustin redovisar ett resultat efter skatt på 25,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (29,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:33 kronor (0:39). Omsättningen uppgick till 1.952 miljoner kronor (1.759) och bruttomarginalen till 15,3 procent (14,2).

Husqvarna: Husqvarnas rörelseresultat för årets tredje kvartal blev 431 miljoner kronor - något bättre än konsensus som var 416 miljoner. Omsättningen stannade på 7.349 miljoner kronor, marginellt över väntade 7.254 miljoner.

Mycronic: Orderingången uppgick till 367 (559) MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 497 (605) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 148 (262) MSEK.  Resultatet per aktie uppgick till 1,17 (2,33) SEK.

Vitec: Resultatet per aktie uppgick till 0:48 kronor (0:65). Nettoomsättningen uppgick till 164 miljoner kronor (152). Rörelsemarginalen uppgick till 11,8 procent (16,8). Resultatet före skatt uppgick till 17,1 miljoner kronor (24). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 17,9 miljoner kronor (7,2).

Atlas Copco: Orderingången ökade med 11% till MSEK 26 696 (24 149), en organisk ökning med 7%. Intäkterna ökade med 3% till MSEK 26 528 (25 723). Justerat rörelseresultat var MSEK 5 189 (5 239), vilket motsvarar en marginal på 19.6% (20.4). Vinst per aktie före utspädning var SEK 2.78 (3.12)

IAR system: Nettoomsättningen uppgick till 81,1 (79,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 28,5 (25,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 35,1 (31,3) procent. Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 2,18 (1,90) SEK. Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 32,1 (20,6) MSEK.

Avensia: Tillväxten fortsatte under årets tredje kvartal, omsättningstillväxten var 35 % jämfört med motsvarande kvartal 2015. Rörelseresultat växte samtidigt till 3,5 MKR (1,2). Beläggningen var god under kvartalet med stark efterfrågan från befintliga kunder och ett bra inflöde av nya kunder. Resultat per aktie 0,08 (0,03) SEK

Fredag
Billerud Korsnäs: Försäljningsvolymerna ligger på samma nivå som kv 3 förra året. Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 2,41 (3,49). "Utvecklingen är fortfarande stabil och jag är nöjd över att vi levererar de förväntade resultaten".

NetEnt: Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 27,7% till 357,4 (279,8) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till 129,4 (105,3) MSEK, en ökning med 22,9% · Rörelsemarginalen var 36,2 (37,6)% · Periodens resultat uppgick till 119,2 (97,6) MSEK, en ökning med 22,2% · Vinst per aktie uppgick till 0,50 (0,41) SEK efter utspädning · 11 licensavtal med nya kunder tecknades, 8 nya kunders kasinon driftsattes.

Ework: redovisar ett resultat efter skatt på 15,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (14,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:88 kronor (0:85).

Micro S: Nettoomsättningen ökade med 20,2 procent till 71,6 (59,6) mkr, (21,9 procent i lokala valutor) · Rörelseresultatet ökade till 23,3 (15,3) mkr · Rörelsemarginalen uppgick till 32,5 (25,7) procent (33,2 procent i lokala valutor) · Resultat efter skatt uppgick till 18,3 (12,0) mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,99 (0,66) kr · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,5 (14,4) mkr

Assa Abloy: Vinst per aktie Q3 ökade till 1,91 kr/aktie (1,86 kr). Faller dock på utfallet i Kina: ”Årets tredje kvartal visade en tillfredsställande tillväxt för ASSA ABLOY generellt sett med undantag för Asia Pacific. De mogna marknaderna hade i allmänhet en god utveckling medan tillväxtmarknaderna visade en fortsatt dämpad efterfrågan undantaget Latinamerika och Indien.

ÅF: Nettoomsättningen uppgick till 2 348 (2 147) MSEK. Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster uppgick till 162 (143) MSEK. Rörelsemarginalen var 6,9 (5,2) procent. Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,63 (0,84) kronor.

Magnolia - byggfavorit hos börsveckan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst