ETF-portföljen

Vi sprider numera våra risker internationellt genom att använda oss av olika ETF:er. Placeringar gör regelbundet. Inledningsvis varje månad, senare förmodligen per kvartal/halvår.

Tills vi når en viss nivå är vikterna lika. På sikt kan det komma att ändras.

Strategin är buy and hold, men med någon typ av rebalansering. Troligen att framtida kapital främst går till laggande sektorer.

Aktuella ETFer är:

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

iShares Latin America 40 ETF

Vanguard European Stock Index Fund

iShares MSCI India ETF

I portföljen samlar vi även innehav av metaller (Guld och Silver) och bolag relaterade till råvaror.

Portföljen kan du följa på Shareville som "Fox of Silver".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst