måndag 12 augusti 2019

Yieldkurvan indikerar höststormar på börsen?

Rapporter, tullkrig och lågkonjunktur
Fokus nu senast har förstås varit rapportperioden, som bjudit på minst sagt blandade resultat. Störst portföljbesvikelser har vi sett i Proact, Kindred och i utdelningsportföljens Nordea. Mer positivt bedömdes SEB, AdCityMedia och Sampo. Den senare bjöd också på en extra utdelning i form av några extra Nordea aktier.

Börserna har samtidigt hostat till under sensommaren. Tullkriget USA (Trump) mot världen och i synnerhet Kina har fått nytt bränsle och pessimisterna spår ånyo en kommande lågkonjunktur. Det sker en oväntat snabb inbromsning av högkonjunkturen i svensk ekonomi, skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste konjunkturrapport. Samtidigt väntas högkonjunkturen bestå året ut men ebba ut gradvis under 2020. Motpolen är istället räntesänkningen i USA och övriga centralbankers fortsatta fokus på låga räntor.

En inverterad yieldkurva spär dock på den mer negativa typen av utsikter eller som Barrons skriver "The bond market smells big trouble ... Around the world, even the safest bond markets are priced for bad outcomes, and fixed-income investors should prepare for a bumpy ride.".

Lurigt läge
Ett minst sagt lurigt läge för en investerare och just nu känns det trots allt bra att sitta på en relativt stor kassa, efter det att vi varit mycket passiva under årets första hälft. Baksidan är då att vi inte kunnat dra nytta av uppgången under våren och att vi därför också överlag ligger efter mot index. Sommarledigheten har samtidigt gjort oss sugna på en nystart och funderingar finns på en kompletterande typ av tillväxtportfölj av mer långsiktig karaktär. Spännande tider väntar.Mest läst