onsdag 18 juli 2018

Cellavision Q2:an - en analys

En gammal favorit, Cellavision, kom med en positiv rapport igår. Det var dock ett tag sedan vi var inne i aktien, så därför kan det vara läge att titta lite på var den befinner sig fundamentalt.

Rapporten säger i korthet:

CELLAVISION


"STOCKHOLM (Direkt) Cellavision, som är verksamt inom system för automatisk bildanalys av blod och andra kroppsvätskor, hade en nettoomsättning på 91,9 miljoner kronor under andra kvartalet 2018 (78,7).

Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 31,6 miljoner kronor (24,6) och rörelsemarginalen blev 34,4 procent (31,3). Resultatet före skatt uppgick till 31,8 miljoner kronor (24,2).

Resultat per aktie uppgick till 0:98 kronor (0:81) och kassaflödet före utdelning uppgick till 26,1 miljoner kronor (11,2). Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent."


Historiskt kan vi finna att försäljningstillväxten är i linje med rapporten, det vill säga knappt 15%. Snittet för vinsttillväxten har varit än högre de senaste fem åren, men fallande. Vinstmarginalen har däremot varit stigande och Q2:ans är definitivt högre än snittet. Är detta uthålligt är det förstås rejält positivt.

Vi väljer att basera vår hitta kursvinnare analys på en fortsatt stabil försäljningstillväxt och en genomsnittlig vinstmarginal om 30 procent. Utdelningsandelen förutsätter vi blir oförändrad. P/e-mässigt betalas Cellavision ofta över 30, men har också haft tal uppåt 60. Vi sätter intervallet till mellan 10 och 50. Vad vi tror om en eventuell nedsida kan påverka om vi hamnar i ett köp eller behåll. Stöter bolaget på problem eller om vi går in i en björnmarknad kan vi inte utesluta en halvering av kursen. Vi sätter nedsidan till 86 kr eftersom där finns ett visst motståndsområde.


Detta gör att aktien med dagens kurs på 206 kr hamnar precis i slutet av köpzonen. Förväntad avkastning är också god givet att bolaget kan leverera i enlighet med förutsättningarna analysen.

Tekniskt har aktien gjort ett utbrott från en längre konsolidering, vilket förstås inte gör saken sämre. ABG höjde idag även sin riktkurs till 225 kr. Tyvärr gick uppgången väl fort och aktien är upp över 5% från köppunkten, vilket tills vidare håller oss borta, men bolaget platsar förstås på bevakningslistan.


Så tyckte för övrigt VD:

"Andra kvartalet 2018 är CellaVisions näst bästa kvartal någonsin med försäljning om 91,9 MSEK (78,7). Jämfört med samma period 2017 ökade omsättningen organiskt med 15 procent och vi hade en stabil försäljningsökning i alla våra regioner. Lönsamheten utvecklades väl i kvartalet med ett rörelseresultat om 31,6 MSEK (24,6), motsvarande en rörelsemarginal om 34,4 procent (31,3). Lönsamhetsutvecklingen är ett resultat av CellaVisions effektiva indirekta försäljningsmodell som möjliggör geografisk expansion med fortsatt god kostnadskontroll. Kvartalets kassaflöde före utdelning ökade till 26,1 MSEK (11,2). Ökningen är framförallt ett resultat av den högre faktureringsvolymen."

måndag 9 juli 2018

Sommar med Magnolia och nya aktierutiner?

Idag börjar semestern. Det innebär också lite extra tid för aktiemarknaden, vilken annars varit begränsad det här året, något som tyvärr också avspeglat sig i låg aktivitet på bloggen. Efter sommaren hoppas vi på en nystart och för att skapa en ny vana behövs rutiner. Exakt vilka kan vi ägna sommaren åt att fundera kring. En tanke för bloggen är att baserade den kring minst en hitta kursvinnare-analys per två veckor.

Det är samtidigt viktigt att inte gör sin aktierutin allt för komplicerad. Tryter tiden bör du kunna klara av det nödvändigaste under en söndagskaffe. Som can-slim investerare tänker vi oss att vi åtminstone bör ha koll på...
  • Huvudtrenden, snackar vi tjur eller björn.
  • Tekniska säljsignaler i vår portfölj.
  • Distributionsdagar i en uppåttrend, dvs närmar vi oss en kortare eller längre dipp?
  • Tekniska köpsignaler i vår portfölj (fylla på positioner).
  • Tekniska köpsignaler från vår bevakningslista.
  • Kommande rapporter.
  • Uppdatera vår bevakningslista.

Magnolia Bostad
kom med sin Q2 rapport idag, varför aktien får bli först ut i vår nya bloggidé. Bolag likt Magnolia, som ofta naturligt har svängningar i intjäningen mellan kvartalen beroende på exempelvis långa byggprojekt är kanske inte de mest lättanalyserade. Vi försöker oss dock på en raggarkalkyl för att se vad vi borde kunna förvänta oss om bolaget får vind i seglen. Vi är konservativa och utgår från perioderna med den lägre vinstmarginalen på drygt 15%. Bolaget söker tillväxt och etablerar sig till exempel just nu i Göteborg. Vi nöjer oss ändå med 20% i snitt avseende försäljningstillväxt (i jämförelse med förra årets 75%).


P/e mässigt har Magnolia (ofta felaktigt jämförd med Oscar och Tobin) tillhört börsen lägsta med ensiffriga tal. Framöver räknar vi därför med ett intervall på 5-20. Vi tror inte heller på någon direkt utdelningsökning. Lägsta kurs de senaste tre åren har varit 45 kr och vi hoppas den inte kommer behöva underskridas. Det ger följande scenario för de kommande fem åren:


Aktien har rört sig uppåt de senaste månaderna efter en revansch i Q1:an. Q2:an är inte lika stark, men för helåret ser det ljust ut. Den största triggern är kanske annars att man nu är noterad på Nasdaq, vilket möjliggör bättre bevakning och möjliggör fler större aktörer på köpsidan. Följaktligen bör det finnas tillräckligt med tillväxt i Magnolia för att vi fortsatt ska vara intresserade.

Mest läst