söndag 25 september 2022

Vecka 37. Vår nästa botten gäller fortfarande

Centralbankerna fortsätter med räntehöjningarna. Den svenska klipper till med en hel procentenhet. Framtida svenska höjningar signaleras samtidigt som måttliga till skillnad mot FED som ska göra allt som krävs. Det slår förstås åter mot den svenska kronan som tappar mot de flesta större valutor. Vi behöver alltså uthärda inte bara inflation och högre räntor, utan även en ännu svagare valuta.

Högre räntor i en het marknad behöver normalt inte direkt slå mot aktiekurserna. Tills höjningen blir för stor att ignorera. Den här gången handlade det dock inte bara om att kyla av en hög efterfrågan, så i princip alla höjningar har följt av ytterligare nedgångar. Just nu är det svårt att se en botten, vilket också är skälet till att vi bantat tillväxtportföljen väsentligt. Vi är inte heller främmande för fler försäljningar. Senaste veckan avvecklade vi exempelvis Mips, även om vi tror på bolaget på sikt.

Det finns dock ett flertal bolag kvar i tillväxtportföljen, även om flera består av mindre positioner. I portföljen har vi nu strukit riktkurser och istället skrivit en kommentar till vår syn eller tanke om aktien. Läs gärna. 

Någon action i canslim-portföljen lär vi dock få vänta på. Ett kriterium är exempelvis att aktien bör befinna sig ovan 150 och 200 MA. Få aktier befinner sig på de nivåerna.

Vi köper ju heller inget utan att först få en follow-thru. En spaning på Nasdaq visar att vår tidigare karta fortsatt kan vara aktuell. I så fall finns det mer fallhöjd kvar... 


fredag 16 september 2022

Vecka 36. Mellan jobb...

Har Aktieräven gått och blivit arbetslös? Nej i det verkliga livet tuffar ännu tjänstearbetet på i oförminskad skala. I vårt andra arbete som investerare känns det dock som vi är på väg mellan arbeten. Vi avser ju att åter växla över till en tydligare canslim-strategi för att försöka maximera potentialen av nästa tjurmarknad. Det innebär samtidigt att vi behöver avveckla mycket av vår nuvarande tillväxtportfölj. Det är här känslan av mellan jobb infinner sig. Vi ser fram emot att ta tag i vår nya utmaning, men har några månader kvar på det tidigare jobbet där vi försöker göra ett snyggt avslut. Tyvärr innebär det också många surdegar att hantera. Vi behöver också avgöra om det är någon aktie som ska tas med till det nya arbetet. I veckan har vi till exempel avvecklat kvarvarande vinst i Thule, samt de norska Meltwater och Huddly.

Utdelningsportföljen har fyllt på med pengarna från Leo Vegas. Överväger här mer bank eller NP3 Pref.

Kassan börjar härmed fyllas rejält och vi börjar närma oss 40 procent, vilket då inkluderar nysparande som i år inte hittat sin placering. Canslim funkar bäst i "Stage 2" och dit är det i nuläget en tid kvar. Vi ser också att även trendande aktier har svårt att stiga vidare på utbrott och att det är lätt att bli utstoppad. Ett undantag har varit Arctic Paper som nu kan komma att bygga ännu en bas. Vi ser samtidigt att volymen ökat rejält, vilket gör att den nu är väl uppmärksammad och att ett nytt utbrott därmed kan få svårare att lyckas. Att det är en fjärde eller femte bas styrker den tesen.


Det mest signalerna pekar också på att det krävs en rejäl recession med stigande arbetslöshet för att få bukt med bland annat rådande inflation. Det innebär tyvärr att fler kommer behöva uppleva känslan av att vara mellan jobb. 

onsdag 7 september 2022

Vecka 35. Med vinden i ryggen

Årets tråkigaste börsmånad lever upp till sitt rykte och få gröna skott i sikte, men det hör väl hösten till. Vi har nu i princip avvecklat förra årets magiska portfölj. Portföljen tillsammans med metallinnehaven föll -10,5%. Vilket dock var bättre än OMX PI på - 25,1% under samma tid. Bäst gick Lundin Energy som numera övergått till Orrön respektive AKER BP. Ferronordic var givetvis en annan jordfräs, medan Knowit gick desto bättre.

Förra veckan rapporterade sista bolaget i tillväxtportföljen. Eolus Vind blåste i samma riktning som flera branschkollegor och utlöste också en kopp med handtag. Vi följer aktien med sikte på i första hand 20-25%.
Mest läst