lördag 28 januari 2023

Utdelningsportföljen - Tele2

 Vi går vidare i vår översyn av bolagen i utdelningsportföljen. Tele2 beskriver sig som "ett värdebaserat tillväxtföretag med målet att bli den ledande telekomoperatören i Norden och Baltikum". Tillväxten har samtidigt inte varit på topp de senaste åren, utan det har snarare handlat om konsolidering. Nu är vi dock här främst för utdelningen och som Aktiespararen skriver är detta en riktig kassako. Detsamma tror även att bolaget kan öka rörelsemarginalen till över 20% framöver när 5G utbyggnaden börjar bli klar.

Vi antar att vinsttillväxten framöver i snitt blir ensiffrig, men på gränsen till två, det vill säga 9 procent. Ett p/e mellan 10-20 verkar rimligt, samtidigt som utdelningen fortsätter ligga på 80 procent. Aktieåterköp och bonusutdelningar kan tillkomma.

Vi får då att aktien är köpvärd upp till 110 kr och riktkurs blir 152 kr. Rapport nästa vecka.söndag 22 januari 2023

Vi börjar syna utdelningsportföljen - Balco

Balco har tagit rulltrappan nedåt det senaste året. Misstänksamheten mot byggbranschen slår förstås även mot ballkonginstallatörer. 90% av Balcos verksamheter lär dock utgöras av renoveringar, varför halt av nybyggnation inte har huvudpåverkan. Nu skjuts förstås även renoveringar på framtiden så viss kursnedgång är förståelig.

Balco har som mål att växa försäljningen med 10% per år. Vinstmarginalen de senaste åren ligger enligt Hittakursvinnare på omkring 10%. Vi tar det som utgångspunkt för vår värdering och även att utdelningen ligger kvar på nuvarande andel. P/e talet har varierarat mellan cirka 38 som högst och 10 som lägst de senaste fem åren. Vi sätter ett spann på 15 till 30. Vi sätter 30 kr som möjlig bottenkurs.

Utfallet blir att Balco kan vara köpvärd till 85 kr med en långsiktig riktkurs på 141 kr, allt annat lika.

Likt börsen har Balco vänt upp något, men vill vi öka andelen känns det inte särskilt bråttom. Till exempel kan vi vänta in årets utdelningsförslag. 
  

  

söndag 8 januari 2023

Snart börjar börsåret - utblick 2023

Visst börserna har varit öppna ett antal dagar sedan nyår, men folk är fortfarande på semester och omsättningen har ännu varit relativt låg. Värdeaktier ser fortsatt ut att gå bra, medan tillväxtaktier inkluderande vinstbringande, i bästa fall fått blygsamma stegringar. Flera nedtryckta småspararaktier har också noterat betydande uppgång, kanske med bidrag av den låga omsättningen.

Vad vi tror?

I år avstår vi ifrån att försöka förutsäga marknaden. Det är inte i linje med våra strategier och förde oss förra året, likt vid andra tillfällen, in på villospår. Vi vill istället...

  • Agera utifrån marknaden och försöka hitta in- och utgångar i tillväxtaktier när trenden är den rätta.
  • Köpa utdelningsaktier med rimlig avkastning, kontinuerlig någorlunda jämn avkastning och till en rimlig värdering. Här krävs förstås en viss prognos om framtiden för det enskilda bolaget.
  • Hålla en mindre del av portföljen i alternativa som guld, silver eller andra råvaror.
För att göra det har vi ägnat delar av helgerna till att...
  • Försökt hitta en kompletterande trendindikator för marknaden som inte är alltför komplicerad. 
  • Uppdaterat våra bevakningslistor till att avspegla både de bästa bolagen samt de bättre bolag som ligger närmast en stage 2.
  • Påbörjat en analys av våra utdelningsbolag (kommer förhoppningsvis till bloggen inom kort).
Vad andra tror?
Om man letar går det ju att hitta de flesta bedömningar om det kommande året. Allt ifrån att vi står inför den värsta börskraschen i mannaminne till att vi får en rejäl vändning upp. En mer nyanserad bild tycker vi ser ut ungefär som så här.

- Riksbankerna kan komma att höja räntan ytterligare, men långräntan kan vara nära sin topp.
- Inflationen kommer mattas och vända ner under 2023.
- Vi kommer se en recession 2023.
- Vinstförväntningarna är dock fortsatt för höga och kan behöva justeras ned.
- Dollarn bör också toppa under året, vilket skulle kunna gynna tillväxtmarknader.
- Aktiemarknaderna kommer hitta en botten under året.

Aktuell trend?
Som vi ser det är OMX i en konsolidering med vissa tecken på vändning uppåt. Vi vill därför se ett utbrott från den kanal vi noterat i grafen för att ta lite större positioner i någon riktning. I övrigt har också avvecklat vår canslim position i Atlas Copco efter att utbrottet stagnerat. Lite tidigt visade det sig, men vi ville inte heller låta en hyfsad vinst övergå i förlust.

   

Mest läst