söndag 30 oktober 2022

Dedicare, Enquest & Evolution

En follow-thru förra veckan i Nasdaq har den här veckan följts av ytterligare uppgång, trots mindre bra rapporter från flera tech-jättar. Utvecklingen är samtidigt inte lika spikrak som den i framförallt Dow, som till och med nått 200MA. Det innebär förstås att vi mer aktivt kan börja pröva case i aktier som bildat potentiella baser.

Dedicare finns ju i vår utdelningsportfölj, men som vi pekat på tidigare nu snarare visar tillväxtpotential. Efter senaste rapport har man nu fullbordat en ny bas.

Enquest ligger och lurar på ett utbrott. Här spelar förstås oljepriset in.


Evolution kom med ännu en stabil rapport. Aktien har stigit, passerat 200MA vilket åter får oss intresserade, samtidigt som den i en försiktig värdering och gynnsam marknad bör stå betydligt högre. 


söndag 23 oktober 2022

Betsson - Stöds trenden i kommande rapport?

Betsson tillhör en av få aktier som seglat ovan 200 MA i år. Därtill har man gjort ett par fina utbrott. Vi har inte riktigt haft aktien på bevakning framförallt därför att FA inte riktigt övertygat. Visserligen har omsättningen ökat, men vinst och marginaler har inte gått i samma riktning. I veckan är det rapport och vi får då se om det kan finnas anledning till att bevaka nya köplägen?onsdag 19 oktober 2022

NASDAQ - Ompröva bottenscenariot?Ett scenario är en möjlig bild av framtiden tänkt för att överväga olika strategival om det spelar ut. Den här bilden från tidigare av Nasdaq har vi byggt på bland annat genomsnittliga tider för nedgångar, fibbonaci, och tidigare avvikelser från 200MA. Vi börjar alltså närma oss punkt C där vi kunnat tänka oss en uppstuds eller än bättre en vändning. Vi tycks se en studs, men det ekonomiska läget i övrigt gör att en vändning tyvärr känns väl tidig. 

Tittar vi på botten i OMX ser vi inte (ännu) någon follow-thru. Istället fick vi idag åter ett stopp vid 50MA och högst volym på en röd stapel.


"There is a time to go long, a time go short and a time to go fishing. As a long-only investor, it’s time to go fishing." Macro-Alf

Vi man ändå blicka framåt kom Atlas Copco med en fin rapport. ATCO lär inte bli en tiodubblare, men väl värd att ha på bevakningslistan inför kommande uppgång, om inte annat som en indikator för läget i marknaden.  torsdag 13 oktober 2022

vecka 41. Svensk inflation 9,7% och här för att stanna?

Tycker oss hört allt fler uttalanden den senaste tiden om att inflationen redan har toppat och att en börsbotten troligen är nära. När vi studerat mer betrodda makroanalytiker tror vi dock att detta är en felaktig slutsats. Vi ser också idag att färsk svensk inflation kommer in på nästan 10 procent.

Riksbankerna skulle alltså i likhet med 70-talet behöva dra till med rejäla höjningar för att få inflationen mot målbilden på cirka 2 procent. Vi är visserligen i en energikris likt 70-talet, inte minst Europa. Vi har ett krig att hantera, likt Vietnam. Men, som inte minst Lyn Alden påpekat flera gånger, så är situationen snarare likt 40-talet. Det vill säga inflation under hög skuldsättning, vilket kraftigt begränsar både riksbankers och politikers handlingsutrymme. Räntan kan inte höjas till nödvändig nivå på grund av för höga budgetunderskott eller som i Sveriges fall, överbelånade hushåll. Ekonomisk politiska utsvävningar får återverkningar, vilket vi sett i Storbritannien, samtidigt som påverkan på hushållen måste begränsas - helikopterpengar.

Inflationsbromsen ser alltså ut att vara en recession. Men inflationsfaktorerna försvinner tyvärr inte. Begränsande faktor som bara har långsiktiga lösningar, exempelvis demografi, olja, energi, och geopolitik eller "handelskrig" lär överleva en recession och poppa upp igen.

Även om börsen är framåtblickande, så är det troligen svårt att se bortom en recession innan den åtminstone slagit till med viss kraft. Vi gör dock inga placeringar bara på tro, utan vill se tecken på att en vändning kan stå för dörren. Ett sådant tecken kan vara ledande aktier som rör sig i motsatt riktning. Just nu tycks dock flera förvaltarfavoriter fortsatt röra sig söderut. Nedan finner vi två exempel BE Group (som också vinstvarnat) och Líndab (ofta lovordat).

Har vi gjort då gjort några förändringar senaste tiden? Inget på aktiefronten, men vi ökat lite i guldportföljen.

söndag 2 oktober 2022

Aktieräven firar tioårs jubileum!

Hösten för tio år sedan startades Aktierävens blogg. Vi hade överlevt finanskrisen, men hösten 2012 var fortsatt en skakig period efter att börsen dippat rejält 2011. Det var först i ingången mot 2013 som det tog fart på allvar. Vi behövde en ny strategi och bloggen blev ett sätt att registrera våra tankar.

När vi går in mot tio nya år gör vi det med lite samma ingång. Vi vill åter koncentrera strategin kring canslim och med börsen i björnläge finns gott om tid att förbereda för kommande positioner. Ett tydligt tecken på detta är att vi idag bara kan finna 27 vinstgenererande aktier (+p/e) ovan 200MA. 

SÅ TROTS ELLER TACK VARE DEN MÖRKA BÖRSHÖSTEN SÅ SER VI FRAM EMOT TIO NYA TILLVÄXTÅR.

Det kommer givetvis bli volatilt, men med tydliga placeringsregler hoppas vi fortsatt kunna navigera vidare mot ett rikare liv. 

Om vi fortsatt orkar blogga vidare under samma tid är en annan fråga. Tills vidare firar vi med en lite uppdaterad layout...Mest läst