måndag 28 mars 2016

Twitteranalysen: Lucara Diamond Corp

P-A på Twitter tyckte att en koll på Lucara kunde vara en bra påskövning. Minst sagt en utmaning, eftersom jag oftast försöker undvika konjunkturbolag, bolag med ojämn intjäning och bolag vars affärsmodell jag inte riktigt är införstådd med. Det sista går ju alltid att råda bot på med mer eller mindre instudering, men att lära sig diamantbranschen lär ta mer tid än en påskhelg. Därför måste vi varna för att den här övergripande analysen riskerar efterlämna sig fler frågor än svar. Men det kanske bättre diamanträvar kan komplettera?

Vad är då Lucara? Så här beskriver sig företaget i sin senaste rapport: "Lucara Diamond Corp. is a new diamond producer. It's two key assets are the Karowe mine in Botswana and the Mothae project in Lesotho. The 100% owned Karowe Mine is a newly constructed state-of-the-art mine which was fully commissioned in Q2 2012 . At the 75% owned Mothae project the company has completed the trial mining stage. The Mothae plant was put on care and maintenance while the Company investigates further development options. Both Mothae and Karowe are large scale assets with tonnage and throughput upside and production has consistently included large, Type IIA stones. Lucara is a member of the Lundin Group of Companies and is listed on the TSX Exchange, Nasdaq Stockholm and the Botswana Stock Exchange under the symbol "LUC".

Förutom att man alltså är diamantproducenter med två huvudsakliga gruvor i Afrika, varav produktion ännu främst bedrivs i Botswana, ingår bolaget i Lundingruppen, som för de flesta är mest kända för oljebolaget Lundin Petroleum.

Jag antog att priset på diamanter var något stabilare än på exempelvis olika metaller. Samtidigt som det verkar svårare att värdera diamanter, eftersom priset också avgörs av hur köparen kan tänkas använda stenen. Lucara skriver själva att: "There is no assurance that the sale price of diamonds produced from any diamond deposit will be such that they can be mined at a profit."

Förutom att verksamheten får anses konjunkturkänslig. Om än inte riktigt i samma nivå som metallråvaror? Så verkar det svårare att prognostisera hur stora fyndigheter man kan tänkas göra från ett år till ett annat. Variationerna i resultat mellan olika kvartal framgår också tydligt i tabellen nedan. En bra fyndighet bör dock över tid generera god avkastning, om man också kan hålla kostnaderna under kontroll.

Intäkterna skiftar stort mellan kvartalen i Lucara
 
Att diamantbranschen kan vara nyckfull poängterar bolaget själva: "The business of exploring for diamonds and mining is highly speculative in nature and involves significant financial and other risks which even careful evaluation, experience and knowledge may not eliminate".

Likafullt verkar det gå bra för bolaget just nu. På plussidan hittar vi:
  • Lägre försäljning, men högre marginal: "The decrease in operating margins was largely due to reduction in carats sold in 2015."
  • Förbättrad kostnadskontroll - "The Company’s focus on cost Control ... contributed to the Company achieving an EBITDA margin of 60%."
  • I juli 2106 är det tydligen också auktion för de mer glamorösa (stora) diamanterna som hittats. Detta kan naturligtvis också vara uppmärksamhetshöjare och trigger för aktien. Samtidigt finns ju alltid risken att auktionen inte lever upp till eventuellt högt ställda förväntningar.
Marknaden
En av de större producenterna i branschen, med en marknadsandel på omkring 29 procent - ryska Alrosa, prognostiserade nyligen att "marknaden för rådiamanter kommer att vara balanserad under de kommande tre åren, för att därefter vända till ett utbudsunderskott. Efterfrågan på diamanter bedöms enligt bolaget öka med i genomsnitt 2-4 procent årligen fram till 2025, medan utbudet bara tros stiga med cirka 2 procent per år".

I prognosen anges också att priserna på rådiamanter föll under 2015 med i storleksordningen 15 procent, sedan efterfrågan försvagats i spåren av den avtagande kinesiska tillväxten. Den andra jätten i branschen är för övrigt De Beers. Båda företagen har mött utmaningarna genom att dra ned försäljningsvolymerna under slutet av fjolåret, vilket i år givit högre priser. Allt enligt ett pressmeddelande.

Hur skall vi värdera Lucara Diamond framöver?
En analys från 2013 uppskattade livslängden för Karowegruvan till cirka 14 år. Här infinner sig nu i princip samma frågor som Redeye ställde sig i en analys redan för tre åren sedan, nämligen: Kan marknaden verkligen räkna med att bolaget kommer leverera den här mängden speciella och värdefulla stenar kontinuerligt. Svaret vi sedan fick blev utan tvekan ja. Kan vi räkna med samma svar om tre år?
  • Pessimisten tror att de bästa bitarna i gruvan är tagna. Alternativt att aktien är för oberäknelig eller riskfylld för att passa i portföljen.
     
  • Optimisten tror att gruvan har mer att ge och att den positiva trenden fortsätter.

Om vi nu tillhör optimisterna hur ska vi då värdera aktien?
Ja, nu blir det riktigt svårt. Först finns inte alltför mycket historisk data att luta sig mot i Lucara. Sen är ju, som vi insett ovan, såväl marknad och inte minst kommande fyndigheter mycket svåra att bedöma. Dessutom är det knepigt att veta vad man får betalt för de stora stenarna. Pareto Securities höjde just riktkursen för Lucara Diamond till 24 kronor från cirka 18:80 kronor. Pareto motiverar den högre riktkursen bland annat med en högre uppskattning än tidigare av intäkterna från Lucaras första försäljning för året av stora och ovanliga rådiamanter, som hålls den 13 april. Pareto räknar nu med intäkter på 43 miljoner dollar, upp från den tidigare uppskattningen om 35 miljoner. Därtill har diamantgruvbolag gynnats av den under vintern starkare marknaden, noterar mäklarfirmans analytiker.

Om vi antar att försäljningen i snitt kan öka med 8% per år, vilket skulle vara högre än prognosen för efterfrågeökningen för marknaden i stort ovan, och att vinstmarginalen faller tillbaka något till cirka 50% skulle en riktkurs på fem år kunna bli något över 30 kr. Nästan samma nivåer får vi om vi istället utgår från en vinsttillväxt med i snitt 10% per år (se bild). Aktien lämnar idag utdelning, något vi dock inte tagit med i beräkningen. Vi har vidare antagit att aktien betalas inom ett p/e-intervall på 5-15.Mot 2021

Aktien betalades senast i 16,70 kr. Undantaget alla risker skulle vi alltså befinna oss i det övre köpintervallet.

Tekniskt är det lite enklare just nu. Aktien bröt nyligen upp från en cup-formation vid 15.60 kr och ser ut att kunna gå vidare. I första hand mot tidigare topp på 18,40 kr.Även om Lucara troligen inte är något för vår portfölj, så ska det bli spännande att följa utvecklingen. Är det någon som är diamantexpert får ni naturligtvis gärna kommentera mina tillkortakommanden.

fredag 25 mars 2016

Påskbetraktelser: De aktivt förvaltade fonderna når inte sina mål

Påsken har inletts med lite trädgårdsarbete, bilfix och funderingar om hur strategin för en riktigt lång portfölj kan se ut. Nämnde för ett tag sedan att jag överväger att överföra mestadelen av de sparande jag har i fonder och liknande till en lång aktieportfölj. Ännu ett gott skäl till det kom i veckan.

Nämligen en ny artikel om att de aktiva fonderna för en ojämn kamp med att nå sina avkastningsmål refererad av Veckaqns Affärer i "De aktivt förvaltade fonderna når inte sina mål". Den här gången var det inte de svenska storbankernas aktiva passivitet som var i fokus, utan europeiska fonder generellt.

Till exempel hade S&P Dow Jones Indices, som gjort undersökningen, funnit att 100 procent av de aktivt förvaltade aktiefonderna som sålts i Nederländerna misslyckats med att slå sitt riktmärke de senaste fem åren. För Schweiz och Danmark var andelen fonder som underpresterat 95 respektive 88 procent.

Nu vet vi ju att alla fonder som utger sig för att vara aktiva och tar betalt som detta, inte alltid är det. Mest känt är väl Aktiespararnas kritik av Robur Swedbank som sålt dyra aktiva fonder, men sedan ägnat sig åt indexförvaltning.

Vad är då en aktiv fond? Aktiespararna räknar fonder med 60-100 % innehav som avviker från jämförelseindex som äkta aktiva fonder. Förvaltarna ska ha lyckats leta upp innehav som skiljer sig relativt mycket från jämförelseindexet, för först då finns en ärlig chans att slå index. Du kan kolla hur din Sverige fond ligger till på Fondväljaren. Noterar exempelvis att Carnegie Småbolag anses som aktiv, medan Lannebo Småbolag endast betecknas som halvaktiv.

I undersökningen ovan vet vi ju inte hur många fonder som faktiskt är riktigt aktiva, men när 100% misslyckas i Nederländerna verkar ju det förstås inte spela så stor roll.

Nu finns det förstås lägen när det är svårt att klara sig utan fonder. Att investera i vissa tillväxtmarknader medför, om det ens är möjligt, ännu allt för stora transaktionskostnader. Varför fonder här förstås fyller en funktion.

Vill vi välja fonder (vilket vi alla också tvingas till inom olika pensionslösningar) bör vi alltså om vi vill ha en aktivt förvaltad fond söka efter A) en duktig förvaltare, B) en fond som inte har för många innehav, C) innehav som i tillräcklig omfattning avviker från det index som ska besegras, D) att fonden främst tar betalt efter resultat, E) att fonden inte är så pass stor att det i sig medför begräsningar. En svår ekvation att få ihop.

Tråla inte på botten
En grundsten i alla portföljer bör vara att undvika bottenfiske. Igår kom två exempel på hur svårt det är att vända på krånglande verksamhet och hur det hjälper föga att vara långsiktigt i vissa aktier.

Anoto hade ett uppsving första halvåret 2015, men ännu en nyemission späder nu på den senaste tidens nedgångar. Sedan 2001 har det som vi kan se i grafen mest gått utför.

0
Långsiktighet i Anota

I ett tvåårigt perspektiv som nedan ser RNB kanske inte så tokigt ut. Förutom gårdagens bakslag på 20% förstås. Men den som för fem år sedan trodde att företaget skulle rida på både konsumtionsvågen och babyboom fick betala cirka 200 kr för det. Igår räckte det med strax över 14 kr.

Gör om - gör rätt

tisdag 22 mars 2016

Köper en gnutta Humana och en näve Raysearch

Plötsligt händer det!

Inte nog med att vi idag via börsintroduktionen tar in Humana i portföljen slog vi också till med ett köp i Raysearch. I Humana fick vi som brukligt är numera bara en gnutta av vad vi önskat i tilldelning, 50 aktier, men roligt att få vara med och spela.

Humana är kanske ännu inte riktigt på våra normala tillväxtnivåer, men knegar på och visar vinst. Oro för politiska krumbukter kan möjligtvis finnas kortsiktigt, men på lång sikt lär det här landet behöva all vård och omsorg som går att uppbringa. Får återkomma med sedvanlig överblick, till dess går det bra att läsa mera hos bland annat; Placera, Aktieingenjören, och Privata Affärer


Humanas första dag (introkurs 62 kr)

Raysearch har jag tittat på en tid. Aktien har en intressant produkt för tillämpning i samband med cancerbehandling. FA är kanske inte 100%-iga, men när nu aktien efter en längre tids sidsteppande visar en spännande cup-with-handle vill vi vara med och spela även här. Aktien passerade köppunkten på 119,50 under stigande volym för ett par dagar sedan. Fångade idag upp en hel position på 118 kr. Får även här återkomma med FA-kollen.

Raysearch i cup-with-handle
 

söndag 20 mars 2016

Amorteringskrav, kommande krasch i H&M samt om Intrum Justitia, EVO eller Fingerprint står inför ett större utbrott?

Amorteringskrav och fastighetsbolagen
Om aktiemarknaden ibland reagerar eller åtminstone överreagerar på vissa händelser, gäller ofta det omvända i politiken. Ja, kanske inte retoriskt, men när det gäller att gå till handling är startsträckan lååååång. Nu har man till slut baxat igenom ett amorteringskrav, för att som det heter råda bot på bobubblan. Kanske räddar det någon från att förköpa sig. Men finns det för få eller fel typ av bostäder är det förstås svårt att få ihop ekvationen.

Att det finns en så stor andrahands- och tom tredjehandsmarknad visar ju också att folk sitter på mängder med bostäder som de i dagsläget inte behöver. Dock också fullt rationellt i en bristsituation, eftersom har man väl fått tag i en lägenhet, vill man ju inte släppa den. Men svenska lägenheter är ju antingen hyres- eller bostadsrätter och får i normalfallet inte hyras ut i andrahand. Viljan att stäva detta verkar dock minimal. Kanske en marknad för Assa och Fingerprint som med lite smarta lås bara ger tillträde för de faktiska innehavarna? Alternativt tillåter man andrahandsuthyrning fullt ut och gör den marknaden mer transparant.

En annan vinkling på amorteringskravet är att alla partier ställt sig bakom. Här kan man ju undra varför vissa partier tycker att all fördelning av föräldraförsäkringen ska avgöras vid familjens köksbord, medan när det gäller hur mycket samma familj ska amortera på bolånet, så är det inga problem med en reglering? Dessutom ger troligen snedfördelningen av föräldraförsäkringen större ekonomiska och samhälleliga konsekvenser än att några amorterar för lite?

Ett amorteringskrav påverkar i andrahand byggarna, JM, NCC, PEAB, om än relativt lite med en i övrigt god efterfrågan. Fastighetsmarknaden överlag visar sig samtidigt stark i ett scenario av fortsatt låga räntor. Flera av fastighetsbolagen på Large Cap har under radarn nyligen noterat kurser i närheten av ATH. Exempelvis Atrium, Balder, Fabege och Wihlborgs.


Atrium Ljungberg


H&M
I januari tittade vi närmare på hur läget var i H&M. Vi kom då fram till att aktien kunde vara köpvärd på sikt, men att det knappast fanns ett behov av att rusa in i bolaget. Det stora frågetecknet var om marginalen inom kort kunde tänkas vända upp? Vi kunde också se att vid en ogynnsam börs var en nedsida mot omkring 200 kr fullt möjlig. Nu kom Morgan Stanley med en analys som sägs totalsåga H&M. Riktkursen uppges vara 160 kr, främst eftersom man menar att försäljningen per butiksyta över en längre tid varit dalande. Annars tycker jag det varit e-handelssatsningen som varit i fokus under senare tid. Frågan blir då snarare hur butik och e-handel kan komplettera varandra.

Ett besök i en H&M butik igår får mig dock att ana att det finns mer att göra med e-delen. Hade tidigare sett ett par gymshorts som jag nu tänkte lägga vantarna på. Trots att eller för att det var den senaste kollektionen fanns tydligen inte min storlek inne, men om cirka en vecka skulle det troligen komma en ny leverans. Okej, tänkte jag, får slita på mina äldre en vecka till. Tillbaka på kontoret kom jag på hur de skulle ha gjort. Butiken skulle naturligtvis erbjudit sig att ta min beställning och skickat hem shortsen alternativt om jag hellre önskat fått hämta paketet i valfri butik. Åtminstone borde det reserverats ett par i butiken med mejl till Räven när leveransen kommit. Vi får hoppas Perssons omvärldsbevakning fångar upp blogginlägg, så att detta kan åtgärdas inom kort. Då kanske vi också slipper aktiekurser på under 200 kr?

Lite mer aktion?
Det börjar för övrigt dyka upp lite intressanta lägen i flera aktier. Till exempel gör Intrum Justitia ett försök att bryta sin fallande trend och noteras nu också över 200 MA.

I.J.
Volatiliteten har minskat betydligt såväl för Fingerprint som Evolution Gaming under de senaste veckorna. Vi kan notera att bollingerbanden dragits ihop och kurserna noterats i tajta intervall. Det brukar innebära att ett större utbrott kommer förr eller senare. Ett problem är förstås att vi inte vet om det blir på över eller undersidan. Kan dock vara intressant att bevaka.

Fingerprint inför utbrott?

Evolution inför utbrott?
 

torsdag 17 mars 2016

En liten bit Leo Vegas i portföljen och kronan rycker!

Leo gör debut
Som väntat blev tilldelning i Leo Vegas blygsam. Totalt 300 aktier om vi räknar in valparnas tilldelning. Nu får vi vänta ut marknadens lite mer långsiktiga reaktion för att sedan se om vi ska fylla på eller avveckla innehavet.

Förra veckan signalerade Draghi fullt blås på pengamaskinen och igår tillkännagav FED att man väljer att gå lugnt fram åt andra hållet. Riktningen för de båda går ju åt motsatt håll där Ingves håller sig på Draghis sida och bombar på. Idag fick han sällskap av Øystein, som sänkte den norska räntan till 0,5%, men öppnar för att slå in på minusränta om behov uppstår. Att FED drog ner på räntehöjartempot, hindrade dock inte spekulation om att nästa höjning kan komma redan i april, även om det naturliga vore i juni.
Dags att blicka österut?
I Asien ser Kina allt mer intressant ut anser Tradingportalen och skriver att: "Från ett kursmässigt perspektiv har denna marknad inte sett så lovande ut sedan hösten 2014 ... För att bli offensiva på köpsidan vill vi se fortsatt stabilitet och låg volatilitet och om detta scenario faller på plats kan denna marknad mycket väl bli en vinnare senare i år". Vidare ses Singapore och Taiwan som de två starkaste marknaderna.

Indien som vänt upp med cirka 10% efter att ha nedgången stannat upp på 200 veckors MA kan mycket möjligt komma att fortsätta norrut.


Bombay
 
Och hur ser det ut västerut?
Många synes trumpna över Trump, som ångar på i primärvalen, även om han ännu inte säkrat den nödvändiga majoriteten. Vad valrörelsen har för inverkan på Wall Street är förstås en annan sak.
Hur är det på hemmaplan?Kronan stärktes rejält idag. Kronan har ju konsoliderat mellan 8.00-8.80 kr under en längre tid och vi är ju alltid på jakt efter trendbrott. Är det dags nu? Och om det händer, hur ser Ingves på det? Och ännu viktigare vad innebär det för börsen på sikt? Många bolag har ju tidigare kunnat rida på valutavågen?
USD/SEK
Sammantaget får slutsatsen för huvudbörsen OMX åter bli vänta och se. Det finns visserligen en positiv underton, samt tidigt finns inga tyngre draglok att ta rygg på. Många spännande avgöranden verkar dock snart finnas bland korten.  

måndag 14 mars 2016

Leo Vegas - varför vi försöker ta rygg på Frankie Boy!

Ännu ett spelbolag ska till börsen  - Leo Vegas

Före detta brottarkungen och partymannen Frankie Boy (Frank Andersson) är ju Leo Vegas främsta ansikte i deras reklam. Att ta rygg på Frankie har nog mången gång slutat? Ja, kanske inte alltid på bästa sätt. Hur blir det den här gången?

Nu är ju som tur är bolaget inte hans, men kan ju delvis bli vårt. Även om chansen att få tilldelning, som så ofta på senare tid, är minimal. Ännu en anledning till att vara skeptisk mot IPO:s är förstås att vi saknar en marknadsvärdering att analysera. Vi får nöja oss med början på vår modell - CAN. Vad visar då denna?

CA

EPS tillväxt över 25% senaste kvartal/år. NEJ - Vinsten minskade 74% 2014-2015. Några kvartalssiffror över vinsten hittar jag inte i prospektet. Däremot finns staplar över försäljningsutvecklingen per kvartal (se nedan).

Stegrad vinstökningstakt - NEJ, expansionen har kostat i framförallt marknadsföring.

Minst tre vinstår - JA, företaget har gått med vinst i princip sedan starten.

Försäljningsökning > 25% senaste kvartal/år. Ja, cirka 100% Q4 2014-Q4 2015. För verksamhetsåret 2015 uppgick bolagets nettoomsättning till 83 MEUR, en ökning med 46 MEUR, motsvarande en organisk tillväxt om 124 procent.

ROE > 17% - ?

N

"LeoVegas är ett snabbväxande mobilspelsbolag och strävar efter att vara marknadsledare inom mobilcasino och relaterad spelunderhållning. Bolaget grundades 2011 av entreprenörerna Gustaf Hagman och Robin Ramm-Ericson med målsättningen att skapa den främsta spelupplevelsen på mobila enheter. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt.

Bolaget erbjuder möjlighet att spela casinospel och andra spelformer genom applikationer och webbläsare på framförallt mobila enheter (såsom smartphones, surfplattor och smarta klockor). LeoVegas erbjuder idag över 680 onlinespel från fler än 30 spelleverantörer. Bolaget planerar även att introducera sportspel vilket beräknas kunna lanseras under första halvåret 2016."

N:et står ju för att vi vill se något nytt i aktien. Produkt, tjänst eller ledning. Leo Vegas erbjuder förstås inte någon direkt innovation. Spelbolagen börjar bli många nu och frågan är när det drar ihop sig till en större konsolidering? Däremot framstår man som marknadsledande inom mobilspel, vilket är tillväxtsegmentet.

Sammantaget så gillar vi ju att köpa de ledande bolagen inom sin sektor. Vi vill se att bolagen gör vinst och är tillväxten över 25%, så utgår vi ofta från att man måste göra något rätt. Följaktligen väljer vi att teckna och hoppas att fru Fortuna är med oss i teckningslotteriet.
lördag 12 mars 2016

Elekta förra månadens förvaltarfavorit

Ännu en månad har passerat och förvaltarna har publicerat rapporter över hur de agerade i februari. Nåja, vissa har gjort det. Som vanligt är det småbolagsfonderna som jag främst fokuserat intresset till. 

Catena Medias IPO lockade några. Annars verkar Elekta varit en stor favorit under februari, vilket också tydligt går att avläsa i kursutvecklingen i grafen nedan - De stora elefanterna gör stora avtryck! Elektas rapport kunde dock inte leverera, vilket också syns tydligt.

Här följer mina noteringar ... (i sammanställningen har jag exkluderat eventuella innehav i Meda som är under uppköp)

Carnegie har plockat upp Catena Media på IPO. Ligger tyngts i PEAB, Hoist och Atrium L.

Granits största är Latour, Trelleborg och Elekta. Har sålt i Axfood.

SHB har köpt i Axfood, Unibet och Elekta, samt sålt i Cloetta, Hiq och Husqvarna.

Öhman Micro Cap är störst i Unibet, Nibe och Itab. Men redovisar inga köp eller sälj.

Enter är numera tyngst i Doro, Hiq och Nolato. Redovisar inte heller köp eller sälj, men vi kan notera att Evolution tillhörde de tre i januari. Om skillnaden beror på ändrade placeringar, värdeförändringar eller både och går dock inte att utläsa.

Carnegie A.M. kör främst på Balder, Trelleborg och Sobi. Köp har gjorts i Catena Media (IPO) och i Elekta. Haldex och Lundin P fanns på säljsidan.

Lannebo minskade i Betsson, NetEnt och Indutrade, medan ytterligare köp gjorde i Dometic och Elekta. Största innehaven är Huhtamäki, Trelleborg och Unibet.
ELEKTA, tidigare tillväxtmaskin som sedan slutet på 2013 fått grus i maskineriet.
Tror förvaltarna på en turn-around?

fredag 11 mars 2016

Reflektioner från Avanza Forum och GÅRDrAhGiEN

Avanza forum igår kändes väl så där lagom småtrevligt. Kändes som det var lite färre besökare i år, vilket faktiskt var till det bättre, eftersom mitt minne från förra året var att det var trångt, trots att Globen även då var platsen. De mest intressanta förvaltarna hade jag redan talat med på Nordnet, så förutom ett par seminarium och stora scenen, siktade jag in mig på tävlingarna. Tyvärr missade jag Schroders, där tydligen ett par GoPros stod som pris.

I övrigt är det slående hur svårt förvaltarna har att klämma fram sina favoritaktier. Lancelots Lisa Seligson skrev i en egensponsrad krönika i SVD att: "Jag tycker inte om förvaltare som har många bolag, för då tror jag inte att de kan sina bolag och de blir snabbt likt index". Lite så verkade det alltså igår och även hos Nordnet senast. Nu kan det ju också vara så att man inte vill lyfta fram något med risken att få skit för det om det visar sig vara ett kasst tips. Fast i så fall skulle man kanske stannat hemma.

En hypotes att man har för många bolag i portföljerna och att det därför är svårt att lyfta fram delarna kan delvis sägas stödjas i Gottodix inlägg Varför är det ok att Sverigefonder är så dåliga? Lisas krönika hade för övrigt intressanta aspekter på risk som kan vara intressant att återkomma till. Lancelot ser jag för övrigt som en av Sveriges skarpaste förvaltare, inträdeströskeln 100Tkr i deras fonder är förstås hög. Du får dock ett klart överskådligt antal aktier, vilket historiskt visat sig lyckat. Mer tips hur du utvärderar fonder hittar du hos Aktiespararna.

Hur tänkte de för övrigt när de döpte nedanstående fond till Plus?

Bad Performance
 

Till de bättre hörde nog ändå Catrine på Enter, kanske beror det på en viss bais, då hon har en portfölj med många av mina favoritbolag. Givetvis rekade hon sin favorit Doro och nämnde även Evo. Tyckte mig också höra att Bleacher köpt Elektrolux. Mycket snack var det också om Leo Vegas kommande introduktion. Ett prospekt jag tänkte läsa i helgen. Tilldelningschansen är väl emellertid som vanligt låg.

Ovanstående är också en anledning till att jag funderar på att starta en ny alternativ portfölj. Aktieräven-portföljen är ju min aktiva huvudportfölj, men runt detta finns diverse fonder och lite gamla aktierester. En tanke är att succesivt avveckla dessa och placera i en längre portfölj. Grunderna med i första hand tillväxtbolag skulle vara detsamma, men exempelvis risk måste då hanteras på ett annat sätt. Det långa perspektivet gör att den fått arbetsnamnet "Silverräven". En annan fråga är om den bör redovisas på bloggen eller om det blir förvirrande?

I går var ju också Draghi igång och snubblade visst lite med tungan under gårdagens presskonferens, vilket naturligtvis som alltid finns bra beskrivet hos Gottodix,  men även Kääntä är läsvärd; Draghis glädjebesked till svenska bolånekunder. När marknaden sedan sovit på saken var det full fart norrut igen och fredagen slutade på lovande +2,41% för OMX30. Men återigen var volymen relativt sett blygsam i uppgången. Vi kan samtidigt notera att stängningen skedde ovanför den senaste konsolideringen. Beartrap eller Bullrun?


onsdag 9 mars 2016

Är det dags att doppa fötterna i börspoolen?

När man de senaste dagarna skannat bland annat Affärsvärlden (som i sin tur hämtat det mesta från Bloombergs), så får man helt klart bilden av att investerare och analytiker befinner sig i en villrådig marknad.

Till exempel är George Soros gamla parhäst Jim Rogers "... övertygad om att den amerikanska ekonomin går in i en recession inom tolv månader. Han sätter sannolikheten till 100 procent." Han är följaktligen ganska övertygad om en nedgång.

Samtidigt läser man att Goldman Sachs anser att "det är läge att slå till och köpa köpoptioner i S&P 500-index." Sannolikheten för en indexuppgång är som de ser det visserligen bara 21 procent för den kommande månaden, men ställt i relation den allmänna tron i marknaden som är betydligt lägre, ska det kunna omsättas i en fin trade.

Till detta kan också fogas marknadshistorikern och strategen Russel Napier som "tror att marknaden kan få se en ny ordentlig nedgång de kommande månaderna och drar en parallell till krisen 1929", samt Stefan Olofsson från Sensor fonder som i Börslunch menar att uppgången för verkstadsbolagen gått lite väl fort.

Är det då dags att doppa fötterna i börspoolen?

På den positiva sidan finner vi att OMX etablerat sig över tidigare topp. Bollingerbandet indikerar att det kan finnas lite plats på ovansidan för ytterligare uppgång. Just nu ser vi sidledes rörelse. Kanske väntan på Mario? Vi är nu också ovan 50 MA, men under 200 MA, som dock närmar sig.

Till det negativa hör att bland annat att volymen fortfarande är relativt ljum. Åtminstone i jämförelse med nedgångsvågen. Att det sedan är många baissare där ute (likt ovan) kan nog tolkas som både bra och dåligt.Hur som helst kanske allt faller på plats under Avanza forum imorgon? Bland annat kommer Cellavision.

torsdag 3 mars 2016

Fågel eller fisk? Bufab, Duni, Intrum Justitia och MTG

Vi fortsätter vår granskning av Handelsbankens småbolags rekommendationer
 

Bufab, trist namn, trist bolag? Ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufab är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 23 länder. Varken verksamhet eller bolagets nyckeltal visar på något tillväxtbolag.

Trots det kan en konservativ beräkning som utgår från det senaste två årens försäljningsutveckling och vinstmarginal landa i att kursen kan fördubblas på fem års sikt. Företaget återfinns även i portföljer hos bra förvaltare som Carnegie, Didner-Gerge och Lannebo. För den som söker en hyfsat stabil slitvarg till en lång portfölj kanske BUFAB kan vara något?

BUFAB

Duni hade 2012 en dipp i vinstmarginalen, som man sedan återtagit. I övrigt går det mesta indikatorer sidledes i Duni, aktiekursen undantaget, som drygt fördubblats sedan 2012. Uppenbarligen ser några något i Duni som jag inte ser, kanske är det den stabila och relativt höga utdelningen?

Duni

Intrum Justitia har tidigare tillhört våra favoriter i finanssektorn och vi tror på att de fortsatt kan komma att leverera. Senaste kvartal var dock det första på länge utan vinstökning sett Q till Q. Även försäljningsökningen var lägre än tidigare. Vill gärna se de "gamla" siffrorna igen. Bevakas.


Intrum J.


MTG
Här har vi ett av få svenska börsbolag som verkar i den kanske mest spännande och utmanande branschen just nu - TV-mediet. Träffar man rätt här kan det finnas goda vinster att hämta. Samtidigt är risken stor att den som går fel i affärsmodellen får agera bowlingkägla. MTGs målsättning låter i det sammanhanget ambitiös:
 
"Vi vill vara den ledande leverantören av underhållning i alla våra marknader. Vi vill fortsätta att utvecklas för att nå människor i nya marknader med hög tillväxtpotential. Vi vill vara det självklara valet som arbetsgivare och partner för oss i underhållningsindustrin.
 
Vårt mål är att skapa underhållningens framtid genom upplevelser som berikar vår publik. Våra produkter är relevanta, enkla att använda och levererar stort mervärde för pengarna. Vi genererar växande och hållbar effekt i de samhällen där vi verkar och värde för våra intressenter. Vi strävar konstant efter mer, i allt vi gör. Vi strävar efter att förnya, inspirera och entusiasmera – att göra skillnad varje dag.

Bolaget uppvisar också ökad försäljning de senaste fem åren eller som de själva skriver: Record sales driven by digital transformation. Utdelningen höjs också. Tyvärr följer inte vinsten alltid den ökade försäljningen, utan den har snarare åkt jojo under åren. Här kan naturligtvis varierande kostnader för programinköp, M&A-kostnader och det mindre lyckade innehavet  i ryska CTC (som är uppe till försäljning) bidra. Under året har man också genomfört en form av reform av organisationen som förmodas leda till en större besparing (600M). Kan bolaget stabilisera vinsten, fortsätta försäljningstrenden och hitta rätt i strukturomvandlingen av branschen ser det ut att finnas goda chanser till att vända den nedåtgående trenden. Rent grafiskt bör vi också få ett tecken (utbrott upp eller ner) då aktien nu kläms ihop i en triangel. Vi bevakar. 


MTG

Mest läst