måndag 28 mars 2016

Twitteranalysen: Lucara Diamond Corp

P-A på Twitter tyckte att en koll på Lucara kunde vara en bra påskövning. Minst sagt en utmaning, eftersom jag oftast försöker undvika konjunkturbolag, bolag med ojämn intjäning och bolag vars affärsmodell jag inte riktigt är införstådd med. Det sista går ju alltid att råda bot på med mer eller mindre instudering, men att lära sig diamantbranschen lär ta mer tid än en påskhelg. Därför måste vi varna för att den här övergripande analysen riskerar efterlämna sig fler frågor än svar. Men det kanske bättre diamanträvar kan komplettera?

Vad är då Lucara? Så här beskriver sig företaget i sin senaste rapport: "Lucara Diamond Corp. is a new diamond producer. It's two key assets are the Karowe mine in Botswana and the Mothae project in Lesotho. The 100% owned Karowe Mine is a newly constructed state-of-the-art mine which was fully commissioned in Q2 2012 . At the 75% owned Mothae project the company has completed the trial mining stage. The Mothae plant was put on care and maintenance while the Company investigates further development options. Both Mothae and Karowe are large scale assets with tonnage and throughput upside and production has consistently included large, Type IIA stones. Lucara is a member of the Lundin Group of Companies and is listed on the TSX Exchange, Nasdaq Stockholm and the Botswana Stock Exchange under the symbol "LUC".

Förutom att man alltså är diamantproducenter med två huvudsakliga gruvor i Afrika, varav produktion ännu främst bedrivs i Botswana, ingår bolaget i Lundingruppen, som för de flesta är mest kända för oljebolaget Lundin Petroleum.

Jag antog att priset på diamanter var något stabilare än på exempelvis olika metaller. Samtidigt som det verkar svårare att värdera diamanter, eftersom priset också avgörs av hur köparen kan tänkas använda stenen. Lucara skriver själva att: "There is no assurance that the sale price of diamonds produced from any diamond deposit will be such that they can be mined at a profit."

Förutom att verksamheten får anses konjunkturkänslig. Om än inte riktigt i samma nivå som metallråvaror? Så verkar det svårare att prognostisera hur stora fyndigheter man kan tänkas göra från ett år till ett annat. Variationerna i resultat mellan olika kvartal framgår också tydligt i tabellen nedan. En bra fyndighet bör dock över tid generera god avkastning, om man också kan hålla kostnaderna under kontroll.

Intäkterna skiftar stort mellan kvartalen i Lucara
 
Att diamantbranschen kan vara nyckfull poängterar bolaget själva: "The business of exploring for diamonds and mining is highly speculative in nature and involves significant financial and other risks which even careful evaluation, experience and knowledge may not eliminate".

Likafullt verkar det gå bra för bolaget just nu. På plussidan hittar vi:
  • Lägre försäljning, men högre marginal: "The decrease in operating margins was largely due to reduction in carats sold in 2015."
  • Förbättrad kostnadskontroll - "The Company’s focus on cost Control ... contributed to the Company achieving an EBITDA margin of 60%."
  • I juli 2106 är det tydligen också auktion för de mer glamorösa (stora) diamanterna som hittats. Detta kan naturligtvis också vara uppmärksamhetshöjare och trigger för aktien. Samtidigt finns ju alltid risken att auktionen inte lever upp till eventuellt högt ställda förväntningar.
Marknaden
En av de större producenterna i branschen, med en marknadsandel på omkring 29 procent - ryska Alrosa, prognostiserade nyligen att "marknaden för rådiamanter kommer att vara balanserad under de kommande tre åren, för att därefter vända till ett utbudsunderskott. Efterfrågan på diamanter bedöms enligt bolaget öka med i genomsnitt 2-4 procent årligen fram till 2025, medan utbudet bara tros stiga med cirka 2 procent per år".

I prognosen anges också att priserna på rådiamanter föll under 2015 med i storleksordningen 15 procent, sedan efterfrågan försvagats i spåren av den avtagande kinesiska tillväxten. Den andra jätten i branschen är för övrigt De Beers. Båda företagen har mött utmaningarna genom att dra ned försäljningsvolymerna under slutet av fjolåret, vilket i år givit högre priser. Allt enligt ett pressmeddelande.

Hur skall vi värdera Lucara Diamond framöver?
En analys från 2013 uppskattade livslängden för Karowegruvan till cirka 14 år. Här infinner sig nu i princip samma frågor som Redeye ställde sig i en analys redan för tre åren sedan, nämligen: Kan marknaden verkligen räkna med att bolaget kommer leverera den här mängden speciella och värdefulla stenar kontinuerligt. Svaret vi sedan fick blev utan tvekan ja. Kan vi räkna med samma svar om tre år?
  • Pessimisten tror att de bästa bitarna i gruvan är tagna. Alternativt att aktien är för oberäknelig eller riskfylld för att passa i portföljen.
     
  • Optimisten tror att gruvan har mer att ge och att den positiva trenden fortsätter.

Om vi nu tillhör optimisterna hur ska vi då värdera aktien?
Ja, nu blir det riktigt svårt. Först finns inte alltför mycket historisk data att luta sig mot i Lucara. Sen är ju, som vi insett ovan, såväl marknad och inte minst kommande fyndigheter mycket svåra att bedöma. Dessutom är det knepigt att veta vad man får betalt för de stora stenarna. Pareto Securities höjde just riktkursen för Lucara Diamond till 24 kronor från cirka 18:80 kronor. Pareto motiverar den högre riktkursen bland annat med en högre uppskattning än tidigare av intäkterna från Lucaras första försäljning för året av stora och ovanliga rådiamanter, som hålls den 13 april. Pareto räknar nu med intäkter på 43 miljoner dollar, upp från den tidigare uppskattningen om 35 miljoner. Därtill har diamantgruvbolag gynnats av den under vintern starkare marknaden, noterar mäklarfirmans analytiker.

Om vi antar att försäljningen i snitt kan öka med 8% per år, vilket skulle vara högre än prognosen för efterfrågeökningen för marknaden i stort ovan, och att vinstmarginalen faller tillbaka något till cirka 50% skulle en riktkurs på fem år kunna bli något över 30 kr. Nästan samma nivåer får vi om vi istället utgår från en vinsttillväxt med i snitt 10% per år (se bild). Aktien lämnar idag utdelning, något vi dock inte tagit med i beräkningen. Vi har vidare antagit att aktien betalas inom ett p/e-intervall på 5-15.Mot 2021

Aktien betalades senast i 16,70 kr. Undantaget alla risker skulle vi alltså befinna oss i det övre köpintervallet.

Tekniskt är det lite enklare just nu. Aktien bröt nyligen upp från en cup-formation vid 15.60 kr och ser ut att kunna gå vidare. I första hand mot tidigare topp på 18,40 kr.Även om Lucara troligen inte är något för vår portfölj, så ska det bli spännande att följa utvecklingen. Är det någon som är diamantexpert får ni naturligtvis gärna kommentera mina tillkortakommanden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst