söndag 29 november 2015

Aktieräven inleder klimattoppmötet med att åter börja tanka bensin!

Klimat(s)toppmöte?
 "Mycket står på spel inför FN:s klimattoppmöte i Paris i slutet av året. Vi behöver en stabil och rättvis överenskommelse som effektivt kan hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Kan EU ta ledartröjan?" var ingressen till ett seminarium i Almedalen. Åsa Romson, Minister for Climate and the Environment, Swedish Government, var där.

Att tänka fritt är stort. Att tänka rätt är större.
För att värna miljön har nu Regeringen valt att följa direktiv från EU som höjer skatten på det miljövänligare drivmedlet etanol, så att priset vid pumpen blir i princip detsamma som för bensin och diesel. Eftersom bilars etanolförbrukning är högre innebär det alltså att etanol hädanefter kommer straffbeskattas jämfört med fossila bränslen!

För egen del krävs det att etanolen är cirka 3 kr billigare för att det ska vara lönsamt att välja etanol. Då har jag ändå inte räknat med ett mer frekvent serviceintervall och ökad värdeminskning. Det kan dock vara skönt att slippa bensinångorna och att faktiskt bidra till en bättre miljö, vilket var ju ändå var huvudsyftet när jag valde motoralternativ. Därför fylls oftast tanken med E85 (trots att Centern och Carlgren redan tidigare skickat signaler om etanolens död). Ibland måste dock bensin användas för att hålla ventilerna i trim.

Men nu har Regeringen (det vill säga till 50% Miljöpartiet) beslutat att E85 ska fasas ut. Ja, så står det ju inte i beslutet, men det kommer att bli konsekvensen av skattehöjningen.
Inser därför att jag tydligen tänkt lite för fritt i den här miljöfrågan och får tacka Regeringen och klimatminister Romson som fått mig att tänka mera rätt. För även Aktieräven ser det orimliga i att betala upp till 30-50% mer för sitt drivmedel. För övrigt var det inte länge sedan samma kombo, EU/Regeringen, införde skatt som minskade incitamentet att satsa på solceller.

 Jag var inte själv på seminariet ovan, men jag förmodar att det svar man gav där var ett annat än det som gäller i praktiken? Av detta kan vi också dra slutsatsen att satsningar på företag inom förnybar energi är synnerligen riskfyllt då man både har att bedöma teknisk risk och politisk risk. Dessutom måste man allmänt räkna med klimatrisken i vissa investeringar, då politikernas oförmåga tydligen består.

onsdag 25 november 2015

Den stora portföljanalysen Q3!

Hade halvt om halvt utlovat en genomgång av portföljbolagen efter att alla redovisat sina rapporter. Det var mer jobb än väntat att sammanställa dessa kommentarer. Under slutredigeringen skjuter turkarna till råga på allt ned ett ryskt stridsflygplan. Som om världsläget inte var skakigt nog ändå, men det får vi återkomma till i eventuell makroanalys.  Så okej nu kör vi ...

Cellavision är köpt efter rapport, så inte mycket att tillföra ännu.

Ökad försäljning för Doro, men minskad vinst. Lågsäsong hos kommunerna under perioden, därför mer att vänta inom Caretech under Q4. VD tror dock på ett bra helår med högre resultat. Bröt upp från cup-with-handle i samband med rapport, vilket öppnar för högre nivåer.
För Evolution Gaming saknar jag ännu siffror i analysverktyget på grund av att bolaget är relativt nytt på börsen. Press säger dock att resultat efter skatt var på 5,8 miljoner euro för det tredje kvartalet 2015 (3,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:16 euro (0:09). Försäljningen ska ha ökat 57%. Justerad ebitda ökade med 60 procent till 7,8 miljoner euro (4,9), motsvarande en marginal om 40 procent (39). Evolutions lönsamhetsmål på medel- till lång sikt är tydligen att upprätthålla en uthållig ebitda-marginal om minst 35 procent. Volymen har ökat de senaste börsdagarna och aktien har åter rört sig uppåt. Över 280 kr vore en fin julklapp.HiQ fortsätter öka vinsten i en bransch med blandade utfall. Tycker dock flera IT bolag talar om bättre tider. En aktie med hög direktavkastning.

IAR Systems Köpt efter rapport Q3. Behåller vi i åtta veckor efter att den öppnat starkt i portföljen. Se tidigare inlägg.Stockpicker sammanfattar läget i NGS på ett bra sätt: "Inget av de två noterade vårdbemanningsbolagen har lyckats leva upp till marknadens förväntningar i Q3. Men om Dedicare kom med en riktigt svag rapport så var förklaringen i NGS:s fall snarare riktigt starka jämförelsesiffror. Att man inte skulle nå dessa var vi relativt sett på det klara med. Det skall nämligen ganska mycket till för att bolaget skall kunna uppnå en lönsamhet som man gjorde i fjolårets Q3 (rörelsemarginalen uppgick då till 8,9%). Däremot hoppades vi förstås på att tillväxttakten skulle bli högre än vad som nu redovisades (4%)".

Vi är nu tillbaka (och har även varit under) vår entrénnivå, vilket normalt inte är acceptabelt. En viktig regel är att aldrig låta en vinst övergå i en förlust. NGS har dock hittills fått utgöra ett undantag och i väntan på byte av aktielista hänger vi kvar tillsvidare.

Nordax, likt kollegor som Collector och Hoist, har varit inne i en bra period. För Nordax del noteras man numera över IPO-kursen på 45 kr. Nordax var nog också ett av bolagen i finanssvängen som såg mest positivt på den närmaste framtiden. Återstår att se om det speglas i kommande rapporter.

Probi  är portföljens största frågetecken just nu. Fortsatt god ökning av försäljning och vinst (om än lägre ökningstakt än tidigare kvartal). Rapporten varnar dock för att; "Under fjärde kvartalet ser vi en förväntad och tillfällig minskning av dessa leveranser. Vår bedömning är att nettoomsättningen för helåret 2015 jämfört med 2014 kommer att öka med omkring 60 %. För 2016 förväntar vi oss fortsatt tillväxt.". Det kan vara dessa första rader som tagit in Probi i en förrädiskt långsamt fallande trend. 200-dagars MA möter upp omkring 130 kr. Blir intressant att se reaktionen om vi hamnar där. Kanske blir läge att ta en paus?

Securitas. Nykomling i portföljen. Mer tillväxt i säkerhetsbranschen efter terrorhot?

Vitrolife fortsätter att leverera vinstökningar och har fått rejält betalt efter rapporten. Kanske väl stora växlar dragits på aviserade två barns möjligheten i Kina, eftersom sådana effekter ligger långt fram i tiden, vilket också påpekas i rapporten. Molekylär ekonomi har också funderat över detta. Samtidigt som jag kan hålla med om att uppgången är väl tilltagen, så tycker jag det omvända gällde efter Q2:an. Redan då borde man kunnat förvänta sig 200 kr. Nu ska man dock inte argumentera med marknaden utan försöka gilla läget.

måndag 23 november 2015

Temperaturen hos CellaVision

CANSLIM kollen på Cellavision
Har du saknat checklistan för köpet av CellaVision? Då behöver du inte vänta längre. Förhoppningsvis har aktien nu täppt till det gap som bildades vid uppgången och kan fortsätta norrut ...

CA: EPS tillväxt över 25% senaste kvartal. Ja, >100%, minskade dock kvartal Q2.
Stegrad vinstökningstakt - Delvis, men inte särskilt stabil vinstutveckling.
Minst tre vinstår - Nej
Försäljningsökning > 25% senaste kvartal. Ja, 58%. 
ROE > 17% - Ja, cirka 20%

N:
CellaVision är ett globalt medicinteknikföretag som egenutvecklar och säljer system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör underlag för sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar.

SLI:
A/D i upptrend - Ja
RS (200)  i upptrend - Ja, i alla fall i veckografen.
Tekniskt gynnsamt:  Utbrott från 31 veckors platt-bas med köppunkt omkring 56 kr.
Volymen ökade vid köppunkten med minst 40%: Ja, flera 100% relativt dagen före. Samt ett "gap"
Bransch: Medicinteknik
Ökat fondägande - ? Vet inte, men Swedbank fonder äger relativt stort.

M:
Marknaden var i en upptrend. Ja

8%-regeln för sälj ger en exit mellan 53,50-51.00 kr beroende på om vi utgår från utbrott eller köp.

torsdag 19 november 2015

Ännu ett köp - Portföljen tar position i ökad säkerhet

En aktie på vår bevakningslista för Large Cap är Securitas. Aktien har kanske inte de mest extrema tillväxttalen och underpresterar på några punkter i vår checklista. Bolaget tuggar dock på åt rätt håll och visar nu ett utbrott från en dubbelbottenformation, vilket vi gillar. Upptrenden påbörjades efter köpet av Diebolds nordamerikanska verksamhet för elektronisk säkerhet.

Bolaget har naturligtvis också fått extra uppmärksamhet på grund av något vi inte gillar, terrortomtarna i Paris.

Sammantaget gör det dock att aktien kan ha mer att ge på uppsidan varför vi idag tog en position på nivån 130 kr.

Övergripande checklista

CA:
EPS tillväxt över 25% senaste kvartal. Nästan; 20% och 23%
Stegrad vinstökningstakt - Ja
Minst tre vinstår - Ja
Försäljningsökning > 25% senaste kvartal. Nej - 14%
ROE > 17% - Ja 

N: Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetstjänster, larmövervakning, tekniklösningar samt konsult- och säkerhetsutredningstjänster. Bolaget har kunder i många olika branscher och segment, däribland offentlig sektor, flygplatser, distribution, kontor, banker, shoppingcentra, hotell, tillverkningsindustri, gruvindustri, sjukhus, bostadsområden och högteknologiska IT-företag. Securitas har verksamhet i 52 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa, Mellanöstern, Asien och Afrika.

SLI:
A/D i upptrend - Ja
RS (200)  i upptrend - Ja
Tekniskt gynnsamt:  Utbrott från dubbelbotten med köppunkt omkring 129,50 - 130 kr.
Volymen ökade vid köppunkten med minst 40%: Nja, men totalt sett väsentligt högre volym under de senaste fyra dagarna.
Bransch: Industriverksamhet
Ökat fondägande - ? Vet inte, men SEB, Swedbank och JP äger stort.

M:
Marknaden är i en upptrend. Ja

8%-regeln för sälj ger en exit omkring 120 kr.tisdag 17 november 2015

Scandic - för en miljard mer eller mindre

Scandic Hotels ska noteras på börsen. Jag avser inte att köpa utan avvaktar mottagandet på börsen. Särskilt avvaktande blir man när man ser att den tilltagande och tråkiga trenden med breda teckningsintervall tagits till en ny nivå.

Enligt Affärsvärlden kommer det slutliga priset per aktie att fastställas inom intervallet 66-81 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Scandic om cirka 6,82-8,02 miljarder kronor.

Om EQT:s värdering hamnar plus eller minus en dryg miljard hur ska då en amatör förväntas värdera bolaget? Nästan som att handla i en Turkisk basar.

måndag 16 november 2015

Let's be careful out there!

Hade funderingar på att ladda för ytterligare ett köp, trots vår lite överfyllda portfölj. Men avslutningen på förra veckan gör att vi får tänka om. Index är nu under press nedåt och med vår regel att främst handla i medvind blir det till att ställa sig på sidlinjen ett tag. S&P föll under 200MA. Detsamma gäller OMX30 som dock knappt varit över samma nivå. För S&P kan vi också se att 50MA sedan förra rekylen fortfarande är under 200MA. Hur som helst är trenden inte vår vän för tillfället och vi avvaktar köp och funderar mer på sälj. Framförallt Cellavision ligger risigt till om denna utveckling fortsätter.
Tradingportalen tycker dock att det finns ljus i tunneln på lite längre sikt: "OMXS30 har den senaste veckan visat svaghet och fått kortsiktigt säljsignaler när stöden vid ca 1510-1515 och ca 1480 brutits. Börsomsättningen under nedgången har dock varit låg. Så länge som handelsvolymmönstret är positivt ser det på lite längre sikt fortfarande ljust ut för OMXS30. Börsens övergripande säsongsmönster är positivt och OMXS30 har tidigare fått långsiktiga köpsignaler som indikerar en uppgångspotential till minst ca 1640 de närmaste månaderna."
torsdag 12 november 2015

Ta rygg på en fondförvaltare?

Att hög volym i samband med att vi gör entré i en aktie är positivt bör vara känt för den som läst Aktieräven tidigare. Hög volym visar ofta på att det finns ett stort intresse för aktien och att det därför finns god grund för att den ska fortsätta uppåt. Hög volym, åtminstone när det handlar om mer omsatta aktier, är samtidigt intressant för det indikerar att det finns institutionella aktörer som kliver på. Detsamma kan förstås gälla åt andra hållet.

Först till kvarn, eller?
Nu kan ju någon tycka att det är sent att kliva på efter fondförvaltarna. Men en fond eller annan institution kan inte ta position i ett svep. Det skulle påverka kursen för mycket. De måste istället sprida inköpen över tid. Dessutom, om en fond börjar köpa, kanske det finns flera andra som ligger i startgroparna.

En brist på information
Till skillnad mot i USA är tyvärr tillväxtaktier, med sådan omsättning att de fungerar för fonderna att investera i, relativt få på den svenska marknaden. Ett annat problem är att informationen om fondernas förändrade positioner är svåråtkomlig. Även här till skillnad mot på Wall Street. I USA har jag åtminstone sett kvartalsvisa sammanställningar på om fonder ökat eller minskat i en aktie. Om någon vet en bra svensk källa, så tipsa gärna!

Fondfavoriter bland småbolagen
Vad som går att göra för en del fonder som är kundvänliga är att läsa deras månadsrapporter. I bra rapporter talar de om för oss kunder vad de investerar i just nu. Jag har några favoritfonder inom småbolag som jag försöker följa. Inför detta inlägg tittade jag även lite bredare. För några fonder gav jag dock upp. Information kanske fanns, men i så fall väl dolt. Det gällde: SHB, Länsförsäkringar (hittade en gammal årsrapport inför 2015?!), och AMF.

Här följer en lista på vad som verkar hett just nu bland småbolagsfonderna:

Carnegie: Positiva till Hoist, Inwido, Haldex, Scandi Standard.

Carnegie AM: Under månaden har vi genomfört fyra nya investeringar i Nobia, Castellum, Thule Group och Collector.

Lannebo: Köpt Bravida

Swedbank: Några av fondens största aktieköp under perioden gjordes i Vostok New Ventures, Latour och Nolato, där värderingen enligt vår bedömning befann sig på intressanta nivåer.
Innehaven i Wihlborg Fastigheter, NCC, Transmode, Fenix Outdoor och MTG minskades eller avyttrades helt.

DNB: Lär ha ökat i samtliga huvudinnehav utom i Swedish Orphan Biovitrum, dvs: Nibe, Unibet Group, BillerudKorsnas, Nolato B, Aarhuskarlshamn, Micro Systemation och Duni.

Granit: Aktiviteten var under månaden hög och flera nya innehav tillkom, bland annat Lifco, Addnod samt Net Entertainment.

Här är två som behöver förbättra informationen

Catella: Information om köp saknas! De största bidragsgivarna under oktober var dock Sobi, MTG och Mycronic, IAR Systems och Hexpol. På negativa sidan Unibet, Kambi, DistIT och undervikten i Fingerprintcards.

Enter: Redovisar inte heller sina portföljförändringar, men däremot intressant att finna både Doro och HiQ bland de största innehaven (bild).En annan fråga som jag funderade över när jag såg vissa fonders innehav var hur många aktier kan en fond inneha utan att automatiskt bli passiv? Hur mycket kommer man avvika från index med 50 svenska småbolag? Och vad som är ett småbolag verkar också variera? Trelleborg, Latour, Billerud och Husqvarna är de småbolag? Ja tydligen enligt vissa.


måndag 9 november 2015

Nybliven ägare till Cellavision & I.A.R. Systems gör en 8-veckors

Cellavision kom idag med sin Q3 rapport. Företaget redovisade rejält förbättrad försäljning, marginaler och vinst. Framförallt drivet av efterfrågan från veterinär medicinska laboratorier i Nordamerika. Detta fick aktien att under hög volym och med ett "gap" lämna en 33 veckors sidledes bas.Cellavision är ett globalt medicinteknikföretag som egenutvecklar och säljer system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör underlag för sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. Mer ingående uppgifter finns bland annat i detta inlägg från Aktieingenjören från 2014.

Vi har haft aktien, som om än med viss ryckighet visat på en stark tillväxt under de senaste två åren, under bevakning en längre tid. Kommande Q4 har de senaste åren också visat de bästa resultaten. Trots att det nu börjar bli trångt i portföljen köpte vi idag in aktien till 58,50 kr.Vi kan också konstatera att I.A.R. Systems, som vi nyligen adderade till portföljen, stigit över 20% från entrénivån på under tre veckor. Det innebär att vi automatiskt behåller aktien i minst 8 veckor för hopp om än högre nivåer. Tidigare har vi tillämpat regeln på Probi. Regeln finns därför att historien ofta visat att aktier med det beteendet blir till större kursvinnare och då vill vi inte sälja för tidigt (några garantier finns förstås inte).

lördag 7 november 2015

Slut på madrasser hos IKEA

Läste hos Bloomberg att Ikea börjar få slut på madrasser i både Sverige och Tyskland på grund av flyktingsituationen. Vilket fick mig att fundera på vilka bolag annat än nämnda Ikea och Bert Karlssons Jokarjo som kan göra tillväxt av detta. Medan jag sitter och funderar dyker det upp ett motsvarande inlägg på Gustavs aktieblogg: Hur påverkas börsbolagen av migrationen? Matföretag, bemanningsbolag och fastighets- och bostadsbolag är de som främst lyfts fram.

När det gäller bostäder så har efterfrågan knappast varit något problem tidigare. Däremot har det tillåtits spela en alltför liten roll i den politiska verkligheten. Och när det uppmärksammats har det varit som en bostadsbubbla. Noterade dock att Svenskt näringsliv ser bostadsbristen i storstäderna som en alltmer tilltagande tillväxtbroms.Tittar man på de underliggande orsakerna till att det inte byggs mer framkommer främst: Brist på mark (kommunmedborgare och kommunpolitiker vill gärna ha bostäder, men inte i närheten av där de bor). Mark i fel lägen. Boklok skrev nyligen att de vill bygga bostäder till rimliga hyreskostnader, men då behöver de ordinär mark, inte de dyra A-lägen som kommunerna tillhandahåller om de trots allt bygger (antar att de hoppas på inflyttande höginkomsttagare). Vidare har vi för stelbent bostadslagstiftning. Vilket innebär att om du byggt bilar utifrån samma krav, så skulle alla bilar minst behöva motsvara en BMV även om de flesta köparna skulle vara fullt nöjda med en Skoda och många unga acceptera även en Dacia bara de slapp ha mamma och pappa i baksätet. Slutligen ses ju boende som en offentlig inkomstkälla. Många ekonomer gråter numera floder över den borttagna fastighetsskatten. Så hade det inte varit för ovanstående borde Prime Living (tunt handlad modulhustillverkare) vara i slagläge.Om jag skulle tillföra något till Gustavs lista vad skulle det annars kunna vara? Kanske Hälsovård (finns det större medicin-grossister? Kan det ökade vårdbehovet gynna Capio? och Konsumtionsaktier med lågprissegment H&M, Classe, Kapp-Ahl? De senare alla med en kortsiktigt uppåtgående trend.

I nästa inlägg tänkte jag antingen följa upp portföljbolagens rapporter eller diskutera huruvida: "Extrem långsiktighet är ett botemedel mot oturlig tajming och dyr värdering när man köper" som jag såg att Hernhag skrivit i ett äldre inlägg.

tisdag 3 november 2015

Spridda skurar inför slutet på rapportperioden

De sista av Aktierävens portföljbolag kommer inom kort med rapporter. Vad kan vi förvänta oss?

4 november - DORO. Molekylär ekonomi har funderat över Doro:s rapport och har vissa förväntningar, i alla fall kortsiktigt. Läs Do you Doro. Aktien har också stigit den senaste tiden och även lämnat den cup-with-handle formation som vi tidigare sett byggas upp (>49.50 kr). Förväntningarna är alltså stora.5 november - Vitrolife. Vitro brukar vara stabila, men förväntningarna brukar också vara stora. Nu har aktien också stigit till över 200 kr på kort tid. Trodde visserligen att aktien skulle nå dit redan efter förra rapporten. Kan de bjuda på något extra? Och vad betyder möjligheten till två barn i Kina?

6 november kommer NGS. Här är förväntningarna allmänt lågt ställda efter Dedicare:s tidigare rapportbesvikelse. Marknaden för sjuksköterskor var visserligen god, men högre lönenivåer pressar marginalerna. Några ryggade också för att vissa landsting sagt sig vilja minimera hyrsjuksköterskor. Det har man dock sagt förut. Inte minst om läkarna. Så länge man inte själva är beredda att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren lär det dock inte låta sig göras. Så huvudfrågan är om NGS varit duktigare på att löneförhandla?

Svenskt Näringsliv kom igår med en konjunkturrapport. Det mest intressanta där var att industriproduktionen kan sägas vara på uppåtgående sedan slutet av 2014. Gröna skott (min tolkning) inom fler EU-länder kan särskilt komma att gynna svenska bolag. Vice riksbankschefen kommenterade och underströk också att man kommer göra allt för driva inflationen mot målet.

I övrigt har det senaste köpet IAR tuffat på bra och är nu upp cirka 15%.

Draghi laddar för mera drag i Europa, vilket Ingves lär hänga på (se ovan).


Mest läst