fredag 27 september 2019

Bahnhof kliver in i portföljen

En gammal favorit har tagit plats i tillväxtportföljen, nämligen Bahnhof. Företaget är nu inte bara leverantör av vårt bredband, utan även förhoppningsvis leverantör av framtida tillväxt. En tillväxt som på senare tid ifrågasatts något, men vi hoppas kombinationen digitalisering och integritet ska bära lite till och vi tycker värderingen blivit rimlig. Då har vi ändå räknat med att försäljningsökningen framöver i snitt bara är 10 procent. Vinstmarginalen låter vi dock ligga kvar omkring 12 procent och vinstmultipel upp till maximalt 35.


Vi får då köp upp till 26 kr.

måndag 23 september 2019

Vi sätter Köp på THQ Nordic

Vi har som nämndes i senaste inlägget börja göra våra första köp till vår nya långa tillväxtportfölj.

Först in i portföljen blev THQ Nordic. 

Underhållning är en trend vi gärna tar rygg på senaste rapporten pekar mot fortsatt tillväxt: "We started our financial year 2019-2020 with another stable growth quarter. Net sales increased 36% to SEK 1,142 million, driven by strong back catalog sales. Operational EBIT grew 193% to SEK 204 million, raising the Operational EBIT margin to 18% from 8%. The improved margin was driven by digital sales – which collectively rose to an average TTM of 58% across our three Games business areas.  We generated SEK 441 million in cash flow from operations during the quarter and had close to SEK 3.2 billion in cash and cash equivalents at the end of the quarter. During the quarter we signed additional deals of significant value relating to our upcoming game titles on digital subscription, streaming and download services on various platforms. Revenue recognition will begin when the games are released …"

Det är förstås svårt att bedöma bolagets kommande tillväxt. Vinsttrenden de senaste åren snittar på 40%. Vi nöjer oss dock att räkna lågt och utgå ifrån en kommande tillväxt på 25%. Förhoppningsvis går det ännu bättre. P/e mässigt förutsätter vi dock fortsatt en riktigt hög tillväxtvärdering mellan 20-60.

Med de utgångspunkterna blir aktien köpvärd upp till åtminstone 250 kr och potentialen drygt 20% per år på fem års sikt. Riktkursen samma tid blir 450 kr.
Sammanfattningsvis inget lätt case att analysera som första aktie, men nu är vi igång. Vilka fler aktier som köpts hittills och varför kommer inom den närmaste tiden.

onsdag 18 september 2019

Premiär för en ny lång tillväxtportfölj

Tillväxtportföljen 2.0
Har ju hintat om att det kan komma lite förändringar i Aktierävens sparande. Efter att ha funderat lite under sommaren har vi kommit fram till att komplettera våra investeringar (canslim och utdelningsportföljen) med en mer klassisk långsiktig portfölj.

Bakgrunden är dels att en större Canslim-portfölj kräver lite mer tid än vi haft möjlighet att avsätta det senaste året, dels att marknadscykeln för närvarande inte är optimal för den strategin. Det senare innebär bland annat att strategin är mest effektiv de första åren i en uppgång. I den senare fasen blir formationerna utdragna, mer svåranalyserade och har högre risk att fallera. Ett annat problem är att utbudet av riktigt fina tillväxtbolag är relativt litet på den svenska marknaden, särskilt i jämförelse med den amerikanska, vilket gör att det tidvis blir svårt att hitta investeringsobjekt.

Nu ska detta inte tolkas som att vi överger den strategi som tjänat oss väl de senaste åren. Vi kommer fortsatt tillämpa den när tillfälle ges.

Vad är då strategin för den nya portföljen?
Grunden är även här att vi vill äga tillväxtbolag. Bokstäverna CAN återkommer således även här, det vill säga bolag som visar (C) och visat (A) en fin försäljnings- och vinstutveckling. Bolagen får också gärna här drivas av det "nya" (N) som en megatrend, unik produkt eller driven företagsledning.

Vad är då skillnaden? En är att placeringshorisonten oftast är mycket längre. Vi kommer till exempel använda Hitta Kursvinnare för vår scenarioberäkning och i minst ett femårigt perspektiv. Nu kan förstås en riktkurs i en lyckosam aktie nås tidigare, men å andra sidan kan ändrade förutsättningar samtidigt få oss att justera upp möjlig värdering.

Planen är också att initiera något mindre poster, för att sedan över tid köpa mer om vårt scenario uppfylls och värderingen fortfarande bedöms som rimlig. Ska vi då aldrig sälja? Jo om förutsättningarna för vårt scenario inte längre kan anses som rimliga. Eller för att göra det kort, ganska klassisk FA.

Just nu har vi cirka 40 bolag på vår bevakningslista, varav några bedömts vara i köp zon och köpts in till portföljen. En uppdatering av vilka aktierna är kommer inom kort.

fredag 6 september 2019

Räntehöjning på gång?

"Riskbanken"
Riksbanken lämnar räntan oförändrad, men tänker sig en höjning vid årsskiftet. En försent tajmad höjning från den svenska riksbanken? Har vi inte sett det tidigare? Ska vi tolka det som ännu en recessionssignal som komplement till den inverterade yieldkurvan vi skrev om i förra inlägget? Än så länge verkar konsumenterna stötta konjunkturen, medan tillverkning är svagt. Är det så att vi heller köper tjänster än saker?

För egen del har vi än en gång passat på att byta långivare, då den storbank som för två år sedan lovade, om inte guld så i alla fall gröna skogar, visade sig vara mer mån om sina marginaler än sina kunder. Minst fem lax sparade vi genom att istället surfa in hos Landshypotek.


Mot en ny portfölj
Vi fortsätter mot den bakgrunden att vara rejält likvida, samtidigt som vi planerar för en kompletterande tillväxt- eller trendportfölj. Grunderna är tänkta att vara likartade Canslim portföljen, det vill säga främst solida, vinstgivande bolag med kontinuerligt stigande omsättning. Bolagen får vidare gärna stöttas av någon megatrend. Till skillnaderna kommer höra att den nya portföljen blir lång. Innehaven är åtminstone tänkta för fem års sikt, gärna längre. Analysen blir även mer FA än TA. Vi har hittills skapat en shortlist med några intressanta förslag. Ett annat övervägande är om portföljen ska ligga i depå eller ISK? Långsiktigheten i kombinationen med förlustavdrag gör att vi överväger depå.

Med en sådan grundportfölj blir det förhoppningsvis också psykologiskt enklare att låta Canslim portföljen öka omsättningshastigheten och att där ta snabbare vinster.

Later ...

Mest läst