onsdag 18 september 2019

Premiär för en ny lång tillväxtportfölj

Tillväxtportföljen 2.0
Har ju hintat om att det kan komma lite förändringar i Aktierävens sparande. Efter att ha funderat lite under sommaren har vi kommit fram till att komplettera våra investeringar (canslim och utdelningsportföljen) med en mer klassisk långsiktig portfölj.

Bakgrunden är dels att en större Canslim-portfölj kräver lite mer tid än vi haft möjlighet att avsätta det senaste året, dels att marknadscykeln för närvarande inte är optimal för den strategin. Det senare innebär bland annat att strategin är mest effektiv de första åren i en uppgång. I den senare fasen blir formationerna utdragna, mer svåranalyserade och har högre risk att fallera. Ett annat problem är att utbudet av riktigt fina tillväxtbolag är relativt litet på den svenska marknaden, särskilt i jämförelse med den amerikanska, vilket gör att det tidvis blir svårt att hitta investeringsobjekt.

Nu ska detta inte tolkas som att vi överger den strategi som tjänat oss väl de senaste åren. Vi kommer fortsatt tillämpa den när tillfälle ges.

Vad är då strategin för den nya portföljen?
Grunden är även här att vi vill äga tillväxtbolag. Bokstäverna CAN återkommer således även här, det vill säga bolag som visar (C) och visat (A) en fin försäljnings- och vinstutveckling. Bolagen får också gärna här drivas av det "nya" (N) som en megatrend, unik produkt eller driven företagsledning.

Vad är då skillnaden? En är att placeringshorisonten oftast är mycket längre. Vi kommer till exempel använda Hitta Kursvinnare för vår scenarioberäkning och i minst ett femårigt perspektiv. Nu kan förstås en riktkurs i en lyckosam aktie nås tidigare, men å andra sidan kan ändrade förutsättningar samtidigt få oss att justera upp möjlig värdering.

Planen är också att initiera något mindre poster, för att sedan över tid köpa mer om vårt scenario uppfylls och värderingen fortfarande bedöms som rimlig. Ska vi då aldrig sälja? Jo om förutsättningarna för vårt scenario inte längre kan anses som rimliga. Eller för att göra det kort, ganska klassisk FA.

Just nu har vi cirka 40 bolag på vår bevakningslista, varav några bedömts vara i köp zon och köpts in till portföljen. En uppdatering av vilka aktierna är kommer inom kort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar