torsdag 20 december 2018

Julstädningen fortsätter och räntan blir lite mindre negativ

Surt sa Aktieräven
Efter ett förlorat börsår och tillhörande förlorade slantar blickar vi framåt 2019 och försöker repa nytt mod. Men för att se framåt behöver man också se bakåt, det vill säga utvärdera vad som gick fel och hur det ska undvikas framöver. I korthet kan vi då finna att: Vi har inte följt vår aktiestrategi, vilket i princip är detsamma som att vi inte haft någon. Vi har av olika skäl inte kunnat avsätta samma tid till placeringarna som tidigare, vilket i sig borde gjort att vi justerade vårt upplägg för att bättre fungera ihop med aktuellt livspussel. Vi har fäst för stor vikt vid en (felaktig) makroanalys, istället för att agera i de enskilda aktierna. När vi inte riktigt känt oss uppdaterade (på grund av tidsbristen) har vi blivit passiva istället för offensiva (typ om du inte vet varför du är i en aktie, sälj).

När vi nu tror oss veta vad som gick fel kan vi blicka framåt. Det första vi gjort är att städa ut gamla surdegar. En fundering är att i princip tömma tillväxtportföljen för att ladda om den först när vi ser tecken på positiv trend i marknad, vilket ju först kräver en follow-thru.

Det innebär inte att vi behöver bli helt aktielösa. Istället kan det vara läge att fylla på i utdelningsportföljen. Utmaningen är förstås att hitta uthålliga utdelare som inte sänker, eller åtminstone inte sänker väsentligt, under en avmattning. Vi har fått korn på några kandidater och julledigheten kommer ju lämpligt för en fortsatt utdelningsanalys.

En konsekvens för bloggen, eftersom uppdateringarna blivit mer spridda, är att vi framöver främst kommer redovisa innehaven vid ett visst datum. För att fokusera mer på målet finns också en tanke att titta mer på målkurser.

Räntan höjs
Så har då riksbanken slutat sitta på händerna och aviserat en räntehöjning till -0,25%. Vi har alltså fortsatt en negativ ränta, men den aviserade ändringen av räntetrenden kan nu vara påbörjad. Det kan ju framstå som lite märkligt att räntan ska höjas nu när "alla" talar om en ekonomisk avmattning. Frågan är ju förstås hur stor avmattningen vi talar om, eller om det fortsatt är risken för avmattning som börsen förhåller sig till. I Sverige har förstås bomarknaden gått in i väggen i brist på nya kunder, men den uppenbarade sig redan förra hösten. Brexit, handelskrig och ett nytt parlamentariskt läge efter mellanårsvalet är potentiella politiska risker med möjliga ekonomiska konsekvenser. Å andra sidan kan de också ses som möjligheter. Trump bör börja förbereda sig på omval och presidenter blir normalt omvalda på god amerikansk ekonomi, det vill säga framöver bör han vara intresserad av mindre konflikt.

SVD.se

Men som vi landade i under första avsnittet. Framöver blir det strategimässigt mindre vikt vid makro och mer fokus på mikro.
Mest läst