fredag 30 oktober 2020

Biggest loser i Q3 + ny aktie i tillväxtväskan

När tillväxten uteblir

Drygt hälften av bolagen i tillväxtportföljen har kommit med sina kvartalsrapporter. Överlag ser det bra ut trots pandemiläget. Det finns förstås de som har det lite värre än andra. CTT Systems verksamma mot flygindustrin är och kommer förhoppningsvis behålla platsen som biggest loser. Vinst ner -82% Q_Q och en omsättning som fallit -52% samma period.

Skulle vi anta att CTT hittar tillbaka tillväxt i försäljningen är aktien definitivt i köpzonen i detta nu. Osäkerheten inom flyget gör dock att detta i värst fall kan dröja. Låter vi istället försäljningen plana ut, samtidigt som vi sänker värderingen (antar lägre p/e) hamnar vi i den lägre delen av behållzonen. 

Tekniskt är aktien av förståeliga skäl svag med helt fel trend och delvis i ett avgörande läge. Faller aktien under 100-lappen öppnas ny "prismark" med få motståndsnivåer före 50 kr. Vi hoppas dock att det är dags för CTT att börja bilda en mer stabil botten och landar därför i att vi behåller CTT i tillväxtportföljen.


  Ny aktie och ökad likviditet

Under den senare perioden har vi valt att generellt öka likviditeten  i portföljerna. Vi har visserligen inte gjort några aktiva försäljningar, men utdelningar, uppköp och sparande har inte omsatts i nya aktier. I veckans dipp fanns det dock några aktier på bevakningslistan som lockade. Valet föll till slut på norska Carasent som vi önskat köpa tidigare, men samtidigt önskat komma in på en något lägre nivå. När larmet ljöd under 24 kr kunde vi sedan ta en första position till 22,50 kr under onsdagen. Carasent verkar i en bransch (hälso- och sjukvård) med såväl organisatoriska utmaningar som stor potential och kan kategoriseras som en krydda i väskan. 

fredag 23 oktober 2020

Ett underhållande inslag i magiska portföljen - Nordic Entertainment Group B

 Nordic Entertainment Group B

Igår kompletterades den magiska portföljen med sitt sista innehav inför det kommande året. Vi ville avvakta reaktionen på Q3 rapporten för att eventuellt inte komma in för högt. Bolaget med Viasat, Rix FM och Viaplay kom dock ut stabilt och vi kunde köpa in oss kring 360 kr.

 Hela laguppställningen består nu av:

Betsson
Byggmax
Clas Ohlsson
Ferronordic
Holmen
Knowit
Nent
Orexo
Skanska
Tethys Oiltorsdag 15 oktober 2020

Kopp och handtag i Atrium

Atrium Ljungberg efter rapport
Kopp och handtag och viss volym i Atrium. Kursen dock ännu under 200MA.


 

tisdag 13 oktober 2020

Månadssummering september: Är det dags att sälja Evolution Gaming?

Höstbörs
Under september har vi fått förslag på en nu budget för Sveriges, exakt hur den utformas blir klart först när tupparna både till höger och vänster fått vara med och kackla lite. Eftersom riksbankens krut börjat sina är det nu upp till riksdagen om vi vill stimulera ekonomin, vilket förstås är särskilt betydelsefullt i detta pandemiska läge.

"In essence, monetary policy is effective at putting the brakes on an economy, but bad at stimulating an economy, whereas fiscal spending has the opposite tilt." (Alden)

Börserna ser ännu fortsatt på framtiden med tillförsikt och tillväxtportföljen har fortsatt upp med cirka 7 procent under september.

Oktober innebär både höst och ett nytt kvartal och med det tid för nya kvartalsrapporter. Inför detta har vi påbörjat den genomgång av företagen som vi hintade om tidigare. Av de sex aktier vi hunnit igenom framstår näst intill alla som köpvärda givet våra antaganden på fem års sikt. Riktkurserna kommer uppdateras snarast möjligt.

Evolution Gaming
En fråga som vi fått fundera på är om Evolution Gaming fortsatt är värd att behålla? Ett grundantagande vi ofta gör är att bra bolag kommer fortsätta att prestera uthålligt tills annat bevisas. För Evo försvåras analysen av att vi nu måste bedöma hur NetEnt köpet kan tänkas påverka bolaget.

The Good
Grundscenariet är att bolaget fortsatt ska prestera höga omsättningsökningar. Närmare 50% har varit snittet de senaste åren. Vi sätter också vinstmarginalen i HK till det historiskt lite lägre 35%. Vi låter p/e löpa mellan 20-40. Köp skulle då kunna motiveras upp till strax ovan 700 kr och säljzonen närmar sig över 1 200 kr.The Bad
Ett mer negativt scenario skulle vara att försäljningsökningen avtar, säg till nedåt 25%. Istället antar vi att vinstmarginalen uthålligt ligger över 40%. Med samma p/e inträder säljzonen redan vid 640 kr.

The Gnarly
Låter vi istället antagandet vara åt de högre hållet för både försäljning och vinstmarginal får vi köp upp till 840 kr.

Vi kan också notera att p/e i dagsläget är nästan 60.

Förra veckan fick vi för övrigt en dubbelbotten i EVO, men som just nu är lite sen att köpa in sig på...
 

fredag 2 oktober 2020

Fler magiska investeringar

Om magiska portföljen
Förra årsperioden för den magiska portföljen hade en mycket god utveckling på nära 30%, vilket vi konstaterade i månadsrapporten. Vi såg också att bra bidrag kommit via uppköp av HiQ och NetEnt, till det kan vi också lägga Engelska Skolan där Grundstenen nått budpliktsnivå. Avkastningen i den senare är i dagsläget dock blyga cirka 13%. HiQ = 31% och NetEnt = +149%.

Magiska portföljen till nästa period är hittills Byggmax, Ferronordic, Holmen, Skanska, Orexo, Tethys Oil. Till det ska läggas ytterligare fyra för att få de tio bolag som sedan ska följa med på resan kommande 12 månader. Portföljen bygger alltså på Greenblatts - en liten bok som slår aktiemarknaden, med viss tvist. Vi köper bara aktier från Large och Midcap. Anledningen är att vi vill ha god omsättning på aktierna. Vi köper i princip de tio bästa från Börsdatas ranking, men försöker samtidigt undvika att ha med flera bolag från samma bransch. I år tog vi exempelvis med Skanska och Tethys, men hoppar över JM och Lundin Energy. Att vi föredrog Skanska beror på dess större exponering mot infrastruktur, medan Tethys redan fanns i portföljen från föregående år och på så sätt undviker vi courtageavgifter. Vi omsätter inte heller hela portföljen samma dag utan sprider ut omsättningen över minst 4 veckor. 

En backtesting på Börsdata de senaste tio åren visar att modellen (blå) fungerat ganska väl i jämförelse OMX30:Mest läst