tisdag 13 oktober 2020

Månadssummering september: Är det dags att sälja Evolution Gaming?

Höstbörs
Under september har vi fått förslag på en nu budget för Sveriges, exakt hur den utformas blir klart först när tupparna både till höger och vänster fått vara med och kackla lite. Eftersom riksbankens krut börjat sina är det nu upp till riksdagen om vi vill stimulera ekonomin, vilket förstås är särskilt betydelsefullt i detta pandemiska läge.

"In essence, monetary policy is effective at putting the brakes on an economy, but bad at stimulating an economy, whereas fiscal spending has the opposite tilt." (Alden)

Börserna ser ännu fortsatt på framtiden med tillförsikt och tillväxtportföljen har fortsatt upp med cirka 7 procent under september.

Oktober innebär både höst och ett nytt kvartal och med det tid för nya kvartalsrapporter. Inför detta har vi påbörjat den genomgång av företagen som vi hintade om tidigare. Av de sex aktier vi hunnit igenom framstår näst intill alla som köpvärda givet våra antaganden på fem års sikt. Riktkurserna kommer uppdateras snarast möjligt.

Evolution Gaming
En fråga som vi fått fundera på är om Evolution Gaming fortsatt är värd att behålla? Ett grundantagande vi ofta gör är att bra bolag kommer fortsätta att prestera uthålligt tills annat bevisas. För Evo försvåras analysen av att vi nu måste bedöma hur NetEnt köpet kan tänkas påverka bolaget.

The Good
Grundscenariet är att bolaget fortsatt ska prestera höga omsättningsökningar. Närmare 50% har varit snittet de senaste åren. Vi sätter också vinstmarginalen i HK till det historiskt lite lägre 35%. Vi låter p/e löpa mellan 20-40. Köp skulle då kunna motiveras upp till strax ovan 700 kr och säljzonen närmar sig över 1 200 kr.The Bad
Ett mer negativt scenario skulle vara att försäljningsökningen avtar, säg till nedåt 25%. Istället antar vi att vinstmarginalen uthålligt ligger över 40%. Med samma p/e inträder säljzonen redan vid 640 kr.

The Gnarly
Låter vi istället antagandet vara åt de högre hållet för både försäljning och vinstmarginal får vi köp upp till 840 kr.

Vi kan också notera att p/e i dagsläget är nästan 60.

Förra veckan fick vi för övrigt en dubbelbotten i EVO, men som just nu är lite sen att köpa in sig på...
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar