lördag 22 april 2017

Proact, MTG & Robotgräsklippare

Vi fortsätter vår rapportgranskning ...

Husqvarna
Positivt 

- Resultat per aktie efter utspädning ökade med 30% till 1,72 kronor (1,32).

VD:s ord;
"Koncernens införsäljning till handeln under försäsongen utgjorde en bra start på året med en valutajusterad ökning av nettoomsättningen med 7%. Koncernens rörelseresultat var 22% högre än föregående år och uppgick till 1 425 Mkr (1 166) och motsvarande marginal uppgick till 11,2% (10,3). Genomförandet av strategierna för lönsam tillväxt i divisionerna Husqvarna, Gardena och Construction fortskrider väl.
Negativt
... Divisionen Consumer Brands upplevde en lägre införsäljning under första kvartalet påverkat av att ett par av de större återförsäljarna förändrat sitt inköpsmönster till en allt stramare just-in-time. Detta ser vi som en periodisering mellan kvartalen."
Betyg. En positiv trend väl värd att följa.

MTG

Positivt
- Rekordhög försäljning om 4.228 (3.826) Mkr med en organisk tillväxt om 8%.
- Rörelseresultat ökade 15% till 183 (159) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 118 (50) Mkr med ett resultat per aktie om 1,44 (0,55) kr.

Negativt
- Marknadens förväntningar var än högre ställda.
- Osäkerhet om kostnaderna för e-sportsatsningen.

Betyg. En aktie med mixade signaler. Kommer kostnader eller intäkter dominera framöver? Avvakta blir då lätt svaret?

Proact

Positivt
Intäkterna ökade med 21 % till 877 (723) MSEK.
Den organiska tillväxten uppgick till 7 %. 
EBITDA ökade med 37 % och uppgick till 53,6 (39,0) MSEK. 
Resultat före skatt ökade med 60 % till 34,0 (21,2) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster första kvartalet 2016 (5,8 MSEK) var ökningen 25 %. · 
Resultat efter skatt ökade med 69 % till 25,0 (14,8) MSEK. 
Resultat per aktie uppgick till 2,65 (1,55) SEK. 
Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 31,7 (26,2) %

Negativt
Aktien har kanske ingen höjdaromsättning.

Betyg. Starka siffror från molnleverantören. Fortsätter utvecklingen går det definitivt att fundamentalt räkna hem en högre värdering.

Inte nog med det. Vi tog en position i aktien till priset 189 kr, utifrån utbrottet från den sidledes formation som också skulle kunna vara en "Square box".
Dagens rapporter var:

torsdag 20 april 2017

Rapportsläpp - Flipp eller Flopp den 20 april

Reaktioner på rapporterna brukar ofta sätta tonen för aktiernas utveckling de kommande månaderna. Det behöver dock inte betyda att det är den initiala reaktion som är trendsättande, istället kan det ibland vara värt att följa upp en aktie de närmaste veckorna efter rapport. De beror ju bland annat på att de större institutionerna kan behöva tid för analys, strategiomläggning och för att påbörja eller avsluta sin nya position. Vi startar därför en serie inlägg där vi återger och i bästa fall kommenterar några av dagens rapporter. Oftast från de bolag som finns på vår bevakningslista.

Avanza

Positivt
- Kundtillväxten var fortsatt stark och antalet nya kunder uppgick till 38 400 (26 100).
- Ökade intäkter (+9 procent). Dock främst på grund av högre fondvolymer och valutaintäkter.

Negativt
- Rörelsekostnaderna ökade med 13 procent och spås öka med 15-20% under 2017.
- Resultat efter skatt uppgick till 103 MSEK, en ökning med (bara) 5 procent, främst en följd av ökade intäkter. 

Betyg: Neutral. Hur man lyckas möta ökad konkurrens och ökade kostnader blir avgörande. Särskilt när vi senare kommer in i ett sämre börsklimat.
Citat från Johan Prom, VD Avanza: ”Vi har haft en rekordstark inledning på 2017, trots intensifierad konkurrens både avseende prispress och nya utmanare. Omdaningen av finansbranschen har bara börjat och i takt med att konsumenter får fler leverantörer av finansiella tjänster ökar behovet och värdet av överblick. Vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande och vår användarupplevelse för att tillgodose våra kunders behov. Avanzas plattform, kundfokus och innovationsförmåga ger goda förutsättningar i det nya marknadsklimatet.”

Evolution Gaming

Positivt:
- Rörelseintäkterna ökade med 60% till 39,7 MEUR (24,8)
- Vinst per aktie uppgick till 0,35 EUR (0,21), dvs + 66%
- Generellt mycket hög efterfrågan på live casino-spel hos kunderna 
- Ytterligare nya avtal med mybet, Matchbook och White Hat Gaming.

Negativt:
- Planerar att öppna en tredje livestudio, vilket initialt kan generera start-up kostnader.

Betyg: Mycket stark rapport.

NetEnt

Positivt:
- Intäkterna för första kvartalet ökade med 15,2% till 398 (345) MSEK.
- 15 licensavtal med nya kunder tecknades, ett nytt rekord, och 6 nya kunders kasinon driftsattes.

Negativt
- Rörelseresultatet uppgick till 136 (128) MSEK, en ökning med endast 6,3%. 
- Rörelsemarginalen sjönk till 34,2 (37,1)%.
- Vinst per aktie uppgick till 0,52 (0,51) SEK före och efter utspädning.

Betyg: Lovande på sikt. Kan man bara kontrollera kostnadsutvecklingen, så bör vinsttillväxten komma tillbaka. Köplägen kan komma att uppenbara sig.
Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef: - ”Vi fortsatte att leverera på vår tillväxtstrategi under det första kvartalet och intäkterna ökade i linje med våra tidigare kommentarer om kvartalet. För första gången blev NetEnts spel tillgängliga på den reglerade marknaden i Mexiko och bolaget meddelade att det första spelet för Virtual Reality (VR) ska utvecklas under 2017. För resten av 2017 ser vi förutsättningar för fortsatt god tillväxt tack vare fler nya spel, ökande marknadsandelar i Storbritannien, mobil tillväxt och många nya kunder som ska driftsättas, samt vår satsning i Nordamerika.”

Andra bolag vi gärna följer. Mycronic som finns i Silverrävens portfölj visade starka siffror. Sportamore mer än dubblade vinsten, men flaggar för engångskostnader.

Dagens rapporter var:


tisdag 18 april 2017

Vårbudget och geopolitiken hur påverkas börsen?

Vårbudgeten
Finansminister Magdalena Andersson är nöjd och Regeringen ser framför sig höjd BNP-prognos för 2017 och 2018 till 2,6 respektive 2,1 procent från tidigare 2,4 respektive 1,8.

”Tillväxten är bred och drivs av en ökad export, ökade privata investeringar - främst i bostadsbyggande - och ökad konsumtion, både privat och offentlig”, menar Regeringen. Just denna utveckling kan inte Regeringen ta äran av även om man förstås försöker. Exporten kan förmodligen härledas till den låga kronkursen och bostadskonsumtionen drivs av den låga räntan.

Då MA har koll på läget står följaktligen riskerna för Sverige finna i utlandet och de verkar bara bli fler och fler. Bara denna vecka finns tre aktuella val att fokusera på.


Val i Turkiet
Erdogan kör vidare på sin linje att bli enväldig och lyckas, om än med knapp majoritet, genom folkomröstning få gehör för mer makt till presidenten (sig själv). Eftersom oppositionens yttrandefrihet under kampanjperioden (och rent allmänt) varit starkt begränsad, så var ju valet redan tidigare odemokratiskt. Tyvärr ser det inte ut att bli några resor till Turkiet på många år?

Val i Frankrike
Ska ett av Europas tongivande länder skaffa sig en nationalistisk president? Första valomgången sker på söndag.

Nyval i Storbrittanien
För bara någon timme sedan utlyste Teresa May nyval. Formellt måste det dock godkännas av parlamentet. Utlysningen överraskade marknaderna och det kommer framöver förstås spekuleras vilt om vad detta kan komma att innebära för Europa.

Slutsats
Så länge geopolitiken inte hotar den positiva ekonomiska trenden, främst i USA, men också i Sverige, bör vi kunna fortsätta att rida börsvågen i trendstarka aktier. Samtidigt börjar kurserna i många tillväxtaktier bli allt mer utdragna och de Canslim-formationer vi letar efter framstår många gånger som "korrupta". Rapportperioden, som för vår del på allvar drar igång på torsdag med EVO (och några andra bolag från bevakningslistan) känns därför synnerligen spännande.

onsdag 12 april 2017

En kopp kaffe i Paradox, men Billerud är inte bjudna

Spelbolaget Paradox fortsatte uppåt igår med 3,7 procent. Placera noterar vidare att aktien stigit drygt 23 procent sedan årsskiftet. 

Robur har tillhört köpsidan och har ökat innehaven i Paradox med 5 miljoner aktier. SHB Fonder har även de varit flitiga köpare och tillhör nu de större ägarna med 2,4 miljoner aktier. Spiltan som fortfarande är tunga i aktien tillhör de som avyttrat en del av sitt innehav.

Själva noterar vi att aktien brutit upp från en cup-with-handle med en köppunkt på 61 kr. Aktien handlas nu kring 64 kr, vilket är väl mycket över KP, men en mindre rekyl skulle kunna öppna för att fylla på positionen?Vårt turn-around spel BillerudKorsnäs har vänt både hit och dit. Bolaget har visat tecken om att de är på rätt väg, men återkommande problem i maskinparken förföljer bolaget. Med veckans vinstvarning utlöstes definitivt vår säljtrigger (-8% från KP) och BK får nu lämna portföljen.

onsdag 5 april 2017

Teckningstider, men vi avstår det mesta!

IPO erbjudandena kommer i strid ström. Nyligen passerade Ambea förbi på väg till börsen och i dagarna kan man ta ställning till om man vill hoppa på gymkedjan Actic, bostadsutvecklaren SSM eller armaturtillverkaren FM Mattson.

Actic rekommenderas teckning av såväl Börsveckan, DI, Privata Affärer, Affärsvärlden som SVD börsplus. Själva väljer vi att avstå. Visst är friskvårdsbranschen en tillväxtbransch, men samtidigt känns gymdelen som ganska konkurrensutsatt. Actic ska dock vara glesbygdsalternativet, som väljer bort innerstaden i storstäderna. Man är samtidigt inget budgetalternativ och när vi kollar priser ser de ut att vara i nivå med SATS. För egen del, som bara lyfter skrot, finns det då bättre prissatta gymkort. Åtminstone så länge de inte ingår service som handdukar eller personliga skåp.

Ett annat alternativ är då SSM, vilka Placera, Privata Affärer och SVD börsplus ser som värd att teckna. Nyemissioner.se citerar dock SVD med det kryptiska:

"Alla bostadsutvecklare värderas lågt så länge dagens marknadsförhållanden fortsätter råda. Tror man på kraftigt försämrad marknad ska man absolut inte äga någon bostadsutvecklare. Tror man på en hygglig bostadsmarknad även på medellång sikt så är det inte fel att äga SSM om man kan få dem runt kursen 60 kronor."

Är det hotet om ett högre ränteläge man syftar till eller möjlig brist på arbetskraft? Annars trodde en annan att produktion av bostäder var i ropet just nu? Eftersom vi dock redan har Magnolia i portföljen så väljer vi dock att avvakta SSMs kursutveckling. Något som också gjorde oss tveksamma var att SSM tydligen ska bygga skyskrapor vid Telefonplan. Hur man nu fått dessa fyrtorn godkända i detta läge? Skyskrapor känns high risk i Sverige.

Fast kan Nobelstiftelsen få bygga plåt- och glashus, samt riva kulturbyggnader på Blasieholmen, så är förstås allt möjligt, nu i den andra miljonprogramssvängen!

Så återstår då FM Mattson. Här finns färre teckningsanalyser, endast SVD börsplus:

“Nordens största tillverkare av vattenblandare, FM Mattsson, går till börsen och sista dag att teckna är imorgon onsdag. Bolaget är ingen tillväxtstjärna men introduktionen sockras rejält med låg värdering och utdelning som välkomstbonus. Vi tror det blir bra att teckna.”

Stabilt, lönsamt, jämn utdelningstillväxt, samt med viss potential för tillväxt låter som en bra kombo. Dessutom kan den typen av bolag locka institutioner och fonder. Vi väljer därför att lämna in en anmälan och hoppas på tilldelning 

Anmärkning: Aktierävens IPO historia är minst sagt ojämn. Ovanstående betraktelse bör därför definitivt ses som just en sådan. Vi kan dessutom erkänna att vi knappast fingranskat prospekten.

tisdag 28 mars 2017

Dr Dengroth, Trump och de kommande vinsterna

"Det är mycket nu ..." som Stefan Suaks karaktär Dr Dengroth skulle sagt. Smårävarna drar igång med vårens aktiviteter, byggprojekt ska projekteras och en anhopning av uppdrag på arbetet. Börsen har därmed fått nöja sig med en och annan glimt under tiden på tunnelbanan.

Nu ser det dock ut som uppgången tagit en tillfällig paus? Så vi har kanske inte missat så mycket Visserligen skulle vi kanske sålt av lite om vi haft bättre koll på distributionsdagarna. Som ser ut att ha varit fem innan tillbaka gången. Vilket ju är antalet som börjar indikera möjlig topp.

Uppgången är ju främst USA driven och S&P 500 hade, innan topp, en stigning under de senaste 12 månaderna på nästan 20%. En del beroende på Trumps ambitiösa planer kring kommande skattereduktioner, infrastruktur investeringar för ökad sysselsättning och minskade bankregleringar.

Nu när Trump stöter på problem (Trumpcare) bör man samtidigt minnas att USA tuffar på rätt okej redan utan hans hjälp. Under 5% arbetslöshet (visst här räknas inte de som givit upp jobbsökandet) och ökade företagsvinster de senaste kvartalen. Q4 vinsterna lär vara  + 7,1%. Den högsta ökningen på två år. Prognoser pekar samtidigt på en fortsatt trend mot än högre nivåer senare under året.

Förhoppningen är alltså att nuläget är en mindre dipp som vi kan nyttja till nya eller förändrade positioner. Ett givet första steg är att snarast filtrera fram en fräsch CANSLIM lista. I nästa inlägg kanske vi kan hoppas på några smakprov?

Avslutar med vad förvaltarna på Lancelot skrev i sitt senaste månadsbrev:
"Det är också intressant att räntemarknaden ännu så länge inte verkar vilja prisa in en högre tillväxt och/eller inflationstakt. Vår syn är att räntemarknaden har fel och vi väljer därmed att öka andelen av bolag i vår portfölj som gynnas av stigande räntor. Vi tror inte att räntemarknaden i dagsläget prisar in en normalisering av räntemarknaden någon gång i framtiden. Med normalisering menar vi primärt en marknad där centralbankerna inte är de största köparna av obligationer ...
Vi tror således att det kommer vara rätt att äga aktier även fortsättningsvis, och definitivt mer rätt än att äga obligationer, i ett läge där företagsvinsterna stiger, den ekonomiska aktiviteten ökar och räntor och inflation har bottnat. Detta innebär att vi, efter de vinsthemtagningar som vi gjort under månaden, har kapacitet att göra nya investeringar som matchar vår marknadstro."

tisdag 21 mars 2017

Att få FINGret!

Fingerprint har ju inte alls varit vår aktie, både på gott (när den gått ner) och ont (när den tidigare gick upp). Silverräven fick den dock på köpet när han nyligen startade upp sin Magic Formula portfölj. Om än i liten dos. Att vi nu efter dagens kalldusch åter tittar till aktien gör dessutom att vi behandlat Fingerprint två inlägg i rad!

Fundamentalt har jag liten koll på bolaget, vilket jag å andra sidan inte synes vara ensam om, styrelsen inkluderad. Tekniskt träffade vi dock hyfsat rätt när vi spådde ett tidigare målområde omkring 40 kr. Nu är det dock åter nya tider i aktien som med dagens krasch bröt ner genom 200-veckors MA. Där under är det samtidigt hyfsat fritt från motstånd ända ner mot 20 kr. Om bolaget inte hittar nytt förtroende under vägen, bör vi inte på sikt utesluta en påhälsning i de regionerna.

torsdag 16 mars 2017

Fingerprint i topp i Magic Formula ranking & Nordax till utdelningsportföljen

Trogen läsare vet att Aktierävens alter ego Silverräven håller på att skapa sig en Magic Formula portfölj på Shareville.

MAGIC FORMULA
Portföljen började fyllas på efter sportlovet och kommer denna vecka ha nått sitt delmål om tio aktier. Planen är sedan att fylla på med ytterligare 5-10 aktier efter sommaren. Strategin går ju sedan ut på att behålla aktierna i ett år, för att då byta ut dessa till de aktier som då toppar rankingen. Silverräven har tills vidare begränsat innehaven till svenska large och mid-cap aktier. Dels för att garantera bra omsättning, dels för att begränsa courtaget.

Först in i portföljen var Fingerprint. I skrivande stund toppar för övrigt aktien hela MF-rankingen på Börsdata, inkluderat Norden.

Fingerprint

Övriga aktier som hittills köpts in till portföljen är Lucara, Swedish Match, Mycronic, Electrolux, Sernecke, Nobia, Axfood.

Är man fundamentalist köper man exakt enligt rankingen. Strategins skapare Greenblatt skriver dock att det inte är något krav, utan det går lika bra att välja utifrån tycke och smak, så länge man håller sig någorlunda till "toppen". Silverräven köper i princip enligt ranking, men vill gärna sprida sig över många branscher. Just nu finns det många byggbolag på listan och där kommer vi nöja oss med ett eller två. Greenblatt har också en passage om att eventuellt välja bort bolag med extremt låga p/e-tal - under 5. SAS ligger för närvarande på 3 och vi har tills vidare avstått bolaget. Rätt eller fel lär tiden utvisa.

UTDELNINGSPORTFÖLJ
Silverräven samlar dessutom lite aktier till en utdelningsportfölj. Se lista till höger. Kravet är bland annat en direktavkastning på minst 3%. Nordax uppfyller bland annat detta villkor efter utdelningshöjningen. Vi gör därmed dels en intern transaktion där Silverräven övertar Aktierävens aktiepost, som nu anses såld. Denna mindre IPO-post kompletteras dessutom med ett fyllnadsköp.

Insiders har dessvärre också sålt. Operativ chef har sålt över en halv miljon aktier. Samtidigt finns flera bra stöd i området 45-47 kr.

Nordax

fredag 10 mars 2017

Högre ränta - Högre aktiekurser?

Det börjar bli knepigt att hitta bra Canslim case i den här ångande bullmarknaden med många utdragna formationer. Efter att ha konsulterat några amerikanska nyhetsbrev under dagen går det dock att argumentera för att vi kan gå högre. Det ser ut ungefär såhär:

Yellen har talat om en räntehöjning den 15 mars. Ett sista hinder var dagens arbetsmarknadsapport. Men med arbetslöshetsnivåer på den lägsta nivån på fyrtio år, ser det ut att vara en slam dunk.

När räntan går upp, kommer obligationsvärden gå ner.

Förluster på obligationsmarknaden kan få desto fler investerare att rotera pengar. En trolig destination för mycket av dessa pengar kommer att vara till aktiemarknaden. Det kan bli en trevlig katalysator?

För nu förväntar sig marknaden en räntehöjning och dessutom en rad pro-tillväxt initiativ från Trump.

Fast om DC snubblar ... så riskerar vi dock att få se aktiekurserna gå söderut. Men om allt går enligt planerna, så finns det troligen mer uppsida 2017, eller?


DOW


måndag 6 mars 2017

Thule härskar i fjällen och Magnolia får köprek

Tillbaka från en skön vecka i de svenska fjällen. Jobb ersattes med utförsåkning och börsskärmen ersattes med bastubad. Förutom lite snabba glimtar på OMX via mobilen, så var veckan hyfsat aktiefri. Ja, med några undantag. Som nuvarande delägare i Thule infann sig snabbt vanan att kontrollera märket på andras takboxar. Räkningen föll väl ut för Thule som med marginal kunde utses till vinnare. Vi hoppas förstås det går lika bra i börsspåret.

THULE

Det andra undantaget blev litteraturen. Då jag glömt ta med en god bok att läsa framför brasan. Det visade sig dock att jag hade Peter Lynchs gamla klassiker "One up on Wall Street" på paddan, så då fick det bli den. Boken har trots sin ålder en hel del poänger, samt lite annat som vi kanske inte riktigt tar till oss. Roligast är kanske att den publicerades första gången 1989 när Yuppieeran toppade (och Aktieräven tog sina första stapplade steg på marknaden). Det antyds till exempel att många tycker att USA är på dekis och att jobben flyttar österut - till Japan. Möjligt att vi återkommer med en jämförelse Lynch versus O'Niel (CANSLIM). Till dess ett citat vi tror båda skriver under på:

"Consistent Winners raise their bet as their positions strengthens, and they exit the game when odds are against them, while consistent losers hang on to the bitter end of every expensive pot, hoping for miracles and enjoying the thrill of defeat."

Till skillnad från O'Niel menar dock Lynch att man kan hänga med en aktie ner, så länge det initiala caset är intakt. Det skulle till exempel betyda att Lynch skulle hålla kvar Magnolia, som fått ytterligare pisk efter rapporten. Förmodligen för att vinsten var klen i Q4:an. Men så såldes inte heller många lägenheter under perioden. Däremot stärktes den framtida projektportföljen med nya byggrätter. Själva vill vi ju inte låta en fin före detta vinst övergå i förlust. Och om Magnolia fortsatt ner hade vi snart närmat oss utgången. Nu verkar Introduce och framförallt Börsveckan förstått sambanden och med dagens uppgång har vi åtminstone tillfälligt fått mer tid. Förhoppningsvis inser nu fler att vinsterna ligger och väntar längre fram och att aktien åter kan börja jobba med uppsidan. Företaget har dessutom avsikten att snart ta sig in på de större listorna. Tunga motstånd väntar dock vid 100 kr.

MAGNOLIA BOSTAD

För övrigt börjar det snart bli dags för Silverräven att starta upp sin Magiska formel portfölj ...


Extra graf Magnolia till kommentarerna:

Magnolia från Avanza