måndag 9 juli 2018

Sommar med Magnolia och nya aktierutiner?

Idag börjar semestern. Det innebär också lite extra tid för aktiemarknaden, vilken annars varit begränsad det här året, något som tyvärr också avspeglat sig i låg aktivitet på bloggen. Efter sommaren hoppas vi på en nystart och för att skapa en ny vana behövs rutiner. Exakt vilka kan vi ägna sommaren åt att fundera kring. En tanke för bloggen är att baserade den kring minst en hitta kursvinnare-analys per två veckor.

Det är samtidigt viktigt att inte gör sin aktierutin allt för komplicerad. Tryter tiden bör du kunna klara av det nödvändigaste under en söndagskaffe. Som can-slim investerare tänker vi oss att vi åtminstone bör ha koll på...
  • Huvudtrenden, snackar vi tjur eller björn.
  • Tekniska säljsignaler i vår portfölj.
  • Distributionsdagar i en uppåttrend, dvs närmar vi oss en kortare eller längre dipp?
  • Tekniska köpsignaler i vår portfölj (fylla på positioner).
  • Tekniska köpsignaler från vår bevakningslista.
  • Kommande rapporter.
  • Uppdatera vår bevakningslista.

Magnolia Bostad
kom med sin Q2 rapport idag, varför aktien får bli först ut i vår nya bloggidé. Bolag likt Magnolia, som ofta naturligt har svängningar i intjäningen mellan kvartalen beroende på exempelvis långa byggprojekt är kanske inte de mest lättanalyserade. Vi försöker oss dock på en raggarkalkyl för att se vad vi borde kunna förvänta oss om bolaget får vind i seglen. Vi är konservativa och utgår från perioderna med den lägre vinstmarginalen på drygt 15%. Bolaget söker tillväxt och etablerar sig till exempel just nu i Göteborg. Vi nöjer oss ändå med 20% i snitt avseende försäljningstillväxt (i jämförelse med förra årets 75%).


P/e mässigt har Magnolia (ofta felaktigt jämförd med Oscar och Tobin) tillhört börsen lägsta med ensiffriga tal. Framöver räknar vi därför med ett intervall på 5-20. Vi tror inte heller på någon direkt utdelningsökning. Lägsta kurs de senaste tre åren har varit 45 kr och vi hoppas den inte kommer behöva underskridas. Det ger följande scenario för de kommande fem åren:


Aktien har rört sig uppåt de senaste månaderna efter en revansch i Q1:an. Q2:an är inte lika stark, men för helåret ser det ljust ut. Den största triggern är kanske annars att man nu är noterad på Nasdaq, vilket möjliggör bättre bevakning och möjliggör fler större aktörer på köpsidan. Följaktligen bör det finnas tillräckligt med tillväxt i Magnolia för att vi fortsatt ska vara intresserade.

torsdag 21 juni 2018

Midsommar och de mörka molnen tonar upp sig vid horisonten

Maggan fick idag sänka tillväxtprognosen för den svenska ekonomin. "Regeringen sänker tillväxtprognosen för i år och nästa år till 2,6 respektive 2,1 procent, med hänvisning till minskad världshandel och en väntad inbromsning i bygginvesteringar. Inflationsprognosen höjs till följd av högre energipriser och en svagare krona."

Minns att finansmannen Sven-Olof Johansson, numera främst känd för Fastpartner, redan i vintras förutspådde att de fallande bygginvesteringarna skulle få en stor inverkan på BNP-tillväxten. Ja, än större en dagens revidering. Så ytterligare nedjusteringar bör inte komma som överraskningar.

Ännu är det dock inhemskt som problemen finns. KI skriver att: "Svensk export tar fart ordentligt under hösten och uppgången fortsätter nästa år. Det understödjer styrkan i industrikonjunkturen. Tillsammans med det goda vinstläget stimulerar detta industrins investeringar som liksom i fjol ökar med nästan 5 procent både i år och nästa år. Även i många tjänstebranscher och i den offentliga sektorn växer investeringarna relativt starkt i år."

SKL hade för bara någon månad sedan, en något ljusare prognos. Åtminstone i det kortare perspektivet, samtidigt som man menade att konjunkturtoppen var nära: "Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar svensk export. Den inhemska efterfrågan förväntas dock försvagas under 2019, då högkonjunkturen når sin topp och BNP växer långsammare. I och med att vi räknar med att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten."

Börsen, som oftast ligger före prognosmakarna, har ju delvis redan parerat den här utvecklingen. Bygg och handel har ju gått kräftgång en längre tid, medan mer exporterande bolag klarat sig bättre. Det är ju troligt att den här utvecklingen kommer fortsätta framöver.

Framförallt lär en fortsatt svensk börsresa bero på hur stor nytta bolagen kan dra av den internationella konjunkturen. För på andra sidan pölen är det fortfarande klackarna i taket. I ett marknadsbrev går idag att läsa följande:

"There will always be worries that pop-up in the news. But the economy is sizzling right now and nothing seems to be getting in its way. In fact, the latest forecast from the Atlanta Fed's GDP Now forecast estimates Q2 '18 GDP at 4.7%. Wow! The economy is looking great. And that's why the market keeps on going up."

Problemet här är förmodligen istället att när det ser som bäst ut, så brukar krokbenen dyka upp från ingenstans.

söndag 3 juni 2018

Proact IT Group fundamentalt köpvärd

Hernhag ger i sin chattspalt i senaste Privata Affärer råd om att köpa Proact IT. Aktien finns ju i vår portfölj sedan en tid tillbaka, men har svängt betydligt och har efter en tids nedgång återvänt till nivå med inköpskursen. I dagsläget har vi inga tekniska signaler att gå på, så vi borde kanske inte hänga kvar i aktien, men branschen datalagring och molntjänster är onekligen intressant.

En fundamental analys med Hitta kursvinnare ger också ett klart köp, och det även om vi inte direkt tar i så vi spricker när vi gör prognos för tillväxten.

Försäljningstillväxten har inte heller varit öronbedövande och vi nöjer oss därför med att snitta den till 10% kommande fem år. Vinstmarginalen sätter vi till 4,5% (var 4,7% - 2017). Utdelningsandelen har varit cirka 30% de senaste åren och även det får kvarstå. För fem år sedan kunde Proact ha ett p/e på över 40, men numera rör det sig inom lägre intervall och vi sätter det till mellan 10-20.

Vår (modesta) prognos landar då i att aktien om fem år skulle kunna betinga ett värde på mellan 300-400 kr. Positiva överraskningar skulle förstås kunna bidra till mer och med dagens kurs befinner sig aktien fortfarande i köpzonen. Aktien är tyvärr ofta lågt omsatt, men en årlig avkastning på 20% borde locka fler?måndag 21 maj 2018

Balco och Byggmax - revansch i byggbranschen?

I vår utrensning av före detta IPO aktier låg Balco länge lite risigt till. Men eftersom vi tillbringat de senaste helgerna på Byggmax och snickrandes dess produkter, vilket för övrigt Byggmax verkar mått bra utav, har Balco fått tid till revansch.

För Byggmax är det dock en knapp tio kvar innan aktien åter är tillbaka i den kanal där aktien tillbringade många kvartal innan bakslaget i Q4:an 2017.


Byggmax


Senast idag fick Balco hjälp av Börsveckan. "Köp Balco: Balkongbolaget tappade lite fart i tillväxten under första kvartalet men Börsveckan tror att det var temporärt och anser att utsikterna ser ljusa ut på sikt. Aktien värderas försiktigt och borde kunna ge en god avkastning det närmaste året."

Men redan inför rapporten började aktien röra på sig och tog sig över den länge så svårforcerade 65 kr linjen. Rapporten har också dragit till sig ökad volym, vilket sammantaget gör att Balco får hänga med en stund till...

"STOCKHOLM (Direkt) Balkongbolaget Balco redovisar ett resultat efter skatt på 15,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (7,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:89 kronor (0:47).

Rörelseresultatet blev 22,0 miljoner kronor (23,1) och rörelsemarginalen var 9,1 procent (10,0).

Nettoomsättningen uppgick till 243 miljoner kronor (231).

Anpassningen till IFRS 15 och trögheten med bygglov i Köpenhamn har påverkat omsättningen i kvartalet negativt, tillsammans med uppskattningsvis 17 miljoner. Rörelseresultatet har på samma sätt påverkats negativt med cirka 7 miljoner, uppger bolaget i rapporten.

Orderingången uppgick till 271 miljoner kronor (220), en ökning med 23,2 procent, varav renovering stod för 95 procent.

Orderstocken uppgick vid utgången av kvartalet till 1.280 miljoner kronor, vilket var en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

"Den växande orderstocken ger oss goda förutsättningar för en hög omsättningstillväxt under det närmsta året", skriver vd Kenneth Lundahl."  

 
Balco

fredag 4 maj 2018

The economy looks great. And the market should follow?

En del verkar vilja göra gällande att konjunkturtoppen är nära, men ekonomin verkar ännu inte lyssna till de tonerna. Framförallt inte den amerikanska, men även den svenska lär visst gå som en nyproducerad Tesla. Rapportperioden har också överlag hittills varit stark.
"Looking at Q1 as a whole, total earnings are expected to be up +20% from the same period last year on +8% higher revenues, the highest quarterly earnings growth pace in 7 years."
"Total Q1 earnings for the 343 S&P 500 companies that have reported results already are up +24% from the same period last year on +9.5% higher revenues."
Hörde för övrigt på ett seminarium att det är först nu som företagens investeringsnivåer börjar närma sig nivåerna före finanskrisen.

Vilka slutsatser skulle man kunna dra ifrån detta?

Den pessimistiske skulle förstås kunna tänka att det blir inte bättre än så här.

Den optimistiske (dit vi ofta hör) tänker att framgång föder framgång, eller kanske snarare att en trend oftast varar längre än de flesta förutser.

Flera av våra portföljbolag har också redovisat goda resultat, exempelvis Thule, Kindred, Proact, G5, även om det inte alltid givit resultat i kursen. Vi tror dock att det kommer när fler tvingas inse att ekonomin och därmed börsen har mer ge. Samtidigt har vi dels lovat oss själva att hålla oss närmare säljknappen om vi får signaler vi inte gillar, dels vara kräsna i urvalet av ny prospekt i denna sena bullfas.

tisdag 24 april 2018

Korta noteringar om Hexpol, Kindred, Betsson & Profilgruppen

Hexpol har vandrat sidledes i snart nu fyra år!


Hexpol

Att Norge (den sista socialiststaten) vill begränsa utländska spelbolag är knappast överraskande, men att ett förslag presenteras dagen före Kindred och Betsson rapporterar måste väl vara någon typ av Sverigeskämt?

Kindred

Ett annat bolag som hängt länge i en sidledes konsolidering är Profilgruppen. Fick god volym på rapporten och kan vara värd att bevaka om ovansidan utmanas?

Profilgruppen


torsdag 19 april 2018

Välfärdsteknologi i äldreomsorgen = Doro ?

De demografiska utmaningarna ger nya förväntningar på hur teknikutveckling kan bidra till vården och omsorgens nya förutsättningar.

Socialstyrelsen skriver i kunskapsguiden att: "En första totalundersökning har genomförts av hur IT och teknikstöd används inom äldreomsorgen. I kartläggningen ingår 288 av 290 kommuner. De vanligaste teknikstöden är enligt undersökningen trygghetslarm och spisvakt. Sju av tio kommuner erbjuder stöd som underlättar för anhöriga, till exempel larmmatta eller passagelarm. Samtidigt är det mycket ovanligt med teknikstöd för kommunikation, till exempel anpassad telefoni och datorer med internet. En av slutsatserna i Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen – en kartläggning av samtliga Sveriges kommuner är att en majoritet av kommunerna anser att en fortsatt bra utveckling bromsas av problem med ekonomin."

Nu har regeringen i vårproppen önskat bidra till stärkt trygghet för äldre genom ny välfärdsteknik genom 350 miljoner kronor till ny teknik i äldreomsorgen 2018. "Avsikten är att skapa ökad trygghet för de äldre och samtidigt avlasta personalen så de får mer tid med de äldre. Det kan handla om mobila trygghetslarm för äldre, som t.ex. innebär att människor med begynnande demens kan vistas ute men kan larma om de känner otrygghet. Ett annat område kan vara stöd till vårdplanering via videokonferens."

Det känns ju klockrent som Doros hemmaplan, eller? Den relativa styrkan i aktien har varit stark senaste tiden och ett försök till att ta sig loss från flera veckors tight trading kan skönjas. Vi befinner oss dock fortfarande under 200 dags MA och volymerna saknas.

DORO vänder trenden?


fredag 13 april 2018

"5 bra aktier som ger dig sommarro"

Sorterade lite tidningar och blicken föll på ett nummer av Privata Affärer från förra sommaren. Framsidan sålde in med 5 aktier för sommaren - stabila val för dig som vill koppla av. Eftersom vi är allergiska ska mot ordvalet stabila i samband med aktier, var vi förstås nödgade att kolla vilka bolag som utlovade en lugn tid i hängmattan. Här fanns Resurs, Ica, Ahlsell, Bilia och Capio. Den enda av de här aktierna som står högre idag är Resurs med +5kr. Ahlsell har istället fallit dryga femman. Ica gjorde visserligen ett kort ryck, men hade redan före kräftorna dukats fram börjat falla och är sedan toppen ned 50 kr. Bilia gjorde sitt ryck efter skolstart, men föll sedan och är back. Värst har det dock gått för Capio som aldrig hittade sin sommarkänsla. I dagsläget är man back 27%.

Så en notering till portföljen: Det finns inga stabila aktier - Du vet inte bättre än marknaden - utgå ifrån det värsta - cut your losses short!

"Stabila Capio"

tisdag 10 april 2018

Aktieräven has released Humana and Alligator

I ett tidigare inlägg gjorde vi en referens till amerikansk fotboll och talade om free agency. Perioden på året då kontraktslösa spelare i NFL kan söka sig till nya lag som betalar bättre, men också perioden då spelare kan bli kontraktslösa (released) från sin klubb. Det senare sker ofta då klubben vill ersätta dem med nya, förhoppningsvis bättre spelare. Alternativt för att klubben behöver få loss pengar för att betala andra i deras tycke mer värdefulla spelare. Det senare kan krävas eftersom det finns ett lönetak för alla klubbar NFL att förhålla sig till.

Lite liknande är det ju med en aktieportfölj. Vi har de pengar vi har och även om vi kan skjuta till lite efterhand, så kan man ibland behöva sälja för att få plats med nytt. Ett annat scenario för ett NFL lag är att man haft några goda år, men nu behöver man föryngra laget för att hitta tillbaka till ett vinnande koncept. Här kan vi säga att också vår portfölj befinner sig. Vi har lite för många slappa aktier hängande i omklädningsrummet, vi har inte riktigt följt vår spelstrategi på sistone och det är knappt så att tränaren dykt upp under veckorna.

Vårt mål i den här svackan kommer alltså bli att bygga om portföljen (tyvärr kan vi inte börja med att sparka tränaren/förvaltaren). Det kommer inte bara handla om vilka aktier som ingår utan även om strategi och regler, även om grunderna fortfarande förstås kommer vara canslim.

Något som blivit tydligt i översynen är att vi plockat på oss för många aktier. Vi vill ju dels inte ha fler än vi kan följa alla dagligen och vi vill ju äga de vi enligt vår modell uppfattar är bäst just nu. Det innebär att med vår budget bör ligga på fem till max tio. Det senare möjligen i en riktig bullrunda.

Idag har vi därför påbörjat omgörningen med att releasa eller kanske mer riktigt trada två gamla ipo:s som knappast varit till någon glädje: Humana och Alligator.

Draften i NFL börjar för övrigt om 16 dagar. Draften till portföljen kan börja tidigast då vi fått en follow-thru-day. Kan det komma att ske samtidigt?


 

måndag 2 april 2018

Utdelniningsportfölj enligt passagerarskolan?

Anders Wall brukar nämnas som grundare av pilotskolan, men han var troligen inte först? Pilotskolan är nu inte något dotterbolag till SAS eller Norweigan. Pilotskolan handlar istället om att en högre chefer och absolut ett företags VD bör äga aktier i det företag hen är satt att driva.

Tanken med pilotskolan är att om du själv påverkas av företagets utveckling kommer du också anstränga dig mer och vara noggrannare i dina beslut. Kritikerna av densamma brukar istället mena att risken ökar för kortsiktighet och en rädsla för att fatta mer omvälvande beslut.

Själv kan vi tycka att det förmodligen inte är fel att VD åtminstone äger en viss post i det företag hen är satt att driva som ett tecken på att hen tror på företaget. Sen bör man dock just prioritera att driva företaget och inte ägna sig åt Ola R jidder.

Silverräven har delvis börjat tillämpa en variant på pilotskolan på sin utdelningsportfölj, något vi då kanske kan benämna passagerarskolan.  Teorin här säger att om du regelbundet nyttjar ett visst företags produkter eller tjänster, så borde de vara hyfsat bra. Alternativt att du inte har något annat val och då bör företaget också ha en hyfsad sits. Så har företaget gått bra de senaste åren, framtiden ser ljus ut och man lämnar en hyfsat hög utdelning, så borde man kanske som kund ta del av den pengen via utdelning? Förväxla dock inte passagerarskolan med den gamla klyschan "att köpa aktier i företag du känner till".

På så vis äger Silverräven just nu: Nordea (vi anlitar inte själv banken, men jobb och förening gör), ICA (närmaste butiken) och Sampo (med bland annat If ). Sampo köper ju för övrigt nu Nordax, som var ett tidigare innehav, så bytet känns naturligt.