lördag 3 februari 2018

Ny trend? Rapportveckan & USA pressar index

Att OMX tar stryk när tungviktare som H&M och Ericson underpresterar är kanske inte konstigt, men även det bredare SIX är snart tillbaka där vi började året. De flesta bedömare ser dock framför sig en god konjunktur och oftast också en positiv börsutveckling. Är så fallet borde index vända upp inom en inte alltför lång framtid, särskilt med tanke på att vi är inne i vabruari, då börsen brukar snyta ur sig uppåtrörelser. Nu kom det dock samtidigt en annan typ av snyting från USA:

"The Dow Jones industrial average, S&P 500 and Nasdaq composite posted their biggest weekly losses since early 2016. The Dow and S&P 500 fell 4.1 percent and 3.9 percent, respectively, for the week, while the Nasdaq lost 3.53 percent. Pointswise, the Dow lost 1,096 points this week."

En oro för den stigande räntan (och inflationen) anges som en orsak till tvärniten. Tittar vi på den amerikanska tioåringen som vi brukar följa så är också uppgången tydlig sedan botten i september. Den närmaste tiden blir det därför intressant att se om vi får en mer tydlig trendvändning? Just nu är det dock inte läge för nya positioner. Vi har ju också tidigare aviserat en viss utrensning efter Q4:orna varför en allmän svacka inte är särskilt välkommen ...

SIX

NASDAQ
 
US 10 åringen

Nästa vecka börjar vi också den få rapporter från den aktuella portföljen. Där Addtech är först ut den 6 februari.
 
ADDTECH
 

tisdag 30 januari 2018

Alfa Laval boostar vinsten

Alfa Laval gynnas av den goda konjunkturen och vi tar efter dagens rapport in aktien på vår bevakningslista.

Sammanfattning: fjärde kvartalet

Orderingången ökade med 16 procent* till MSEK 9 780 (8 709).
Nettoomsättningen ökade med 5 procent* till MSEK 10 112 (9 904).
Justerad EBITA**: MSEK 1 611 (1 488).
Justerad EBITA-marginal**: 15,9 (15,0) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 358 (877).
Nettoresultat: MSEK 1 061 (616).
Resultat per aktie: SEK 2,52 (1,46).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 573 (1 925).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 33 (141).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-400).


Alfa Week med möjlig set-up på G?


torsdag 25 januari 2018

Första vågen - Nordea, Byggmax & Fingerprint

Nordea som ingår i Silverrävens utdelningsportfölj, Byggmax som ingår i densammes Magic Formula portfölj rapporterade idag och får signalera den riktiga starten på Q4-perioden. Dessutom vinstvarnade Fingerprint i samma portfölj. 
 
Nordea redovisar ett rörelseresultat på 796 miljoner euro i det fjärde kvartalet. Det kan jämföras med väntade 900 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Räntenettot blev 1.109 miljoner euro, mot väntade 1.152 miljoner euro, och kreditförlusterna uppgick till 71 miljoner euro. Väntat var kreditförluster på netto 97 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0:68 euro per aktie (0:65), att jämföra med förväntade 0:67 euro.

Bankernas bästa tid var då ... Silverräven gläds dock åt högre utdelning!

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på -58 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (+56,8). Resultatet tyngdes av en engångskostnad om totalt -41 miljoner kronor där den största delen var hänförlig till omstrukturering av dotterbolaget Skånska Byggvaror, en kostnad bolaget har flaggat för tidigare. Bruttomarginalen uppgick till 31,1 procent (29,8). Rörelseresultatet blev -59,0 miljoner kronor (+55,2).

"Det finansiella resultatet för fjärde kvartalet påverkades av implementeringen av vår nya strategi, en svag nordisk konsumentmarknad för byggmaterial påverkat av tidigt höstväder och en svagare NOK", skriver bolaget.

Nettoomsättningen blev till 950 miljoner kronor (975), motsvarande en minskning med 1,9 procent i jämförbara butiker. Noterbart är att försäljningen för Skånska Byggvaror, som Byggmax förvärvade 2015, minskade med 19 procent i kvartalet.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:50 kronor per aktie (2:40).

Byggmax och rapporter är ingen bra kombo. Vid de 8 senaste tillfällena har aktien stigit en gång och fallit 7 
 

Fingerprint Cards vinstvarnar och bedömer att försäljningen under det fjärde kvartalet 2017 minskade till 615 miljoner kronor (1.619), en minskning med 62 procent.

Biometribolaget bedömer att rörelseresultatet minskar till -40,6 miljoner kronor (+520).

Exklusive ett belopp för lagerreservering, -59 miljoner kronor, och en positiv engångspost på 28 miljoner kronor, bedömer bolaget att rörelseresultatet landar på -9,9 miljoner kronor, enligt torsdagens pressmeddelande.

Enligt SME Direkts konsensus per den 2 november väntades en omsättning på 715 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 57,4 miljoner kronor.

"Försäljningen har påverkats av svag marknadsutveckling och fortsatt negativ prisutveckling inom kapacitiva sensorer. Bolaget bedömer att marknadsläget på den kinesiska smartphone-marknaden har försvagats ytterligare under kvartalet och förutser att bolagets försäljning kommer att vara fortsatt svag under första kvartalet 2018", skriver bolaget.

Fingerprint bedömer att bruttomarginalen minskar till 21 procent det fjärde kvartalet, ned från 44 procent. Analytikerna hade väntat sig en bruttomarginal om 35,6 procent.

Varvet runt i Fingerprint

söndag 14 januari 2018

Veckan som gått i grafisk korthet

Oförändrad optimism i New York ...... Trots att långräntan rör sig uppåt eller tack vare?


XANO industri som vi hittar på vår topplista (se förra inlägget) har gjort ett utbrott från en 40 veckor lång bas. Nu har den dock passerat köppunkten mer än fem procent, så vill vi köpa får vi allt invänta en rekyl.


 Leo sprängde hundringen ...

måndag 8 januari 2018

Ett köp från topplistan

Med ambitionen att förenkla urvalsprocessen (och tidsåtgången) jobbar vi med lite tightare bevakningslistor i inledningen av 2018. Nedanstående kan vi kalla "canslimtoppen" och består av de bolag som senaste kvartalet kunnat visa på vinst- och omsättningsökningar på över 25%, samt har ett ROE på minst 17%. Vi har dessutom begränsat oss till lägst Small Cap:Lite positiva tongångar från G5 i torsdags gjorde dessutom att vi fick en köpsignal ifrån en W-formation när aktien under ökad omsättning passerade 362,50 kronor. Vi fick ett sent köp förra veckan till 357 kr. Aktien har dock därefter fallit tillbaka och avslutade dagen på strax ovan 342 kr. Förhoppningsvis återtar aktien uppgången efter lite vila ...

G5
  

onsdag 3 januari 2018

Aktierävens årskrönika

När Aktieräven startade den här bloggen hade Obama precis inlett sin kampanj för att bli återvald som USAs president, Bernake hade startat Q3 och Apple hade lanserat Iphone 5.

Vi har nu avslutat 2017 och vi har mer kapital med oss in i 2018. Portföljen landade på cirka + 10 procent. Vårt genomsnittliga mål är minst 15%, så i det perspektivet var detta ett mellanår. Vi kan också konstatera att de första sex månaderna låg vi bättre till, men slöhet, oflyt och dåligt omdöme gjorde att vi slarvade bort onödigt mycket kapital under hösten.

Till vårt försvar kan sägas att vi läste trenden rätt och gjorde oss mer likvida inför sommaren. Tyvärr avyttrades respektive behölls delvis fel aktier, men det kan också hänföras till oflytet. Att vi följt med Magnolia ner i djupgraven är däremot bara dåligt omdöme, likaså att vi hängde kvar i Raysearch alltför länge. Att surdegen Betsson fått fortsätta förpesta portföljen är ju också egen förskyllan. Vår plan nu är, vilket vi berört tidigare, är att de får hänga med till rapport där deras framtida öde i portföljen avgöras.

Notering till 2018: Trend slår alltid eget gissande & portföljregler är till för att följas.

Att vi inte fått mer fart på kapitalet beror ju också på att vi inte avsatt tillräckligt med tid för börsen eller snarare att vi inte anpassat vår strategi till rådande omständigheter. Försvarsadvokaten skulle här hävda att vi inte heller haft marknaden med oss. Tillväxt har fått stå tillbaka för konjunkturkänsligt och vi har inte heller kunnat identifiera någon ny trend efter sommaren, utan läget har mera varit en avvaktande konsolidering i en sen börscykel, det vill säga inte vår kopp te. En hög likviditet inverkar ju också menligt på avkastningen.

Notering till 2018: Skala av placeringsstrategin, så den passar tillgänglig tid och marknadsförhållanden.

I nästa inlägg är tanken att vi ska kunna ge exempel på hur det här ska gå till ...


Kommer vi få en vändning på week 50MA eller ska vi ner mot trendbotten?


söndag 31 december 2017

Inför 2018 - part 3: Riskerna

De största riskerna brukar vara de som ingen varnar för. Här är istället några som det faktiskt varnas för inför det nya året.

Risk #1: Vändningen på kreditcykeln
Andelen dåliga konsumentlån i USA har sakta har ökat sedan 2015. En utveckling som tidigare ofta föregått en recession. Ungefär samtidigt ska de amerikanska bankernas kredittillväxt ha toppat. Fortsätter räntehöjningarna i USA under 2018 är det troligt att andelen dåliga lån också fortsätter öka. Här nämns också att amerikanska företagslån befinner sig på 13-års högsta.

Läser också i SVD att SBAB numera tar största delen av nyutlåningen och att därmed även svenska banker förefaller mer passiva. Dessutom har vi ju sett att blancolån ökat 60% under 2017

Risk #2: The Yield Curve
Under de senaste två börscyklerna ökade aktieindex samtidigt som avkastningskurvan planade ut, för att sedan vända ner när avkastningskurvan inverterades. I genomsnitt brukar tydligen avkastningskurvan inverteras 16 månader före en ekonomisk recession och 13 månader innan meningsfulla aktiemarknadskorrigeringar.

Lancelot skirver i oktobers månadsbrev att vi "brukar använda oss av räntemarknaden för få en indikation om hur den framtida förväntade tillväxten ser ut. Om tillväxttakten i ekonomin skulle fortsätta att accelerera bör vi kunna se det i yieldkurvan som skulle branta. Även om den amerikanska tioåriga åriga räntan fortsätter att stiga under månaden så kom ingen ytterligare brantning av yieldkurvan under månaden. Det signalerar att det finns risk att förväntningarna för ekonomins tillväxt är för höga. Det innebär att de aktier som till störst del gynnats av denna ökade optimism kommer att ha för höga vinstförväntningar när vi kommer in i nästa år och risk för fallande aktiepriser inom dessa sektorer som följd. Detta gäller förstås främst cykliska bolag."

Risk #3: Investerarnas humör
“Bull markets are born on pessimism, grown on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria,” adding that “the time of maximum pessimism is the best time to buy, and the time of maximum optimism is the best time to sell.” John Templeton

I inför 2018 - part 1: Our economy is about to go on a roller coaster ride through hell ... skrev vi om den femte vågen och att likt i citatet ovan aktietopparna ofta sker under en viss eufori. Samtidigt är detta, som så mycket annat, lättare att bedöma i efterhand. Just nu är dock känslan att vi inte riktigt är där ännu. Värt att läsa medan du väntar på tolvslaget är för övrigt Placeras: Värderingsgap och kursvinnare.

Gott nytt börsår önskar Aktieräven!

onsdag 20 december 2017

Inför 2018: part 2 - "Pensionsbomben" ett bra skäl att spara även nästa år!

"I Sverige lever vi allt längre, sedan pensionsöverenskommelsen kom på plats har medellivslängden ökat med 2,4 år. Det är otroligt positivt, men innebär att pensionerna blir lägre eftersom de måste räcka under en längre tid. För att upprätthålla pensionsnivåerna behöver därför arbetslivet förlängas i takt med den ökade livslängden", allt enligt Pensionsgruppen.

Pensionsgruppen har sedan presenterat förändringar i pensionssystemet och allmänhet såväl som lobbyister, samt V går i taket. Antingen för att man tycker sig uppfatta en försämring eller för att man som lobbyist förväntas tycka något. Lobbyister och proffstyckare verkar allmänt mena att det är fel att höja pensionsåldern, men verkar samtidigt anse att pensionerna är för låga. Jag har dock varken hört eller läst någon som talat om hur alternativlösningen i så fall ska se ut? Ledtråd; kraftigt höjd skatt.

För den som läst i det orange kuvertet bör den justering som nu föreslås vara fullt rimlig. I min egen pensionsprognos står exempelvis att, för att få motsvarande pension som dagens 65-åring, kan jag förväntas behöva arbeta till omkring 68-70 års ålder. Nu kommer vi alla också få den möjligheten i praktiken, vilket för de flesta borde vara rimligt. Du kommer fortfarande kunna gå vid 65 år om du finner det ekonomiskt acceptabelt. Vill du däremot gå redan vid 61 år får du finansiera detta själv.

Ett argument som ofta dyker upp är att många yrken inte orkar arbeta längre, ofta med hänvisning till taskig arbetsmiljö. När SVD jämfört myt med verklighet kunde vi se att yrken som tenderat att gå tidigt i pension är exempelvis dataspecialister, säljare och mäklare. Medan sjukvårdspersonal, såväl läkare som sjuksköterskor arbetar förhållandevis länge. Men visst, det finns kommer finnas yrken som inte längre lämpar sig för en 68-åring. Fast då har vi ju arbetsmarknadens parter, som lämpligen tar fram egna lösningar och finansieringen för detta.

Möjligheten till en eventuellt tidigare pension kan alltså vara ett bra skäl att ta tag i sitt sparande redan 2018. Vårt tips är samtidigt att se sparande antingen som målsparande. Bostad, kommande renoveringsbehov, nya golfklubbor och långsiktigt sparande. Pengar att utnyttja vid behov. Det kan vara som en kompletterande pension, men likväl extra ledighet för att inte bränna ut dig på vägen.

lördag 9 december 2017

Inför 2018: part 1 - Our economy is about to go on a roller coaster ride through hell ...

Har sitter man och väntar på tomten (tomterallyt) och så läser man en sådan rubrik! Nu kom den visserligen från ytterligare någon som vill sälja in sitt marknadsbrev, men bakom allt sälj i dessa brev kan man dock ibland finna vissa insikter. I det här brevet talas till exempel om den grundläggande regeln att "You Can’t Keep Spending Money You Don’t Have!". Man drar sedan utifrån olika cykel-teorier slutsatsen att diverse länders skuldberg inom kort återigen kommer kasta världen in i en finanskris.

Du kan inte köpa bostad för luft
Med den här regeln går det ju också bättre att förstå uppgången på bostadsmarknaden, trots att många under lång tid tyckt den varit orimlig. Det vill säga det har funnits en efterfrågan och det har funnits pengar att spendera. Åtminstone fram till nu när tillgången till bostadpengar börjat strypas. Det spelar i så fall ingen roll att det fortsatt finns ett behov av bostad hos många grupper. Den stora sättningen för bostäder, lär med samma teori komma först när man inte bara får slut på ytterligare pengar att spendera, utan när tillgängliga medel krymper, på grund av högre räntor, skatter eller arbetslöshet.

Den femte vågen
Att annat cykel-perspektiv som oroar är vågräkning (fem vågar i uppgång, tre i nedgång). Vi har tidigare kunnat förmoda att vi är inne i den femte vågen och därmed sista uppgångsfasen inför en större rekyl nedåt. Samtidigt är vågräkning knappast någon exakt teori och är (som mycket annat) lättare att tillämpa och se retrospektivt. Dessutom brukar avslutningen inte bestå i pyspunka som nu utan en mer rejäl smäll. Det skulle tala för att vi ännu har lite kvar till toppen.


Inför 2018
När vi nu går in i 2018 bör det vara med ett kanske mer vaksamt öga än på länge. Det är ju också så att sena bullmarknader ofta passar vår strategi mindre bra, vilket det senaste halvåret i så fall bevisat. Hur vi ska ta oss an detta får bli en av julnötterna att knäcka ... 

söndag 19 november 2017

Vi köper lite reklam från Ad City Media

I veckan köpte vi Ad City Media efter att de redovisat en fin Q3 rapport som kan tyda på att bolaget åter är på rätt spår. Nu kanske inte Q3 innebär de tuffaste jämförelsesiffrorna, men kvartal ska med kvartal jämföras.

Vi har ägt aktien förr, vilket resulterade i en okej vinst. Inköpet nu gjordes på rapportdagen till 116 kr. Aktien backade sedan under fredagen, men efter en skaplig uppgång på kort tid är det inte ovanligt. Aktien ligger just nu strax under 200MA. Förutom detta finns närmaste större motstånd vid cirka 130 kr. Då VD tror på ännu bättre siffror i Q4, tror vi förstås att denna nivå ska kunna hotas under 2018.

ACM vecka

CA (Visar bolaget tillväxt)
EPS tillväxt över 25% senaste kvartal. Ja
Stegrad vinstökningstakt - Ja
Minst tre vinstår - Ja
Försäljningsökning > 25% senaste kvartal. Ja
ROE > 17% - Nej, cirka 15

N (Vad är nytt, vad driver tillväxten?) 
"AdCityMedia är verksamt inom marknaden för utomhusreklam och är idag ledande i Sverige inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Bolaget har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet avseende digitala mediaytor I citymiljö samt med erfarenhet från sina 16 år utökat med ytterligare ett affärsområde “Creative”.

Creative hjälper företag att synas och värdera sina egna mediamöjligheter såväl på fasad som I butik. Under affärsområdet “creative” har bolaget två huvudinriktningar “digital signage” (digitala skärmar I butiksmiljö) och “production” (analog storformatsreklam på fasad och I butik). Framtiden är digital och I nuläget har bolaget ca 1 500 egna mediaytor och över 3 000 digitala skärmar som bolaget driver avseende innehåll och support åt externa kunder.

Marknaden för utomhus växer och övergången från analogt till digital sker I mycket snabb takt. AdCityMedia är innovativa och har tekniken som gör att bolaget ligger I framkant vilket ger bolaget goda förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt."

SLI (Finns det support i marknaden för en uppgång)
A/D i upptrend - Ja
RS i upptrend - Ja
Tekniskt gynnsamt: Utbrott från cup-with-handle och gap. Aktien har dock varit i en årslång svacka och förhoppningen är nu en turn-around.
Volymen ökade vid köppunkten med minst 40: Ja
Ökat fondägande - Nej, småsparardriven. Vissa insiderköp i augusti. VD sålde stort i början på året, vilket då var helt rätt.

M (Den allmänna trenden)
Marknaden är i en upptrend. Nja, långsiktigt ja, men för dagen får marknaden anses vara under press.