onsdag 26 april 2017

Indutrade, Invisio, Kindred, Magnolia och Thule

Ännu en dag med många spännande rapporter. Här följer den drös vi inte hunnit titta närmare på. Tur det är långledigt i helgen: Absolicon Solar C, Ahlstrom-Munksjö, Alfa Laval, Alimak Group, Assa Abloy, Atlas Copco, Diös, Elanders, Electra, Elos Medtech, Enea, Hansa Medical, Kambi Group, Klövern, Lundin Mining, MedicPen, Midsona,Midway Holding, Millicom, NAXS, New Wave, Nolato, Nordax Group, Oniva Online Group, SHB, Saab, Semcon, Sintercast, Spago Nanomedical, Telia Company, I.A.R Systems Group, Wallenstam.

Och de vi åtminstone tittat på översiktligt ...
                
Indutrade
 
Positivt
- Orderingången ökade med 20 procent till 3 672 (3 066) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 8 procent.   
- Periodens resultat ökade med 38 procent till 261 (189) mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 2,18 (1,58) kr.
 
Negativt
- Marindivisionen.
"Den förbättrade efterfrågesituationen under det fjärde kvartalet 2016 har ytterligare förstärkts under inledningen av 2017. Fortsatt hög förvärvstakt i kombination med en stark organisk tillväxt har lett till att orderingången ökat med 20 procent och faktureringen med 19 procent i kvartalet. Generellt har utvecklingen varit positiv för flertalet marknader och segment."


Betyg. Indutrade fortsätter sin tillväxtresa?
        
Invisio Comm.
 
Positivt eller Negativt?
- Intäkter: 87,9 MSEK (79,5)
- Rörelseresultat: 22,7 MSEK (23,5)
- Rörelsemarginal: 25,8 % (29,6)
- Periodens resultat: 22,7 MSEK (23,4)
- Periodens resultat per aktie: 0,52 SEK (0,55)
 
”Under det första kvartalet 2017 visar INVISIO fortsatt god tillväxt och lönsamhet. Våra långsiktiga satsningar på marknadsbearbetning och expansion har bland annat resulterat i ett nytt avtal med försvarsdepartementet i Storbritannien samt ett antal medarbetare till vårt nyligen etablerade dotterbolag i USA. Utvecklingen av nya produkter i syfte att bredda vårt erbjudande går som planerat”. Nytt ramavtal med det brittiska försvarsdepartementet initialt värt cirka 90 MSEK. 
 
Betyg. Stabilt är väl en bra sammanfattning? Det här är ju ett bolag med lite längre försäljningscykler och den underliggande tillväxten finns där. Förhoppningsvis kan aktien nu etablera sig på en nivå ovan de 70 kronorna? Når dock inte ända fram så betyget får därför bli ljusgrönt.
                
Kindred Group
 
Positivt
- Nytt ”all-time high” i spelöverskott som uppgick till 153,2 (122,4) miljoner GBP för första kvartalet 2017 en ökning med 25 procent. ·
- Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 232 915 (1 007 365).
 
Negativt
- Resultatet efter skatt för första kvartalet 2017 uppgick till 16,3 (20,0) miljoner GBP. ·
- Resultat per aktie för första kvartalet 2017 uppgick till 0,072 (0,087) GBP. 
 
Betyg. Kindred har ju varit marknadens val en tid nu. Tillväxt i kunder, men marknadsföring tynger och resultatet Q-Q backar. Fördel Betsson? Det kanske visar sig imorgon.
 
 
Magnolia Bostad
 
Återkommer med siffrorna ...
 
Betyg. Fastighetsbolag, byggare eller utvecklare är ju likt Invisio ingen speceriebutik, utan jobbar med längre cykler. Nu har vi dock två kvartal i rad där man fyller på med byggrätter, medans sista raden är tunn. Här behöver vi titta på det finstilta för att få en tydligare bild om framtiden.
             
               
Thule Group
 
Återkommer med siffrorna ...
 
Betyg.  I linje med vår förhoppning och över marknadens förväntan. Här borde finnas mer på uppsidan?

tisdag 25 april 2017

Digitaliseringens vinnare - HiQ & KnowIT

Passade ju bra att man var på ett seminarium om digitalisering samma dag som HiQ och KnowIT släppte ännu några starka rapporter. Även det lite valpigare Prevas klämde i med en resultatförbättring (V/A 0:72 kronor [0:16]).

HiQ

Positivt
- Omsättningen uppgår till 469,7 (404,1) Mkr, en ökning med 16% .
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 65,5 (43,1) Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 14,0 (10,7) procent.
- Resultat före skatt uppgår till 65,4 (43,2) Mkr, en ökning med 52%
- Vinst per aktie uppgår till 0,93 (0,62) kr
- Kassaflödet från rörelsen uppgår till 60,5 (35,4) Mkr.

Negativt
- Kupongen är redan klippt genom splitt och inlösen.

Betyg. Till skillnad mot kollegan nedan föll aktien på rapporten, trots fortsatt fin trend och siffror över analytikers förväntningar. Vissa hade kanske vänta sig mer? För den som vill få en aktie med hög direktavkastning och dessutom i en tillväxtbransch, så bör aktien åtminstone finnas på bevakningslistan.

Knowit

Positivt
- Nettoomsättning ökade 18,2% till 704,9 (596,6)
- Resultat per aktie ökade till 3,17 (1,37) SEK.
- Snart kommer det även utdelning.

Bolaget skriver:
"Den goda utvecklingen för Knowit fortsätter. Vi inleder 2017 lika starkt som vi avslutade 2016 och förbättrar resultat och omsättning inom alla våra tre affärsområden, samtidigt som vi växer med fler medarbetare. Vi är väl positionerade mot företag och myndigheter som har digitaliseringen högt upp på sin agenda. För att lyckas i den snabba omvälvningen krävs öppenhet och mod att utmana invanda mönster, såväl för oss som för våra kunder."


Negativt
- Hittar inget just nu ...

Betyg. + 16 procent på rapport kan inte annat än ge hypergrönt i betyg.


KNOWIT

Andra "gröna" bolag på vår bevakningslista idag var HMS Network, ProfilgruppenVitrolife och i mindre mån Svedbergs.

I övrigt många rapporter idag. Lyckades inte ens få med alla nedanför:

måndag 24 april 2017

Byggmax & Dedicare

Hann bara med två idag. Imorgon bland annat HiQ och KnowIT, men då sitter man på konferens (pust).

Byggmax

Positivt
- Nettoomsättningen uppgick till 782,6 (737,9) Mkr, +6,1 procent.

Negativt
- Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med [bara] 0,2 (+5,3) procent.
- Bruttomarginalen uppgick till 30,3 (31,2) procent.
- Rörelseresultatet uppgick till -61,9 (-57,8) Mkr.
- Resultat per aktie uppgick till -0,8 (-1,0) kr.

Placera var snabba med en talande analys för den som vill fördjupa sig.

Betyg. I princip delar vi också Placeras omdöme: "Till aktiens fördel talar dock lågt ställda förväntningar och en bra direktavkastning. Efter ännu en svag rapport känner vi dock ingen brådska att kasta oss in i Byggmax-aktien. [Placera] behåller en neutral rekommendation." Vi sätter dock samtidigt rött, eftersom bolaget fortsatt visar förlust.

Dedicare

Positivt
- Rörelsens intäkter 201,5 MSEK (135,2)
- Rörelseresultat 25,3 MSEK (9,8)
- Rörelsemarginal 12,6 procent (7,2)
- Resultat per aktie före utspädning 2,21 SEK (0,82)

Negativt
SKL och dess medlemmar filar på en plan för att fasa ut bemanningspersonal (hur nu det ska gå till?).

VD:
Dedicare fortsätter att växa med bra lönsamhet. Intäkterna för det första kvartalet uppgår till 201,5 MSEK, en tillväxt med 49 procent jämfört med samma period föregående år ... Dedicare har under kvartal 1 haft en start tillväxt inom bemanning Sverige och bemanning Norge. Omsättningsökningen härrör främst från vård och socialt arbete. Kvartalet levererade den högsta omsättningen någonsin.

Betyg. Går uppenbarligen som tåget, men SKL försöker lägga käppar på banvallen, kommer det få aktien att bromsa in?

Dagens var:

lördag 22 april 2017

Proact, MTG & Robotgräsklippare

Vi fortsätter vår rapportgranskning ...

Husqvarna
Positivt 

- Resultat per aktie efter utspädning ökade med 30% till 1,72 kronor (1,32).

VD:s ord;
"Koncernens införsäljning till handeln under försäsongen utgjorde en bra start på året med en valutajusterad ökning av nettoomsättningen med 7%. Koncernens rörelseresultat var 22% högre än föregående år och uppgick till 1 425 Mkr (1 166) och motsvarande marginal uppgick till 11,2% (10,3). Genomförandet av strategierna för lönsam tillväxt i divisionerna Husqvarna, Gardena och Construction fortskrider väl.
Negativt
... Divisionen Consumer Brands upplevde en lägre införsäljning under första kvartalet påverkat av att ett par av de större återförsäljarna förändrat sitt inköpsmönster till en allt stramare just-in-time. Detta ser vi som en periodisering mellan kvartalen."
Betyg. En positiv trend väl värd att följa.

MTG

Positivt
- Rekordhög försäljning om 4.228 (3.826) Mkr med en organisk tillväxt om 8%.
- Rörelseresultat ökade 15% till 183 (159) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 118 (50) Mkr med ett resultat per aktie om 1,44 (0,55) kr.

Negativt
- Marknadens förväntningar var än högre ställda.
- Osäkerhet om kostnaderna för e-sportsatsningen.

Betyg. En aktie med mixade signaler. Kommer kostnader eller intäkter dominera framöver? Avvakta blir då lätt svaret?

Proact

Positivt
Intäkterna ökade med 21 % till 877 (723) MSEK.
Den organiska tillväxten uppgick till 7 %. 
EBITDA ökade med 37 % och uppgick till 53,6 (39,0) MSEK. 
Resultat före skatt ökade med 60 % till 34,0 (21,2) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster första kvartalet 2016 (5,8 MSEK) var ökningen 25 %. · 
Resultat efter skatt ökade med 69 % till 25,0 (14,8) MSEK. 
Resultat per aktie uppgick till 2,65 (1,55) SEK. 
Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 31,7 (26,2) %

Negativt
Aktien har kanske ingen höjdaromsättning.

Betyg. Starka siffror från molnleverantören. Fortsätter utvecklingen går det definitivt att fundamentalt räkna hem en högre värdering.

Inte nog med det. Vi tog en position i aktien till priset 189 kr, utifrån utbrottet från den sidledes formation som också skulle kunna vara en "Square box".
Dagens rapporter var:

torsdag 20 april 2017

Rapportsläpp - Flipp eller Flopp den 20 april

Reaktioner på rapporterna brukar ofta sätta tonen för aktiernas utveckling de kommande månaderna. Det behöver dock inte betyda att det är den initiala reaktion som är trendsättande, istället kan det ibland vara värt att följa upp en aktie de närmaste veckorna efter rapport. De beror ju bland annat på att de större institutionerna kan behöva tid för analys, strategiomläggning och för att påbörja eller avsluta sin nya position. Vi startar därför en serie inlägg där vi återger och i bästa fall kommenterar några av dagens rapporter. Oftast från de bolag som finns på vår bevakningslista.

Avanza

Positivt
- Kundtillväxten var fortsatt stark och antalet nya kunder uppgick till 38 400 (26 100).
- Ökade intäkter (+9 procent). Dock främst på grund av högre fondvolymer och valutaintäkter.

Negativt
- Rörelsekostnaderna ökade med 13 procent och spås öka med 15-20% under 2017.
- Resultat efter skatt uppgick till 103 MSEK, en ökning med (bara) 5 procent, främst en följd av ökade intäkter. 

Betyg: Neutral. Hur man lyckas möta ökad konkurrens och ökade kostnader blir avgörande. Särskilt när vi senare kommer in i ett sämre börsklimat.
Citat från Johan Prom, VD Avanza: ”Vi har haft en rekordstark inledning på 2017, trots intensifierad konkurrens både avseende prispress och nya utmanare. Omdaningen av finansbranschen har bara börjat och i takt med att konsumenter får fler leverantörer av finansiella tjänster ökar behovet och värdet av överblick. Vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande och vår användarupplevelse för att tillgodose våra kunders behov. Avanzas plattform, kundfokus och innovationsförmåga ger goda förutsättningar i det nya marknadsklimatet.”

Evolution Gaming

Positivt:
- Rörelseintäkterna ökade med 60% till 39,7 MEUR (24,8)
- Vinst per aktie uppgick till 0,35 EUR (0,21), dvs + 66%
- Generellt mycket hög efterfrågan på live casino-spel hos kunderna 
- Ytterligare nya avtal med mybet, Matchbook och White Hat Gaming.

Negativt:
- Planerar att öppna en tredje livestudio, vilket initialt kan generera start-up kostnader.

Betyg: Mycket stark rapport.

NetEnt

Positivt:
- Intäkterna för första kvartalet ökade med 15,2% till 398 (345) MSEK.
- 15 licensavtal med nya kunder tecknades, ett nytt rekord, och 6 nya kunders kasinon driftsattes.

Negativt
- Rörelseresultatet uppgick till 136 (128) MSEK, en ökning med endast 6,3%. 
- Rörelsemarginalen sjönk till 34,2 (37,1)%.
- Vinst per aktie uppgick till 0,52 (0,51) SEK före och efter utspädning.

Betyg: Lovande på sikt. Kan man bara kontrollera kostnadsutvecklingen, så bör vinsttillväxten komma tillbaka. Köplägen kan komma att uppenbara sig.
Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef: - ”Vi fortsatte att leverera på vår tillväxtstrategi under det första kvartalet och intäkterna ökade i linje med våra tidigare kommentarer om kvartalet. För första gången blev NetEnts spel tillgängliga på den reglerade marknaden i Mexiko och bolaget meddelade att det första spelet för Virtual Reality (VR) ska utvecklas under 2017. För resten av 2017 ser vi förutsättningar för fortsatt god tillväxt tack vare fler nya spel, ökande marknadsandelar i Storbritannien, mobil tillväxt och många nya kunder som ska driftsättas, samt vår satsning i Nordamerika.”

Andra bolag vi gärna följer. Mycronic som finns i Silverrävens portfölj visade starka siffror. Sportamore mer än dubblade vinsten, men flaggar för engångskostnader.

Dagens rapporter var:


tisdag 18 april 2017

Vårbudget och geopolitiken hur påverkas börsen?

Vårbudgeten
Finansminister Magdalena Andersson är nöjd och Regeringen ser framför sig höjd BNP-prognos för 2017 och 2018 till 2,6 respektive 2,1 procent från tidigare 2,4 respektive 1,8.

”Tillväxten är bred och drivs av en ökad export, ökade privata investeringar - främst i bostadsbyggande - och ökad konsumtion, både privat och offentlig”, menar Regeringen. Just denna utveckling kan inte Regeringen ta äran av även om man förstås försöker. Exporten kan förmodligen härledas till den låga kronkursen och bostadskonsumtionen drivs av den låga räntan.

Då MA har koll på läget står följaktligen riskerna för Sverige finna i utlandet och de verkar bara bli fler och fler. Bara denna vecka finns tre aktuella val att fokusera på.


Val i Turkiet
Erdogan kör vidare på sin linje att bli enväldig och lyckas, om än med knapp majoritet, genom folkomröstning få gehör för mer makt till presidenten (sig själv). Eftersom oppositionens yttrandefrihet under kampanjperioden (och rent allmänt) varit starkt begränsad, så var ju valet redan tidigare odemokratiskt. Tyvärr ser det inte ut att bli några resor till Turkiet på många år?

Val i Frankrike
Ska ett av Europas tongivande länder skaffa sig en nationalistisk president? Första valomgången sker på söndag.

Nyval i Storbrittanien
För bara någon timme sedan utlyste Teresa May nyval. Formellt måste det dock godkännas av parlamentet. Utlysningen överraskade marknaderna och det kommer framöver förstås spekuleras vilt om vad detta kan komma att innebära för Europa.

Slutsats
Så länge geopolitiken inte hotar den positiva ekonomiska trenden, främst i USA, men också i Sverige, bör vi kunna fortsätta att rida börsvågen i trendstarka aktier. Samtidigt börjar kurserna i många tillväxtaktier bli allt mer utdragna och de Canslim-formationer vi letar efter framstår många gånger som "korrupta". Rapportperioden, som för vår del på allvar drar igång på torsdag med EVO (och några andra bolag från bevakningslistan) känns därför synnerligen spännande.

onsdag 12 april 2017

En kopp kaffe i Paradox, men Billerud är inte bjudna

Spelbolaget Paradox fortsatte uppåt igår med 3,7 procent. Placera noterar vidare att aktien stigit drygt 23 procent sedan årsskiftet. 

Robur har tillhört köpsidan och har ökat innehaven i Paradox med 5 miljoner aktier. SHB Fonder har även de varit flitiga köpare och tillhör nu de större ägarna med 2,4 miljoner aktier. Spiltan som fortfarande är tunga i aktien tillhör de som avyttrat en del av sitt innehav.

Själva noterar vi att aktien brutit upp från en cup-with-handle med en köppunkt på 61 kr. Aktien handlas nu kring 64 kr, vilket är väl mycket över KP, men en mindre rekyl skulle kunna öppna för att fylla på positionen?Vårt turn-around spel BillerudKorsnäs har vänt både hit och dit. Bolaget har visat tecken om att de är på rätt väg, men återkommande problem i maskinparken förföljer bolaget. Med veckans vinstvarning utlöstes definitivt vår säljtrigger (-8% från KP) och BK får nu lämna portföljen.

onsdag 5 april 2017

Teckningstider, men vi avstår det mesta!

IPO erbjudandena kommer i strid ström. Nyligen passerade Ambea förbi på väg till börsen och i dagarna kan man ta ställning till om man vill hoppa på gymkedjan Actic, bostadsutvecklaren SSM eller armaturtillverkaren FM Mattson.

Actic rekommenderas teckning av såväl Börsveckan, DI, Privata Affärer, Affärsvärlden som SVD börsplus. Själva väljer vi att avstå. Visst är friskvårdsbranschen en tillväxtbransch, men samtidigt känns gymdelen som ganska konkurrensutsatt. Actic ska dock vara glesbygdsalternativet, som väljer bort innerstaden i storstäderna. Man är samtidigt inget budgetalternativ och när vi kollar priser ser de ut att vara i nivå med SATS. För egen del, som bara lyfter skrot, finns det då bättre prissatta gymkort. Åtminstone så länge de inte ingår service som handdukar eller personliga skåp.

Ett annat alternativ är då SSM, vilka Placera, Privata Affärer och SVD börsplus ser som värd att teckna. Nyemissioner.se citerar dock SVD med det kryptiska:

"Alla bostadsutvecklare värderas lågt så länge dagens marknadsförhållanden fortsätter råda. Tror man på kraftigt försämrad marknad ska man absolut inte äga någon bostadsutvecklare. Tror man på en hygglig bostadsmarknad även på medellång sikt så är det inte fel att äga SSM om man kan få dem runt kursen 60 kronor."

Är det hotet om ett högre ränteläge man syftar till eller möjlig brist på arbetskraft? Annars trodde en annan att produktion av bostäder var i ropet just nu? Eftersom vi dock redan har Magnolia i portföljen så väljer vi dock att avvakta SSMs kursutveckling. Något som också gjorde oss tveksamma var att SSM tydligen ska bygga skyskrapor vid Telefonplan. Hur man nu fått dessa fyrtorn godkända i detta läge? Skyskrapor känns high risk i Sverige.

Fast kan Nobelstiftelsen få bygga plåt- och glashus, samt riva kulturbyggnader på Blasieholmen, så är förstås allt möjligt, nu i den andra miljonprogramssvängen!

Så återstår då FM Mattson. Här finns färre teckningsanalyser, endast SVD börsplus:

“Nordens största tillverkare av vattenblandare, FM Mattsson, går till börsen och sista dag att teckna är imorgon onsdag. Bolaget är ingen tillväxtstjärna men introduktionen sockras rejält med låg värdering och utdelning som välkomstbonus. Vi tror det blir bra att teckna.”

Stabilt, lönsamt, jämn utdelningstillväxt, samt med viss potential för tillväxt låter som en bra kombo. Dessutom kan den typen av bolag locka institutioner och fonder. Vi väljer därför att lämna in en anmälan och hoppas på tilldelning 

Anmärkning: Aktierävens IPO historia är minst sagt ojämn. Ovanstående betraktelse bör därför definitivt ses som just en sådan. Vi kan dessutom erkänna att vi knappast fingranskat prospekten.

Mest läst