torsdag 20 april 2017

Rapportsläpp - Flipp eller Flopp den 20 april

Reaktioner på rapporterna brukar ofta sätta tonen för aktiernas utveckling de kommande månaderna. Det behöver dock inte betyda att det är den initiala reaktion som är trendsättande, istället kan det ibland vara värt att följa upp en aktie de närmaste veckorna efter rapport. De beror ju bland annat på att de större institutionerna kan behöva tid för analys, strategiomläggning och för att påbörja eller avsluta sin nya position. Vi startar därför en serie inlägg där vi återger och i bästa fall kommenterar några av dagens rapporter. Oftast från de bolag som finns på vår bevakningslista.

Avanza

Positivt
- Kundtillväxten var fortsatt stark och antalet nya kunder uppgick till 38 400 (26 100).
- Ökade intäkter (+9 procent). Dock främst på grund av högre fondvolymer och valutaintäkter.

Negativt
- Rörelsekostnaderna ökade med 13 procent och spås öka med 15-20% under 2017.
- Resultat efter skatt uppgick till 103 MSEK, en ökning med (bara) 5 procent, främst en följd av ökade intäkter. 

Betyg: Neutral. Hur man lyckas möta ökad konkurrens och ökade kostnader blir avgörande. Särskilt när vi senare kommer in i ett sämre börsklimat.
Citat från Johan Prom, VD Avanza: ”Vi har haft en rekordstark inledning på 2017, trots intensifierad konkurrens både avseende prispress och nya utmanare. Omdaningen av finansbranschen har bara börjat och i takt med att konsumenter får fler leverantörer av finansiella tjänster ökar behovet och värdet av överblick. Vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande och vår användarupplevelse för att tillgodose våra kunders behov. Avanzas plattform, kundfokus och innovationsförmåga ger goda förutsättningar i det nya marknadsklimatet.”

Evolution Gaming

Positivt:
- Rörelseintäkterna ökade med 60% till 39,7 MEUR (24,8)
- Vinst per aktie uppgick till 0,35 EUR (0,21), dvs + 66%
- Generellt mycket hög efterfrågan på live casino-spel hos kunderna 
- Ytterligare nya avtal med mybet, Matchbook och White Hat Gaming.

Negativt:
- Planerar att öppna en tredje livestudio, vilket initialt kan generera start-up kostnader.

Betyg: Mycket stark rapport.

NetEnt

Positivt:
- Intäkterna för första kvartalet ökade med 15,2% till 398 (345) MSEK.
- 15 licensavtal med nya kunder tecknades, ett nytt rekord, och 6 nya kunders kasinon driftsattes.

Negativt
- Rörelseresultatet uppgick till 136 (128) MSEK, en ökning med endast 6,3%. 
- Rörelsemarginalen sjönk till 34,2 (37,1)%.
- Vinst per aktie uppgick till 0,52 (0,51) SEK före och efter utspädning.

Betyg: Lovande på sikt. Kan man bara kontrollera kostnadsutvecklingen, så bör vinsttillväxten komma tillbaka. Köplägen kan komma att uppenbara sig.
Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef: - ”Vi fortsatte att leverera på vår tillväxtstrategi under det första kvartalet och intäkterna ökade i linje med våra tidigare kommentarer om kvartalet. För första gången blev NetEnts spel tillgängliga på den reglerade marknaden i Mexiko och bolaget meddelade att det första spelet för Virtual Reality (VR) ska utvecklas under 2017. För resten av 2017 ser vi förutsättningar för fortsatt god tillväxt tack vare fler nya spel, ökande marknadsandelar i Storbritannien, mobil tillväxt och många nya kunder som ska driftsättas, samt vår satsning i Nordamerika.”

Andra bolag vi gärna följer. Mycronic som finns i Silverrävens portfölj visade starka siffror. Sportamore mer än dubblade vinsten, men flaggar för engångskostnader.

Dagens rapporter var:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst