lördag 14 mars 2020

Chilla - Då har börsen bottnat!

S&P 500 sedan 1980
Är du relativt ny på aktiemarknaden? Fått panik, för att du utöver raset, förläst dig på för många domedagskrönikor eller sugits med i självsäkra killgissningar från populistiska politiker eller motsvarande svaganalytiska twitter-dito?

Då är det dags att vi sätter börsraset i perspektiv. Minns du oljekrisen på 70-talet? Svarta måndagen 1987? Asienkrisen 1998? Dot-Com kraschen 2000? Finanskrisen 2008? Eller den svenska kronkrisen 1991 med 500% räntan?

Gemensamt för alla kriser är att börserna återhämtade sig. Gemensamt för alla är också att många personer fick panik, gjorde kortsiktiga beslut, blev defensiva och hängde sedan inte med när det på nytt vände upp.

När jag tittar på S&P 500 i grafen ovan ser vi att finanskrisen var värst i form av fall från toppen, medan Dot-Com kraschen var det som medförde den längsta nergången. Då tog det 29 månader innan botten togs ut, dessutom kom det ett rejält fall till innan vi satte iväg på en flerårig uppgångsvåg som slutade i finanskrisen 2008.

Läser också ett nyhetsbrev som studerat DJ sedan kraschen 1929 och då finner att den genomsnittliga nedgången i en björnmarknad varit cirka 39% och att björnen varit framme i snitt 16,9 månader. Skulle detsamma gälla OMX, så har vi cirka 10 procentenheter kvar på nedsidan till genomsnittet, samt att tjuren på nytt skulle vara här före sommaren 2021. Då ska dessutom börsen ha bottnat innan dess.

Vad göra nu?
Utan spåkula får man göra det beprövade. Har du en strategi som inte går ut på att tajma marknaden är det ju knappast läge att börja med det nu?

1. Sitter vi på några bolag som kan få sådana problem av den här krisen att de kan få svårt att återhämta sig? Då finns det säkert andra bolag där dina pengar kommer göra större nytta?

2. Det är sällan samma bolag som är vinnare i en kommande uppgångsfas som i den förra, även om många tidigare bra bolag också kommer fortsätta att gå bra även framöver. Nu finns tid till analys och att kanske hitta några kommande vinnare?

3. Börja skissa på din kommande drömportfölj. Köp in dig succesivt under perioden. Ha tålamod, solen går upp imorgon också. Gör den inte det? Ja först då kan vi ge domedagsprofeterna för börsen full pott!
 

fredag 28 februari 2020

Coronaeffekten eller perspektiv på ett börsras

När man läser finanspressen och inte minst allmän media, så framstår det som 2019-2020 bara varit en enda uppgångsvåg som nu kraschat för att några kineser tyckte det var en god idé att kombinera matmarknad och zooaffär.

I grafen ser vi hur distributionsdagarna blivit fler och förra fredagen fick vi en femte, vilket brukar förebåda en rekyl. Den slog till med kraft redan på måndagen och de justeringar av framförallt fondportföljerna vi tänkte genomföra från sportlovsstugan gick om intet. Istället får vi spara det till en kommande rekyl uppåt.


Studerar vi OMX30 i ett längre perspektiv har vi snarast haft en sidledes rörelse sedan 2017, vilken vi bröt oss ur först under hösten 2019. Enligt ett amerikanskt nyhetsbrev är samtidigt den genomsnittliga korrektionen för S&P500 under ett år sedan 1980 omkring -13,9%. Vi kan anta att siffrorna för OMX är snarlika. Coronakorrektionen har så här långt landat på omkring -12%. I ett längre perspektiv finns tyngre motstånd omkring 1600 och 1550.


Skribenten landar vidare i följande slutsats: "It is worth repeating that volatility is a good thing for equity markets, and experiencing it – while often unsettling – is totally normal and expected. In my view, the S&P 500 is due for a correction this year on par with historical averages, in the –10% to –15% range. My hope is that long-term investors will keep the possibility of a market correction in mind this year, and remain calm and patient if (or when) volatility takes hold."

Vi följer naturligtvis utvecklingen, men har samtidigt nyttjat dippen till några nya positioner i aktier vi önskat äga, men som vi sett som väl dyra tidigare, men nu är mer rimligt värderade. Om det varit ett bra beslut eller om vi skulle kunna kom in på väsentligt lägre nivåer återstår att se. På sikt tror vi dock det här är bra bolag att äga. Vilka de är får vänta till nästa inlägg.

lördag 8 februari 2020

Köp och behåll som aktiestrategi? Tre saker du måste göra!

Du plockade upp några fynd under den pågående rapportperioden. Din analys säger dig att du nu sitter på några långsiktiga vinnare. Att vara långsiktig och försöka ducka marknadens kortsiktiga svängningar har många gånger visat sig vara en både beprövad och vinnande strategi. Att vara långsiktig är dock inte detsamma som att hänfalla till strutsmentalitet.

Långt in i förra decenniet nämndes alltjämt Ericsson och Telia som folkaktier. Aktier som "folket" troligen plockade upp runt sekelskiftet utifrån ett långsiktigt perspektiv. Kapital som dock troligen tjänat folket bättre på annat håll. Här följer tre enkla regler för den långsiktige för att undvika ett sådant scenario.

"Köp och behåll" betyder inte "Köp & glöm"
Att hålla sig engagerad i din portfölj är ett måste. Att investera på lång sikt betyder inte att du ska strunta i att följa utvecklingen i din portfölj. "Köp & glöm" mantrat är en förenkling av de typiskt långa investeringshorisonterna för ikoner som bland annat Warren Buffett. Även om Buffet har för vana att hålla sina investeringar på lång sikt, följer han med säkerhet vad som händer i var och ett av sina innehav.

Fall inte heller för "Köp vad du vet" mantrat
Skydda dig mot den förenklade strategin att köpa aktier i vad du känner igen. Anhängare av denna 'filosofi' laddar på ett lager aktier från ett gäng företag vars produkter de använder. Men bara för att du handlar på MQ betyder inte det att alla andra gör det (uppenbarligen). Att vara bekant med ett företags produkter är en användbar, men inte nödvändig utgångspunkt för att "känna" aktien som en investeringsmöjlighet.

Beslutet att köpa ett bolags aktier bör följa en grundlig, due diligence-process som ger dig en solid uppskattning av företagets framtidsutsikter, konkurrensläget och det korrekta värdet på dess aktier. I själva verket visar studier att människor har en förkrossande blind plats när det gäller saker som de tror att de känner till. Kärlek är trevligt i ditt personliga liv, men det finns ingen plats för passion och känslor när du utvärderar aktier.

Håll dig till en plan
Undvik att fylla din portfölj på ett slumpmässigt sätt med dina aktier. Bygg alltid din portfölj kring en investeringstanke och var redo att göra justeringar om utsikterna förändras. Vi menar inte att det krävs en noggrann bedömning av BNP-tillväxten under nästa kvartal eller år, men du bör ha en grunduppfattning om ekonomin och marknaden. Om du förväntar dig en kraftig konjunkturnedgång de kommande 12 - 18 månaderna kan ditt val av investeringsalternativ vara annorlunda än för någon som ser fram emot ett positivt scenario. Låt samtidigt inte din marknadssyn överskugga din syn på ett bolag. Bra bolag levererar även i sämre marknader och belönas sedan oftast mest när marknaden vänder. Var också flexibel nog för att anpassa dina positioner. Alla framgångsrika utövare av långsiktiga strategier håller sig väl informerade om vad som händer deras innehav och kan parera om planen inte följs.

Tänk på dessa fallgropar medan du sätter ihop din aktieportfölj för att öka dina odds för framgång.

onsdag 5 februari 2020

Rapporterna, so far...

Inga portföljbolag har hittills under veckan rapporterat, men i morgon torsdag blir det ändring på det med ett flertal bolag som ska upp på podiet, bland annat Nordea och Sampo.

Innan dess hinner vi med en kort avstämning hur det sett ut "so far". Eolus nänmde vi i förra inlägget, därutöver har i haft fem bolag i utdelningsportföljen som rapporterat. HiQ, SEB, Telia, Europris, samt Volvo.

För aktuell portfölj är förstås utdelningen i fokus och glädjande nog visar alla på utdelningstillväxt. SEB slopar dock bonusutdelning, vilket ger mindre total intäkt under året. Volvo är desto mer generös med sin stora kassa.

I övrigt bedömer vi verksamheterna som stabila och finner ingen anledning att ompröva innehaven. HiQ har ju haft de lite motigare än flera kollegor, rapporten visade ingen direkt vändning, men kanske är man nu ändå på väg i rätt riktning? Europris växer bättre än sin marknad, resultatet gjorde det inte, och reaktionen blev på kort sikt negativ. Hört fler som rankar SEB till bästa bank, kan man fortsatt hålla sig utanför penningstvättseländet, så tror vi att detta är en aktie där vi kan komma att öka. Telia och TV4 ska förstås också bli spännande att följa.

söndag 26 januari 2020

Börsrekylen närmar sig, men bra vindar för Eolus!

Tid för paus?
Index ångar på uppåt och i förra inlägget ställde vi frågan om det snart var dags för en rekyl? Tittar vi på Nasdaq har vi nu tre distributionsdagar på ganska kort tid. OMX30 har lika många på denna sidan årsskiftet och räknar vi med 30/12 har vi fyra. Det kan sålunda finnas lite kvar på uppsidan i den här rundan, men sannolikheten för en rekyl ökar allt mer och vi avvaktar troligen med fler köp den närmaste tiden. Det kinesiska viruset lär knappast heller pusha utvecklingen på uppsidan. Samtidigt har vi några fyllnadsköp från de senaste veckorna kvar att redovisa, vilka kommer inom kort.

Eolus Vind rapport
Först ut att rapportera bland företagen i tillväxtportföljen var Eolus Vind. Intäkterna i den här typen av bolag är ju av sin natur lite ojämna, vilket förstås gör det än viktigare att se till "the big picture". Vi tycker dock att det ser ut som bolaget levererar enligt plan och finner ingen anledning att justera vår tidigare prognos. Samtidigt kan vi nu notera att aktien stigit 38% sedan vi klev på i höstas.
Då HK krånglar blir det tyvärr ingen graf den här gången.

Intressanta fakta i rapporten är också att elproduktionen från svensk vindkraft uppgick till 19,5 TWh 2019, vilket motsvarade 14% av Sveriges totala elförbrukning.

Verksamhetsårets första period 1 september 2019 – 30 november 2019
  • Nettoomsättningen uppgick till 294,4 (107,8) MSEK.  
  • Rörelseresultatet uppgick till 52,2 (9,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 37,5 (2,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 42,1 (1,0) MSEK. 
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,69 (0,04) SEK.  
Under perioden togs 43 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (0) MW i drift. Under perioden överlämnades motsvarande 43 (1) vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (2,0) MW till kunder.

Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (410) MW.  I november 2019 färdigställdes och överlämnades vindpark Kråktorpet (163 MW) till kund. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
I december 2019 tillträdde Aquila Capital samtliga aktier i Øyfjellet Wind AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt om 400 MW. Eolus kommer att hantera byggnationen av vindparken för kundens räkning.


torsdag 16 januari 2020

Nytt köp trots höga värderingar

Är börsrekylen nära? Kurserna och värderingarna springer iväg, vilket förstås är bra för portföljerna, men sämre när vi letar attraktiva aktier till framförallt tillväxtporföljen. Visst, bra tillväxtbolag ska betalas med fina multiplar, men vi tycker oss just nu se många bolag som kräver vinsttillväxt utöver vad de kunnat uppvisa historiskt för att kännas bekväma. Visst några bolag kan alltid ta tillväxten ytterligare ett steg, men långt ifrån alla.

CTT Systems hade lite bakslag förra året, men spås repa sig på sikt. Räknat på en vinsttillväxt på cirka 15% och ett toppat p/e på 40 finner vi aktien köpvärd till cirka 222 kr. Just nu har den dessutom brutit ut från en kopp-formation, så vi slog i veckan till på ett första innehav.


Till helgen tänkte vi titta lite närmare på hur det ser ut med distributionsdagar i olika index. En snabb blick på OMX pekar just nu på att nästa större rekyl ligger lite längre fram i tiden, men ibland går det fort i handboll ...

lördag 4 januari 2020

Aktierna i tillväxtportföljen och strategin 2020


Så här ser alltså tillväxtportföljen ut när vi går in i 2020.

För den som inte varit med tidigare är portföljens strategi att köpa bolag som kan gynnas av olika strukturella trender. Exempelvis kan vi utgå ifrån megatrender som demografi, digitalisering eller hållbarhet. Sedan kan vi också välja att gå vidare och titta på mer specifika trender. Den demografiska utvecklingen innebär bland annat fler äldre, vilket medför ökat behov av hälsovård. Hälsovård kan i sin tur innebära avancerad vård med avancerade mediciner (Sobi), men också egenvård (Biogaia) eller att en ökad medelklass söker förebyggande åtgärder för att inte skada sig (Mips).

Nästa steg är att köpa aktierna till en rimlig peng. Beslutet att köpa bolagets aktie bör följa en due diligence-process som ger dig en hyfsad uppskattning av företagets framtidsutsikter, konkurrensläget och en tanke om det korrekta värdet på dess aktier. Här använder vi Hitta kursvinnare för att få en möjlig bild av aktiens potential på fem års sikt. Främst genom antaganden om försäljnings- och vinsttillväxt, samt till vilka multiplar aktien kan tänkas komma att värderas.

Att köpa aktier på längre sikt ska samtidigt aldrig vara detsamma som köp och glöm eller köp och lägg i byrålådan. Hur många har för övrigt en byrå hemma nuförtiden? Mer om  den processen i kommande inlägg. 

torsdag 2 januari 2020

Aktierävens årskrönika 2019

Portföljerna
Året startade starkt. Å andra sidan var ju börshösten och vintern 2018 en riktig pina, så när börsscenen på nytt skiftade ganska precis på julafton förra året drog vi iväg som en nyårsraket. Enligt Avanza var tydligen januari också investeringarnas bästa månad.

Byte av strategi
Av olika skäl har tiden vi kunnat ägna åt börsen krymt de senaste åren. Mer åtaganden både på jobb och fritid har tagit ut sin rätt. Den utdragna uppgången utan rejäla sättningar har inte heller underlättat för vår canslim-strategi och det blev blivit svårare att hitta regelbundna case. Särskilt svårt blir det på en så pass liten börs som den svenska. Tillväxtbolag med tillräcklig storlek växer det inte särskilt många på börsträdet. När de sen växer till sig har de samtidigt en tendens att köpas ut. Många gånger av utländska firmor. Nyligen försvann exempelvis ett gammalt portfölj innehav i form av Ad City Media.

Eftersom vi rensade i portföljerna under senvåren och fortfarande hade mycket kassa när aktier på nytt accelererade efter sommaren , så slog det förstås mot årets avkastning.

Under oktober började vi emellertid fylla på i vår nya långa tillväxtportfölj, samtidigt som vi ökade innehaven i Silverrävens utdelningsportfölj. För att minska kassan placerade vi även lite av denna i några tillväxtfonder.

Avkastningen 2019
Höstens sektorrotation från tillväxtbolag till värdebolag var ju inte heller något vi gynnades av som just främst tillväxtinvesterare. Trots detta slutade tillväxtportföljerna på +18,8 procent och utdelningsportföljen på 20,1%. Något under index, men samtidigt över vårt årliga tillväxtmål på 15%.

Vad väntar 2020?
Förutom att vi går in i ett nytt decennium är det förstås ett oskrivet kort. Blir det till exempel åter det glada 20-talet som sedan avslutas med ett rejält magplask? Förutsägelserna från tyckare ser ut att gå åt olika håll. Några manar till försiktighet efter uppgången, andra verkar mena att det värsta är över och att det bara är att fortsätta gasa? Medan några hänger kvar och oroar sig för Brexit och tullkrig.

Till sist brukar det vara något oväntat som seglar upp och stör börsfriden. Politiska störningar brukar ha lättast att blåsa över, det främsta undantaget är väl krig, men ett större sådant ska vi väl hoppas slippa. Störst påverkan och viktigast att bevaka är då förmodligen två ekonomiska faktorer. Centralbankernas ageranden och de enskilda bolagens vinstutveckling.

Ja, snart är det dags för nya rapporter då vi kan studera det senare. I väntan på det önskar Aktieräven alla ett Gott Nytt År!