söndag 22 maj 2022

Vecka 20. På börsfronten intet nytt? Även Embracer & Volvo Cars

Minimal börsbevakning denna vecka på grund av tjänsteresa. Viktigaste händelsen var annars Evertons vändning mot Palace och det säkrade premier league kontraktet. En mindre lyckad händelse var att chansen till en follow-thru på Nasdaq i princip föll igenom. Istället för att få förnyad kraft avslutade index nedåt och gick till och med under tidigare botten. Inte ett gott tecken. I det perspektivet lever hoppet ännu för OMX, men det är svårt att se att OMX ska dra på egen hand.


Embracer som tillhör Can-delen i vår portfölj rapporterade i veckan. Med alla förvärv tycker vi aktien är svårvärderad i ett historiskt perspektiv, men räknat på försäljning ser vi den fortsatt som köpvärd. Likt några andra tillväxtaktier tycker vi oss trots allt se gröna skott och initialt har aktien gått norrut. Den som klev in på botten har också kunna göra sig en slant.En annan aktie med gryende form är Volvo Cars. Kan det vara så att marknaden ser att tillverkningen ska ta fart efter leveransproblemen? Vi har kvar vår teckningsposition.
lördag 14 maj 2022

Vecka 19. Botten är nådd...? (Swedish Match & en ersättare i utdelningsportföljen)

Extreme rädsla råder på aktiemarknaden där Fear/Greed är nere på siffran 12. Vändningar brukar komma när det ser som bäst eller sämst ut. Avslutningen på veckan bjöd också på några kraftiga dagar uppåt. Nasdaq är ett index som signalerar rekyl. Förutom ett RSI som är på föregående vändningsnivåer börjar index även närma sig vårt riktvärde för den sista vågen.

Om vi står inför ett björnrally, om botten är nådd eller om vi bara har ett hack i kurvan vet vi förstås först senare. För att kasta in nya pengar vill vi i första hand förstås se en follow-thru.


OMX som faktiskt vänt före Nasdaq hade på gång en FT, men volymen under fredagen var alltför klen även om stigningen var lovande. Det kan alltså vara läge att göra en extra koll på din bevakningslista.


I övrigt ska nu alltså börsen bli ännu ett kvalitetsbolag fattigare. Svenskarna älskar sin mundrog, men att äga bolaget vill få svenska institutioner göra, så istället skeppar vi iväg en av våra utdelningsfavoriter till USA. Dessutom till en till synes billig peng. I en FA-analys ser vi en riktkurs på 125-150 kr vid fortsatt tillväxt. Tittar vi på den trendkanal som aktien befinner sig i skulle 106 kr kunna nås redan inom ett år. Men vill ingen äga förutom privatpersoner och amerikanska fonder så...


Med två utdelningsankare på väg ur portföljen samt en binge utdelningar att återinvestera har vi gjort en ny placering under veckan. När NP3 preferens föll till 29 kr och därmed ger en avkastning på nära 7,0% tyckte vi det var ett bra ställe att låta pengarna övervintra.

lördag 7 maj 2022

Recession, depression eller ? - Noteringar vecka 18 (Profoto, Leo Vegas, G5)

Same shit, different week. Osäkerheten i marknaden består. FEDs räntehöjning i veckan gav bara en tillfällig lättnad och redan dagen efter var marknaden tillbaka i röda siffror. Vi fortsätter också att se att bra rapporter får svaga eller i bästa fall endast tillfälliga uppgångar. Vårt senaste innehav Profoto Holding är ett bra exempel. I relativ styrka står den sig dock än så länge bra.


Detta kan inte sägas för resten av tillväxtportföljen som nu tidvis visat en nedgång på mer än 30 procent för året. Då består ändå huvuddelen av portföljen av bolag som visar vinst. I kontrast visar utdelningsportföljen en nedgång om endast 8 procent. Tyvärr kom det även ett bud på Leo Vegas i veckan. Visst bud kan ofta vara trevligt och en dags ökning på 44 procent viftar man förstås inte bort. Vi är inte heller överraskade då vi länge ansett Leo löjligt lågt värderat och av den anledningen i risk för uppköp. I vårt FA case för Leo har vi haft en lång riktkurs på cirka 70 kr och då beräknat med låg tillväxt och låga multiplar. 61 kr är i med den jämförelsen dåligt betalt. 

Leo har samtidigt seglat fram som en bra utdelningsaktie med samtidig potential för regelbundna utdelningshöjningar. Det tråkigaste är kanske ändå att ännu en gång försvinner ett lönsamt bolag till utlandet och börsen blir ett bolag fattigare.


Inflation, högre räntor, utbudsstörningar, krig, veka centralbanker, helikopterpengar, fallande BNP. Orosmolnen är många vilket förstås skapar den marknad vi tecknade inledningsvis. Talet om recession är också på mångas läppar. Även om risken om ökad arbetslöshet ibland nämns, så finns fortfarande ett tal om en tight arbetsmarknad och att det i sig är ett problem. Vi kan samtidigt minnas några tillfällen när arbetsmarknaden varit het och bristen på arbetskraft setts som problematisk. Slutet på 80-talet, slutet på 90-talet, Svensk tigerekonomi i mitten på första decenniet. Hur detta spelade ut är ingen upplyftande tanke i det korta perspektivet. I ett längre perspektiv skulle goda investeringsmöjligheter öppna upp sig för den som "överlever".


Slutligen är det intressant att se hur väl G5 klarat av det senaste kvartalet, trots att man har utvecklare i såväl Ukraina som Ryssland. I ett bästa scenario är mobilspel även ett billigt nöje som majoriteten inte behöver eller vill dra ned på i en recession. Med det sagt har vi inga förhoppningar på en större uppvärdering i det korta perspektivet.
     


lördag 30 april 2022

Räntan är tillbaka! - noteringar vecka 17

Så hände det till slut. Ingves lämnade nollräntan och höjde till .25%. Hela Sverige darrade. Fast för den som en gång i tiden betalat 8,7% i ränta på sitt studielån (utan avdragsrätt) så kanske det inte kändes så dramatiskt? Å andra sidan kan förändringen av räntan också illustreras som i följande graf.


Fastighetsindex som vi tittade på förra veckan fortsatte dock ner, medan bank fortsätter att jobba sig uppåt.


I övrigt har det varit en rapporttung vecka, inte minst för våra portföljer. Vid en första anblick ser det stabilt ut i många av våra bolag, men som marknaden ser ut för tillfället och särskilt för tillväxtbolag, får man vara glad om utfallet i aktiekursen ens blir neutralt. Sinch är väl ett typiskt exempel på omsvängningen i hur marknaden ser på tillväxtbolag. Med uppköpen är visserligen Sinch ett lite annorlunda bolag idag, och det flaggas för vissa kostnadsmässiga utmaningar (som dock även funnits under tidigare perioder). Försäljning och position i marknaden är samtidigt än starkare. Även om vi reviderat ner prognosen skulle resultatet bli köpzon.


Relativt starka bolag (hit räknas inte Sinch just nu) brukar samtidigt vara de som belönas bäst när uppgången väl infinner sig. I väntan på en follow-thru-dag inom en eller tolv månader (jepp osäkerheten är stor) så handlar mycket om att tills vidare sålla agnarna från vetet. I den andan tittar vi på att dela in vår tillväxtportfölj i tre delar: Core, Can och Slim. Där Core är tänkt att utgöras av några utvalda fonder och investmentbolag som ska hänga med på lång sikt och främst vara föremål för eventuell årlig reallokering. Can ska vara fundamentalt eller tillväxtmässigt starka bolag som även de bör kunna hänga med i upp och nergång, men där positionsstorleken kan variera. Slim är slutligen tänkta att ligga närmast canslim-strategin, det vill säga vi vill fortsatt ha fundamental styrka, men den tekniska analysen blir viktigare för köp och sälj, vilket innebär att i nedgång skulle den här portföljdelen kunna vara helt tom. Den här förändringen är dock inget vi vill göra på kort tid, och särskilt inte i en skakig marknad, men några justeringar per månad låter rimligt.

Utöver detta har vi förstås vår utdelningsportfölj där just utdelningarna nu trillar in, samt magiska portföljen som blir föremål för omplaceringar efter sommaren.

tisdag 26 april 2022

Är det sista fasen i nedgången som vi ser?

Om vi tittar i ett veckodiagram kan vi för det första observera att tiden börsen är i en upptrend vida överväger tiden i en nedtrend. Hörde att ratio till och med skulle kunna vara 90% vs 10%. Sen förekommer givetvis fluktuationer inom en upptrend. Det andra är att en nedtrend sällan uppvisar fler än tre vågor. När vi studerat veckodiagrammet för Nasdaq får vi i princip gå tillbaka till 2004 för att finna fler än tre vågor i en nedtrend. Sen kan man i vissa fall naturligtvis diskutera vad som bör utgöra en våg.

Om vi applicerar det på dagens läge bör det finnas goda förutsättningar att vi nu är i den sista vågen och att vi därefter kan påbörja en ny upptrend. 

Nackdelen är förstås att en sista våg i värsta fall kan ta oss ytterligare en bit lägre, men det finns förstås även chansen att botten kommer i höjd eller strax under första botten. 

Enligt Adam Khoo är snittet till botten i en korrektion 131 dagar och knappt 400 dagar om vi har att göra med en björnmarknad. Fotnoten är att det visserligen baseras på S&P500. Samtidigt identifieras endast 11 björnmarknader sedan 1950. Så om vi inte är på väg in i en tolfte björnmarknad skulle en vändning i snitt komma inom en månad.fredag 22 april 2022

Upp & ner - noteringar vecka 16

I enlighet med vår ambition om en mer aktiv trendportfölj följer idén om att avsluta börsveckan med en kort summering. Förutom köp och sälj som ju inte behöver förekomma varje vecka, tänker vi oss annat som vi noterat.

Vi har ju fortsatt en marknad under press, vilket inte är en börsmiljö för vår strategi. Vi befinner oss också på läge Fear (39) i Fear & Greed index. Vi tycker oss också se att dåliga rapporter får mer uppmärksamhet och rörelser än bra rapporter. Det vill säga ett omvänt läge jämfört med förra året. 

Mycket fokus i media ägnas förstås räntan som tydligt vänt upp genom tidigare trend. Vi kan också se att fastighetsbolagen haft en kämpig vecka även om våra innehav Cibus och Hufvudstaden stått emot relativt bra.

tisdag 19 april 2022

VÅP:en - Regeringens syn på Svensk ekonomi...

BNP ner
Inflationen upp

"Svensk ekonomi har återhämtat sig starkt i spåren av pandemin och tillväxtutsikterna för i år är i grunden stabila. Men Rysslands invasion av Ukraina bedöms få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Tillväxten väntas bli lägre än vad som annars hade varit fallet och inflationen bedöms samtidigt bli högre.

Svensk ekonomi är dock motståndskraftig. Läget på arbetsmarknaden har tydligt förbättrats och sysselsättningsgraden är nu högre än innan pandemin bröt ut. Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas visa överskott 2023 och förstärkas ytterligare följande år. Överskotten i de offentliga finanserna bidrar under de åren till en lägre skuld i offentlig sektor. Sveriges bruttoskuld som andel av BNP tillhör de lägsta bland EU:s medlemsländer." 

/Regeringen.se

måndag 18 april 2022

Köpet inför påsken!

Förutom försäljningarna förra veckan hintade vi ju även om ett köp.

Profoto kvalade in på en av våra nya bevakningslistor och uppvisade förra veckan denna spännande utställning. I vår iver att förnya oss köpte vi en första position trots att läget med en marknadstrend under press inte är vad vi vanligen föredrar.