söndag 9 september 2018

Tankar om valet, börsen efter valet och att Betsson lämnat portföljen

OMX30

Idag går Sverige till val och om resultatet inte avviker avsevärt från de senaste opinionsundersökningarna ser det svårt ut att förutspå hur kommande regering kommer att ta sig ut. Om det är den här politiska utvecklingen eller allmän höstdepp som fått OMX att vända ner sedan månadsskiftet är förstås svårt att veta. Sedan senaste botten i början på juli kunde vi i samband med vändningen ner den 31 augusti räkna in 5 distributionsdagar och den 5 september fick vi ytterligare en med rejäl volym. Följaktligen är marknaden under press och vi lär avstå köp tills vidare.

Däremot har vi sedan sist hivat iväg Betsson. Aktien studsade upp på rapport, men har sedan trampat vatten och när aktien var i närheten av en gammal långsiktig riktkurs på 75 kr tog vi förlusten. På kort sikt har detta visat sig rätt, för aktien fortsatte efter en kort upprekyl nedåt.

Betsson

Vad ska vi då tro om möjligheterna till ekonomisk tillväxt efter valet? Den internationella ekonomin framstår fortsatt som stark med USA i ledande position. Amerikanska räntehöjningar har än så länge ingen inverkan på deras hemmaplan. Drabbade blir istället vissa tillväxtmarknader på grund av en dollarförstärkning, exempelvis Turkiet. Nu bör man dock inte helt skylla på dollarn, utan som vi konstaterade i en tweet: Varken socialism eller nationalism kan ge historiska exempel på att ha bidragit till ekonomisk tillväxt, utan att i så fall också kombinerat detta med internt eller externt förtryck. Tyvärr har nu tydligen alltför många svenska väljare också missat den lärdomen och flyr både höger och vänster ut.

Börsen bör delvis tagit höjd för kommande politiska röra, men vi misstänker att det ändå finns mer på nedsidan under den säsongsmässigt sega höstperioden. Vi har också kunnat se att många aktier på vår bevakningslista, trots fina Q2:or, snarare gått söderut. Vi vet också att vår strategi har lägre grad av potential när många baser staplats på varandra under lång tid. Sammantaget är sannolikheten alltså större att vi säljer av än fyller på de närmaste månaderna.  

torsdag 23 augusti 2018

Silverräven stuvar om i magiska portföljen.

Det har blivit hög tid att omsätta Silverrävens portfölj som bygger på strategin den magiska formula. Investeringsstrategin ”The Magic Formula” är baserad på Joel Greenblatts "En liten bok som slår aktiemarknaden”. Ursprungligen var tanken att byta aktierna vid två tillfällen per år, men som det här året varit har mycket hamnat på undantag. Så nu kör vi allt på en gång.

Hur har det då gått?

Att strikt följa rankingen (köpa de 20 högst på listan) på Börsdata hade resulterat i en nedgång på -5,9%. OMX steg under samma period med 3,3%. Den som minns vet att vi begränsade till large och mid cap bolag. För övrigt var det första året sedan 2008-2009 som den magiska portföljen backade under ett år (Börsdatas backtracking funktion)..

Greenblatt har dock inget krav på att man måste välja alla från toppen och ner. Silverräven gjorde istället urvalet från topp 40 och begränsade sig till ett bolag per bransch. Vi lät även Tomra som redan fanns i portföljen ligga kvar även om den inte hade något med MF att göra. Båda dessa val visade sig vara lyckade. Trots att Fingerprint ingick, så blev resultatet från första inköp + cirka 11%, inkluderat utdelningar. Swedish Match, Axfood och Acando var några lyckade innehav. Handelsbolag som KappAhl och Classe drog åt andra hållet.

Just nu sitter vi med aktuell MF lista och klurar på vilka 20 bolag som ska få förtroendet kommande år. Vi behåller tanken om sprida oss på många branscher. Tomra får också vara kvar, men vi säljer av så alla innehav har i princip samma vikt. Bolag som ingått i portföljen, kvarstår på listan och som i princip ligger oförändrat, får också kvarstå, exempelvis Concentric och Engelska skolan. Några högrankade som sjunkit under året lär också bli kvar, men då måste vi också fylla på med fler aktier för att jämna ut vikterna.

Silverräven följer du live på Shareville. I övrigt återkommer han med en uppdatering här när portföljen är klar.

torsdag 2 augusti 2018

Överhettad hjärna analyserar Betsson

Idag är det visst svalare. 28c istället för 30c. Efter att ha tillbringat 10 dagar vid Medelhavet med närmare 38c vissa dagar är det förstås en riktig avkylning. Å andra sidan krävdes då ingen större insats än att förflytta sig mellan strand, pool och restaurang. Dessutom hade såväl hotell som gym effektiv klimatanläggning. Här hemma krävs det ju diverse arbetsinsatser även om semestern ännu är på. Fru aktieräv köpte dock en portabel AC för ett par år sedan. Får erkänna att en då var lite skeptisk, men i år kan man inte ha några invändningar. Den kan förstås kyla högst ett rum i taget, så trängseln i det rummet är påtaglig. Men nu ska vi gå och bada. 25c i Östersjön är det inte varje sommar, om det ens inträffat tidigare?

Ja, så var det Betsson. Trots gnissel för bolaget under flera kvartal har Bettan snittat drygt 20% i försäljningstillväxt de senaste 10 åren. Det är främst vinsten som hackat emellanåt och 2017 var första året då vinstmarginalen hamnade under 20 procent (18%). Nedan räknar vi med att detta är det  nya normala samtidigt som försäljningstillväxten förväntas bestå. Utdelningsandelen sätter vi till oförändrad. P/e intervall är alltid knepigt, men mellan 10 till 20 ser rimligt ut sett till historiken. Utdelningsrelaterat skulle en möjlig lägsta kurs hamna kring 40 kr.

Resultatet på dessa premisser blir att för den som köper på fem års sikt är Betsson köpvärd upp till 100 lappen, men med en riktkurs över 160 kr.En invändning skulle kunna vara den att konkurrensen bara blir allt hårdare och att försäljningstillväxten inte längre är uthållig. Betsson har också aviserat mindre fokus på förvärv, så den tillväxtvägen skulle också vara stängd. Samtidigt har vi räknat på en ovanligt låg vinstmarginal. Sämre försäljningsökning skulle alltså kunna kompenseras med bättre marginal, varför caset ändå skulle kunna vara relevant. Samtidigt finns det många spelbolag att välja mellan, vilka vi lär få anledning att återkomma till. Eftersom Betsson hittat en mer positiv trend får den därför bli kvar i portföljen ytterligare en tid.

onsdag 18 juli 2018

Cellavision Q2:an - en analys

En gammal favorit, Cellavision, kom med en positiv rapport igår. Det var dock ett tag sedan vi var inne i aktien, så därför kan det vara läge att titta lite på var den befinner sig fundamentalt.

Rapporten säger i korthet:

CELLAVISION


"STOCKHOLM (Direkt) Cellavision, som är verksamt inom system för automatisk bildanalys av blod och andra kroppsvätskor, hade en nettoomsättning på 91,9 miljoner kronor under andra kvartalet 2018 (78,7).

Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 31,6 miljoner kronor (24,6) och rörelsemarginalen blev 34,4 procent (31,3). Resultatet före skatt uppgick till 31,8 miljoner kronor (24,2).

Resultat per aktie uppgick till 0:98 kronor (0:81) och kassaflödet före utdelning uppgick till 26,1 miljoner kronor (11,2). Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent."


Historiskt kan vi finna att försäljningstillväxten är i linje med rapporten, det vill säga knappt 15%. Snittet för vinsttillväxten har varit än högre de senaste fem åren, men fallande. Vinstmarginalen har däremot varit stigande och Q2:ans är definitivt högre än snittet. Är detta uthålligt är det förstås rejält positivt.

Vi väljer att basera vår hitta kursvinnare analys på en fortsatt stabil försäljningstillväxt och en genomsnittlig vinstmarginal om 30 procent. Utdelningsandelen förutsätter vi blir oförändrad. P/e-mässigt betalas Cellavision ofta över 30, men har också haft tal uppåt 60. Vi sätter intervallet till mellan 10 och 50. Vad vi tror om en eventuell nedsida kan påverka om vi hamnar i ett köp eller behåll. Stöter bolaget på problem eller om vi går in i en björnmarknad kan vi inte utesluta en halvering av kursen. Vi sätter nedsidan till 86 kr eftersom där finns ett visst motståndsområde.


Detta gör att aktien med dagens kurs på 206 kr hamnar precis i slutet av köpzonen. Förväntad avkastning är också god givet att bolaget kan leverera i enlighet med förutsättningarna analysen.

Tekniskt har aktien gjort ett utbrott från en längre konsolidering, vilket förstås inte gör saken sämre. ABG höjde idag även sin riktkurs till 225 kr. Tyvärr gick uppgången väl fort och aktien är upp över 5% från köppunkten, vilket tills vidare håller oss borta, men bolaget platsar förstås på bevakningslistan.


Så tyckte för övrigt VD:

"Andra kvartalet 2018 är CellaVisions näst bästa kvartal någonsin med försäljning om 91,9 MSEK (78,7). Jämfört med samma period 2017 ökade omsättningen organiskt med 15 procent och vi hade en stabil försäljningsökning i alla våra regioner. Lönsamheten utvecklades väl i kvartalet med ett rörelseresultat om 31,6 MSEK (24,6), motsvarande en rörelsemarginal om 34,4 procent (31,3). Lönsamhetsutvecklingen är ett resultat av CellaVisions effektiva indirekta försäljningsmodell som möjliggör geografisk expansion med fortsatt god kostnadskontroll. Kvartalets kassaflöde före utdelning ökade till 26,1 MSEK (11,2). Ökningen är framförallt ett resultat av den högre faktureringsvolymen."

måndag 9 juli 2018

Sommar med Magnolia och nya aktierutiner?

Idag börjar semestern. Det innebär också lite extra tid för aktiemarknaden, vilken annars varit begränsad det här året, något som tyvärr också avspeglat sig i låg aktivitet på bloggen. Efter sommaren hoppas vi på en nystart och för att skapa en ny vana behövs rutiner. Exakt vilka kan vi ägna sommaren åt att fundera kring. En tanke för bloggen är att baserade den kring minst en hitta kursvinnare-analys per två veckor.

Det är samtidigt viktigt att inte gör sin aktierutin allt för komplicerad. Tryter tiden bör du kunna klara av det nödvändigaste under en söndagskaffe. Som can-slim investerare tänker vi oss att vi åtminstone bör ha koll på...
  • Huvudtrenden, snackar vi tjur eller björn.
  • Tekniska säljsignaler i vår portfölj.
  • Distributionsdagar i en uppåttrend, dvs närmar vi oss en kortare eller längre dipp?
  • Tekniska köpsignaler i vår portfölj (fylla på positioner).
  • Tekniska köpsignaler från vår bevakningslista.
  • Kommande rapporter.
  • Uppdatera vår bevakningslista.

Magnolia Bostad
kom med sin Q2 rapport idag, varför aktien får bli först ut i vår nya bloggidé. Bolag likt Magnolia, som ofta naturligt har svängningar i intjäningen mellan kvartalen beroende på exempelvis långa byggprojekt är kanske inte de mest lättanalyserade. Vi försöker oss dock på en raggarkalkyl för att se vad vi borde kunna förvänta oss om bolaget får vind i seglen. Vi är konservativa och utgår från perioderna med den lägre vinstmarginalen på drygt 15%. Bolaget söker tillväxt och etablerar sig till exempel just nu i Göteborg. Vi nöjer oss ändå med 20% i snitt avseende försäljningstillväxt (i jämförelse med förra årets 75%).


P/e mässigt har Magnolia (ofta felaktigt jämförd med Oscar och Tobin) tillhört börsen lägsta med ensiffriga tal. Framöver räknar vi därför med ett intervall på 5-20. Vi tror inte heller på någon direkt utdelningsökning. Lägsta kurs de senaste tre åren har varit 45 kr och vi hoppas den inte kommer behöva underskridas. Det ger följande scenario för de kommande fem åren:


Aktien har rört sig uppåt de senaste månaderna efter en revansch i Q1:an. Q2:an är inte lika stark, men för helåret ser det ljust ut. Den största triggern är kanske annars att man nu är noterad på Nasdaq, vilket möjliggör bättre bevakning och möjliggör fler större aktörer på köpsidan. Följaktligen bör det finnas tillräckligt med tillväxt i Magnolia för att vi fortsatt ska vara intresserade.

torsdag 21 juni 2018

Midsommar och de mörka molnen tonar upp sig vid horisonten

Maggan fick idag sänka tillväxtprognosen för den svenska ekonomin. "Regeringen sänker tillväxtprognosen för i år och nästa år till 2,6 respektive 2,1 procent, med hänvisning till minskad världshandel och en väntad inbromsning i bygginvesteringar. Inflationsprognosen höjs till följd av högre energipriser och en svagare krona."

Minns att finansmannen Sven-Olof Johansson, numera främst känd för Fastpartner, redan i vintras förutspådde att de fallande bygginvesteringarna skulle få en stor inverkan på BNP-tillväxten. Ja, än större en dagens revidering. Så ytterligare nedjusteringar bör inte komma som överraskningar.

Ännu är det dock inhemskt som problemen finns. KI skriver att: "Svensk export tar fart ordentligt under hösten och uppgången fortsätter nästa år. Det understödjer styrkan i industrikonjunkturen. Tillsammans med det goda vinstläget stimulerar detta industrins investeringar som liksom i fjol ökar med nästan 5 procent både i år och nästa år. Även i många tjänstebranscher och i den offentliga sektorn växer investeringarna relativt starkt i år."

SKL hade för bara någon månad sedan, en något ljusare prognos. Åtminstone i det kortare perspektivet, samtidigt som man menade att konjunkturtoppen var nära: "Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar svensk export. Den inhemska efterfrågan förväntas dock försvagas under 2019, då högkonjunkturen når sin topp och BNP växer långsammare. I och med att vi räknar med att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten."

Börsen, som oftast ligger före prognosmakarna, har ju delvis redan parerat den här utvecklingen. Bygg och handel har ju gått kräftgång en längre tid, medan mer exporterande bolag klarat sig bättre. Det är ju troligt att den här utvecklingen kommer fortsätta framöver.

Framförallt lär en fortsatt svensk börsresa bero på hur stor nytta bolagen kan dra av den internationella konjunkturen. För på andra sidan pölen är det fortfarande klackarna i taket. I ett marknadsbrev går idag att läsa följande:

"There will always be worries that pop-up in the news. But the economy is sizzling right now and nothing seems to be getting in its way. In fact, the latest forecast from the Atlanta Fed's GDP Now forecast estimates Q2 '18 GDP at 4.7%. Wow! The economy is looking great. And that's why the market keeps on going up."

Problemet här är förmodligen istället att när det ser som bäst ut, så brukar krokbenen dyka upp från ingenstans.

söndag 3 juni 2018

Proact IT Group fundamentalt köpvärd

Hernhag ger i sin chattspalt i senaste Privata Affärer råd om att köpa Proact IT. Aktien finns ju i vår portfölj sedan en tid tillbaka, men har svängt betydligt och har efter en tids nedgång återvänt till nivå med inköpskursen. I dagsläget har vi inga tekniska signaler att gå på, så vi borde kanske inte hänga kvar i aktien, men branschen datalagring och molntjänster är onekligen intressant.

En fundamental analys med Hitta kursvinnare ger också ett klart köp, och det även om vi inte direkt tar i så vi spricker när vi gör prognos för tillväxten.

Försäljningstillväxten har inte heller varit öronbedövande och vi nöjer oss därför med att snitta den till 10% kommande fem år. Vinstmarginalen sätter vi till 4,5% (var 4,7% - 2017). Utdelningsandelen har varit cirka 30% de senaste åren och även det får kvarstå. För fem år sedan kunde Proact ha ett p/e på över 40, men numera rör det sig inom lägre intervall och vi sätter det till mellan 10-20.

Vår (modesta) prognos landar då i att aktien om fem år skulle kunna betinga ett värde på mellan 300-400 kr. Positiva överraskningar skulle förstås kunna bidra till mer och med dagens kurs befinner sig aktien fortfarande i köpzonen. Aktien är tyvärr ofta lågt omsatt, men en årlig avkastning på 20% borde locka fler?måndag 21 maj 2018

Balco och Byggmax - revansch i byggbranschen?

I vår utrensning av före detta IPO aktier låg Balco länge lite risigt till. Men eftersom vi tillbringat de senaste helgerna på Byggmax och snickrandes dess produkter, vilket för övrigt Byggmax verkar mått bra utav, har Balco fått tid till revansch.

För Byggmax är det dock en knapp tio kvar innan aktien åter är tillbaka i den kanal där aktien tillbringade många kvartal innan bakslaget i Q4:an 2017.


Byggmax


Senast idag fick Balco hjälp av Börsveckan. "Köp Balco: Balkongbolaget tappade lite fart i tillväxten under första kvartalet men Börsveckan tror att det var temporärt och anser att utsikterna ser ljusa ut på sikt. Aktien värderas försiktigt och borde kunna ge en god avkastning det närmaste året."

Men redan inför rapporten började aktien röra på sig och tog sig över den länge så svårforcerade 65 kr linjen. Rapporten har också dragit till sig ökad volym, vilket sammantaget gör att Balco får hänga med en stund till...

"STOCKHOLM (Direkt) Balkongbolaget Balco redovisar ett resultat efter skatt på 15,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (7,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:89 kronor (0:47).

Rörelseresultatet blev 22,0 miljoner kronor (23,1) och rörelsemarginalen var 9,1 procent (10,0).

Nettoomsättningen uppgick till 243 miljoner kronor (231).

Anpassningen till IFRS 15 och trögheten med bygglov i Köpenhamn har påverkat omsättningen i kvartalet negativt, tillsammans med uppskattningsvis 17 miljoner. Rörelseresultatet har på samma sätt påverkats negativt med cirka 7 miljoner, uppger bolaget i rapporten.

Orderingången uppgick till 271 miljoner kronor (220), en ökning med 23,2 procent, varav renovering stod för 95 procent.

Orderstocken uppgick vid utgången av kvartalet till 1.280 miljoner kronor, vilket var en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

"Den växande orderstocken ger oss goda förutsättningar för en hög omsättningstillväxt under det närmsta året", skriver vd Kenneth Lundahl."  

 
Balco

fredag 4 maj 2018

The economy looks great. And the market should follow?

En del verkar vilja göra gällande att konjunkturtoppen är nära, men ekonomin verkar ännu inte lyssna till de tonerna. Framförallt inte den amerikanska, men även den svenska lär visst gå som en nyproducerad Tesla. Rapportperioden har också överlag hittills varit stark.
"Looking at Q1 as a whole, total earnings are expected to be up +20% from the same period last year on +8% higher revenues, the highest quarterly earnings growth pace in 7 years."
"Total Q1 earnings for the 343 S&P 500 companies that have reported results already are up +24% from the same period last year on +9.5% higher revenues."
Hörde för övrigt på ett seminarium att det är först nu som företagens investeringsnivåer börjar närma sig nivåerna före finanskrisen.

Vilka slutsatser skulle man kunna dra ifrån detta?

Den pessimistiske skulle förstås kunna tänka att det blir inte bättre än så här.

Den optimistiske (dit vi ofta hör) tänker att framgång föder framgång, eller kanske snarare att en trend oftast varar längre än de flesta förutser.

Flera av våra portföljbolag har också redovisat goda resultat, exempelvis Thule, Kindred, Proact, G5, även om det inte alltid givit resultat i kursen. Vi tror dock att det kommer när fler tvingas inse att ekonomin och därmed börsen har mer ge. Samtidigt har vi dels lovat oss själva att hålla oss närmare säljknappen om vi får signaler vi inte gillar, dels vara kräsna i urvalet av ny prospekt i denna sena bullfas.

tisdag 24 april 2018

Korta noteringar om Hexpol, Kindred, Betsson & Profilgruppen

Hexpol har vandrat sidledes i snart nu fyra år!


Hexpol

Att Norge (den sista socialiststaten) vill begränsa utländska spelbolag är knappast överraskande, men att ett förslag presenteras dagen före Kindred och Betsson rapporterar måste väl vara någon typ av Sverigeskämt?

Kindred

Ett annat bolag som hängt länge i en sidledes konsolidering är Profilgruppen. Fick god volym på rapporten och kan vara värd att bevaka om ovansidan utmanas?

Profilgruppen