söndag 10 november 2019

Skiftande rapporter och fler aktier till portföljerna

Aktierna flyger in i tillväxtportföljen
Nu tar vi ju inledningsvis lite mindre positioner än normalt för att bygga på efterhand, vilket ju förenklar beslutsprocessen åtminstone till en början. Vi har sammanlagt fem ytterligare tillskott (hittills), här börjar vi redovisa följande två ...

Doro är en gammal bekant från CANLIM portföljen. De flesta tänker väl seniormobiler, men det intressanta med Doro är utvecklingen inom digital vård och omsorg, för närvarande främst larm. Kan vi i snitt räkna med åtminstone i 10% omsättningstillväxt och bara något högre marginaler ser uppsidan mycket god ut. Baksidan är väl att det sällan brukar gå på räls för Doro. Rapporten har samtidigt blåst lite liv i kursen.


 

Biogaias rapport var kanske mindre inspirerande, men vi tror tillväxten återkommer och bedömer aktien köpvärd till 460 kr.


"Kommentar från [Biogaias] vd: Försäljningen under tredje kvartalet minskade med 4 % (exklusive valutaeffekter 9 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Som tidigare meddelats beror minskningen på leveransförseningar från vår leverantör i Belgien och på minskade royaltyintäkter. Försäljningen av produkter ökade med 3 % (exklusive valutaeffekter en minskning med 1 %). Vårt ökade fokus på Asia Pacific (APAC) och Americas fortsätter ge resultat. Under kvartalet ökade försäljningen i regionerna med 16 % respektive 17 %.
Under den senaste 12-månadersperioden ökade försäljningen med 10 %, drivet av ökad efterfrågan hos konsument men också lanseringar på både befintliga och nya marknader. På grund av leveransproblem hos vår leverantör i Belgien minskade försäljningen till våra distributionspartner av framförallt BioGaia Protectis tabletter."

söndag 27 oktober 2019

Analys: Assa låst in för tillväxt? Samt lite annan påfyllnad i utdelningsportföljen.

Assa låst för tillväxt?
Assa Abloy ingår sedan början på oktober i vår tillväxtportfölj. Den trend vi vill ta rygg på är framförallt digitaliseringen av låsmarknaden. Vi föregår förstås med gott exempel och låser sedan drygt ett år sin lyan med ett Yale Doorman och det har fungerat mycket smidigt. Monterade själv och även det gick förhållandevis smidigt, även om det hade underlättat en del om det suttit regler skruvar i blecket. Avståndet mellan lås och bleck är tydligen känsligt varför ett reglerbart låsbleck kan underlätta. Finns tydligen att köpa extra, men bör vara standard. Nu fick man istället leka Åsa-Nisse och det funkade till slut det också. För yngre läsare är Åsa-Nisse är för övrigt en klurig gubbe mest känd från gamla svartvita komedier, men tror visst det kom en nyinspelning för inte alltför många år sedan med Kjell Bergqvist - "wälkom till Knohult".

Vad tror vi då om själva aktien? Försäljningstillväxten har snittat cirka 10% de senaste tio åren, vilket fått vara vår utgångspunkt även framöver, även om vi förstås hoppas på mer när marknaden tar riktig fart. Vinstmarginalen skiftar något mellan åren, men när vi tittar i HK verkar ett snitt på 14% rimligt. Vi antar vidare oförändrad utdelning om knappt 50%, samt en värdering mellan p/e 15-30.Aktien blir sålunda i köpzon upp till 226 kr, det vill säga där kursen befinner sig idag, efter en viss stegring den senaste månaden. Vi kom därmed in lite lägre i vårt första, men kan också komma att fylla på i en dipp till vår långa tillväxtportfölj.

Mera Leo Vegas i utdelningsportföljen
Leo Vegas betalas återigen till introduktionskursen, samtidigt som vi tycker det finns tecken på att den värsta regleringsnojan lagt sig. Vi har därför ökat innehavet som just nu ger 3,6% i direktavkastning, varav halva utdelningen i december.

Leo Vegas

lördag 19 oktober 2019

Tillväxtportföljen: Proact-IT, Q3 och analys

Proact finns i vår tillväxtportfölj och vi är skyldiga vår analys av aktien, då bolaget just släppt sin Q3:a infinner ett bra tillfälle.

I korthet tillhandahåller Proact system och IT-tjänster, samt molntjänster. Bäst tillväxt finner vi inom moln, medan tjänsteförsäljningen dippat under året. Ser vi tillbaka historiskt har bolagets tillväxtbana ofta varit ojämn, men i slutändan ändå gått åt rätt håll. Vi tror på en fortsatt positiv utveckling i det långa perspektivet och Q3 indikerar att vi åter går åt rätt håll. Man har också nyligen förvärvat Peopleware som anses bidra relativt snart.

Aktien har handlats mellan p/e 18-8 de senaste fem åren, vilket ger oss en bra guidning. Vi utgår vidare från en snittad VM på 5%, där bolagets mål lär vara 8%. I analysen utgår vi också från en försäljningsökning på knappt 10% årligen. Även med de här försiktiga antagandena blir aktien köpvärd upp till 208 kr. Dagens 162 kr är då helt klart billigt och vi behåller självklart aktien i tillväxtportföljen.


tisdag 8 oktober 2019

Tyskt till utdelningsportföljen

Avanza hade oktoberfest förra veckan och bjöd på courtaget vid köp av tyska aktier. Växlingsavgift tillkom dock som vanligt. Silverräven vill gärna ha bredd i sin utdelningsportfölj och därför lockade ett tyskt bolag.

Silverrävens val föll på Vonovia, den tyska fastighetsjätten som tydligen också blivit Sveriges största hyresvärd efter köpet (som ännu är ett bud) på Hembla.

Avanza beskriver bolaget som: "... verksamma inom fastighetsutveckling. Bolaget fokuserar huvudsakligen på att förvärva diverse större bostadsfastigheter, som sedan utvecklas, ägs och förvaltas inom koncernen. Fastighetsbeståndet är brett och särskilt anpassat för privata aktörer runtom den europeiska marknaden. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse tjänster som berör reparation, drift och underhåll."

Till skillnad från Hembla lämnar Vonovia utdelning (1,44 euro) och har också varit ganska aggressiva med höjningar de senaste åren. Det kanske blir lugnare framöver, men innehavet ger ändå bra bredd med fastigheter, euro och Tyskland.tisdag 1 oktober 2019

Vi adderar krockskydd till tillväxtportföljen

Vi fortsätter att fylla på vår nya tillväxtportfölj med spännande aktier och hoppas fortsatt kunna redovisa våra tankar bakom köpen. Vi tänker oss också att emellanåt redovisa våra tankar kring bolag som vi gärna skulle äga, men som vi idag tycker är väl dyra, allt givet våra antaganden om framtiden förstås.

MIPS
Vi har bland annat tagit en första position i Mips. Företaget som utvecklar säkerhet för hjälmar, framförallt ska man ha det bästa eller åtminstone mest prisvärda skyddet för rotationsträffar. Här vore det intressant att veta hur stor kännedomen är om Mips hos gemene svensk. Här i lyan är små rävarnas hjälmar både för cykel och alpint "Mipsade". Den som saknar Mips är undertecknad, men när nuvarande alpinhjälm (som dock har sjukt skön passform) byts ut blir det definitivt en Mips för säkerhets skull.  

Aktiens historik i HK är lite begränsad, men tittar vi hos Börsdata ser vi en fin tillväxt som vi hoppas ska fortsätta. Kursmässigt har aktien samtidigt fallit tillbaka och vi tycker oss se ett köpläge till åtminstone 166 kr. Då har vi utgått ifrån att vinst växer i snitt 25 procent och att p/e tidvis kan gå upp till 60. Tänker vi oss istället att försäljningen dubbleras och vinstmarginalen behålls kan köpzonen sträckas till omkring 250 kr.fredag 27 september 2019

Bahnhof kliver in i portföljen

En gammal favorit har tagit plats i tillväxtportföljen, nämligen Bahnhof. Företaget är nu inte bara leverantör av vårt bredband, utan även förhoppningsvis leverantör av framtida tillväxt. En tillväxt som på senare tid ifrågasatts något, men vi hoppas kombinationen digitalisering och integritet ska bära lite till och vi tycker värderingen blivit rimlig. Då har vi ändå räknat med att försäljningsökningen framöver i snitt bara är 10 procent. Vinstmarginalen låter vi dock ligga kvar omkring 12 procent och vinstmultipel upp till maximalt 35.


Vi får då köp upp till 26 kr.

måndag 23 september 2019

Vi sätter Köp på THQ Nordic

Vi har som nämndes i senaste inlägget börja göra våra första köp till vår nya långa tillväxtportfölj.

Först in i portföljen blev THQ Nordic. 

Underhållning är en trend vi gärna tar rygg på senaste rapporten pekar mot fortsatt tillväxt: "We started our financial year 2019-2020 with another stable growth quarter. Net sales increased 36% to SEK 1,142 million, driven by strong back catalog sales. Operational EBIT grew 193% to SEK 204 million, raising the Operational EBIT margin to 18% from 8%. The improved margin was driven by digital sales – which collectively rose to an average TTM of 58% across our three Games business areas.  We generated SEK 441 million in cash flow from operations during the quarter and had close to SEK 3.2 billion in cash and cash equivalents at the end of the quarter. During the quarter we signed additional deals of significant value relating to our upcoming game titles on digital subscription, streaming and download services on various platforms. Revenue recognition will begin when the games are released …"

Det är förstås svårt att bedöma bolagets kommande tillväxt. Vinsttrenden de senaste åren snittar på 40%. Vi nöjer oss dock att räkna lågt och utgå ifrån en kommande tillväxt på 25%. Förhoppningsvis går det ännu bättre. P/e mässigt förutsätter vi dock fortsatt en riktigt hög tillväxtvärdering mellan 20-60.

Med de utgångspunkterna blir aktien köpvärd upp till åtminstone 250 kr och potentialen drygt 20% per år på fem års sikt. Riktkursen samma tid blir 450 kr.
Sammanfattningsvis inget lätt case att analysera som första aktie, men nu är vi igång. Vilka fler aktier som köpts hittills och varför kommer inom den närmaste tiden.

onsdag 18 september 2019

Premiär för en ny lång tillväxtportfölj

Tillväxtportföljen 2.0
Har ju hintat om att det kan komma lite förändringar i Aktierävens sparande. Efter att ha funderat lite under sommaren har vi kommit fram till att komplettera våra investeringar (canslim och utdelningsportföljen) med en mer klassisk långsiktig portfölj.

Bakgrunden är dels att en större Canslim-portfölj kräver lite mer tid än vi haft möjlighet att avsätta det senaste året, dels att marknadscykeln för närvarande inte är optimal för den strategin. Det senare innebär bland annat att strategin är mest effektiv de första åren i en uppgång. I den senare fasen blir formationerna utdragna, mer svåranalyserade och har högre risk att fallera. Ett annat problem är att utbudet av riktigt fina tillväxtbolag är relativt litet på den svenska marknaden, särskilt i jämförelse med den amerikanska, vilket gör att det tidvis blir svårt att hitta investeringsobjekt.

Nu ska detta inte tolkas som att vi överger den strategi som tjänat oss väl de senaste åren. Vi kommer fortsatt tillämpa den när tillfälle ges.

Vad är då strategin för den nya portföljen?
Grunden är även här att vi vill äga tillväxtbolag. Bokstäverna CAN återkommer således även här, det vill säga bolag som visar (C) och visat (A) en fin försäljnings- och vinstutveckling. Bolagen får också gärna här drivas av det "nya" (N) som en megatrend, unik produkt eller driven företagsledning.

Vad är då skillnaden? En är att placeringshorisonten oftast är mycket längre. Vi kommer till exempel använda Hitta Kursvinnare för vår scenarioberäkning och i minst ett femårigt perspektiv. Nu kan förstås en riktkurs i en lyckosam aktie nås tidigare, men å andra sidan kan ändrade förutsättningar samtidigt få oss att justera upp möjlig värdering.

Planen är också att initiera något mindre poster, för att sedan över tid köpa mer om vårt scenario uppfylls och värderingen fortfarande bedöms som rimlig. Ska vi då aldrig sälja? Jo om förutsättningarna för vårt scenario inte längre kan anses som rimliga. Eller för att göra det kort, ganska klassisk FA.

Just nu har vi cirka 40 bolag på vår bevakningslista, varav några bedömts vara i köp zon och köpts in till portföljen. En uppdatering av vilka aktierna är kommer inom kort.