måndag 12 augusti 2019

Yieldkurvan indikerar höststormar på börsen?

Rapporter, tullkrig och lågkonjunktur
Fokus nu senast har förstås varit rapportperioden, som bjudit på minst sagt blandade resultat. Störst portföljbesvikelser har vi sett i Proact, Kindred och i utdelningsportföljens Nordea. Mer positivt bedömdes SEB, AdCityMedia och Sampo. Den senare bjöd också på en extra utdelning i form av några extra Nordea aktier.

Börserna har samtidigt hostat till under sensommaren. Tullkriget USA (Trump) mot världen och i synnerhet Kina har fått nytt bränsle och pessimisterna spår ånyo en kommande lågkonjunktur. Det sker en oväntat snabb inbromsning av högkonjunkturen i svensk ekonomi, skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste konjunkturrapport. Samtidigt väntas högkonjunkturen bestå året ut men ebba ut gradvis under 2020. Motpolen är istället räntesänkningen i USA och övriga centralbankers fortsatta fokus på låga räntor.

En inverterad yieldkurva spär dock på den mer negativa typen av utsikter eller som Barrons skriver "The bond market smells big trouble ... Around the world, even the safest bond markets are priced for bad outcomes, and fixed-income investors should prepare for a bumpy ride.".

Lurigt läge
Ett minst sagt lurigt läge för en investerare och just nu känns det trots allt bra att sitta på en relativt stor kassa, efter det att vi varit mycket passiva under årets första hälft. Baksidan är då att vi inte kunnat dra nytta av uppgången under våren och att vi därför också överlag ligger efter mot index. Sommarledigheten har samtidigt gjort oss sugna på en nystart och funderingar finns på en kompletterande typ av tillväxtportfölj av mer långsiktig karaktär. Spännande tider väntar.torsdag 4 juli 2019

Ursäkta ghostningen!

Förlåt
Det har ju varit spöklikt på bloggen en längre tid. Får därför be eventuella följare om ursäkt för den nu flera månader långa ghostningen. Förklaringen står att finna i att det helt enkelt varit så mycket annat som upptagit tiden. Inte så att vi varit helt frånvarande från aktiemarknaden, men inte heller helt på. Vi får erkänna att vi faktiskt känt oss lite börströtta. Vågar heller inte utlova någon storstilad comeback, men lite fler inlägg ska vi väl kunna hoppas på, särskilt efter att vi fått en välbehövlig semester.

Uppdaterat
Mot ovanstående bakgrund har det följaktligen inte hänt så mycket under våren. Kanske lite trist med tanke på uppgången, men samtidigt ger börsen alltid nya chanser, så inget att gråta över. Strategin när tiden till enskilda aktier sviker är att istället satsa i några utvalda tillväxtfonder. Core Ny Teknik har varit ett än så länge lyckat tillskott.

Silverrävens utdelningsportfölj
Utdelningsportföljen har begåvats med två nya bolag. Börsveckan lyfte nyligen fram CAG group som ett nytt intressant bolag på börsen. Aktuell direktavkastning var 3,4% och man menade vidare att det fanns en potential för framtida utdelningshöjningar. Vi initierade därför nyligen en första post för 80 kr.

Silverräven tyckte också att det balanserade ett tidigare inköp av den lite äldre aktien Volvo B. Även här var direktavkastningen över 3% (även utan årets bonusutdelning). Rimligen bör det hända en del även på den tyngre fordonssidan de närmsta åren och vi hoppas på stabil utdelning över tid.

Tillväxtportföljen
Vår mer aktiva portfölj har tyvärr lämnats lite vind för våg. Addtech har dock sålts efter att den träffade en målkurs omkring 230 kr. Givetvis gick den sedan än högre...tisdag 26 mars 2019

Norskt i utdelningsportföljen!

Europris
Sedan tidigare har vi två finska inslag i Silverrävens utdelningsportfölj - Sampo och Nordea. Vi har samtidigt sökt västerut för att få in lite norska kronor i portföljen. Såväl Placeringsguiden som Börsveckan har nyligen pekat ut Europris som ett intressant case.

Europris har under de senaste åren såväl höjt utdelningen, som bjudit på extra utdelning (2016). För innevarande år är tanken en utdelning om 1,85 NOK upp från 1,70 NOK, vilket på vår inköpskurs 28 NOK ger dryga 6%.

Börsveckan pekar på fina bruttomarginaler och god intjäning i Norge. Företaget äger också en hyfsad bit av svenska ÖoB, men här är ännu vinstbidraget magert - den "värdelösa" svenska kronan? Placeringsguiden ser även finska lågpriskedjan Tokmanni som en möjlig uppköpskandidat framöver, vilket skulle göra företaget till en stor nordisk spelare i sin nisch.Trend
Ser vi till USA är just bra lågprisbutiker - so far - en av vinnarna i handelns omställning. Se exempelvis Dollar General och Dollar Tree. Tror vi att den trenden stärks även i Skandinavien så känns bolaget som lämpligt att ta plats i en långsiktig utdelningsportfölj.


tisdag 12 mars 2019

En sälj, en köp, en behåll

Sportlov och Vabruari har hållit oss borta från bloggen, men inte helt från aktiemarknaden även om den fått skötas med vänsterhanden (tur man är vänsterhänt).

Under sportlovet föll tyvärr Orexo utanför vår komfortzon (minus max 8%) och eftersom vi mest var i skidbacken var det bara att följa regeln och sälja. Hade vi haft möjlighet att analysera lite närmare kanske vi hade tagit intryck av att den avslutade veckan ovan 10 veckors MA. Nu har den fått fart norrut igen, men rules are rules. Den finns dock kvar på vår bevakningslista.

Orexo

I Christian Berner klev vi på tåget strax efter senaste rapport. Entry nivån i koppen var ovan 25,80 kr, men vi köpte något lägre på rekylen. Med stöd av måndagens Börsveckan är vi på nytt på väg uppåt.

Christian Berner

Vårt nu lite längre innehav Proact IT har fortsatt visa fina siffor i sin tillväxtbransch och fanns också med i på spaningar med Skoglund nu senast. Aktien har gått 25% sedan senaste bas och skulle normalt vara i säljzon. En aktie som stigit 20% från bas inom tre veckor anses ha särskild potential och bör då behållas i 8 veckor innan vidare utvärdering. Vi behåller därför troligen några veckor till.

Proact

onsdag 20 februari 2019

Silverräven recenserar sina utdelningsbolag efter Q4 - Uppdaterad

Q4 är inte bara en vanlig rapportperiod, utan innehåller ju också förslagen till årets utdelning. I veckans inlägg tittar vi därför närmare på utfallet och sätter betyg (smileys) för Silverrävens utdelningsportfölj. Sammantaget föll utdelningarna ut som förväntat men också några mer positiva inslag finns.

Akelius är ju en pref som tuffar på med 20 kr/aktie och kvartal. 😊

Industrivärden höjer 25 öre till 5,75 kr/aktie 😐

Nordea som fått kritik för att man anses mindre lönsam än de andra bankerna höjer 6,62 kr till 7,18 kr (börsdatas siffror). Utdelningen är ju annars i Euro eftersom man numera är ett finskt bolag. Här finns förhoppningsvis potential till förbättring om man lyckas effektivisera verksamheten.😉

SEB:s rapport kom in bättre än förhandstipsen och höjer också stabilt från 5,75 kr till 6,50 kr. 😊

ICA-gruppen höjer återigen med 50 öre till 11,50 kr (en höjningsnivå som varit konstant sedan 2014). Rapporten visar också bland annat att företaget börjar få fart på den digitala försäljningen och aktien har också stigit efter lägesrapporten. 😊

HiQ går från 3,30 kr i utdelning till 3,35 kr. Företaget har dock svårt att få rejäl fart på försäljningen och vinsten sjunker. En utveckling som snart behöver brytas för att utdelningstillväxten inte ska vara hotad. 😒

Telia köpte vi i anslutning till rapporten i hopp om ett gynnsamt omstruktureringscase. Utdelningen är nu 2,36 kr upp från 2,30 kr (motsvarande cirka 6,1% på aktuell aktiekurs). 😐

Dedicare köptes trots att faran för utdelningssänkning var stor. Sänkningen blev en krona, vilket sänkte vår direktavkastning till 8%, men det kan vi leva med. Behovet av kompetensförsörjning i vården kommer fortsatt att vara hög, nu gäller bara att få ordning på affärsmodellen. 😨

Sampo, storägare i If och Nordea höjer likt de senaste tio åren utdelningen. Nu från 2.60 euro till 2,85 euro. 😊

Swedish Match höjer den ordinarie utdelningen från 9.20 kr till 10.50 kr. Samtidigt aviseras en fördubbling av Zyn satsningen i USA och aktien steg nästan 10%. 😊

Leo Vegas har gjort en tur och retur resa och betalas nu i princip åter på introduktionskursen. Utdelningen blir likt förra året 1,2 kr, vilket på nuvarande kurs ändå innebär hyggliga 3,5%. Marknaden tycks dock bedöma framtiden som allt annat än ljus, sett till att årets vinst värderas lika som introduktionsårets. Öresund tror dock på en vändning och köpte nyligen en större post. 😩  

NGS-aktien står för tillväxt, enligt bolaget självt. Så har också varit fallet under en längre period, men sedan en tid tillbaka verkar både bolagsköp och försäljning gått i stå. En förklaring är förstås allt tuffare konkurrens om vårdpersonal, tydligen främst läkare. Vi hade likt som för Dedicare tagit höjd för en utdelningssänkning. Här blev det en halvering till 1 kr. Det motsvarar visserligen ändå hyfsade 5% på dagens nedtryckta kurs. Det krävs emellertid att man nu får fart på det man säger sig stå för ... 😱

Återstår att rapportera gör Balco, Kinnevik.


torsdag 7 februari 2019

Tillväxtoron är tillfälligt tillbaka? Likaså ett köpläge?

EU varnar för sämre tillväxt
Och vi varnade för att 200 dagars MA kunde bli ett motstånd som inte kan knäckas i ett första försök. Efter att vi levt på ovansidan i endast en dag, så kom rekylen med en kraft av -1,41% idag. I det perspektivet var vårt köp i Orexo mindre väl tajmat och vi får se om det överlever rekylen. En rekyl som å andra sidan inte verkar bestå av någon ny information (sämre utsikter för Europa), utan bara nya budbärare, bland annat EU kommissionen.

Proact
Proact, som finns som en rest från gamla Aktieräven portföljen, redovisade igår ett resultat efter skatt på 39 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (upp från 35,8). Resultatet per aktie uppgick till 4:24 kronor (3:90). Nettoomsättningen uppgick till 967 miljoner kronor (892). Utdelning höjs också till 4:15 kronor (3:75).

Vi kan också notera att aktien brutit ut från en dubbelbotten och genererade ett möjligt köp vid brottet av 185 kr. En ny chans kan eventuellt uppstå vid en mindre nedåtrekyl i index och aktie. Bolaget har nu för övrigt ökat vinsten varje år sedan 2013. Vi sätter en målkurs på cirka 230 kr.

PROACT IT

tisdag 5 februari 2019

Blandade rapporter, 200MA och Aktieräven gör ett köp

Index
Rapporterna för Q4 fortsätter att komma in med blandade resultat. Idag bidrog ASSA på den positiva sidan och sammantaget har perioden fortsatt att lyfta index. SIX har sedan vi identifierade vår follow-thru stigit stadigt och hela vägen ovan 10 dagars MA och har nu letat sig upp till 200 dagars MA. Ett område som skulle kunna utgöra en naturlig paus i uppgången. Vi kan också se att Nasdaq befinner sig i ett liknande läge. Antalet distributionsdagar är dock ännu få varför vår utgångspunkt fortsatt utgår från att trenden är uppåt.


SIX

Aktieräven gör ett köp
Trots en starkt marknad sedan årsskiftet har Aktieräven haft svårt att hitta bra case. Orsaken är dels att den förestående nedgången "förstört" många aktiers grafer och det krävs viss tid att bygga de formationer vi letar efter. Fördelen är förstås möjligheten till nystart, då många baser hade blivit sena och därmed mindre pålitliga. Nu börjar vissa närma sig. En sådan aktie, som också visar många av de fundamenta vi letar efter är Orexo som nyligen rapporterade. Idag tog vi en position på nivån 76 kr.

De närmaste dagarna hoppas vi återkomma med en lite utförligare beskrivning av hur vi resonerat och lite av de andra justeringar vi gjort i vår strategi.

söndag 27 januari 2019

Telia - fågel, fisk eller bara bra utdelning?

Som tillväxtinvesterare brukar man knappast titta på Telia. Söker vi utdelning var aktien länge en trygg tillflyktsort. Sen gick man på pumpen i form av mutor och andra segdragna affärer i Asien. Nu har man förhoppningsvis rensat ut det mesta av detta och får försöka göra det bästa av sin nordiska och baltiska position. Gott kassaflöde, aktieåterköp och nästan 6% i direktavkastning är det som lockar.Lönsamheten lämnar förstås en hel del att önska, men är det kanske nu med kommande 5G och en digitalisering som växlar upp som ledningen äntligen ska träffa (göra något) rätt?

Silverräven tog hur som helst en mindre chans-post i hopp om lyckad turnaround och fortsatt god utdelning.


Fortsätter MA 50w på väg upp genom 200w?