onsdag 30 december 2015

Vart är vi på väg - Räven tittar i spåkulan! Del 2 "Räntan"

I vår spåkula har det blivit dags att fundera över räntan. Placera publicerade lägligt artikeln "Så blir ränteåret 2016". Tillsammans med Financial Times artikel "When rates rise" får vi en ganska bra bild över det knepiga ränteläget. Eller priset på pengarna som kanske är en tydligare definition. I korthet tonar följande utveckling fram.

Dollarn fortsätter att stärkas
Högre amerikanska räntorna bör fortsätta att stärka den amerikanska dollarn, vilket också kommer att påverka priserna på dollar råvaror. Det innebär vidare att:

Tillväxtmarknader kan få problem, vilket Världsbanken också uppmärksammat: "This would especially hurt emerging markets with greater vulnerabilities and weakening growth prospects. For commodity-exporting emerging markets that are already struggling to adjust to persistently low commodity prices, or for countries experiencing policy uncertainty, a slowdown in capital flows would add to their policy challenges."

FED höjer - ECB sänker
Det är FED som höjer. En del tror att The Bank of England står på tur någon gång under 2016.

ECB, liksom Japan och Kina förväntas dock gå åt det andra hållet: "But as the prolonged weakness in oil prices continues to keep inflation low, many central banks in the rich world are expected to loosen monetary policy further, for example expanding their programmes of quantitative easing. Mario Draghi, president of the European Central Bank, paved the way for an extension of QE and the Bank of Japan may well decide to go the same way to bring inflation back to target. In China, the central bank may also cut rates further to stimulate growth".

Tillväxtmarknader står inför ett knepigare övervägande. Vissa kan också behöva ta hänsyn till inflationsrisken: "The outlook for emerging markets is harder to gauge: were a Fed hike to trigger turmoil across Africa, Asia and Latin America, countries there may choose to cut rates to help the economy, or increase them in order to dissuade investors from taking their money abroad."

"Skräckscenariot för finansmarknaderna är att inflationen tar sådan fart att centralbankerna tvingas agera på ett helt annat sätt än väntat."


Guld
Guld förlorar vanligtvis sin glans när räntorna stiger, eftersom metallen inte betalar någon ränta som ett bankkonto. Samtidigt har guldet redan fallit rejält sedan en tid tillbaka.

Aktier
Högre räntor tyder normalt på att den ekonomiska tillväxten är fast, och om det är blir verklighet är det bra för börsnoterade företag. Fortsatta ekonomiska lättnader gynnar ju också börsen kortsiktigt. Sedan tenderar börsknarkaren vilja ha mer och mer och när langaren (Super-Mario) inte levererar rätt dos blir marknaden orolig. Att priset på pengar stiger innebär samtidigt att det blir dyrare att investera i aktier. 
 
Obligationer kan komma under press
Obligationsmarknaden bör initialt vara mer utsatt än aktier. Obligationer är idag handel med mycket låg avkastning, vilket innebär att de är utsatta för även blygsamma räntehöjningar. High-Yield och Junk Bonds kan bli särskilt lidande om dyrare upplåning gör att några svaga högbelånade företag går i konkurs.

"The U.S. market, is about 20 percent oil and gas related and then if you add the mining and the capital expenditure, that supports both of those industries. It is starting to become a pretty significant part of the market - and that's why people are concerned," Head of European Leveraged Finance at Fitch Ratings, Edward Eyerman told CNBC Tuesday."
 
Den svenska tioåringen. Började stiga samtidigt som börsen gick in i björnmarknaden i april-maj. Fortsatt på låga nivåer, men procentuellt blir ökningar på de här nivåerna stora.
 
 
 
Slutsats
Tyvärr är det svårt att finna någon tydlig trend för världsekonomin. Riskerna är många. En ryckig marknad är inte heller den bästa för vår placeringsstrategi. Att 2016 välja rätt sektorer och rätt aktier blir än mer avgörande. Det marknaden troligen suktar efter är tillväxt. En bransch som kunnat visa detta är "the Tech Sector". I USA finns många av dessa företag inom Large-cap. Svenska teknikföretag med tillväxt (post Ericsson/Axis) tenderar däremot att finns utanför Large-cap.

"Large-cap growth in particular is a theme that's worked, it's a theme that's continues to work. We think this premium gets placed on growth companies in a low growth world," said Wald. "We think large-cap tech is the sector with the best exposure to that theme. And when you look at the tech sector's relative trend to that of the S&P 500, we see a sector that is still retracing very stark under-performance suffered between 2000 and 2002."

torsdag 24 december 2015

God Jul, nästan en Follow-thru och liten julklapp!

Hoppet om tomterace lever
Igår fick vi nästan en indikation på ett tomterace. OMX30 steg över 2,0% och räknat från vändningen känns detta perfekt. Men tyvärr var volymen relativt sett låg, varför vi normalt inte bör räkna detta som en follow-thru dag och agera med eventuella köp. Å andra sidan brukar volymen falla så här inför julhelgen, så hoppet om tomten lever.
 

RS
För den som vill ligga i startgroparna kan det vara idé att titta närmare på aktier som visat relativ styrka den senaste perioden. Aktierävens julklapp består därför av två tabeller som visar de aktier som just nu framstår som starkast relativt index på mid- respektive smallcap (inga aktier på largecap kunde slå sig in här). Aktierna utgörs endast av företag som visar positiv vinstmarginal. I övrigt har de dock inte testats om de skulle klara våra fundamentala kriterier.GOD JUL!
Och så avslutningsvis önskas alla läsare och bloggare en GOD JUL!

måndag 21 december 2015

Vart är vi på väg? Räven tittar i Spåkulan för 2016 - Del 1

Spåkulan 2016
Vänta säger du, inte brukar Aktieräven ta sin utgångspunkt i makroanalyser eller förutsägelser om framtiden? Bara jullugn, vi har inte gått och blivit extra religiösa inför julhelgen. Nej, spåkulan är mest allmän omvärldsanalys för att hålla oss uppdaterade om läget och olika tänkbara scenarier inför 2016. Även om det skulle vara lite kul att uttala en och annan spådom. Efter nyår återgår vi till fundamenta, börstrend och våra vanliga köp-säljformationer.

Tills dess tittar vi närmare på några nyckelfaktorer och ser vad folk förväntar sig? Låt oss börja med det svarta guldet.

Oljan
"Nedgången i oljepriserna till dagens nivåer har inte setts sedan den globala finanskrisen. Låga förväntningar vad det gäller inflation och trevande tillväxt i den globala ekonomin är två faktorer som pressar oljan" konstaterade Stockpicker i MarketUpdate nyligen.


Onekligen har oljan fallit kraftigt, men inte värre än förre året, vilket vi också kunnat se tidigare. "... Dessutom var oljeeffekten större förra året; OPEC History Shows It Can Deal Even Bigger Blows to Oil Price."

OPEC beslutade att inte sänka produktionstaket på 30 miljoner fat per dag för att stödja det fallande oljepriset. US WTI och Brentoljan handlas runt sju års lägstanivåer. Tittar vi i ett tioårsperspektiv skulle man kunna ana en bottennivå och att det är uppåt som gäller i nästa steg?IEA tror dock oljetrenden håller i sig långt in under 2016: Sees Oil Glut Lasting to Late 2016 as OPEC Keeps Pumping. "The global oil surplus will persist at least until late 2016 as demand growth slows and OPEC shows “renewed determination” to maximize output, according to the International Energy Agency." Det innebär alltså att oljan skulle kunna gå lägre. Tittar vi längre tillbaka än 10 år ser vi också att nuvarande nivåer inte alls behöver vara en botten. I början av seklet trendade oljan länge runt cirka 25 dollar. Är det dit oljan ska under 2016?


Vilket vi också noterat - "i min värld bör det finnas fler som vinner på ett lägre oljepris än de som förlorar; Wal-Mart May Be a Big Winner as Oil Drops" - bör det finnas än fler som drar nytta av billig olja: "... Asiens tillväxtekonomier såsom Indien, Pakistan och Filippinerna, där konsumtionen är en viktig drivkraft för tillväxten, kommer att påverkas positivt av det lägre oljepriset. Den skadliga effekten av låga oljepriser kommer att vara mest uttalade i Östtimor och Brunei, där oljeexporten står för 73 respektive 96 procent av de årliga statliga intäkterna" åter enligt Stockpicker.

Ny Energi
Dessutom kan det kanske vara så att vi står inför ett paradigmskifte? Kairos Future skriver att "City bank anser att energibolagen bör skriva ner sina tillgångar med 100 000 miljarder dollar som följd av fallande energipriser och ny teknologi". Vidare görs bedömningen att: "... Med dagens ökningstakt av installerad solel dröjer det bara 12 år innan vi har lika mycket installerad solelskapacitet som dagens totalt installerade elkapacitet."

Slutsats
Oljan kan mycket väl gå lägre. Det är naturligtvis varken bra eller kul för oljebolagen eller oljeservicebolagen. Inte heller för länder som är starkt beroende av oljeinkomster; typ Ryssland, Norge, Saudarabien, m.fl, Även centralbanker som vill kämpa upp inflationen kan motverkas av ett lägre oljepris. Men för alla andra som ännu är beroende av att köpa olja måste det lägre oljepriset bidra till ökat konsumtionsutrymme eller andra satsningar, vilket för tillväxten rimligen har större betydelse.

torsdag 17 december 2015

FED levererar - nu hoppas vi på ett tomterally!

Då var det över för denna gång 
"I går kväll höjde USA:s centralbank räntan till spannet 0,25-0,5 procent för Fed funds-räntan. Spannet har legat på 0—0,25 procent sedan i december 2008."
Den ekonomiska återhämtningen bedömdes ha kommit tillräckligt långt för att nu vara mogen för lite ränta:
“The economic recovery has clearly come a long way, although it is not yet complete,”
Yellen told a press conference following the conclusion of the FOMC’s two-day meeting in Washington.
“The committee currently expects that, with gradual adjustments in the stance of monetary policy, economic activity will continue to expand at a moderate pace and labor market indicators will continue to strengthen.”

Ny follow-thru?Börserna reagerade som vi hoppades positivt på det förmedlade budskapet och fortsätter de senaste dagarnas positiva trend inom den mer långsiktigt fallande trenden. Just nu är OMX30 upp drygt 2,0%. För vår del är det dags att börja leta efter en ny follow-thru-dag, vilken mycket möjligt kan komma att bli idag, men det vet vi först efter stängning.

tisdag 15 december 2015

Barnen väntar på tomten. Vi väntar på FED.

Imorgon äntligen detta FED
Sedan i somras känns det ständigt som marknaden väntat på FED och denna gång ska det alltså vara dags - räntehöjning? Visserligen en pytteliten sådan, men något som välter hela lasset?

Under väntetiden har vi gått in i en marknadskorrektion. Felet till det har skyllts på oljan, men det måste finnas många fler överväganden bakom för de aktörer som nu retirerar. Eftersom i min värld bör det finnas fler som vinner på ett lägre oljepris än de som förlorar; Wal-Mart May Be a Big Winner as Oil Drops. Dessutom var oljeeffekten större förra året; OPEC History Shows It Can Deal Even Bigger Blows to Oil Price. Oljan jag tänkte återkomma till i en typ av nyårsspecial.


Obligationsmarknaden
Mer oroliga bör vi bli om de senaste dagarnas obligationsoro växer i styrka eller om Yellen gör en missbedömning:

"Any missteps during what may be a years-long process of tightening have the potential to extend well beyond the bond market and spill into the broader economy. That’s because Treasuries serve as the borrowing benchmark for governments, businesses and consumers around the world."

Oavsett FED kommer utvecklingen med olika policyriktningar från olika centralbanker, enligt Credit Suisse, medföra; "... the fact that in 2016, the effect of central banks’ policy on financial markets is going to get a whole lot more complicated". Vilket i så fall också bör innebära att hela investeringsmarknaden kompliceras? 

Ingves
Innan FED var det Ingves tur. Tradingportalen menade att om Ingves vill "hålla ett oförändrat läge mot omvärlden borde de likt ECB inte röra räntan, och höjer USA kommer positiva effekter på framförallt valutan med största sannolikhet att ske av sig självt. Men vill Ingves lämna en risk hos FED? Just nu är effekten av orörd ränta att Kronan stärks!

Om inget dramatiskt händer efter imorgon (eller idag) tänker jag att vi håller portföljen intakt veckan ut och funderar vidare på läget under helgen. Än finns hopp om att tomten(s rally ...)

torsdag 10 december 2015

Aktiespararnas småbolagsspecial - några guldkorn?

Småbolagsspecial
Satt och skrev på ett inlägg om Aktiespararna som hakar på trenden om småbolag. De gör i senaste numret en djupdykning i, som de skriver, småbolag med potential. Exakt hur de valt ut de tretton de tittar närmare på är för mig inte helt klart. Det handlar tydligen om något tvärsnitt av värde- tillväxt och förhoppningsbolag? Bolagen är Alltele, Lammhults, Kabe, Artic Papers, Cloetta, Doro, BE Group, G5, Svedbergs, Svolder, Fingerprint, Sensys, Invisio.

Naturligtvis blev Räven intresserad av syna några av dessa även grafiskt. Blev dock avbruten när börsen skakade till, så diagrammen är några dagar gamla. Här kommer dock analysen så här långt. Kanske uppdaterar med något eller några bolag till från listan. Svedbergs verkar dock svagt omsatta, Doro är känd sedan tidigare, likaså Fingerprint och vissa nischer inom trä kan mycket väl vara tillväxt, men knappast Artic Paper, eller?

Alltele
Bara namnet ALLTELE känns rätt trist och kursutvecklingen är inte mycket roligare. Ska vi tro att det finns potential i aktien får den först visa vinst samt pallra sig upp över 200 MA.


KABE 
KABE tillhör de mer lovande på listan. Har ökat sin vinst de senaste kvartalen och driver således åt rätt håll. Nu känns inte "Camping" som tillväxt, utan mer som något från förra seklet. Husbilarna lär dock ta över från vägsniglarna. Men så är jag inte inläst på branschen heller. Pratar vi istället "Outdoor" känns det å andra sidan lite mer i tiden.G5 Entertainment
G5 ENT verkar gå mot en ny vår? För cirka tre år sedan bröts deras så fina vinstutveckling, vilket naturligtvis gjorde att även kursen vände söderut. Försäljningen har dock ständigt ökat. Kan man nu träffa rätt i sina spel, samtidigt som man kan hålla koll på kostnaderna för marknadsföring och personal kan förhoppningsvis tillväxten även omsättas i vinst. Stabilitet är dock inte synonymt med G5! Bevakas.

För den som vill fördjupa sig finns Aktieingenjörens relativt nyutkomma analys.


tisdag 8 december 2015

Ajdå! Börsen rasar och vi köper Betsson

Köpt Betsson
Har tidigare puffat för att Betsson kunde vara intressant om aktien bröt upp ur sin sidledes formation. Det infriades nyligen, bland annat påhejat av en positiv analys från DNB. Betsson tog sig över 157 kr och vår möjliga entrenivå under hög volym. Aktien stod som högst i 160 kr och noterades utanför bollingerbandet. Med en i grunden positiv syn på den närmaste framtiden tänkte jag det kunde vara trevligt att addera en gammal favorit till vår portfölj. Placerade därför ett köp innanför bollingerbandet på 154 kr för att fånga en rekyl. Vilken naturligtvis träffades när börsen surnade till rejält.Gruvfrossa
Det var alltså innan börsen drabbades av den så kallade gruvfrossan! Frossan tog oss under förra botten, vilket också skickar in oss i en ny negativ trend. Vi får sålunda börja leta efter en ny follow-thru och tills dess agera mera defensivt.


Så frågan nu är om detta är en urblåsning inom råvarusektorn (Five reasons it’s still too early to buy commodities stocks) eller en allmän större svacka. Sett till distributionsdagar både för OMX och Nasdaq låg en rekyl i korten och sett i backspegeln borde vi kanske varit mindre triggerhappy. Samtidigt finns det de som menar att de sänkta råvarukostnaderna ger ett bra bidrag till tillväxten; OPEC Provides Economic Stimulus Central Bankers Can't or Won't. Vad väger tyngts i placerarvågen?


Update 10/12:
Affärsvärlden kom i veckan med köp för Betsson, å andra sidan var man negativ till Securitas förra veckan.

"Betsson värderas med en ­liten rabatt relativt Unibet, vilket är motiverat. För 2016 och 2017 landar ev/ebit på 17,5 respektive på 15,1. Även om det inte är uppenbart fyndläge så är det fortfarande köpvärt givet att det också innefattar en direkt­avkastning om minst 3 procent i dagsläget. I en omvärld som har svårt med tillväxten så erbjuder gamblingaktier som Betsson en attraktiv exponering mot en sektor med hög strukturell tillväxt och lönsamhet. Köp med riktkurs 185 kronor."

lördag 5 december 2015

Investeringsåret 2015 - Vi ser bakåt, för att kunna se framåt

Investeringsåret 2015
Så här dags på året brukar det vara dags för en tillbakablick på det investeringsår som gått. Se vad vi gjort rätt, mindre bra och vilka erfarenheter vi kan ta med oss in i 2016. Här finns en stor fördel med att blogga om sitt aktiesparande, eftersom det mesta finns på pränt.

Årets resultat
Eftersom jag inte investerar för att slå något specifikt index är jag oftast inte heller särskilt intresserad av dylika jämförelser. Likt de ursprungliga schweiziska bankirerna är jag i första hand nöjd om jag är rikare idag än vad jag var förra året, vilket i praktiken betyder att mitt kapital ska ha avkastat mer än inflationen. Index ger dock en fingervisning om att vi ligger någorlunda rätt. Med teknikens hjälp blir det lätt att kontrollera. Så här bedömer Avanza året som gått.
Vi kan konstatera att Räven var lite sen ur startblocken, men att utvecklingen varit stabil och att vi så här långt får vara väldigt nöjda med investeringsåret. Den lite offensivare andra halvlek var ett bra drag. Att undvika storbolagen har också varit klokt.Ibland läser man kommentarer att vinster och förluster (oftast handlar det om förluster) inte bör räknas förrän aktien är såld. Ofta kombinerat med en rad om att jag minsann är långsiktig. Mitt råd är att inte ägna sig åt sådant självbedrägeri. Har man haft ett skitår får man kavla upp ärmarna och fundera över vad man ska göra bättre nästa. Har man haft ett bra år får man fundera över hur man kommer högre och samtidigt skyddar kapitalet när nedgången kommer.

Vitrolife är naturligtvis portföljens draglok. Sett över året gick dock Vitro länge sidledes, men spurtade bra. Vi kan också se att höstens småbolagsförvaltare Catrine Jansson på Enter har flera av portföljens aktier bland sina favoriter (tilläggas bör att fonden bara varit i drift sedan augusti) .

Hon har i övrigt en strategi som till viss mån påminner om vår egen. Hos Hemberg menar hon att:
”Bolagens vd och ledningar är särskilt viktiga i småbolag. I ett bolag med 70 anställda så blir ledningen en stor del av företagets förmåga. Dessutom vill jag se att bolagen har unika fördelar, en tjänst eller produkt eller en marknad som är lovande lång tid framöver, att bolaget har en resa framför sig. Gärna som en del i en lång trend som fler äldre eller ökad digitalisering. Jag köper väldigt sällan bolag som inte redan tjänar pengar. Förhoppningsbolag är inget för mig. Jag vill ha bevisade tillväxtbolag med höga ambitioner”.
Antar att jag får addera Enter till de småbolagsfonder jag studerar. Kan dock inte finna att Catrine levererar någon kommentar i sin månadsrapport, vilket är lite trist.

Vi har också haft få minor i år. Att alla affärer inte går vår väg är naturligt. Befarar därför att det kan bli fler nästa år? Största missen får istället tillskrivas en (för) tidig försäljning av NetEnt. Eller snarare svårigheten att hitta en ingång efter att aktien snabbt åter vände uppåt. Jag har inte heller byggt på några vinstgivande innehav - att pyramidera. Får studera denna möjlighet närmare under julefriden.

Är börsen övervärderad? Vem bryr sig?
En annan återkommande fundering på många håll är om börsen är övervärderad? Eftersom ingen vet om vi har 10% eller 30% eller ännu mer kvar till nästa topp blir den typen av spekulationer värdelösa. Visst kan och ska vi vara lite offensivare i början av en ny bullmarket, men så länge trenden går i rätt riktning vill vi vara med så länge det går. Nu är det svårt av vara opåverkad när det blåser snålt. En tanke till nästa år är att vara lite mer på med indexkollen. Nu får inte detta missförstås som att vi försöker sälja på toppen. Vi vill helst sälja på vägen upp, även om det innebär att ge bort de sista procenten. I andra hand i tidig nedgång. Får nog därför addera en studie av säljkriterierna till julläxan.

Jag får också återkomma med ett inlägg som är mer framåtblickande, men kan konstatera att vi nu går in i en period då börskalendern ofta är gynnsam. Även här får jag medhåll av Catrine:

”Jag väntar mig ett starkt avslut på börsåret och även första månaderna nästa år. Det är stimulanserna från Europa och långsamt stigande räntor i USA som bör ge stöd åt europeiska börser. Jag tror vi kommer ha låga räntor länge. Det pekar på att börsen är köpvärd, men var noggrann vid val av aktier”

Även makro-oraklet Molekylär ekonomi är inne på den linjen:

"Det är helt enkelt så att i USA fick börsen precis det den ville och i Europa lär den få det i form av växande löften om mer pengar i januari istället. Med andra ord precis det ECB gjorde förra året. I mina ögon tyder mycket på att den här veckan bara blev en studs. Snart är vi på väg mot dyrare dollar och högre börs igen. Sedan kan man förvisso fråga sig hur länge men nu tittade jag bara i närtid."

Ps. Glöm inte att rebalansera din PPM-portfölj!

onsdag 2 december 2015

Avanzas 10 köpfavoriter i december. Något för oss?

Vi handlar inte på tips, men bra tips kan få oss att handla
 Det vill säga man bör alltid följa sin egen strategi, men samtidigt går det inte att ha koll på allt och då är det alltid intressant att se vad andra tittar på. Det kan ju finnas något värt att begrunda närmare. Nu senast tittade jag på Avanzas återkommande månadsaktier och tänkte dela med mig av resultatet. Inledande text är Avanzas/Placeras kommentarer:

Placeras köpfavoriter december

Bravida: Hittills har sju bolag köpts i år och vi räknar med mer förvärv under nästa år. Det är ett stabilt företag som gynnas av byggboomen och kan leverera attraktiva utdelningar framöver.

Bravida har varit en av få IPO:s jag övervägt att teckna den senaste tiden. Nu blev det inte så, men det finns alltid en "second time" att ta position. Rapporten nyligen verkade bra, även om jag inte tittat på detaljerna. Aktien har också visat bra styrka den senaste tiden och vi är väl sent ute för ett köp. Dock klart väl värd att bevaka.


Nobina: Bussoperatören visade upp en stark rapport. Bolaget har god tillväxt och en stark underliggande lönsamhetstrend i dagsläget. Aktien kan bli en riktig högutdelare på sikt.

Har inte kollat FA, men Avanza gillar. Befinner sig just nu i ingenmansland, men 50 dagars MA närmar sig och det kan vara värt att ha koll på reaktionen för den intresserade av Nobina. Låg omsättning.
 
 
Betsson: Nätspelsbranschen har fortfarande en stark underliggande tillväxt som inte påverkas mycket av konjunkturen. Aktien har underpresterat mot Unibet en tid men efter en bra rapport ser vi god chans till det omvända. Attraktiv direktavkastning.

En favorit som alltid finns på bevakningslistan. Trendar sidledes och vi bevakar utbrott.Scandi Standard: Aktien har utvecklats sämre än övriga börsen sedan noteringen förra sommaren, bland annat till följd av tidigare problem i Norge. Ett nytt avtal med Coop väntas ge en bättre tillväxt nästa år och direktavkastningen de kommande åren ser klart attraktiv ut.

Kycklingfarmare som likt höns har svårt att lyfta. Finns roligare aktier just nu.NCC: Byggbolaget väntas ha en relativt hög tillväxt i år och efter en trist kursutveckling ser vi en god anledning att återkomma till aktien som erbjuder en generös direktavkastning.


Har noterat bloggrannar som oroar sig över utdelningen efter att bolaget planeras att splittas. Finner just nu Bravida mer intressant i byggbranschen.

Haldex: Fordonsunderleverantören har haft ett motigt första halvår men givet den stora exponeringen mot den goda USA-konjunkturen och den allt bättre Europa-konjunkturen tycker vi värderingen är attraktiv på dagens nivå.

Vänt på 200MA i veckografen. Har mer att bevisa.

Byggmax: Efter ett starkt 2014 är inte jämförelsetalen för innevarande år lätta, men tillväxtutsikterna är fortsatt ljusa och aktien lockar med hög direktavkastning.

En favorit bland fonderna och sådana bör alltid bevakas. Den köpsugne som gillar FA kan slå till nu eller på rekyl ned mot 82,50 kr.Diös: Fastighetsbolaget har nu integrerat Norrvidden och lönsamheten har börjat stärkas. Akten är attraktivt värderad och har en av de högsta direktavkastningarna i branschen. Läs vår senaste analys här.

Skulle jag köpa utdelning, skulle jag nog köpa Diös ...

Indutrade: Mycket aktiv förvärvare av industriföretag. Bolaget har lyft intäkter och orderingång. Även på sista raden väntas god tillväxt den närmaste tiden. Här är vår senaste analys av bolaget.

Ett tidigare innehav som alltjämt är intressant. Stabilare tillväxtmaskin är svårt att finna. Just nu är kursen dock väl utsträckt. Invänta bättre läge.

Inwido: Aktien handlades länge under introduktionspriset trots att tredje kvartalet var starkt. Årets resultat tyngs av engångsposter men rensat för dessa, och framför allt på nästa års vinstprognos, är värderingen intressant.

Vet inte mycket om detta bolag. Ser likt Byggmax ut att vara en fondfavorit. Får dock hoppas de levererar bättre fönster än Ekstrands? Sitter just nu hemma med ett sprucket isolerglasfönster och en otät och kärvande balkongdörr.

Mest läst