onsdag 30 december 2015

Vart är vi på väg - Räven tittar i spåkulan! Del 2 "Räntan"

I vår spåkula har det blivit dags att fundera över räntan. Placera publicerade lägligt artikeln "Så blir ränteåret 2016". Tillsammans med Financial Times artikel "When rates rise" får vi en ganska bra bild över det knepiga ränteläget. Eller priset på pengarna som kanske är en tydligare definition. I korthet tonar följande utveckling fram.

Dollarn fortsätter att stärkas
Högre amerikanska räntorna bör fortsätta att stärka den amerikanska dollarn, vilket också kommer att påverka priserna på dollar råvaror. Det innebär vidare att:

Tillväxtmarknader kan få problem, vilket Världsbanken också uppmärksammat: "This would especially hurt emerging markets with greater vulnerabilities and weakening growth prospects. For commodity-exporting emerging markets that are already struggling to adjust to persistently low commodity prices, or for countries experiencing policy uncertainty, a slowdown in capital flows would add to their policy challenges."

FED höjer - ECB sänker
Det är FED som höjer. En del tror att The Bank of England står på tur någon gång under 2016.

ECB, liksom Japan och Kina förväntas dock gå åt det andra hållet: "But as the prolonged weakness in oil prices continues to keep inflation low, many central banks in the rich world are expected to loosen monetary policy further, for example expanding their programmes of quantitative easing. Mario Draghi, president of the European Central Bank, paved the way for an extension of QE and the Bank of Japan may well decide to go the same way to bring inflation back to target. In China, the central bank may also cut rates further to stimulate growth".

Tillväxtmarknader står inför ett knepigare övervägande. Vissa kan också behöva ta hänsyn till inflationsrisken: "The outlook for emerging markets is harder to gauge: were a Fed hike to trigger turmoil across Africa, Asia and Latin America, countries there may choose to cut rates to help the economy, or increase them in order to dissuade investors from taking their money abroad."

"Skräckscenariot för finansmarknaderna är att inflationen tar sådan fart att centralbankerna tvingas agera på ett helt annat sätt än väntat."


Guld
Guld förlorar vanligtvis sin glans när räntorna stiger, eftersom metallen inte betalar någon ränta som ett bankkonto. Samtidigt har guldet redan fallit rejält sedan en tid tillbaka.

Aktier
Högre räntor tyder normalt på att den ekonomiska tillväxten är fast, och om det är blir verklighet är det bra för börsnoterade företag. Fortsatta ekonomiska lättnader gynnar ju också börsen kortsiktigt. Sedan tenderar börsknarkaren vilja ha mer och mer och när langaren (Super-Mario) inte levererar rätt dos blir marknaden orolig. Att priset på pengar stiger innebär samtidigt att det blir dyrare att investera i aktier. 
 
Obligationer kan komma under press
Obligationsmarknaden bör initialt vara mer utsatt än aktier. Obligationer är idag handel med mycket låg avkastning, vilket innebär att de är utsatta för även blygsamma räntehöjningar. High-Yield och Junk Bonds kan bli särskilt lidande om dyrare upplåning gör att några svaga högbelånade företag går i konkurs.

"The U.S. market, is about 20 percent oil and gas related and then if you add the mining and the capital expenditure, that supports both of those industries. It is starting to become a pretty significant part of the market - and that's why people are concerned," Head of European Leveraged Finance at Fitch Ratings, Edward Eyerman told CNBC Tuesday."
 
Den svenska tioåringen. Började stiga samtidigt som börsen gick in i björnmarknaden i april-maj. Fortsatt på låga nivåer, men procentuellt blir ökningar på de här nivåerna stora.
 
 
 
Slutsats
Tyvärr är det svårt att finna någon tydlig trend för världsekonomin. Riskerna är många. En ryckig marknad är inte heller den bästa för vår placeringsstrategi. Att 2016 välja rätt sektorer och rätt aktier blir än mer avgörande. Det marknaden troligen suktar efter är tillväxt. En bransch som kunnat visa detta är "the Tech Sector". I USA finns många av dessa företag inom Large-cap. Svenska teknikföretag med tillväxt (post Ericsson/Axis) tenderar däremot att finns utanför Large-cap.

"Large-cap growth in particular is a theme that's worked, it's a theme that's continues to work. We think this premium gets placed on growth companies in a low growth world," said Wald. "We think large-cap tech is the sector with the best exposure to that theme. And when you look at the tech sector's relative trend to that of the S&P 500, we see a sector that is still retracing very stark under-performance suffered between 2000 and 2002."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst