söndag 26 januari 2020

Börsrekylen närmar sig, men bra vindar för Eolus!

Tid för paus?
Index ångar på uppåt och i förra inlägget ställde vi frågan om det snart var dags för en rekyl? Tittar vi på Nasdaq har vi nu tre distributionsdagar på ganska kort tid. OMX30 har lika många på denna sidan årsskiftet och räknar vi med 30/12 har vi fyra. Det kan sålunda finnas lite kvar på uppsidan i den här rundan, men sannolikheten för en rekyl ökar allt mer och vi avvaktar troligen med fler köp den närmaste tiden. Det kinesiska viruset lär knappast heller pusha utvecklingen på uppsidan. Samtidigt har vi några fyllnadsköp från de senaste veckorna kvar att redovisa, vilka kommer inom kort.

Eolus Vind rapport
Först ut att rapportera bland företagen i tillväxtportföljen var Eolus Vind. Intäkterna i den här typen av bolag är ju av sin natur lite ojämna, vilket förstås gör det än viktigare att se till "the big picture". Vi tycker dock att det ser ut som bolaget levererar enligt plan och finner ingen anledning att justera vår tidigare prognos. Samtidigt kan vi nu notera att aktien stigit 38% sedan vi klev på i höstas.
Då HK krånglar blir det tyvärr ingen graf den här gången.

Intressanta fakta i rapporten är också att elproduktionen från svensk vindkraft uppgick till 19,5 TWh 2019, vilket motsvarade 14% av Sveriges totala elförbrukning.

Verksamhetsårets första period 1 september 2019 – 30 november 2019
  • Nettoomsättningen uppgick till 294,4 (107,8) MSEK.  
  • Rörelseresultatet uppgick till 52,2 (9,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 37,5 (2,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 42,1 (1,0) MSEK. 
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,69 (0,04) SEK.  
Under perioden togs 43 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (0) MW i drift. Under perioden överlämnades motsvarande 43 (1) vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (2,0) MW till kunder.

Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (410) MW.  I november 2019 färdigställdes och överlämnades vindpark Kråktorpet (163 MW) till kund. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
I december 2019 tillträdde Aquila Capital samtliga aktier i Øyfjellet Wind AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt om 400 MW. Eolus kommer att hantera byggnationen av vindparken för kundens räkning.


torsdag 16 januari 2020

Nytt köp trots höga värderingar

Är börsrekylen nära? Kurserna och värderingarna springer iväg, vilket förstås är bra för portföljerna, men sämre när vi letar attraktiva aktier till framförallt tillväxtporföljen. Visst, bra tillväxtbolag ska betalas med fina multiplar, men vi tycker oss just nu se många bolag som kräver vinsttillväxt utöver vad de kunnat uppvisa historiskt för att kännas bekväma. Visst några bolag kan alltid ta tillväxten ytterligare ett steg, men långt ifrån alla.

CTT Systems hade lite bakslag förra året, men spås repa sig på sikt. Räknat på en vinsttillväxt på cirka 15% och ett toppat p/e på 40 finner vi aktien köpvärd till cirka 222 kr. Just nu har den dessutom brutit ut från en kopp-formation, så vi slog i veckan till på ett första innehav.


Till helgen tänkte vi titta lite närmare på hur det ser ut med distributionsdagar i olika index. En snabb blick på OMX pekar just nu på att nästa större rekyl ligger lite längre fram i tiden, men ibland går det fort i handboll ...

lördag 4 januari 2020

Aktierna i tillväxtportföljen och strategin 2020


Så här ser alltså tillväxtportföljen ut när vi går in i 2020.

För den som inte varit med tidigare är portföljens strategi att köpa bolag som kan gynnas av olika strukturella trender. Exempelvis kan vi utgå ifrån megatrender som demografi, digitalisering eller hållbarhet. Sedan kan vi också välja att gå vidare och titta på mer specifika trender. Den demografiska utvecklingen innebär bland annat fler äldre, vilket medför ökat behov av hälsovård. Hälsovård kan i sin tur innebära avancerad vård med avancerade mediciner (Sobi), men också egenvård (Biogaia) eller att en ökad medelklass söker förebyggande åtgärder för att inte skada sig (Mips).

Nästa steg är att köpa aktierna till en rimlig peng. Beslutet att köpa bolagets aktie bör följa en due diligence-process som ger dig en hyfsad uppskattning av företagets framtidsutsikter, konkurrensläget och en tanke om det korrekta värdet på dess aktier. Här använder vi Hitta kursvinnare för att få en möjlig bild av aktiens potential på fem års sikt. Främst genom antaganden om försäljnings- och vinsttillväxt, samt till vilka multiplar aktien kan tänkas komma att värderas.

Att köpa aktier på längre sikt ska samtidigt aldrig vara detsamma som köp och glöm eller köp och lägg i byrålådan. Hur många har för övrigt en byrå hemma nuförtiden? Mer om  den processen i kommande inlägg. 

torsdag 2 januari 2020

Aktierävens årskrönika 2019

Portföljerna
Året startade starkt. Å andra sidan var ju börshösten och vintern 2018 en riktig pina, så när börsscenen på nytt skiftade ganska precis på julafton förra året drog vi iväg som en nyårsraket. Enligt Avanza var tydligen januari också investeringarnas bästa månad.

Byte av strategi
Av olika skäl har tiden vi kunnat ägna åt börsen krymt de senaste åren. Mer åtaganden både på jobb och fritid har tagit ut sin rätt. Den utdragna uppgången utan rejäla sättningar har inte heller underlättat för vår canslim-strategi och det blev blivit svårare att hitta regelbundna case. Särskilt svårt blir det på en så pass liten börs som den svenska. Tillväxtbolag med tillräcklig storlek växer det inte särskilt många på börsträdet. När de sen växer till sig har de samtidigt en tendens att köpas ut. Många gånger av utländska firmor. Nyligen försvann exempelvis ett gammalt portfölj innehav i form av Ad City Media.

Eftersom vi rensade i portföljerna under senvåren och fortfarande hade mycket kassa när aktier på nytt accelererade efter sommaren , så slog det förstås mot årets avkastning.

Under oktober började vi emellertid fylla på i vår nya långa tillväxtportfölj, samtidigt som vi ökade innehaven i Silverrävens utdelningsportfölj. För att minska kassan placerade vi även lite av denna i några tillväxtfonder.

Avkastningen 2019
Höstens sektorrotation från tillväxtbolag till värdebolag var ju inte heller något vi gynnades av som just främst tillväxtinvesterare. Trots detta slutade tillväxtportföljerna på +18,8 procent och utdelningsportföljen på 20,1%. Något under index, men samtidigt över vårt årliga tillväxtmål på 15%.

Vad väntar 2020?
Förutom att vi går in i ett nytt decennium är det förstås ett oskrivet kort. Blir det till exempel åter det glada 20-talet som sedan avslutas med ett rejält magplask? Förutsägelserna från tyckare ser ut att gå åt olika håll. Några manar till försiktighet efter uppgången, andra verkar mena att det värsta är över och att det bara är att fortsätta gasa? Medan några hänger kvar och oroar sig för Brexit och tullkrig.

Till sist brukar det vara något oväntat som seglar upp och stör börsfriden. Politiska störningar brukar ha lättast att blåsa över, det främsta undantaget är väl krig, men ett större sådant ska vi väl hoppas slippa. Störst påverkan och viktigast att bevaka är då förmodligen två ekonomiska faktorer. Centralbankernas ageranden och de enskilda bolagens vinstutveckling.

Ja, snart är det dags för nya rapporter då vi kan studera det senare. I väntan på det önskar Aktieräven alla ett Gott Nytt År!Mest läst