fredag 12 juli 2024

Äntligen semester och vi skruvar på vår aktiva portfölj samt köper fastigheter

Väl medveten om vikten av att minimera förlusterna, men samtidigt varit alltför skral på att tillämpa detta på kontinuerlig basis, så har vi ägnat senaste månaderna åt att fundera på hur vi skulle kunna förbättra vår strategi i detta avseende. Ett första steg har varit att rensa ut gamla och nya surdegar och framöver fokusera på ett något färre antal innehav (gäller alltså vår aktiva supertrendportfölj). Vi tänker oss 3-10 nordiska innehav och 4 eller 5 på USA börserna. Förutom surdegarna föll även Atlas Copco för en stop/loss, den har dock tjänat oss väl och kan mycket väl återkomma om den uppfyller våra kriterier.

I skrivande stund har vi trots vissa snedsteg haft ett hyfsat halvår där Supertrend Norden är upp 14,4% jämfört 10,3% för OMXPI. Supertrend Global (exkl ISGR som ligger i Norden depån) är upp 67,7%.

Ett nytt köp har också genererats. PLUS Fastigheter Sverige indexfond köptes i veckan då flera fastighetsbolag reagerat bra på rapporterna och index verkar moget att etablera sig på en högre nivå. Eftersom vi har svårt att finna någon enskild favorit tog vi istället vägen direkt till index. Hittade dock ingen lämplig ETF, så då fick det bli PLUS.

måndag 27 maj 2024

Dags för småbolagen?

SMALL CAP

En kopp med handtag och ökade volymer i small cap talar för att det nu är dags för småbolagen.söndag 26 maj 2024

Köpt Eli Lily och Thule

ELI LILY

Kan det vara så att "viktminskningsbolagen" har mer att ge? IBD tipsade om att Eli Lily bröt ut från en kopp med handtag, vilket drog till sig vårt köpintresse. Med ett pris på 800 dollar blir det inte många aktier i en position, men vi klev in på en förhoppningsvis kort rekyl. För att få plats med ännu fler innehav i vår USA i Supertrendportföljen, dumpade vi samtidigt vårt feltajmade köp i Align.  


THULE

En gammal favorit gör comeback. Thule visar såväl volym, relativ styrka och inte minst en kopp med handtag. 30 WMA börjar också peka uppåt. Den verkar därmed redo att lämna sin stage 1 bas. Den skulle mycket väl kunna platsa i trendportföljen, men vi väljer den här gången att i första hand köpa in den till utdelningsportföljen. Vi får i dagsläget i princip 3%, men bättre konjunktur och bättre intjäning gör att vi åter hoppas på utdelningshöjningar framöver.

fredag 17 maj 2024

Hänt i veckan! Sålt Evolution och köpt Bonesupport samt Fortnox

Sålt vår resterande post i vår trotjänare Evolution. Aktien kvalar fortsatt in på en av våra bevakningslistor, så nytt köp är möjligt om den åter visar styrka.Köpt Bonesupport på studs från 50 DMA.Köpt Fortnox. Här bland annat på en stängning ovan 50 DMA

söndag 7 april 2024

En koll på Hemnet, Skistar och VBG

HEMNET

Lägre topp och ett besök på 50 WMA för första gången sedan februari. Vändning eller fortsätter det ner?


SKISTAR

Bröt upp starkt från en kopp med handtag, men la i veckan ut ett par järnvägsspår...

VBG Inget stoppar VBG tåget. En verklig ledare sedan oktober, men nu "extended" från 10 WMA. söndag 24 mars 2024

Utdelningsportföljen inför utdelningssäsongen

Även om allt fler bolag sprider aktieutdelningarna över året, så är fortsatt våren den stora utdelningshögtiden. Så här ser vår utdelningsportfölj ut inför kommande högtider...


Kindred är ju under uppköp, så den går att räkna bort. Balco har slopat utdelningen, så de hänger löst. Å andra sidan är det en förhållandevis liten post, så den kan få hänga kvar i väntan på bättre bygg- och renoveringstider.

Under året har vi däremot fyllt på i Dedicare, Securitas, Enbridge och Mandatum, samt startat en position i Tele2. Räknat på aktuellt värde förväntar vi oss en utdelning på i snitt 4,75 procent under 2024.

söndag 3 mars 2024

Våra amerikanska portföljinnehav (Supertrendportföljen)

ISRG - Cup and handle i dagsgrafen. Äldre innehav som hänger med (+144%).


ALGN - Ett annat äldre, men mindre lyckat innehav (-46%) som får ny chans i positiv trend. 50 DMA kan fungera som S/L.


CRWD - Nytt innehav i år där vi försöker rida trenden (+49%). 50 DMA kan även här fungera som S/L.


ARM - IPO som fick kliva på 2024. Gick starkt på rapport (+127%). Vi bevakar reaktionerna vid medelvärden för S/L (eller i det här fallet vinsthemtagning).tisdag 20 februari 2024

Köp & Sälj i Softronic och Wallenstam

Förra veckan tog vi stoppen i Wallenstam under 20 WMA


Softronic - Gap up på rapport och köpt på EMA crossback till 10 DMA


 


söndag 11 februari 2024

Några innehav och deras rapporter i korthet

DUNI (får gärna hålla kanalen och 30 WMA)

Stabilt fjärde kvartal Koncernens försäljning under det fjärde kvartalet låg i linje med samma period föregående år och uppgick till 1 971 (1 974) MSEK. Efterfrågan i kvartalet var fortsatt något dämpad med marginellt minskande volymer inom framförallt dagligvaruhandeln. Den viktiga julförsäljningen till HoReCa-marknaden har ännu inte återhämtat sig till samma nivåer som före pandemin. Den operativa rörelsemarginalen under fjärde kvartalet uppgick till 9,7 % (7,8) och närmar sig bolagets finansiella mål och nivåerna innan pandemin. Det operativa resultatet uppgick till 191 (153) MSEK och ökade med 25 %, trots vissa engångsposter som belastar kvartalet.


CBTT

Fjärde kvartalet 2023 Orderingången uppgick till 211,6 (257,6) MSEK, en minskning med 18 procent.• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 234,9 (247,7) MSEK, en minskning med 5,2 procent, varav 4,8 procentenheter organiskt.• EBITA uppgick till 15,7 (5,4) MSEK, en ökning med 190 procent. EBITA marginalen uppgick 6,7 (2,2) procent.• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 (0,10) SEK.• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 24,4 (21,2) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -7,6 (11,0) MSEK, inklusive frivillig amortering om 25 MSEK.• Styrelsen föreslår en utdelning på totalt 0,90 (0,60) SEK per aktie.


PROACT IT (Dags att etablera en ny högre nivå ovan 100 kr)

  • Intäkterna minskade med 5,6 procent till 1360,0 MSEK (1440,1).
  • Justerad EBITA minskade med 10,9 procent och uppgick till 91,1 MSEK (102,2), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,7 procent (7,1).
  • Resultat före skatt uppgick till 82,6 MSEK (86,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 65,5 MSEK (64,6).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,39 SEK (2,34).
  • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 197,0 MSEK (142,0), en ökning med 38,7 procent
  • Återkommande intäkter (intäkter från moln-och supporttjänster) uppgick till 436,9 MSEK (387,9) motsvarande en årstakt om 1747,6 MSEK (1551,6) och en ökning om 12,6 procent.
  • Ett aktieåterköpsprogram lanserades under kvartalet och per den 31 december har 218500 aktier förvärvats inom ramen för programmet.

WALLENSTAM (Började falla innan rapport. Stabilisering på 20 WMA, eller?)

1 oktober–31 december 2023  Hyresintäkterna uppgår till 694 Mkr (627).  Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 211 Mkr (259). Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgår till -37 Mkr (-3 001). Resultat efter skatt uppgår till -492 Mkr (-1 801), motsvarande -0,7 kr per aktie (-2,7).måndag 5 februari 2024

Rapportperioden är igång på allvar.

Rapportperioden är igång på allvar och vi fyller på kommande kvartals bevakningslista i princip varje dag. Förra veckan noterade vi Netcompany (DK) - intressant dansk konsult som fick en rejäl reversal även om rapporten var mellanmjölk. Kanske var det VD ordet om att "I am confident that we are on track to become a European market leader" som marknaden tog till sig. 

Även Atlas Copco och Sandvik var väl mellanmjölk, men tillhör samtidigt Sveriges magnificent seven, så det tuffar förhoppningsvis på. Atlas hänger också ff med i portföljen. Autoliv får däremot betecknas som starkare och kliver in på vår bevakningslista.

Revolutionrace har vi haft på köplistan länge, men har önskat stämma av rapporten. Förhoppningsvis kan den ta aktien till en ny högre nivå på lite sikt, även om bra första reaktionen övergått i en mer svängig period. Hur som helst tog vi en position på 10DMA, dvs kring 62 kr. lördag 13 januari 2024

Kollar bland annat in våra USA noterade innehav

Bank Run?


NIBE - På väg mot trippel botten?

ARM - Wedge pop eller Breakdown? ( i portfölj)

CRWD - Utdragen? (i portfölj)

Intutitive Surgical - Gap up och mot högre höjder? (i portföljen)Surgical Science - ISRGs svenska kusin. Åter mot övre kanal? (i portfölj)Align - Tre veckors tight. Snart rapport som förhoppningsvis är bättre än den förra. (i portföljen)
fredag 5 januari 2024

Ingångsvärden 2024 - Supertrendportföljen

Ett nytt börsår tar sin början och inledning har likt vädret ute varit lite kyligt. Förra året var inte heller vårt bästa, men slutade i alla fall på plus i samtliga portföljer. Utdelningsportföljen kom i mål på 9,9%, och Supertrend på i princip samma 9,9%. Vi har av olika skäl börjat swinga vissa aktier via Nordnet och där ligger vi 27,4% upp, så sammantaget är vi lite närmare, men ändå inte för 2023 riktigt vid vårt långsiktiga snittmål på 15% (gäller inte utdelningsportföljen där målet är en viss summa vid pension).

Nu tar vi nya tag för 2024 med målet att vara tydligare i vårt agerande. Definiera om vi är inne som investerare eller trader i en aktie (jämför Weinstein) och fokusera mål och stopploss nivåer därefter.

För att stimulera oss att vara mer påkopplade som det numera brukar heta i sportsammanhang siktar vi på fler grafer och mindre snack. Det ska förhoppningsvis även bidra till tätare uppdateringar. Vi inleder med att gå igenom de aktier vi just nu äger i Supertrendportföljen. Första sex ut är:

Atlas Copco
Haft en fin resa från utbrottet från koppen, men drabbats hårt av den senaste veckans rekyl. Hänger löst!

Christian Berner
Gått oväntat bra och håller ännu emot hyfsat i rekylen

Duni
Vår chansning på ett utbrott från ett handtag har inte resulterat (ännu?).

Evolution
Vände på 200 MA. Lite i ingenmansland.

G5
Borde givetvis sålt för länge sedan. Finns dock saker som talar för att den platsar dock annan plats?

Gaming Innovation
Var på väg mot det utbrott vi siktade på, men höstbörsen gav för stor motvind. Nya tag 2024?

Mest läst