torsdag 25 juni 2015

Passar på Capio

En långsiktigt intressant bransch, men en väl låg tillväxttakt enligt våra kriterier gör att vi passar IPO:n och istället väljer att följa aktien på marknaden. Som Placera framhåller är skulderna också höga varför köpt tillväxt inte heller verkar vara på agendan. Ägarna verkar typ ha kommit till vägs ende och vill nu komma ur bolaget.

måndag 22 juni 2015

Tecknade Nordax tar nu sikte på Capio

Nordax övertecknades, viket innebar minimal tilldelning av 100 aktier per person. Nu kanske det inte gjorde så mycket eftersom intresset inte var lika stort när aktien väl mötte marknaden. Om aktien inte dippar för mycket följer jag den mot kommande rapport och avgör då dess vidare öde. Läste för övrigt i senaste Aktiespararen att månadens gästplacerare (får återkomma med namn) ansåg att Nordax affärsmodell inte höll. Mer en så fick man dock inte veta, så exakt vad som var problemet framgick dock inte. I övrigt har bolaget haft en bra trend de senaste åren och den största risken framstår som kommande räntehöjningar och att bolaget då inte kan kompensera för höjda inlåningskostnader. Om lånemöjligheterna försvåras för hushållen borde Nordax samtidigt kunna stärka sin kundkrets på sikt. En annan fråga är om jag ska inkludera innehavet i portföljen, då den inte är inköpt enligt våra CANSLIM-premisser? Jag väljer dock att göra detta, men märker den med IPO.

Nästa fråga blir då Capio. Trendmässigt tror jag på privat vård. Med fler äldre och ökat vårdbehov behövs effektiva komplement till offentligt driven vård. En klar fördel i denna IPO är också fast pris på 38.50 kr. Vår strategi är ju samtidigt att en aktie ska bevisa sig på marknaden. Den 26 juni är sista dag att bestämma sig.

fredag 12 juni 2015

IPO haussen fortsätter - dags att teckna sig?

Ketchupeffekt. Först inget, sedan inget, sedan alla på en gång. När alla ska in på börsen samtidigt brukar också varningsklockorna ringa om uppgången sjunger på den blomster tid nu kommer ...

Men tills dess kanske vi ska försöka fånga upp något. Tyvärr verkar det fortsatt vara så att mer tillväxtinriktade framtidsföretag väljer att finnas utanför börsen. Tobii undantaget, men där kammade man ju noll. Mest intressant nu (innan prospekt) ser jag Capio. Vissa är oroliga för den politiska risken och visst den finns där på kort sikt, men bolaget verkar inte bara i Sverige och på lång sikt kommer det vara nödvändigt med privata bolag i hälso- och sjukvårdsbranschen oavsett tillfälliga vindar av planekonomi. Läste för övrigt att BCG fakturerat Karolinska 2300 kr i timmen och totalt (hittills) konsultkostnader motsvarande 400 sjuksköterskor. Dock har jag ännu inte hört att Sjöstedt krävt stopp för konsulter inom offentlig sektor.

Även Nordax med sin nisch inom utlåning och Pandox som faktiskt verkar inom tillväxtbranschen turism och resande kan komma att få se en anmälan efter funderande i helgen. Såg att någon skrev att hotellverksamhet skulle komma att ersättas av digitala möten. Visst videokonferenser kan funka för att förmedla information, men kunskapsöverföring sker fortsatt mest effektivt vid personliga möten. Så om inte affärsutbytet mellan länder minskar framöver lär det behövas allt fler hotell (dessutom ökar ju turismen). Största hotet är i så fall naturen, askmoln eller MERS.


Portföljen:

Är i princip intakt, men jag har tagit vissa mindre vinster (typ 1/4 post) i Probi och NetEnt. för att säkra lite innan semester. Återkommer med redovisning inom kort.

tisdag 2 juni 2015

Rätt orsaker att diversifiera

Okej, här kommer en fortsättning på tidigare inlägg om diversifiering. Nu ska det alltså avslöjas. Vilken är den främsta orsaken till att diversifiera?

Den främsta orsaken till att diversifiera (förutsatt att vi i övrigt tillämpar någon form av förlustbegränsning) är att inte koncentrera alla placeringar till samma industri. Visserligen kan en bransch som är i ropet gå väldigt bra, men när placerarna samtidigt överger den branschen kan det lika fort gå utför och du tvingas då sälja alla dina aktier.

Sammantaget vill vi alltså:

  • Köpa de för stunden bästa tillväxtaktierna med de bästa potentiella lägena.
  • Inte ha fler aktier än att vi kan följa dem noga.
  • Inte köpa "second-best" i tron att det minskar risken. Troligen riskerar det bara att minska vinsten. 
  • Sprida de aktierna på flera korgar (industrier/branscher)

Mest läst