tisdag 2 juni 2015

Rätt orsaker att diversifiera

Okej, här kommer en fortsättning på tidigare inlägg om diversifiering. Nu ska det alltså avslöjas. Vilken är den främsta orsaken till att diversifiera?

Den främsta orsaken till att diversifiera (förutsatt att vi i övrigt tillämpar någon form av förlustbegränsning) är att inte koncentrera alla placeringar till samma industri. Visserligen kan en bransch som är i ropet gå väldigt bra, men när placerarna samtidigt överger den branschen kan det lika fort gå utför och du tvingas då sälja alla dina aktier.

Sammantaget vill vi alltså:

  • Köpa de för stunden bästa tillväxtaktierna med de bästa potentiella lägena.
  • Inte ha fler aktier än att vi kan följa dem noga.
  • Inte köpa "second-best" i tron att det minskar risken. Troligen riskerar det bara att minska vinsten. 
  • Sprida de aktierna på flera korgar (industrier/branscher)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar