söndag 28 februari 2016

Evolution, PEAB, Indutrade, Inwido & en förkylning

Handelsbanken har tydligen en lista med 8 aktier (inom mid-small cap) som de tror särskilt på de kommande 3-6 månaderna, varav den senast uppdaterade återgivits av Affärsvärlden. Den aktuella listan omfattar nedanstående bolag som jag här placerat i en jämförande tabell. I Affärsvärlden framgår inte varför SHB ser dessa som sina favoriter utan det får vi anta är förbehållet kunderna.
 


Eftersom jag nu i helgen ändå ligger väl förankrad i en soffa med en lika väl förankrad förkylning, så finns det tid att titta närmare på vad listan representerar. Kanske två inlägg med fyra bolag i varje.

Några bolag är vi väl bekanta med sedan tidigare. Evolution bekräftade sig åter som en tillväxtmaskin i Q4:an och passar sålunda väl in i vår portfölj. Intäkterna ökade 62% och profiten än mer. Det enda negativa är väl att aktien är väl uppmärksammad och kursen utsatt för stora känslomässiga svängningar.
EVO Q4
 
Störst relativ styrka just nu ligger hos PEAB. Vill ju gärna tro på ett fortsatt case inom bygg- och infrastruktur och då kanske PEAB kan var ett alternativ. Aktien tog en nedskrivning av Mall of Scandinavia (kanske ett utflyktsmål på sportlovet?) vilket gör att vinsten Q-Q i tabellen ovan blir negativ. Annars beskrivs att orderingången har ökat inom samtliga affärsområden. Grafiskt är bilden i PEAB mycket intressant. En längre cup kan vara under bildande och vi ser en möjlig köppunkt närma sig omkring 75 kr. Vi bevakar.
 
PEAB
Indutrade är också en gammal favorit som fortsätter leverera. Nu senast dock en något lägre vinstökning än tidigare kvartal. De veckovisa svängningarna i aktiekursen är även här relativt stora på senare tid, vilket inte är helt nöjaktigt. Vi avvaktar därför även om 500-kronorsnivån säkert kan passeras om vi får en uthållig börsuppgång.
 
Inwido är relativt nya på börsen, så vi får låna fakta från borsdata. Inwido är också likt PEAB ett bet på fastighetsbyggande och särskilt på användandet av stora glaspartier. Inwidos jämförelsetal rör sig i positiv riktning om än inte i överljudsfart. Försäljningen ökade till exempel för året med 4 procent.
Norden är huvudmarknaden och man bör minnas att konjunkturen inte är lika gynnsam i våra grannländer, varför utsikterna är blandade.  
 
"However, conditions have varied greatly. During the first half of the year in particular, the Finnish market was pervaded by a weak market across the board. Given the circumstances, as the market leader, Inwido coped well and increased stability could be discerned towards the end of the year. Once again, Denmark achieved a very good year, although profits were burdened by less profitable industrial transactions, which also induced the restructuring measures initiated in the fourth quarter. The trend in Sweden was characterised by the strategic shift that has been implemented towards an increased share of consumer sales. This change is also reflected in sharply improved profitability. Inwido in Norway had a challenging 2015 with tangibly lower volumes. However, losses continued to decline thanks to the vigorous changes and initiatives undertaken to increase competitiveness. Developments outside the Nordic region have been mixed, with Ireland as our strongest individual market".

Om bolaget ska ta steget mot större tillväxtnivåer krävs förmodligen en väsentligt bättre europakonjunktur alternativt fler strategiska bolagsförvärv, nyligen köptes ett bolag i England. Aktiekursen (200MA) visar likt jämförelsetalen en svag uppåtgående trend sedan IPO. Det senaste året är mest en sidledes rörelse och för ett köp vill vi nog se en större trigger som får aktien att bryta ut från den basen.

onsdag 24 februari 2016

Mycket bottensnack - Lite shopping

Det är mycket tal om bottenkänning. Framförallt har börslunch och flera av gästerna talat om att det kanske kan vara dags för en uppgångsvåg. Senast igår var det verkstad som var på G; ”Vi har sett en vändning i verkstaden”.Vi bör dock fortsatt vara lite skeptiska till dylikt snack. (Det gäller för övrigt det mesta brus som förekommer i media, även om det är spännande att följa). Skälen till detta är:

1. Vändningar brukar inte annonseras. Är det till exempel någon som minns artiklar från nyårsnatten om att i januari störtar börsen?

2. Att uppgången ännu inte stöds i volymen (bland annat mitt eviga tjatande om follow-thru).

Notera måndagens klena rally nedan.


En liknande iaktagelse har jag lånat från tisdagens IG morgonrapport:

"Studerar vi volymutvecklingen i DAX ser vi en fallande volym under upprekylen, vilket är lite oroväckande för utsikterna. Trenden är dessutom fortsatt fallande. Vad som skulle måla upp en positivare bild är en kontrollerad rekyl och en högre bottennotering."Slutsats: Gör inte som "marknaden" säger att man ska göra - gör som "marknaden" gör!

söndag 21 februari 2016

Vad gjorde fondförvaltarna i början på året?

Vi brukar ju emellanåt titta lite på hur några av fondförvaltarna (av främst småbolag) har agerat den senaste tiden. Mest intressant brukar vara vilka positioner som utökats och vilka som avyttrats. Men deras allmänna marknadssyn kan också vara av intresse. Det är samtidigt stora skillnader på hur ambitiösa fonderna är med sina rapporter till andelsägarna. Hur som helst här kommer några klipp från januarikollen.  

Norron

"De viktigaste faktorerna som diskuterats under 2015 och 2016 är följande:
 • Valutarörelser i allmänhet men Kinas förändrade växelkurspolitik i synnerhet
 • Försämrat geopolitisk läge generellt
 • Federal Reserves första räntehöjning på nästan 10 år
 • Oljestaternas behov av att avyttra finansiella tillgångar
 • Förnyad oro för det europeiska banksystemets motståndskraft
 • BREXIT, eller beslutet om Storbrittaniens framtid inom EU"
Lancelot "Marknaden har nu efter några månaders börsfall till viss del harmoniserats mer med vår försiktigare syn. Dock konstaterar vi att vinstprognoser fortsätter att justeras ner av bolagsanalytiker. Vi förväntar oss att marknaden även i fortsättningen kommer att uppvisa en högre volatilitet."

Lannebo "Under januari har jag köpt fler aktier i Husqvarna, NCC och Beijer Ref. I säljkolumnen finns Intrum Justitia, Indutrade och XXL."

Carnegie "Vi har ökat innehaven i AtriumLjungberg, Hufvudstaden".

Catella (redovisar inga köpta/sålda positioner): "Positiva bidrag såg vi bland annat från våra positioner i MTG, Kambi och Kappahl"

Swedbank (orkar inte med månadsvisa rapporter) och denna gång gör man en helårssummering: "Några av fondens största aktieköp under perioden [2015] gjordes i Vostok New Ventures, Lifco och Nolato, där värderingen enligt vår bedömning befann sig på intressanta nivåer. Innehaven i bl.a. IFS, Axis och MTG minskades eller avyttrades helt."

EVLI
"De bolag som påverkade avkastningen mest negativt var ITAB, TOBII och Byggmax. I de två förstnämnda såg vi inga nyheter, medan Byggmax såldes ner på grund av svagare än väntat lönsamhet under det sista kvartalet. Inte helt överraskande såg vi mer defensiva bolag höra till vinnarna under denna svaga period. Innehav som Axfood, Scandi Standard klarade sig relativt sett bra."

Öhman (som tagit över DNB Micro cap)
"Den svaga börsutvecklingen från avslutningen av 2015 förstärktes under inledningen av 2016. Nedgången var global och nervositeten påtaglig. Oron för utvecklingen i Kina stod i centrum, och det var också på denna marknad som de största nedgångarna noterades. Oljepriset fortsatte att sjunka liksom räntorna. Därtill har rapportperioden börjat stökigt med stora rörelser i de rapporterande bolagens aktier. Rapporterna hittills ger inte något stöd för en ljusare konjunkturbild."

Noterar slutligen att Enters största positioner just nu är Evolution G, Doro och HiQ.

Trevlig (börs)vecka!

torsdag 18 februari 2016

Hur börjar jag med aktier?

All vår början bliver svår
Tror det var Kavastu och Gottodix som på Nordnet Live igår fick frågan: Hur börjar jag med aktier? Svaret var att starta med ett investmentbolag och sedan bygga vidare allteftersom man lär sig mera. Själv började jag med att köpa småposter via Aktieinvest i diverse intressanta bolag. Detta beroende dels på att courtaget var relativt högt på den tiden, men framförallt eftersom det bara gick att handla i hela börsposter och till det räckte inte en students kapital, eller det hade i alla fall inte blivit särskilt många olika aktier. När jag senare hade pengar till att börja med större köp blev det första köpet också ett investmentbolag, om än med lite högre risk, Svolder.

Innan eller i samband med att man gör sin första affär kan det dock vara en idé att skriva ner sin tänkta strategi och om man inte har funderat på det är det hög tid att tänka i de banorna. Om inte annat så hjälper det dig att veta var du ska koncentrera ditt sökande av kommande objekt. Snappade upp en folder från Carnegie A.M. igår och därifrån skulle vi kunna hitta en förlaga till aktuell investeringsstrategi.

Den skulle då kunna bli som följer (stryk och lägg till efter dina preferenser):

"Mitt fokus är att investera långsiktigt/kortsiktigt i stora/medel/små/ipo bolag som kan karaktäriseras stå för tillväxt/värdestabilitet/turnaround/momentum/innovation/högrisk och som verkar inom branscherna A/B/C. Vi föredrar bolag med starka kassaflöden/låga pe/hög vinstmarginal."

Aktierävens investeringsstrategi
För egen del skulle min strategi då enkelt kunna uttryckas som: "Mitt fokus är att investera på medel till lång sikt i bolag på i Large, Mid eller Small Cap och som kan anses stå för tillväxt och nyskapande. Vi vill helst välja bolag som både på lång och kort sikt uppvisat särskilt god försäljnings- och vinsttillväxt . Strategin ska också ha en modell för att begränsa förluster."

Testa din strategi och meddela gärna vad du kom fram till?

FT
Igår gick ju börsen som tåget. Ja, idag med om man ska vara elak. Det vill säga fullt fart framåt och sedan står vi still i några timmar på grund av växelfel. Fick vi då en follow-thru? Nej, tyvärr är det svårt att dra den slutsatsen. Volymen var visserligen något högre än dagen före, men inte mycket och samtidigt under medelvolym. Snart kanske?
onsdag 17 februari 2016

Sist (av de tekniska konsulterna), men inte minst - ÅF

I börsvärde är Sweco störst, sedan kommer ÅF och långt därefter Rejlers om vi räknar i börsvärde. Vi har ju även tittat på, i det sammanhanget, pyttelilla Eurocon.

Nu är det alltså ÅF tur. För den som vill fördjupa sig i ämnet ÅF kom Placera i förra veckan med en analys. Själva kör vi bolaget i vår analysmaskin Hittakursvinnare.

Försäljningen ökade Q4-Q4 med 15 procent och vinsten ökade 12%. Sett över en längre period snittar försäljningsökningen drygt 10% och kan man mäkta detta framöver får vi nog tills vidare vara nöjda. Vinstmarginalen har det senaste åren varit strax över 8%. Senaste kvartalet uppvisades 10%, vilket vi tidigare sett varit ett mål för flera företag i branschen. Vi är dock konservativa och nöjer oss med 8,5%, vilket ändå är i överkant sett till historien.

Utdelningsandelen har varit cirka 50% och så antar vi att det fortsätter.

ÅF betalas emellanåt upp till 18 i p/e-tal och har i år nosat på 19. Vi utgår därför från att det framöver kommer variera mellan 10 och 19.

Kursen har i stort pendlat i ett intervall mellan 100 och 135 kr de senaste två åren. Vi skulle kunna använda botten i den formationen som en nedre gräns. Med tanke på den skakiga världsekonomin bör vi dock ta större höjd. Faller kursen nedanför formationen är det nämligen öppet ned till cirka 75 kr, vilket därför får utgöra vår botten i analysen.


Var hamnar vi då sammantaget? Jo, när det här skrivs är kursen på 134,75 kr, vilket innebär att vi är precis på gränsen mellan köp och behåll. Finner vi tecken på att ÅF ska överprestera mot våra antaganden kanske det går att överväga ett köp. Annars faller nog valet just nu på ett annat bolag.

 

Ikväll blir det för övrigt ett livebesök på Nordnet Live.

måndag 15 februari 2016

Tre korta om Börsen, Biotage och Tioåringen

Fullt blås på börsen idag. +3,84%.
 
Observera emellertid att volymen inte var lika övertygande. Mer volym och fortsatt fullt ös även i USA, efter dagens timeout, så har vi chans till en follow-thru imorgon.
 
OMX30
Det finns de om går mot strömmen. Köppunkt i Biotage.

Biotage

FED sa räntan upp. Men ...

US10Year
 

lördag 13 februari 2016

Vi baissar: En kavalkad i negativa signaler

Lördagens eftermiddags kaffe kombinerade jag med att läsa den senaste utgåvan av Aktiespararen (Nordens största aktie- och fondmagasin). I de olika krönikorna och Anders Haskels marknadskommentar ägnade jag mig åt att notera alla risker som lyftes fram i världsekonomin. En och annan möjlighet nämndes också, men de var betydligt färre

Det blev följande digra och dystra lista.
 • En pågående korrigering mellan tillgångsslag gör att placerare lämnar aktier för obligationer.
 • Misstro mot FED (marknaden tror inte på räntehöjningar).
 • Vinstcykeln. Analytikerna har varit för optimistiska gällande företagens kommande tillväxt och måste dra ner sina förväntningar.
 • Chansen till negativa överraskningar från Kina är större än chansen till positiva.
 • Råvarumarknadens kollaps och möjliga spridningseffekter in i banksystemet.
 • Större spelare som Ryssland och Brasilien får allt större ekonomiska svårigheter.
 • Presidentvalet I USA kan komma att stå mellan två extrema och oberäkneliga kandidater.
 • Hur är tillståndet för den amerikanska ekonomin egentligen?
 • Hur ska EU lösa flyktingkrisen?
 • Hur ska britterna förhålla sig till fortsatt medlemskap i EU?
 • Parterna i Mellanöstern ser inte ut att vara i ett läge för att sluta fred.
 • Flera bolag har signalerat en minskad orderingång.

Här följer ytterligare några som särskilt tar sikte på Sverige:

 • Trots ännu en räntesänkning verkar det inte troligt att valutamedvinden kan fortsätta blåsa upp vinsterna.
 • Istället kan den starka tillväxten knuffa kronan i motsatt riktning.
 • Bostadspriserna fortsätter att stiga mer än befolkningens disponibla inkomst.
 • Risken har ökat i många preferensaktier och för flera är hoppet i princip ute. 

För att inge vissa förhoppningar därute, kanske vi ska påpeka att det är när det ser som mörkast ut, som det brukar vända. Nedanstående bolag är för övrigt det bolag (efter uppköpta Meda) som just nu kan uppvisa störst relativ styrka (RS) på Large Cap. Överraskad?
 
 
 

torsdag 11 februari 2016

Kan historien vägleda oss om när botten kommer?

Nej, troligen inte, mer än att det en dag kommer en ny längre uppgång och då vill vi vara med. Samtidigt är det intressant att titta tillbaka 20 år och notera några saker.

1. Som längst tog det cirka 34 månader (efter IT-bubblan) innan börsen åter började sin vandring uppåt. Nedgången topp-botten hade då varit drygt 70%.

2. Efter finanskrisen tog det 20 månader till vändning. Med ett fall på drygt 50%.

3. Under de här 20 åren har ingen botten etablerat sig under en tidigare större botten.

Men som sagt historia är historia ...tisdag 9 februari 2016

Svansen mellan benen (dags att omgruppera)

Igår klev jag in i medieskugga. Tänkte i efterhand kunna njuta Superbowlfinalen och ville förstås inte veta om resultatet. Nu brukar detta inte uppmärksammas så mycket i Svedala, men vis av bittra erfarenheter från tidigare år, så vet man inte var en liten sportnotis kan dyka upp. Alltså bäst att släcka ner helt. Det innebar att jag även avstod från börssidorna ...

Visst kunde vi i förra inlägget konstatera att vi balanserade på slak lina, men att någon skulle såga av den så fort ... Ja, ja, oavsett om man är räv på börsen eller i skogen så går det inte att vända ryggen till, då riskerar man att bli skjuten. Och uppenbarligen stod inte bara en utan hela jaktlaget uppställda för att lägga an på den stakars räven.

Fortsätt vifta på svansen
Det gick rätt tills det blev fel är väl en bra summering av de senaste månaderna. Men nu gäller det att se framåt, oavsett hur mörk börshimlen är. Det gör vi genom att:

- Försvara kapitalet.
- Hålla humöret uppe och slipa på strategin.
- Förbereda sig för nästa uppgång.
- Minnas att nya uppgångar innebär nya vinnaraktier och vinstmöjligheter.

Punkt 1 gjorde att Cellavision och IAR systems nu gick till försäljning. Bra bolag, men vi chansar inte längre och väljer att avsluta den här förbindelsen innan vinst övergår i förlust. Visst kan de göra comeback, men nu handlar det inte om detta. Eftermiddagens uppstuds gjorde att vi lämnar på 59 kr respektive 117 kr.

Bollen hos FED eller?
I förra inlägget var vi inne på att de fanns de som såg att räddningen åter måste komma från centralbankerna. Men finns det i så fall något krut kvar? Om så, finns det någon trovärdighet i deras agerande? Eller ska Svarte Petter bara fortsätta flyttas runt till någon av alla obalanser till slut brister? Marknaden verkar i alla fall tro att Ingves fortsätter göra sitt för att försvara kronan. Vilket ju numera betyder att sänka den så lågt som möjligt. Men som på 90-talet betydde det omvända.

Nasdaq visar följande bistra graf och därunder ser vi Facebook som trots en kanonrapport tryckts söderut.


Vänta nu skulle vi inte vara positiva? Glöm inte att plötsligt vänder det! Då kan FB, Netflix, Paypal, Google eller Amazon vara "the Place to be".

lördag 6 februari 2016

En studie i utbrott - Står vi inför en period av uppgång?

Upp eller ner?
Nu på morgonen har jag studerat hur det gått för de bolag som hittills rapporterat. Eller för att vara mer exakt de 41 bolag på Large Cap som rapporterat. Kan förstås ha missat något. Några bolag kom med rapport så sent som igår, medan det exempelvis förflutit 12 börsdagar sedan Castellum rapporterade.

Jämförselen avser hur aktiekursen står idag jämfört med dag före rapport. Det visar sig då att 17 bolag än så länge fått en positiv utveckling och har idag en högre kurs än före rapport. För 23 bolag står aktiekursen idag lägre. För några bolag gick det initialt bra, men de har sedan fallit tillbaka och står nu lägre (SCA, Skanska) eller oförändrat (Intrum).

Nu har vi inget tidigare resultat att referera till, men att summera detta som ett blandat mottagande verkar kunna stämma. Samtidigt har vi bara studerat kursriktning. För några bolag är den procentuella skillnaden liten, medan några har, framförallt fallit, stort. Däremot kan vi se att bland de aktier som stigit efter rapport finns många inom verkstad; ABB, Elux, Hexpol, Husqvarna, Sandvik, Skf och Volvo. Kan det vara så att verkstad står inför revansch nu när tidigare kursledare som H&M, Betsson och Fingerprint vacklar?

Här hittar vi också vårt bevakningsbolag Loomis som kan vara värt en närmare analys inom kort (se graf).32 av de 41 bolagen har en kurs under sitt 200 dagars medelvärde, vilket om inte annat markerar björntrenden.

Står vi inför en period av uppgång?
För att kunna tro på åtminstone en medellång uppgång vet trogen läsare att vi först vill se en follow-thru. Det vill säga när ett index under en dag stiger rejält med en volym över medel och högre än dagen innan. En sådan signal fick vi under torsdagen. OMX30 var upp 2,1% och volymen för en uppgångsdag var den högsta på mycket länge. Optimalt kommer en FT på 4-7 dagen efter en bottenkänning, men upp till 10 dagar kan också fungera. Nu kom den sent på 10:e dagen.

Garantier finns ju aldrig och som Tradingportalen konstaterar är det flera faktorer som bör falla på plats -  ”Som en balettdansös i ett minfält…!” Här menar Investorplace att FED kommande agerande är avgörande: "Right now, the single biggest potential catalyst for the market is a reduction in the Fed’s four-quarter-point rate hike forecast for 2016 from back in December. Currently, the futures market only puts a 50% chance of a single rate hike this year".
Slutsatsen blir att vi nu skulle kunna köpa om vi hittar en ingång i en attraktiv aktie. Samtidigt är det fortsatt nära till utgången och portföljen kan mycket väl se annorlunda ut efter rapportperioden. Att bevaka på nedsidan är botten omkring 1290, medan ett uppbrott över 1380 vore riktigt positivt. 

Investorplace har för övrigt en tävling mellan "money managers, market experts and financial journalists competing against each other for the best return throughout all of 2016". För den som känner att ens portfölj underpresterat i år kan meddelas att endast en av de tio deltagarna ligger plus (+8% Ellie Mae). Övriga har negativ avkastning på sitt val, med en botten på -49% (Energy Transfer Equity LP ).

fredag 5 februari 2016

Ömsom vin, ömsom vatten!

Idag var det dags för bland annat portföljbolagen Betsson och Vitrolife att bekänna färg.

Vitrolife glänste (som vanligt), medan Betsson surade. Vi minskade ju nyligen i Vitrolife. Inte för att vi betvivlade tillväxtbolaget, utan mera för att vi inte trodde det just nu skulle finnas en tillräcklig trigger för att bräcka en sur marknad. Fel fick vi och följaktligen får vi tänka om och eventuellt öka om läge uppstår. Här kan ni läsa om caset, som Molekyl ekonomi redan hunnit analysera närmare.

Betsson gjorde det omvända. Visst har man en underliggande tillväxt och utdelningen höjs. Bortser man från den tyska skatt man nu valt att betala blir det för engångsposter justerade operativa rörelseresultatet 278,1 (217,8) mkr motsvarande en ökning med 28 procent, varav 18 procent organiskt. Triggern i Betsson ligger väl för närvarande i kommande fotbolls-EM och efterföljande OS, såvida man inte innan dess hittar något förvärv. Nu präglas bolaget mest av osäkerhet och aktien straffades. Vi straffades därmed dubbelt eftersom vi enligt vår strategi redan borde ha lämnat aktien. Nu får vi fundera över helgen, men troligt är att aktien sätts på säljlistan.

Intressant var också Dedicare:s rapport. Förra rapporten sänkte Dedicare hela branschen inklusive vårt NGS. Trots andra halvårets mer utmanande marknad reagerade kursen positivt på rapporten, delvis kanske för att man hittade pengar till en extrautdelning. Guidningen av branschen inför framtiden kan samtidigt ses som positiv:

"Den svenska marknaden för vårdbemanning har varit god under 2015. Intäkterna från den svenska verksamheten ökade med drygt 34 % jämfört med 2014. Bristen på vårdpersonal har däremot bidragit till högre löner vilket påverkat marginalerna negativt. Flera av Dedicares kunder har under de senaste månaderna minskat inhyrningen av sjuksköterskor genom att minska antalet tillgängliga vårdplatser. Sverige hamnar därför långt ned på listan över antal vårdplatser per invånare i Europa. Dedicares bedömning är att denna neddragning inte kan fortsätta under 2016 och ser därför positivt på förutsättningarna för en bättre vård och ökat behov av vårdbemanningstjänster i Sverige."

Follow-thru

Avslutningsvis kan vi notera att gårdagen faktiskt bjöd på en follow-thru i OMX30. Upp 2,1% under höjd volym. Återkomer med kommentarer kring det under helgen.


måndag 1 februari 2016

I vår serie teknikkonsulter - Stockpicker favoriten Eurocon

Tidigare har vi kollat in Sweco och Rejlers. Nu blir det en snabb titt på teknikkonsulten Eurocon. Aktien finns på Aktietorget. Vanligtvis bevakar jag inte aktier så långt ner eftersom jag vill se en viss omsättning (Bahnhof är ett undantag). Men eftersom Eurocon fanns med bland Stockpickers köpråd för 2016 och verkar i branschen kan det vara kul som jämförelse.

Stockpicker säger sig se "en betydande uppsida och sätter en riktkurs på cirka 6,50 kronor på tolv månaders sikt. Analyshuset spår en vinst på 53 öre per aktie 2016, vilket motsvarar ett p/e-tal på 9,3. Stockpicker anser att p/e 12 vore en rimlig värdering. Köprådet är dock av det mer spekulativa slaget. Eurocon är ett litet bolag med en stundtals mycket svag likviditet i aktien."

Själva skriver man att Eurocon har "varit inriktat på skogsindustrin, där vi fortfarande är en toppspelare, men idag erbjuder Eurocon även ingenjörstjänster, inom energi, gruva, kemi, verkstad samt livs- och läkemedel. Detta är branscher där Eurocon förfogar över både hög kompetens och starka nätverk." En fråga som infinner sig är naturligtvis hur hett skog och gruva är just nu?

Försäljningen har ökat över tid om än inte spikrakt. Vinstmässigt var 2011 ett toppår. Om det slås 2015 vet vi när bokslutet kommer den 25 februari. Om vinsten sedan ska öka till 53 öre 2016 bör det betyda en ökning med cirka 50%. Att vinsttillväxten ska fortsätta så känns dock inte realistiskt.

Analysen nedan bygger istället på att vinstmarginalen återgår till tvåsiffrigt (10%) och att försäljningen i snitt kan ökas med 15%. P/e tillåts variera mellan 8 och 15.
Aktien är som nämnts lågt omsatt. Stockpicker reken syns tydligt både i kurs och volym i början på 2016.

Slutsats: En chansning för spekulanten eller invänta rapport för bättre vägledning. Dock troligen inget som vi kommer plocka in i portföljen.

Mest läst