söndag 28 februari 2016

Evolution, PEAB, Indutrade, Inwido & en förkylning

Handelsbanken har tydligen en lista med 8 aktier (inom mid-small cap) som de tror särskilt på de kommande 3-6 månaderna, varav den senast uppdaterade återgivits av Affärsvärlden. Den aktuella listan omfattar nedanstående bolag som jag här placerat i en jämförande tabell. I Affärsvärlden framgår inte varför SHB ser dessa som sina favoriter utan det får vi anta är förbehållet kunderna.
 


Eftersom jag nu i helgen ändå ligger väl förankrad i en soffa med en lika väl förankrad förkylning, så finns det tid att titta närmare på vad listan representerar. Kanske två inlägg med fyra bolag i varje.

Några bolag är vi väl bekanta med sedan tidigare. Evolution bekräftade sig åter som en tillväxtmaskin i Q4:an och passar sålunda väl in i vår portfölj. Intäkterna ökade 62% och profiten än mer. Det enda negativa är väl att aktien är väl uppmärksammad och kursen utsatt för stora känslomässiga svängningar.
EVO Q4
 
Störst relativ styrka just nu ligger hos PEAB. Vill ju gärna tro på ett fortsatt case inom bygg- och infrastruktur och då kanske PEAB kan var ett alternativ. Aktien tog en nedskrivning av Mall of Scandinavia (kanske ett utflyktsmål på sportlovet?) vilket gör att vinsten Q-Q i tabellen ovan blir negativ. Annars beskrivs att orderingången har ökat inom samtliga affärsområden. Grafiskt är bilden i PEAB mycket intressant. En längre cup kan vara under bildande och vi ser en möjlig köppunkt närma sig omkring 75 kr. Vi bevakar.
 
PEAB
Indutrade är också en gammal favorit som fortsätter leverera. Nu senast dock en något lägre vinstökning än tidigare kvartal. De veckovisa svängningarna i aktiekursen är även här relativt stora på senare tid, vilket inte är helt nöjaktigt. Vi avvaktar därför även om 500-kronorsnivån säkert kan passeras om vi får en uthållig börsuppgång.
 
Inwido är relativt nya på börsen, så vi får låna fakta från borsdata. Inwido är också likt PEAB ett bet på fastighetsbyggande och särskilt på användandet av stora glaspartier. Inwidos jämförelsetal rör sig i positiv riktning om än inte i överljudsfart. Försäljningen ökade till exempel för året med 4 procent.
Norden är huvudmarknaden och man bör minnas att konjunkturen inte är lika gynnsam i våra grannländer, varför utsikterna är blandade.  
 
"However, conditions have varied greatly. During the first half of the year in particular, the Finnish market was pervaded by a weak market across the board. Given the circumstances, as the market leader, Inwido coped well and increased stability could be discerned towards the end of the year. Once again, Denmark achieved a very good year, although profits were burdened by less profitable industrial transactions, which also induced the restructuring measures initiated in the fourth quarter. The trend in Sweden was characterised by the strategic shift that has been implemented towards an increased share of consumer sales. This change is also reflected in sharply improved profitability. Inwido in Norway had a challenging 2015 with tangibly lower volumes. However, losses continued to decline thanks to the vigorous changes and initiatives undertaken to increase competitiveness. Developments outside the Nordic region have been mixed, with Ireland as our strongest individual market".

Om bolaget ska ta steget mot större tillväxtnivåer krävs förmodligen en väsentligt bättre europakonjunktur alternativt fler strategiska bolagsförvärv, nyligen köptes ett bolag i England. Aktiekursen (200MA) visar likt jämförelsetalen en svag uppåtgående trend sedan IPO. Det senaste året är mest en sidledes rörelse och för ett köp vill vi nog se en större trigger som får aktien att bryta ut från den basen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst