söndag 21 februari 2016

Vad gjorde fondförvaltarna i början på året?

Vi brukar ju emellanåt titta lite på hur några av fondförvaltarna (av främst småbolag) har agerat den senaste tiden. Mest intressant brukar vara vilka positioner som utökats och vilka som avyttrats. Men deras allmänna marknadssyn kan också vara av intresse. Det är samtidigt stora skillnader på hur ambitiösa fonderna är med sina rapporter till andelsägarna. Hur som helst här kommer några klipp från januarikollen.  

Norron

"De viktigaste faktorerna som diskuterats under 2015 och 2016 är följande:
  • Valutarörelser i allmänhet men Kinas förändrade växelkurspolitik i synnerhet
  • Försämrat geopolitisk läge generellt
  • Federal Reserves första räntehöjning på nästan 10 år
  • Oljestaternas behov av att avyttra finansiella tillgångar
  • Förnyad oro för det europeiska banksystemets motståndskraft
  • BREXIT, eller beslutet om Storbrittaniens framtid inom EU"
Lancelot "Marknaden har nu efter några månaders börsfall till viss del harmoniserats mer med vår försiktigare syn. Dock konstaterar vi att vinstprognoser fortsätter att justeras ner av bolagsanalytiker. Vi förväntar oss att marknaden även i fortsättningen kommer att uppvisa en högre volatilitet."

Lannebo "Under januari har jag köpt fler aktier i Husqvarna, NCC och Beijer Ref. I säljkolumnen finns Intrum Justitia, Indutrade och XXL."

Carnegie "Vi har ökat innehaven i AtriumLjungberg, Hufvudstaden".

Catella (redovisar inga köpta/sålda positioner): "Positiva bidrag såg vi bland annat från våra positioner i MTG, Kambi och Kappahl"

Swedbank (orkar inte med månadsvisa rapporter) och denna gång gör man en helårssummering: "Några av fondens största aktieköp under perioden [2015] gjordes i Vostok New Ventures, Lifco och Nolato, där värderingen enligt vår bedömning befann sig på intressanta nivåer. Innehaven i bl.a. IFS, Axis och MTG minskades eller avyttrades helt."

EVLI
"De bolag som påverkade avkastningen mest negativt var ITAB, TOBII och Byggmax. I de två förstnämnda såg vi inga nyheter, medan Byggmax såldes ner på grund av svagare än väntat lönsamhet under det sista kvartalet. Inte helt överraskande såg vi mer defensiva bolag höra till vinnarna under denna svaga period. Innehav som Axfood, Scandi Standard klarade sig relativt sett bra."

Öhman (som tagit över DNB Micro cap)
"Den svaga börsutvecklingen från avslutningen av 2015 förstärktes under inledningen av 2016. Nedgången var global och nervositeten påtaglig. Oron för utvecklingen i Kina stod i centrum, och det var också på denna marknad som de största nedgångarna noterades. Oljepriset fortsatte att sjunka liksom räntorna. Därtill har rapportperioden börjat stökigt med stora rörelser i de rapporterande bolagens aktier. Rapporterna hittills ger inte något stöd för en ljusare konjunkturbild."

Noterar slutligen att Enters största positioner just nu är Evolution G, Doro och HiQ.

Trevlig (börs)vecka!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar